MENI

Naslovna » Arhiva » Javne nabavke - 2019.

Javne nabavke

 Preuzmite dokument PLAN javnih nabavki za 2019. godinu

 Preuzmite dokument DOPUNA plana javnih nabavki za 2019. godinu

 

13.09.2019.

M-14/2019

UVID I AKTIVNOSTI RODITELjA, VASPITAČA I UČITELjA O INFORMISANOSTI DECE O REPRODUKTIVNOM ZDRAVLjU

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.09.2019.

M-13/2019

MOGUĆNOSTI I UNAPREĐENjE KOMPETENCIJA STRUČNIH RADNIKA U CENTRIMA ZA SOCIJALNI RAD U PRIMENI MERA POPULACIONE POLITIKE

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

25.02.2019.

M-12/2019

ISTRAŽIVANjE STAVOVA I NAMERA STANOVNIŠTVA O PRESELjAVANjU I UTVRĐIVANjE UTICAJA MIGRACIJA NA DEMOGRAFSKO STARENjE U ČETIRI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, U CILjU FORMULISANjA PREPORUKA ZA KREIRANjE MERA POPULACIONE POLITIKE

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

25.02.2019.

M-11/2019

POVEZANOST HRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI I REPORODUKTIVNOG ZDRAVLjA U POPULACIJI ŽENA CENTRALNE SRBIJE (STEPwise Approach)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

25.02.2019.

M-10/2019

POBOLjŠANjE KVALITETA ZAŠTITE REPRODUKTIVNOG ZDRAVLjA MLADIH U BEOGRADU

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Izvod iz Konkursne dokumentacije

 Preuzmite dokument Izvod iz Poreske uprave

 Preuzmite dokument Odluka o izmeni Ugovora o javnoj nabavci usluga

 Preuzmite dokument Obaveštenje od 4. aprila 2019. godine

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

25.02.2019.

M-09/2019

SPROVOĐENjE ISTRAŽIVANjA O OBIMU I SADRŽAJU PORODIČNE PODRŠKE U REPUBLICI SRBIJI I FORMIRANjE PREPORUKA ZA DONOŠENjE JAVNIH POLITIKA I PODIZANjU SVESTI JAVNOSTI O ZNAČAJU MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI U OKVIRU PORODICE, KAO I NA NIVOU ZAJEDNICE KOJI SU ZNAČAJNI ZA RAZVOJ JEDNOG DRUŠTVA

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.02.2019.

M-08/2019

SPROVOĐENjE ISTRAŽIVANjA O OBIMU, SADRŽAJU I UČESTALOSTI PORODIČNE PODRŠKE STARIJIM OSOBAMA ČLANOVIMA PORODICE SMEŠTENIH U DOMOVE ZA STARIJE U SRBIJI I KOMPLEMENTARNOST SA USLUGAMA SISTEMA KAO I FORMIRANjE PREPORUKA ZA DONOŠENjE JAVNIH POLITIKA I PODIZANjU SVESTI JAVNOSTI O ZNAČAJU RAZVIJANjA USLUGA PODRŠKE PORODICAMA U BRIZI NA DALjINU, A U CILjU BOLjE IZGRADNjE MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI U OKVIRU PORODICE

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.02.2019.

M-07/2019

SPROVOĐENjE ISTRAŽIVANjA O POTREBAMA NEFORMALNIH NEGOVATELjA U REPUBLICI SRBIJI, SA CILjEM KREIRANjA PREPORUKA ZA DONOŠENjE JAVNIH POLITIKA NA NACIONALNOM I LOKALNOM NIVOU ZA UNAPREĐENjE POLOŽAJA I KOMPETENCIJA NEFORMALNIH NEGOVATELjA

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.02.2019.

M-06/2019

AKCIONO ISTRAŽIVANjE ZA KREIRANjE SOCIJALNE KOHEZIJE I HOLISTIČKI PRISTUP ZAŠTITI I RAZVOJU DECE U REPUBLICI SRBIJI

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.02.2019.

M-05/2019

SPROVOĐENjE ISTRAŽIVANjA O USLOVIMA ODRASTANjA, RAZVOJA I NEOPHODNIM SISTEMIMA PODRŠKE DECI ŠKOLSKOG UZRASTA I NjIHOVIM RODITELjIMA

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.02.2019.

M-04/2019

UTVRĐIVANjE I PROMOVISANjE VEZE IZMEĐU POLITIKE FERTILITETA SRBIJE I AGENDE 2030 UJEDNINjENIH NACIJA

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.02.2019.

M-03/2019

ANALIZA DOSTUPNIH STATISTIČKIH INDIKATORA ODRŽIVOG RAZVOJA U SRBIJI I EVROPSKOJ UNIJI KAO POLAZNA OSNOVA ZA DEFINISANjE PREDLOGA NACIONALNIH CILjEVA ODRŽIVOG RAZVOJA SRBIJE, S POSEBNIM OSVRTOM NA LjUDSKI POTENCIJAL (COR 1-5) I PROMOCIJA NjIHOVOG ZNAČAJA U LOKALNIM SAMOUPRAVAMA

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.02.2019.

M-02/2019

EKSPLORATIVNO ISPITIVANjE POTREBE ZA EDUKACIJOM I KARAKTERA EDUKCIJE GRAĐANA O CILjEVIMA ODRŽIVOG RAZVOJA

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.02.2019.

M-01/2019

PERCEPCIJA I SVEST GRAĐANA SRBIJE O CILjEVIMA ODRŽIVOG RAZVOJA

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije

 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Vrh strane