MENI

Naslovna » Arhiva » Aktivnosti - oktobar 2019. godine

Aktivnosti

31. oktobar 2019.

Šesta zajednička sednica Saveta za unapređenje međugeneracijske saradnje i solidarnosti i Saveta za pitanja starosti i starenja

Zajednička, šesta sednica Saveta za unapređenje međugeneracijske saradnje i solidarnosti i Saveta za pitanja starosti i starenja održana je danas u Vladi Republike Srbije. Otvarajući sednicu, prof. dr Slavica Đukić Dejanović ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku i predsednica Saveta za unapređenje međugeneracijske saradnje i solidarnosti i Saveta za pitanja starosti i starenja navela je da će tokom narednih 50 godina, broj starijih osoba u svetu porasti sa oko 600 miliona na skoro 2 milijarde. ,,Danas, jedna od deset osoba je stara 60 ili više godina, do 2050. godine, to će biti jedna osoba od pet, a do 2150. godine, jedna osoba od tri, što će predstavljati svakako ogroman izazov,” rekla je ministarka.

 Šesta zajednička sednica Saveta za unapređenje međugeneracijske saradnje i solidarnosti i Saveta za pitanja starosti i starenja

Na sednici je usvojena inicijativa koja se odnosi na prikupljanje podataka o nasilju nad licima starijim od 65 godina, jer zavodi za statistiku i centri za socijalni rad imaju evidencije uglavnom za maloletna i punoletna lica, ali ne i za starije osobe. Usvojena inicijativa podrazumeva da svi članovi saveta daju svoj doprinos u prikupljanju informacija i podataka u vezi sa ovim pitanjem.

 Šesta zajednička sednica Saveta za unapređenje međugeneracijske saradnje i solidarnosti i Saveta za pitanja starosti i starenja

Prema ministarkinim rečima, svako demokratsko društvo ne sme zanemariti doprinos svojih starijih sugrađana i sugrađanki u prošlosti, ali ni taj dragoceni potencijal ogromnog iskustva i znanja za budućnost. ,,Da bismo unapredili položaj starijih osoba, ali i ostalih osetljivih društvenih grupa, ujedno i međugeneracijsku saradnju, potrebno je da se princip poštovanja različitosti, tolerancije i nenasilja dodatno približi građanima, a posebno je važno da on postane model ponašanja i delovanja mladih ljudi,” rekla je ministarka.

Ministarka se osvrnula na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji u 2019. godini koji je raspisao Kabinet na čijem je čelu, gde je po prvi put ove godine, u proces rangiranja, uvršten kriterijum koji dodatne poene daje projektima koji su svoje predloge mera usmerili na podršku starosno osetljivom stanovništvu (rano detinjstvo, adolescencija, starost). ,,S obzirom na rezultate projekata iz prethodnih godina, kojima su jedinice lokalne samouprave uvodile pitanja međugeneracijeke saradnje i solidarnosti, kroz formiranje servisa podrške ili obrazovanje kutaka za druženje različitih generacija, u 2019. godini ovakvi projekti su dodatno prošireni,” navela je ministarka.

30. oktobar 2019.

Otvoren jubilarni 20. Jesenji Rosa festival zdravlja

Jubilarni 20. Jesenji Rosa festival zdravlja koji se, pod sloganom „Zlatni jubilej zdravlja”, održava 30. i 31. oktobra 2019. godine, svečano je otvoren danas u Domu Vojske Srbije.

,,Dvadeset festivala u proteklih deset godina i preko 350 hiljada posetilaca, potvrda su neophodnosti postojanja jedinstvene manifestacije ovog tipa, ali i pokazatelj da se sve više ljudi opredeljuje da uči o prevenciji i da brine o svom zdravlju. Zato je važno da poručimo roditeljima da je sticanje zdravih navika kod njihove dece od najranijih dana uslovljeno vaspitanjem i primerom koji im dajemo, a zdrave životne navike koje usvoje u mladosti ostaju im za ceo život,” navela je na otvaranju manifestacije prof. dr Slavica Đukić Dejanović ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku.

 Otvoren jubilarni 20. Jesenji Rosa festival zdravlja

,,Imao sam životnu sreću da sam kao dečji hirurg vrlo rano prepoznao da su prave životne vrednosti s jedne strane zdravlje, a sa druge briga o deci. Obe vrednosti su na ovom festivalu u prvom planu. Pre svega prevencija, koja je najvažnija u medicini, i zato je bitno da podsećamo ljude da mogu da utiču na svoje zdravlje i da je neophodno da ga kontrolišu,” istakao je prof. dr Zoran Radojičić gradonačelnik Grada Beograda. Gradonačelnik je pozvao sugrađane da dođu na Jesenji festival zdravlja, provere svoje zdravlje, razgovaraju sa stručnjacima i čuju nešto novo i interesantno što može da pomogne njihovom zdravlju.

Povodom obeležavanja jubilarnog festivala zdravlja, prof. dr Danici Grujičić, medicinskoj sestri Vesni Imbronjev i Nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka „Nurdor” uručena su priznanja za humani doprinos na polju brige o zdravlju građana Srbije. Takođe, uručene su i zahvalnice prof. dr Slavici Đukić Dejanović, ministarki bez portfelja zaduženoj za demografiju i populacionu politiku, prof. dr Zoranu Radojičiću, gradonačelniku Grada Beograda i prof. dr Ferencu Vicku, državnom sekretaru Ministarstva zdravlja, kao i brojnim pokroviteljima za dugogodišnju podršku ovoj manifestaciji.

 Otvoren jubilarni 20. Jesenji Rosa festival zdravlja

U okviru festivala, posetioci će bez zdravstvene knjižice i čekanja moći da provere svoje zdravlje, da čuju predavanja na aktuelne teme iz oblasti medicine i posavetuju se sa eminentnim zdravstvenim stručnjacima. Građani mogu da provere nivo šećera u krvi i krvnog pritiska, gustinu kostiju, pulsnu oksimetriju (kontrola procenta kiseonika u krvi), odrede zdravlje rožnjače očiju, bodi mas indeks i nivo uhranjenosti, utvrde sastav sopstvenog tela na specijalnoj vagi i saznaju šta prema njihovoj konstituciji treba da jedu i kojim fizičkim aktivnostima da se bave, obave pregled vida i zuba, izmere hidraciju kože, testiraju se na demenciju, anksioznost i depresiju, provere rizik za pojavu dijabetesa, konsultuju se sa farmaceutima oko propisanih terapija...

Zainteresovani posetioci moći će da saznaju sve o rezultatima istraživanja o navikama u ishrani ljudi u Srbiji, koje je uradio Delez Srbija. Biće to prilika da posetioci na panel diskusiji čuju od stručnjaka iz različitih oblasti koliko se zdravo hranimo, da li čitamo deklaracije i koliko obraćamo pažnju na sastav proizvoda prilikom kupovine.

 Otvoren jubilarni 20. Jesenji Rosa festival zdravlja

Zdravstveni radnici će i ovoga puta moći besplatno da prisustvuju akreditovanim predavanjima na temu pravilne ishrane i kardiovaskularnih bolesti, a veliki značaj imaće i stručni simpozijum na temu ranog razvoja. Za mališane će biti organizovan „Holi dečiji kutak” i „Bolnica za medvediće”, gde deca mogu da donesu omiljene igračke na „preglede”, da razgovaraju sa medicinarima i razbiju strah od „belih mantila”, kao i „Apoteka i laboratorija za medvediće” koju će voditi studenti farmacije. Predstavnici Farmaceutske komore Srbije imaće savetodavnu ulogu za one koji koriste hroničnu terapiju. Takođe, povodom jubilarnog 20. festivala biće prikazana izložba fotografija „20 festivala u 20 slika”, a biće organizovana i Zona sporta i rekreacije.

Na manifestaciji učestvuju domovi zdravlja, državne i privatne ordinacije, bolnice i apoteke, farmaceutske kuće, fitnes, velnes i banjski centri, udruženja pacijenata, svi oni koji se bave zdravom ishranom i kozmetikom. Vrata Doma Vojske Srbije biće otvorena za posetioce oba dana festivala od 10 do 20 sati.

29. oktobar 2019.

Osma sednica Saveta za prava deteta

Osma sednica Saveta za prava deteta, kojom je predsedavala ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku i predsednica Saveta za prava deteta prof. dr Slavica Đukić Dejanović, održana je danas u Palati ,,Srbija”. Ministarka je izvestila o godišnjem izveštaju o najgorim oblicima dečjeg rada za 2018. godinu, koji je objavilo Ministarstvo za rad SAD. Izveštajem je obuhvaćena 131 zemlja, a Srbija je jedna od samo 12 zemalja koje su dobile ocenu Značajan napredak, kao što je to bilo i u 2017. godini. U izveštaju je pomenut i Savet za prava deteta kao mehanizam za koordinaciju rada Vlade u rešavanju pitanja zloupotrebe dečjeg rada.

Ministarka je obavestila Savet da je 22. oktobra u Podgorici prisustvovala konferenciji „Ulaganje u rane godine – Konferencija o fiskalnim i administrativnim imperativima za rani razvoj dece” i tom prilikom pozvala Crnu Goru i zemlje regiona da se kao odraz saradnje i posvećenosti ranom razvoju dece izradi i potpiše regionalni Poziv na akciju za razvoj dece u ranom detinjstvu.

Na Sednici se govorilo i praćenju procedure usvajanja Zakona o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta, koji su trenutno u fazi davanja mišljenja relevantnih organa i organizacija, sa ciljem izrade konačnog Nacrta zakona u skladu sa pribavljenim mišljenjima.

 Osma sednica Saveta za prava deteta

Takođe, bilo je reči i o praćenju i prevenciji maloletničkih brakova o čemu su govorili predstavnici Koordinacionog tela za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. – 2025. Jedna od mera jeste da se unapredi sistem prevencije i podrške s ciljem smanjenja broja maloletničkih i prinudnih brakova i maloletničkih trudnoća u romskoj zajednici.

Članovi Saveta upoznati su i sa rezultatima istraživanja o multisektorskoj saradnji na zaštiti dece u lokalnim samoupravama koje je sprovela Mreža organizacija za decu Srbije (MODS). Cilj istraživanja bilo je utvrđivanje postojanja i funkcionalnosti intersektorske saradnje na zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja na lokalnom nivou. Istraživanje je pokazalo u kojim lokalnim samoupravama postoje protokoli koji su primarno usmereni na decu, a rezultati su poslužili kao osnova za izradu izveštaja „Međusektorska saradnja na zaštiti dece od nasilja u lokalnim samoupravama“.

Sednici su prisustvovali i članovi Saveta za praćenje i unapređivanje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima, koji su podneli inicijativu za formiranje posebne ustanove za lečenje i osposobljavanje. U ovoj ustanovi socijalno – zdravstvenog tipa bi se uz socijalnu zaštitu i brigu o maloletniku, realizovao odgovarajući zdravstveni tretman, ali bi bio i omogućen pristup pravu na primereno obrazovanje i osposobljavanje.

Savet za prava deteta formiran je 16. maja 2002. godine kao savetodavno telo Vlade Republike Srbije sa zadatkom da inicira i prati sprovođenje mera u oblasti zdravstva, obrazovanja, kulture i socijalnih pitanja, a koje se odnose na decu i mlade.

28. oktobar 2019.

Lokalizacija ciljeva održivog razvoja u Zaječaru

Četvrti po redu regionalni skup pod nazivom „Lokalizacija Ciljeva održivog razvoja – sprovođenje Agende 2030“, održan je danas u Zaječaru u organizaciji Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku, Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju - GIZ i Stalne konferencije gradova i opština – Saveza gradova i opština Srbije. Cilj skupa je da se donosiocima odluka jedinica lokanih samouprava približe Ciljevi održivog razvoja i načini njihove lokalizacije kroz povezivanje sa lokalnim strategijama i drugim planskim dokumentima.

Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku i predsednica Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende UN o održivom razvoju do 2030. godine prof. dr Slavica Đukić Dejanović navela je da je neophodno da donosioci odluka na lokalnom nivou uključe sve subjekte, kako bi, posebno, ekonomski, socijalni i ekološki aspekti Agende 2030 bili ostvareni. ,,Uključivanje Ciljeva održivog razvoja u projekte i programe može doprineti povećanju njihove vidljivosti na svim nivoima, a posebno na nivou jedinica lokalne samouprave, jer su upravo to mesta gde se preko 65% ovih ciljeva i ostvaruje,” istakla je ministarka.

 Lokalizacija ciljeva održivog razvoja u Zaječaru

Gradonačelnik Zaječara Boško Ničić rekao je da Ciljevi održivog razvoja moraju da se spuste sa globalnog na lokalni nivo, ističući da najveće lokalne izazove predstavlja niska stopa rađanja, ali i spoljašnje i unutrašnje migracije. ,,Nadam se da ćemo uz pomoć mladih ljudi ipak uspeti da u narednih deset godina okrenemo taj točak u pozitivnom smeru,” naveo je gradonačelnik Ničić.

Programska direktorka za društveni razvoj Stalne konferencije gradova i opština Jasmina Tanasić istakla je da najveća odgovornost pripada onima koji rade u sistemu lokalne samouprave. ,,Da bismo postigli zajednički cilj moramo da sarađujemo jedni sa drugima,“ zaključila je Tanasić.

Prisutni su imali priliku i da se informišu o značaju i načinima saradnje i umrežavanja u dostizanju dometa Agende 2030 u Republici Srbiji. Regionalni skup okupio je više od 50 učesnika iz Zaječarskog, Borskog i Braničevskog okruga.

25. oktobar 2019.

20 godina Odseka za demografiju Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

 20 godina Odseka za demografiju Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Odsek za demografiju Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu danas je obeležio 20 godina od nastanka kao zasebni studijski program. Tom prilikom su predstavljeni rezultati dosadašnjeg rada na školovanju studenata demografije na osnovnim akademskim, master i doktorskim studijama, ali i na polju naučnoistraživačke delatnosti.

Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku prof. dr Slavica Đukić Dejanović istakla je da u svetu u kome živimo, podaci o demografskoj strukturi stanovništva predstavljaju jedan od najvažnijih resursa kada je u pitanju kreiranje nacionalnih politika.

,,Potrebno je biti aktuelan, inovativan, držati korak sa svakodnevnim promenama, kako na globalnom, tako i na regionalnom i lokalnom nivou, posebno kada ste više od jednog veka ugledna akademska ustanova koja je glavni nosilac organizovanih naučnih istraživanja u oblasti geografije, demografije, prostornog planiranja, turizmologije. Ovo nam na najbolji način potvrđuje posvećen tim ljudi koji vode Studijsku grupu za demografiju koji uvođenjem aktuelnih tema u nastavu poput: ljudskih resursa, globalizacije i integracije u svetu, rodnosti i stanovništva Evropske unije, nastoje da prenesu svoja znanja budućim demografskim stručnjacima,” istakla je prof. dr Đukić Dejanović.

Ministaraka je ukazala i na značaj saradnje Kabineta za demografiju i populacionu politiku i Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. “Kabinet na čijem sam čelu gotovo od osnivanja vrlo blisko sarađuje sa Odsekom za demografiju, kao i celokupnim Geografskim fakultetom Univerziteta u Beogradu. Partnerska saradnja naše dve institucije definisana je i Sporazumom o naučno-stručnoj i poslovnoj saradnji i značajna je za razmenu iskustava, kao i u realizaciji projekata. U budućnosti ćemo se truditi da saradnju naše dve institucije razvijamo i jačamo, jer je veoma važno da na državnom, ali i lokalnom nivou donosimo odluke na osnovu tačnih, pouzdanih, kvalitetnih i pravovremenih podataka,“ navela je ministarka.

Tokom 20 godina postojanja Odsek za demografiju Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu diplomu osnovnih akademskih studija demografije je steklo 303, a diplomu master demografa 75 studenata. U istom periodu odbranjeno je 10 magistarskih teza i 10 doktorskih disertacija iz naučne oblasti demografije.

Na svečanosti su se obratili i prof. dr Dejan Filipović dekan Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr Mirjana Devedžić upravnica Odseka za demografiju, a o istorijatu, sadašnjem trenutku i perspektivi obrazovanja diplomiranih demografa govorili su bivši i sadašnji profesori.

25. oktobar 2019.

Agenda UN 2030 za transformaciju sveta

U organizaciji Evropskog centra za mir i razvoj, Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija (ECPD), danas je u prostorijama Skupštine grada Beograda održana međunarodna konferencija pod nazivom „Agenda UN 2030 za transformaciju sveta”.

Obraćajući se u uvodnom delu konferencije, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku prof. dr Slavica Đukić Dejanović istakla je da Agenda 2030 predstavlja ambiciozan plan koji definiše šta bi uspešno društvo trebalo da postigne u XXI veku. Ministarka je podsetila da su Ujedinjene nacije na sednici Generalne skupštine 2015. godine usvojile Agendu UN o ciljevima održivog razvoja do 2030. godine, ukazujući na temeljne transformacije koje je potrebno sprovesti u cilju rešavanja mnogih međusobno povezanih problema sa kojima se svet suočava.

 Agenda UN 2030 za transformaciju sveta

,,Srbija je imala aktivnu ulogu od početka rada na Agendi 2030, a jedan od najznačajnijih koraka Vlade Republike Srbije bilo je predstavljanje prvog Dobrovoljnog nacionalnog izveštaja na Političkom forumu na visokom nivou u Njujorku, u julu 2019. godine,” navela je prof. dr Đukić Dejanović.

Prema njenim rečima, centralno mesto ovog dokumenta zauzima vizija održive budućnosti Srbije iz ugla dece i omladine, kao i preporuke Stalne konferencije gradova i opština. „Svesni realnosti da će deca i omladina današnjice biti nosioci promena i društvenog života do 2030. godine, kao i da su gradovi i opštine mesta gde niko ne treba da bude ostavljen iza kolone, naš prvi Dobrovoljni nacionalni izveštaj je okarakterisan kao sadržinski specifičan i pomalo avangardan,“ istakla je ministarka.

,,Pred nama jeste dug put, ali smo svesni činjenice da možemo uspeti jedino ako budemo snažno posvećeni i aktivno angažovani, kroz partnerske odnose, kako bismo stvorili prosperitetnije društvo i doneli boljitak svakom građaninu u miru do razvoja,” zaključila je ministarka Đukić Dejanović.

Prisutnima su se obratili i prof. dr Federiko Major predsednik Saveta ECPD, dr Oided Bušamai dobitnica Nobelove nagrade za mir 2015. godine, prof. dr Francisko Rohas rektor Univerziteta za mir UN i prof. dr Negoslav Ostojić izvršni direktor ECPD.

24. oktobar 2019.

Preventivni pregledi ključ za očuvanje zdravlja

Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku prof. dr Slavica Đukić Dejanović otvorila je danas konferenciju posvećenu zdravlju žena u Srbiji. Ministarka je govorila o najčešćem malignom tumoru i jednom od vodećih uzroka prevremene smrtnosti kod žena u Srbiji - raku dojke.

,,U većini razvijenih zemalja, poslednjih decenija, zahvaljujući organizovanim programima ranog otkrivanja – skrining programima, usmerenim na rano otkrivanje bolesti i blagovremenu primenu adekvatnog lečenja, beleži se značajan pad smrtnosti od ove podmukle bolesti. Ipak, ono što Srbiju izdvaja od ostalih, posebno evropskih država, nije broj novoobolelih, koji je svuda skoro približan, već visoka smrtnost žena. Iz razloga što se rak dojke otkrije u poodmakloj fazi, kada je već došlo do širenja bolesti u regionalne limfne žlezde, na kožu, ili već postoje udaljene metastaze, žene nažalost gube bitku sa vremenom, jer su šanse za izlečenjem, nažalost, značajno smanjene,” objasnila je prof. dr Đukić Dejanović.

 Preventivni pregledi ključ za očuvanje zdravlja

Imajući u vidu činjenicu da godišnje u Srbiji 4.600 žena oboli, a 1.600 umre od raka dojke, ministarka je navela da žene, pre svega, treba da budu informisane o raku dojke – uzrocima, simptomima, i procesu lečenja koji nosi sa sobom dosta uspona i padova, jer je poprilično dugotrajan i iscrpljujući.

,,One žene koje su se uhvatile u koštac sa ovom bolešću i prešle put od dijagnostike do zalečenja i potpunog izlečenja, suočile su se i sa činjenicom da ih njihovo telo nije sasvim izdalo, da ih nisu izneverili medicinska struka ni sam život, ali i da nisu prepuštene same sebi,” rekla je ministarka i dodala da je iz tog razloga vrlo značajna edukacija na ovu temu, preventivno delovanje, odnosno podizanje svesti žena o važnosti preventivnih pregleda i negovanje jednog realnog optimizma u sebi.

,,Volela bih da sa ovoga skupa pošaljemo jasnu poruku da preventivni pregledi imaju ogroman značaj, i da bi trebalo da predstavljaju imperativ za svaku ženu, da zamolimo naše majke, sestre, koleginice, prijateljice da najmanje jednom u šest meseci izdvoje pola sata vremena za sebe i odu na preventivni pregled, jer nekome tih pola sata znači čitav život,” zaključila je ministarka Đukić Dejanović.

Oblast reproduktivnog zdravlja, prevencija raka dojke i emocionalno zdravlje žena, bili su u fokusu današnje konferencije koja je održana u organizaciji magazina ,,Lepa i srećna” i kompanije Adrija Medija Magazina.

23. oktobar 2019.

Lokalizacija Ciljeva održivog razvoja u Zrenjaninu

Treći po redu regionalni skup pod nazivom „Lokalizacija Ciljeva održivog razvoja – sprovođenje Agende 2030“, održan je danas u Zrenjaninu u organizaciji Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku, Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju - GIZ i Stalne konferencije gradova i opština – Saveza gradova i opština Srbije. Cilj skupa je da se donosiocima odluka jedinica lokanih samouprava približe Ciljevi održivog razvoja i načini njihove lokalizacije kroz povezivanje sa lokalnim strategijama i drugim planskim dokumentima.

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku i predsednica Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende UN o održivom razvoju do 2030. godine, ocenila je da se Agenda UN odnosi na period do 2030. godine, kada će se na nivou svetske organizacije ponovo analizirati gde se u tom pogledu nalaze sve zemlje sveta.

Ministarka je navela da su sve države preuzele Ciljeve održivog razvoja, što je učinila i Srbija, u kojoj svi ciljevi imaju svoje mesto, pri čemu svaka jedinica lokalne samouprave treba da napravi svoje prioritete.

 Lokalizacija Ciljeva održivog razvoja u Zrenjaninu

,,U svakom cilju imamo određene zadatke. Ne možemo zatvoriti oči pred činjenicom da još ima ljudi koji su na granici siromaštva, ali je njihov broj sve manji i mora se još smanjivati,” rekla je ministarka Đukić Dejanović.

Prema njenim rečima, 50 odsto dece još nije uključeno u predškolsko obrazovanje, a naš cilj je da do 2030. godine sva deca budu uključena u sistem predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja.

,,Možete zamisliti Srbiju u kojoj je najniži stepen obrazovanja srednja škola, to je jedan krupan korak. Dokle ćemo stići do 2030. godine zavisi, pre svega, od ekonomske stabilnosti, obrazovnih programa, ali ka tom cilju idemo i to dosta užurbano”, podvukla je ministarka.

Na skupu su govorili i Čedomir Janjić gradonačelnik Zrenjanina, Urs Burki predstavnik Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju – GIZ i Jasmina Tanasić programska direktorka za društveni razvoj Stalne konferencije gradova i opština. Prisutni su imali priliku i da se informišu o značaju i načinima saradnje i umrežavanja u dostizanju dometa Agende 2030 u Republici Srbiji. Regionalni skup okupio je više od 50 učesnika iz Srednjebanatskog, Severnobanatskog, Južnobanatskog i Južnobačkog okruga.

23. oktobar 2019.

Poseta Opštini Žitište

Povodom bespovratinih sredstava koja su dodeljena opštini Žitište u 2019. godini, u cilju poboljšanja mera populacione politike, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku prof. dr Slavica Đukić Dejanović boravila je danas u ovoj opštini.

Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku u saradnji sa opštinom Žitište finansira projekat ,,Moj Vrtić - Moje Čuvalište”, kako bi vrata vrtića bila otvorena i van definisanog radnog vremena za čuvanje dece, pretežno u popodnevnim časovima. Projekat se sprovodi u naseljenim mestima Torak, Torda, Žitište, Srpski Itebej i Banatsko Karađorđevo, a planom aktivnosti je predviđeno da deca dva puta nedeljno, posle radnog vremena vrtića, borave u ustanovi dva do tri sata, uz nadzor vaspitača.

Ministarka Đukić Dejanović najavila je dalju saradnju sa opštinom Žitište i podršku ovom i sličnim projektima.

Predsednik opštine Žitište Mitar Vučurević najavio je da će i naredne godine u budžetu opštine biti opredeljena finansijska sredstva u cilju poboljšanja mera populacione politike.

22. oktobar 2019.

Ministarka Đukić Dejanović u Podgorici o važnosti ulaganja u rani razvoj dece

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku pozvala je danas u Podgorici Crnu Goru i zemlje regiona da potpišu regionalni Poziv na akciju za razvoj u ranom detinjstvu, kao odraz saradnje i posvećenosti ulaganja u rani razvoj dece.

 Ministarka Đukić Dejanović u Podgorici o važnosti ulaganja u rani razvoj dece

Ministarka Đukić Dejanović je učestvujući na konferenciji o fiskalnim i administrativnim imperativima za rani razvoj dece u Podgorici podsetila da je u Republici Srbiji u martu 2018. godine potpisan dokument ,,Poziv na akciju” koji se odnosi na razvoj dece u ranom detinjstvu, od strane ministara iz sektora zdravlja, obrazovanja, socijalne zaštite i demografije i populacione politike, uz podršku Kancelarije UNICEF-a u Republici Srbiji. Prema njenim rečima, ovaj dokument može poslužiti kao dobar primer u razvijanju regiona po meri deteta, kako bi se kroz ovaj i druge vidove saradnje države osnaživale na zajedničke akcije. ,,Pozivam Crnu Goru i zemlje regiona da kao odraz naše saradnje i posvećenosti ranom razvoju izradimo i potpišemo regionalni Poziv na akciju za razvoj dece u ranom detinjstvu,” istakla je prof. dr Đukić Dejanović.

 Ministarka Đukić Dejanović u Podgorici o važnosti ulaganja u rani razvoj dece

Ministarka je istakla da je period od začeća do treće godine period najintenzivnijeg razvoja uopšte, posebno mozga, da se 80% moždanog potencijala formira do treće godine života i da je upravo zato, ulaganje u rani razoj dece od suštinske važnosti za dalji kvalitet života. Ona se osvrnula na istraživanja koja pokazuju da su najveći rezultati ulaganja primetni kod dece iz porodica sa lošim socio-ekonomskim položajem, iz osetljivih grupa, i da ulaganja u rani razvoj predstavljaju značajan instrument za smanjenje siromaštva i nejednakosti u društvu.

Ministarka Đukić Dejanović je navela da zajednica koja brine o svojoj budućnosti ide u susret izazovima, i pozvala da se odgovori traže izvan granica jedne države, izrazivši nadu da su pitanja koja su otvorena tokom konferencije samo nastavak saradnje u razvijanju regiona po meri deteta.

Cilj konferencije koja se, pod nazivom ,,Ulaganje u rane godine – Konferencija o fiskalnim i administrativnim imperativima za rani razvoj dece”, održava u Podgorici od 22. do 23. oktobra 2019. godine, u organizaciji Kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori i Univerziteta Donja Gorica, je promovisanje važnosti ranog razvoja dece, kao vitalne strategije za dugoročni ekonomski razvoj država, kao i za ostvarivanje ciljeva u vezi sa ljudskim pravima i održivim razvojem.

21. oktobar 2019.

Ministarka Đukić Dejanović u Kragujevcu odala počast žrtvama dva svetska rata

Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku prof. dr Slavica Đukić Dejanović prisustvovala je danas u Šumaricama antiratnoj manifestaciji Veliki školski čas, koja je održana kraj Spomenika streljanim đacima i profesorima tokom Drugog svetskog rata u Kragujevcu. Ministarka je u ime Vlade Republike Srbije položila venac u čast sećanja na žrtve ovog tragičnog zločina.

 Ministarka Đukić Dejanović u Kragujevcu odala počast žrtvama dva svetska rata

Ministarka Đukić Dejanović posetila je i Memorijalni kompleks podignut u spomen streljanim slovačkim pobunjenicima 21. juna 1918. godine, gde je zajedno sa ambasadorkom Slovačke u Republici Srbiji Dagmar Repčekovom i predsednikom Skupštine grada Kragujevca Miroslavom Petrašinovićem položila vence. U okviru Memorijalnog kompleksa zasađeno je i „Drvo mira“, a cilj je da se sadnice u naredne četiri godine zasade na svim kontinentima.

 Ministarka Đukić Dejanović u Kragujevcu odala počast žrtvama dva svetska rata

Iz Kragujevca su i ove godine poslate poruke mira i tolerancije i poziv čitavom svetu da se ovakvi zločini više nigde i nikada ne ponove.

 Ministarka Đukić Dejanović u Kragujevcu odala počast žrtvama dva svetska rata

18. oktobar 2019.

NOVA DIGITALNA PLATFORMA ZA DONACIJU HRANE

Jednim klikom do donacije

Prvi put će u Srbiji biti moguće da se samo jednim klikom donira hrana, zahvaljujući novoj digitalnoj platformi, koja će pomoći da se poveća količina hrane koja se donira, a samim tim i broj korisnika Banke hrane Beograd koji dobijaju obroke. Digitalnu platformu zajedno će realizovati Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i kompanija Delez Srbija, koja je odlučila da na ovaj način nadogradi projekat „Pomažemo da imaju i oni koji nemaju“, koji se od 2015. godine realizuje u 35 gradova u Srbiji.

 Jednim klikom do donacije

Novu digitalnu platformu za doniranje hrane u Srbiji razvija IT tim UNDP-a i ona je osmišljena na način da mogu da je koriste sve kompanije koje budu želele da se priključe ovoj inicijativi. Doniranje viškova hrane doprinosi ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja, posebno Cilja 2 – svet bez gladi i Cilja 12 – odgovorna potrošnja i proizvodnja, dok istovremeno utiče na smanjenje emisija štetnih gasova sa efektom staklene bašte koje proizvodi organski otpad.

Na panel diskusiji „Jednim klikom do donacije“, posle uvodne reči prof. dr Slavice Đukić Dejanović ministarke bez portfelјa zadužene za demografiju i populacionu politiku, obratile su se i Fransin Pikap stalna predstavnica UNDP-a u Srbiji, Radmila Ivetić predsednica Udruženja Banka hrane Beograd i Milana Jević Gledović potpredsednica pravnih poslova i zaštite resursa Delez Srbije.

 Jednim klikom do donacije

Ministarka Đukić Dejanović i gosti iz UNDP-a i Banke hrane imali su priliku da pre panela posete Maksi supermarket Alonso, kako bi se upoznali sa procesom doniranja hrane. Takođe su se upoznali sa predstavnicima udruženja „Živimo zajedno“ i razgovarali o značaju projekta i podršci društveno odgovornih kompanija.

 Jednim klikom do donacije

„U Srbiji je jedna četvrtina građana u riziku od siromaštva, a ove godine za socijalnu pomoć izdvojeno je oko 126 milijardi dinara. Država mora imati dva koloseka, jedan da stvara uslove da što više ljudi živi od svog rada i da ima što manje onih kojima je potrebna socijalna pomoć, ali i da ugroženima pomogne. Doniranje hrane preko Bake hrane, kao što čini kompanija Delez Srbija, treba da bude model i za druge kompanije. Na ovaj način delujemo u skladu sa prvim Ciljem održivog razvoja, borbom protiv siromaštva i drugim borbom protiv gladi", rekla je ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku prof. dr Slavica Đukić Dejanović.

 Jednim klikom do donacije

Kao kompanija, već četiri godine realizujemo projekat doniranja voća i povrća i strateški upravljamo viškovima hrane. Sada smo uz podršku naših partnera iz Ujedinjenih nacija u prilici da razvijemo model doniranja koji će bolje odgovoriti na potrebe humanitarnih organizacija i zahvaljujući kome ćemo na godišnjem nivou moći da doniramo i veće količine hrane“, izjavila je Milana Jević Gledović potpredsednica pravnih poslova i zaštite resursa kompanije Delez Srbija.

„UNDP sarađuje sa Vladom Republike Srbije, organizacijama civilnog društva, kao što je Banka hrane, ali i privatnim kompanijama, kako bi se smanjila količina hrana koja se baca. Manje bačene hrane znači i manje gladnih ljudi, što vodi smanjenju siromaštva, nejednakosti i negativnih uticaja na životnu sredinu. Doniranjem viškova hrane doprinosimo odgovornom korišćenju resursa, cirkularnoj ekonomiji i smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte, što istovremeno doprinosi ostvarivanju nekoliko Ciljeva održivog razvoja. Delez Srbija je dao dobar primer, a mi pozivamo i druge da se pridruže“, rekla je Fransin Pikap stalna predstavnica UNDP-a u Srbiji.

16. oktobar 2019.

Poseta regionalne direktorke UNFPA za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju

 Poseta regionalne direktorke UNFPA za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku sastala se danas sa regionalnom direktorkom Ujedinjenih nacija Populacionog fonda UNFPA za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju, Alanom Armitaž koja u ime izvršne direktore UNFPA i podsekrtara Ujedinjenih nacija Natalije Kanem, boravi u Beogradu na 141. zasedanju Skupštine Interparlamentarne unije.

Ministarka je informisala gđu Armitaž o najnovijim demografskim podacima u Republici Srbiji, posebno ističući dobru saradnju sa kancelarijom UNPFA u Srbiji. Prof. dr Đukić Dejanović je čestitala jubileje - 50 godina od osnivanja UNFPA i 25 godina od održavanja prve Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju (ICPD). 

Gđa Armitaž je izrazila spremnost da kao regionalna direktorka UNFPA nastavi da aktivno doprinosi daljem intenziviranju i produbljivanju saradnje sa Republikom Srbijom. U tom kontekstu, najavila je globalni Samit ICPD25+ - Nairobi Summit on ICPD25 koji će se u novembru održati u Najrobiju, kao i Regionalnu konferenciju o populacionoj dinamici, ljudskom kapitalu i održivom razvoju u Jugoistočnoj Evropi koja se sledeće nedelje održava u Sarajevu.

Sagovornice su se složile da je u cilju poboljšanja demografskih indikatora potreban koordinisan pristup svih UN agencija, organa državne uprave, razvojnih partnera, civilnog sektora i medija.

15. oktobar 2019.

Poseta regionalne direktorke UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju

 Poseta regionalne direktorke UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku sastala se danas sa Afšan Kan regionalnom direktorkom UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju i specijalnom koordinatorkom za izbeglice i migrante u Evropi.

Ministarka i gđa Kan su u razgovoru ocenile da briga o deci počinje u najranijem detinjstvu i u značajnoj meri zavisi od okruženja u kome dete odrasta, tako da je obaveza svakog društva da svoj deci obezbedi šansu za najbolji početak i dobru osnovu za budućnost.

Gđa Kan je pohvalila prvi Dobrovoljni nacionalni izveštaj o sprovođenju Agende 2030 za održivi razvoj Republike Srbije koji je predstavljen 17. jula u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, imajući u vidu da centralni deo izveštaja čine stavovi mladih koji će biti nosioci društva i društvenih promena do 2030. godine.

Miistarka Đukić Dejanović je navela da je potrebno voditi računa o svakom detetu, a opet, posebnu pažnju treba posvetiti deci iz osetljivih grupa - romske populacije, deci sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom, kao i deci iz najsiromašnijih porodica, čiji roditelji imaju mentalnih poteškoća ili su suočeni sa najtežim bolestima.

Sagovornice su se složile da je dosadašnje partnerstvo sa UNICEF-om dalo dosta dobre rezultate i da će se ova uspešna saradnja nastaviti, kako bi se pružila dalja podrška roditeljstvu, unapređenju zdravlja i razvijanju životnih veština kod najmlađih, sa posebnim osvrtom na rano otkrivanje teškoća i smetnji u razvoju, promovisanje rodne ravnopravnosti, ali i na prevenciju nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja kod dece.

14. oktobar 2019.

Ministarka Đukić Dejanović obišla kompaniju Vip mobajl

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku posetila je danas kompaniju Vip mobajl u Beogradu, gde se u razgovoru sa Dejanom Turkom, generalnim direktorom kompanije Vip mobajl i A1 Slovenija upoznala sa društveno-odgovornim poslovanjem ove kompanije.

Ministarka Đukić Dejanović je pohvalila pogodnosti koju kompanija Vip mobajl pruža zaposlenima i njihovim porodicama u usklađivanju rada i roditeljstva, kao i podršku korisnicima usluga ove kompanije koji su roditelji. ,,Fleksibilno radno vreme i rad od kuće, nadoknada od 10.000 dinara mesečno, za treće dete do 15. godine starosti, dodatni plaćeni dan za polazak deteta u prvi razred osnovne škole, dodatnih 5 dana plaćenog odsustva za očeve nakon rođenja deteta, kao i pogodnost za majke da po povratku sa porodiljskog odsustva prve dve nedelje rade četiri sata dnevno, dok im se isplaćuje puna zarada, samo su neki od primera dobre prakse koju ova kompanija pruža svojim zaposlenima,” istakla je ministarka Đukić Dejanović.

 Ministarka Đukić Dejanović obišla kompaniju Vip mobajl

“Vip se, kao prva Femili frendli (Family friendly) kompanija u Srbiji, oduvek zalagao za balans poslovnog i privatnog života, i porodicu, kao osnovni stub svakog društva, uvek držao na visokom mestu. Verujem da na ovaj način, brigom za pojedinca u celini, a ne samo na njegovom radnom mestu, možemo doprineti stvarnom zadovoljstvu naših zaposlenih i stvaranju dobre kompanijske kulture”, rekao je Dejan Turk, generalni direktor kompanije Vip mobajl i A1 Slovenija.

Iz ove kompanije dodaju da obezbeđuju razne pogodnosti zaposlenima zahvaljujući posebnom Femili frendli (Family friendly) timu koji prati implementacije svih mera i osmišljava nove benefite koji će ravnotežu posla i privatnog života zaposlenima učiniti još lakšim.

“Briga o porodici ne zaustavlja se na zaposlenima, ali smo upravo, vođeni tim sopstvenim primerom, osmislili posebnu ponudu za sve nove mame u 2019. godini, kojima smo omogućili korišćenje naših usluga besplatno prvih devet meseci, a pomoću različitih proizvoda i usluga, kakva je, na primer, platforma Bezbedni klinci, pokušavamo da damo podršku i roditeljima tokom odrastanja njihove dece”, dodao je Turk.

Ministarka Đukić Dejanović i generali direktor Vip mobajla obišli su i vrtić koji se nalazi u zgradi kompanije Vip mobajl koji imaju mogućnost da pohađaju deca zaposlenih.

11. oktobar 2019.

Najbolji početak za svako dete – podrška od najranijeg detinjstva

Razvoj Sistema ranih intervencija u Srbiji – značaj intersektorskog, transdisciplinarnog i na porodicu usmerenog pristupa


Današnja konferencija posvećena razvoju sistema ranih intervencija za decu sa smetnjama i kašnjenjima u razvoju bila je usmerena na integrisanu, intersektorsku podršku roditeljskim praksama, uz uvažavanje jedinstvenosti i kulture svake porodice. Učesnike su pozdravili prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka za demografiju i populacionu politiku i predsednica Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije, prof. dr Zoran Radojičić, gradonačelnik Grada Beograda, direktorka UNICEF-a u Srbiji Ređina de Dominićis, predstavnici ministarstava zdravlja, prosvete i socijalne zaštite i Miodrag Milosavljević, programski direktor Fondacije za otvoreno društvo u Beogradu.

“Proces brige o deci počinje u najranijem detinjstvu i zavisi od okruženja u kome dete raste. Naučno je dokazano da svako peto dete ima razvojne teškoće i da ono i njegova porodica mogu imati koristi od intervencija u ranom detinjstvu. Kod više od 70% te dece, zahvaljujući blagovremenom uključivanju u program ranih intervencija, razvoj se vraća u očekivane tokove, dok oko 20% dece i porodica zahteva dugoročnu podršku. Iz tog razloga, samo uz učešće i podršku resornih ministarstava, svih relevantnih institucija i jedinica lokalne samouprave, naša misija može biti uspešno realizovana, a rezultati ostati održivi u sistemu, za dobrobit sve dece i porodica,” istakla je ministarka Đukić Dejanović.

 Najbolji početak za svako dete – podrška od najranijeg detinjstva

U skladu sa preporukama analiza stanja usluga ranih intervencija u Srbiji, 2018. godine je započet dvogodišnji projekat probne primene modela ranih intervencija u Beogradu (gradske opštine Rakovica, Čukarica i Novi Beograd), Leksovcu, Kragujevcu, Sremskoj Mitrovici i Nišu.

„Grad Beograd planira da se još intenzivnije uključi u aktuelne inicijative za podršku deci ranog uzrasta, posebno deci i porodicama iz osetljivih grupa. Ono što mi kao Grad, država, kao društvo treba da omogućimo roditeljima sa decom koja imaju smetnje u razvoju jesu kvalitetne i lako dostupne usluge. Dok specijalizovane ustanove i bolnice imaju svoju ulogu u dijagnostici i tretmanu, kontinuitet podrške ovim porodicama mora se pružiti sa primarnog nivoa zdravstvene zaštite - u svakom delu našeg grada i naše države. S jedne strane kroz obuke pedijatara i zdravstvenih saradnika i unapređenje dostupnosti i kvaliteta rada razvojnih savetovališta, a sa druge, povezivanjem zdravstvenog sistema, socijalne zaštite i predškolskog vaspitanja i obrazovanja kao najvažnijih karika uspotavljanje ovog sistema”, rekao je gradonačelnik Grada Beograda Zoran Radojčić.

Dosadašnji, pretežno medicinski koncept intervencija pružao je usluge uglavnom kroz visoko specijalizovan individualni tretmanski rad sa detetom, u specijalizovanim ustanovama i najćešće bez prisustva roditelja. Razvijanje i primena novog koncepta zahteva unapređenje znanja i veština stručnjaka, participativan pristup, uspostavljanje mehanizama inter-sektorske saradnje na lokalnom nivou, razmena znanja među praktičarima, kao i kontinuiranu podršku porodicama da prihvate primenu novog pristupa.

“Osnažena i kompetentna porodica lakše se suočava sa teškoćama, spremnija je da pruži podršku svom detetu, a dete lakše ostvaruje svoje potencijale. Zato UNICEF planira da dugoročno ulaže u razvijanje unapređenog sistema podrške, posebno za decu koja su izložena višestrukim rizicima, kod koje su prisutna kašnjenja i smetnje u razvoju, i njihovim porodicama. Cilj nam je da se ovaj model podigne na nacionalni nivo, da obuhvati celu zemlju i da ni jedno dete i ni jedna porodica ne budu izostavljeni“, poručila je direktorka UNICEF-a u Srbiji Ređina De Dominićis.

 Najbolji početak za svako dete – podrška od najranijeg detinjstva

Probni model ranih intervencija zahteva i izmenu i dogradnju zakonskih i institucionalnih rešenja koja će omogućiti da se novi model uvede kao praksa u svim ustanovama. Predstavnici ministarstava zdravlja, prosvete i socijalne zaštite izrazili su opredeljenost sva tri ministarstva da se zakonskim rešenjima i strategijama, kao i intenzivnijim razvijanjem mehanizama intersektorskog rada podrži razvoj integrisanih oblika podrške za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice.

Miodrag Milosavljević, programski direktor Fondacije za otvoreno društvo u Beogradu, kaže da „ u saradnji sa Programom za rani razvoj iz Londona Fondacija u Beogradu, podržavamo razvoj multisektorskog modela rane intervencije u Srbiji koji će, verujemo, pokazati odlične rezultate za decu i njihove porodice kao što je već slućaj u zemljama kao što su Bugarska, Ukrajina, Gruzija“.

Konferenciju Razvoj Sistema ranih intervencija u Srbiji – značaj intersektorskog, transdisciplinarnog i na porodicu usmerenog pristupa podržali su Fondacija za otvoreno društvo u sradnji Beograd sa Programom za rani razvoj iz Londona, Austrijska agencija za razvoj i saradnju i UNICEF.

08. oktobar 2019.

Stvaranje povoljnog ambijenta za ostanak mladih u Srbiji

Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku prof. dr Slavica Đukić Dejanović izjavila je danas da je neophodno da svi u društvu rade na stvaranju ambijenta koji će podsticati mlade da ostanu u Srbiji ili da dođu u našu zemlju, kako bi ostvarili lične i profesionalne snove i ciljeve.

 Stvaranje povoljnog ambijenta za ostanak mladih u Srbiji

Prof. dr Đukić Dejanović je, obraćajući se učesnicima panela posvećenog sprečavanju odliva mozgova, u okviru 19. Ekonomskog samita, istakla da su migracije fenomen koji je najteže predvideti i teško menjati. Ona je navela podatak da je, prema popisu stanovništva iz 2011. godine, od 2002. do 2011. u inostranstvo otišlo 150.000 građana Srbije, preciziravši da je njihova prosečna starost 28,7 godina, a svaki peti među njima imao je diplomu visoke škole ili fakulteta

Ministarka je prenela da je istraživanje, koje je sproveo Kabinet koji vodi, pokazalo da tri četvrtine anketiranih visokoobrazovanih u dijaspori za sada ne planira da se vrati u Srbiju, ali da ohrabruje podatak da je više od polovine anketiranih (57 odsto) spremno da ulaže stečene resurse u našu zemlju.

,,Ova informacija nam je bitna, jer ukazuje na neophodnost daljeg povezivanja, aktiviranja i korišćenja svih raspoloživih potencijala naših ljudi u inostranstvu i njihovog povezivanja sa nama ovde kroz najrazličitije vrste projekata”, objasnila je ministrka.

Prema njenim rečima, trebalo bi razmišljati o onim mladim ljudima koji ne planiraju da se vrate u Srbiju, a čija znanja, veštine, iskustvo, poslovni kontakti i finansijska sredstva mogu biti i razvojni potencijal Srbije, o čemu do sada nismo mnogo vodili računa.

Ministarka je ukazala na to da su ispitanici iz dijaspore, takođe, naveli i nekoliko prioritetnih oblasti za koje smatraju da bi država trebalo da se pobrine u narednom periodu, a to su povećanje životnog standarda, otvaranje novih radnih mesta, borba protiv korupcije i unapređenje zdravstvene zaštite. Prema njenim rečima, to su i prioriteti Vlade Srbije, koja prepoznaje svu ozbiljnost migracionog fenomena i njegovih posledica.

Ministarka Đukić Dejanović je rekla da je, pored istraživanja u kojem je učestvovala dijaspora, sprovedeno i istraživanje koje je obuhvatilo više od 11.000 studenata.

 Stvaranje povoljnog ambijenta za ostanak mladih u Srbiji

,,Ovo istraživanje je pokazalo da 3.990 studenata želi da napusti Srbiju, da 90 odsto njih u tome podržavaju roditelji, a da 70 odsto njih već ima bliske srodnike ili nekog ko će ih u inostranstvu prihvatiti,” precizirala je ministarka.

Zato, kako je naglasila, treba povećati motivaciju mladih da ostanu u Srbiji što se može postići stvaranjem povoljnog ambijenta za život u kojem mladi koriste stečena znanja u svojoj profesiji, ostvaruju uspešne profesionalne karijere, imaju adekvatne uslove za naučnoistraživački rad, a pre svega, mogu da žive od svog rada i da planiraju porodični i lični život.

Stalna predstavnica UNDP u Srbiji Fransin Pikap ukazala je na to da će migracije biti povećane kada Srbija postane deo Evropske unije i da je sada pravi momenat da se ljudima pruže razlozi da ostanu u Srbiji.

,,U Srbiji postoje mnoge stvari koje se mogu nadograditi, a jedna od tih oblasti jeste i digitalizacija, u kojoj Srbija beleži najveći ekonomski rast,“ navela je stalna predstavnica UNDP u Srbiji.

7. oktobar 2019.

Otovrena Dečja nedelja

U Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu danas je svečano otvorena Dečja nedelja pod sloganom ''Da pravo svako dete živa lako''. Ove godine, Dečja nedelja obeležava značajan jubilej, 30 godina od usvajanja Konvencije UN o pravima deteta, najznačajnijeg međunarodnog dokumenta u oblasti ljudskih prava koji se tiče deteta kao i najšire prihvaćenog pravnog instrumenta za zaštitu ljudskih prava. Ovim dokumentom, na jednom mestu, definisana su građanska, politička, ekonomska, socijalna, zdravstvena i kulturna prava deteta.

 Otovrena Dečja nedelja

Uz podršku i pokroviteljstvo Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u realizaciji aktivnosti Dečje nedelje učestvuju vladine institucije, organizacije i udruženja građana. Organizator programa su Prijatelji dece Srbije.

Povodom svečanog otvaranja Dečje nedelje, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku i predsednica Saveta za prava deteta vlade Republike Srbije prof. dr Slavica Đukić Dejanović govorila je o prioritetima Vlade Republike Srbije u oblasti dečije zaštite, naglašavajući da dete mora da bude zdravo i zaštićeno, da odrasta u porodici, da ima osnovu za školovanje, kasnije za zaposlenje i da izbegne rizik od siromaštva.

 Otovrena Dečja nedelja

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević poručio je da Vlada Republike Srbije nastavlja da se aktivno zalaže za obezbeđivanje bezbrižnog odrastanja svakog deteta u našoj zemlji, za ostvarivanje svih njihovih prava, kao i za njihovu bolju zaštitu od bilo kog oblika nasilja, koje danas nažalost postoji, ne samo u Srbiji, nego u celom svetu.

U okviru Dana otvorenih vrata, kako je Programom Dečje nedelje predviđeno, 9. oktobra u 12 časova u Medija centru biće održana javna debata ''Prava deteta u Srbiji 30 godina nakon donošenja Konvencije o pravima deteta''. Prisutni predstavnici institucija će predstaviti stanje dečjih prava u Republici Srbiji i sa prisutnima diskutovati i razmeniti iskustva o primeni prava deteta u Srbiji, kao i o planiranim koracima za unapređenje u ovoj oblasti. Deca aktivisti će imati priliku da postave pitanja i iskažu svoje mišljenje i stavove.

3. oktobar 2019.

Ministarka Đukić Dejanović na Međunarodnoj konferenciji „Žene lideri i održivi razvoj – istinski ravnopravne“

,,Posebno je značajno da u svetu savremenih dostignuća radimo na stvaranju zdravog i održivog ambijenta koji podržava svaku ženu, njenu ličnost, ambicije i potrebe koje ima,” istakla je ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku prof. dr Slavica Đukić Dejanović na današnjoj panel diskusiji ,,Žene i porodica” koja je održana drugog dana Međunarodne konferencije „Žene lideri i održivi razvoj – istinski ravnopravne“, u hotelu Hajat u Beogradu, u organizaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Prema ministarkinim rečima, žena našeg doba se znatno razlikuje od formiranog stereotipa iz prošlih vremena, gde je predominantna bila slika majke - domaćice, zadužene prevashodno za odgoj dece. ,,Jedna od najbitnijih promena sa kulturološkim značajem savremenog društva je emancipacija, odnosno promena uloga žene u privatnoj i javnoj sferi, istakla je ministarka i dodala da su obrazovanje, zaposlenje, samoostvarivanje, kao i aktivno učešće u društvenom životu samo neke od životnih opcija kojima moderna žena teži.

 Ministarka Đukić Dejanović na Međunarodnoj konferenciji „Žene lideri i održivi razvoj – istinski ravnopravne“

Ministarka Đukić Dejanović je navela da prema podacima iz poslednjeg Popisa stanovništva iz 2011. godine, u Srbiji živi ukupno 2.125.772 porodice. Od tog broja, 70% su porodice sa decom, a najzastupljenije su porodice sa jednim detetom, odnosno 51,8%. Slede porodice sa dvoje dece (40%), zatim sa troje (6,7%) i četvoro dece (1,1%), dok su porodice sa petoro i više dece najmanje zastupljene (0,4%). Prosečna porodica u našoj zemlji ima 1,6 dece, dok je stopa fertiliteta 1,48, što nije dovoljno za prosto obnavljanje stanovništva.

Prof. dr Đukić Dejanović se osvrnula i na Agendu o održivom razvoju do 2030. godine, dokument koji se, prema njenim rečima, odražava na politike svih država, pa će tako imati uticaj i na živote svih porodica širom sveta do 2030. godine.

,,Zbog specifičnosti teme o kojoj danas razgovaramo, rekla bih da nema Cilja održivog razvoja koji ne dotiče rodno pitanje,” istakla je ministarka navodeći ciljeve 1 i 2 – svet bez siromaštva i gladi, ciljeve 3 i 4 – dobro zdravlje i kvalitetno obrazovanje za sve devojčice i dečake, posebno cilj 5 - dostizanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje svih žena i devojčica, ali i ostale ciljeve koji se odnose na zaštitu životne sredine ekonomski rast, mir i pravdu, u zajedničkom partnerstvu za našu bolju budućnost.

 Ministarka Đukić Dejanović na Međunarodnoj konferenciji „Žene lideri i održivi razvoj – istinski ravnopravne“

Ministarka je ukazala na još jedan od izazova sa kojim se Srbija, ali i ostale evropske i svetske države suočavaju, a to je starenje stanovništva. ,,Trendovi pokazuju da će do 2050. godine oko 1,5 milijardi ljudi imati preko 65 godina, što će premašiti broj adolescenata, ali ono što je posebno uočljivo jeste vidna feminizacija starenja,” rekla je ministarka i dodala da u svetu, ove godine, u populaciji iznad 65 godina 55% čine žene, a preko 80 godina njih je čak 61%.

Konferencija je okupila mnoge zvaničnice i zvaničnike, kako iz Evrope i sveta, tako iz naše zemlje, u cilju uspostavljanja saradnje između žena svetkih lidera, sa ženama liderima iz Srbije i sa Balkana, kao i afirmacije doprinosa koje žene, na rukovodećim položajima pružaju u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija.

2. oktobar 2019.

Održan naučni skup „Srbija: rod, politike, stanovništvo“

Naučni skup pod nazivom „Srbija: rod, politike, stanovništvo“ održan je danas u organizaciji Srpske akademije nauka i umetnosti, Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku i Centra za demografska istraživanja, Instituta drštvenih nauka u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti.

Na skupu su renomirani stručnjaci iz relevantnih institucija u Republici Srbiji pokušali da daju odgovore na neka od ključnih pitanja u vezi sa negativnim posledicama demografskih kretanja. Pored rađanja i preduslova za rađanje, kao i političkog odgovora na nizak fertilitet, bilo je reči i o drugim temama, poput zdravlja, siromaštva i migracija iz rodne perspektive, ali i o dometima demografske analize u istraživanjima rodnog pitanja.

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku podsetila je da je Srpska akademija nauka i umetnosti pre dve godine bila mesto okupljanja sa kojeg su stručnjaci pokušali da odgovore na pitanje kako trasirati put ka boljoj demografskoj budućnosti Srbije.

,,Zadatak nam je bio i ostao da, kako je to uvaženi akademik Kostić naveo, plamen posvećen demografskim problemima Srbije koji s vremena na vreme raspalimo, pokušamo i da održimo,” navela je ministarka i dodala da nam broj novorođene dece koji je u prvih osam meseci ove godine veći za 356, u odnosu na isti period prošle godine, govori da ta iskra nastavlja da tinja i polako jača.

 Održan naučni skup „Srbija: rod, politike, stanovništvo“

Ministarka je ukazala da se rast svetske populacije nastavlja i da se procenjuje da na svetu živi oko 7,7 milijardi ljudi, što je za dve milijarde više nego 1994. godine odnosno milijardu više nego 2007. godine. Sa druge strane, prema njenim rečima, postoje regioni i zemlje koje se suočavaju sa depopulacijom, usled smanjene stope rađanja, visoke smrtnosti i migracija.

,,Sa nešto manje od sedam miliona stanovnika, Srbija je jedna od 27 zemalja sveta koje beleže negativne demografske trendove, a broj ovih zemalja nastaviće da raste,” rekla je ministarka, ističući da se između 2019. i 2050. godine očekuje da će trend depopulacije beležiti 55 država, uključujući i najmnogoljudniju NR Kinu, gde se očekuje pad populacije od 2,2%.

Ukazujući na drugi izazov sa kojim se suočava čitav svet, pa i Republika Srbija, a to je starenje stanovništva, prof. dr Đukić Dejanović je istakla da trendovi pokazuju da će do 2050. godine oko 1,5 milijardi ljudi imati preko 65 godina, što će premašiti broj adolescenata.

,,Primetna je i feminizacija starenja, pa tako u svetu, ove godine, u populaciji iznad 65 godina 55% čine žene, a preko 80 godina njih je čak 61%,” navela je ministarka i dodala da starenje stanovništva utiče na promene u strukturi društva, na tržište rada i ekonomske tokove, sa odgovarajućim zahtevima ka sistemima zdravstvene i socijalne zaštite namenjen starijim korisnicima.

Na skupu su govorili i akademik Vladimir Kostić predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti, prof. dr Mirjana Rašević direktorka Centra za demografiju Instituta društvenih nauka, Mirjana Bobić i Dragan Stanojević sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, Mirjana Devedžić i Jelena Stojilković Gnjatović sa Geografskog fakulteta u Beogradu, Vesna Lukić i Vladimir Nikitović iz Instituta društvenih nauka, Marina Hjuston iz Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Gordana Matković iz Centra za socijalnu politiku, kao i Nebojša Radunović i Nada Milošević-Đorđević iz Srpske akademije nauka i umetnosti.

1. oktobar 2019.

Lokalizacija Ciljeva održivog razvoja u Kragujevcu

Drugi po redu regionalni skup pod nazivom „Lokalizacija Ciljeva održivog razvoja – sprovođenje Agende 2030“, održan je danas u Kragujevcu u organizaciji Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku, Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju - GIZ i Stalne konferencije gradova i opština – Saveza gradova i opština Srbije. Cilj skupa je da se donosiocima odluka jedinica lokanih samouprava približe Ciljevi održivog razvoja i načini njihove lokalizacije kroz povezivanje sa lokalnim strategijama i drugim planskim dokumentima.

,,Na našem evropskom putu koji se zapravo po svojim ciljevima prepliće sa Agednom 2030 mnogo toga smo uradili, ali su izazovi pred nama ogromni - borba protiv siromaštva i gladi, bolji zdravstveni sistem i obrazovanje, dostojanstvo u radu, veće zapošljavanje, zaštita životne sredine”, rekla je ministarka Đukić Dejanović.

Prema njenim rečima svih 17 Ciljeva održivog razvoja i 169 podciljeva tiču se običnog čoveka da živi bolje i kvalitetnije i da nikoga ne ostave iza kolone.

 Lokalizacija Ciljeva održivog razvoja u Kragujevcu

,,Sada nam sledi sprovođenje Agende 2030, dolazak do svake porodice, do svakog pojedinca,” istakla je ministarka navodeći da je osnovni cilj da razlike između onih koji su najugroženiji i onih koji su na najvišem nivou u ekonomskom, ekološkom, socijalnom i svim drugim segmentima budu što je moguće manje”.

Ministarka je navela da društvo ne može da ide napred ako se te razlike povećavaju i da naredni korak podrazumeva obuhvat najosetljivijeg sloja društva, da se najbolesnijima, najsiromašnijima, ljudima sa najnižim stepenom obrazovanja, onima koji imaju najveći stepen invaliditeta najviše pomogne, kako bi se postigla koherentnost društva.

Prof. dr Đukić Dejanović je rekla da su za navedene aktivnosti potrebna finansijska sredstva, zbog čega se razgovara sa jedinicama lokalne samouprave da obezbede izvestan deo sopstvenih budžetskih sredstva, ali i koriste sredstva međunarodnih fondova.

Generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Đorđe Staničić je naveo da se 65 do 70 odsto Ciljeva održivog razvoja sprovodi u gradovima i opštinama i dodao da je to jedan od razloga zbog kojeg bi jedinice lokalne samouprave trebalo da prepoznaju ciljeve u svojim dokumentima.

Prisutni su imali priliku i da se informišu o značaju i načinima saradnje i umrežavanja u dostizanju dometa Agende 2030 u Republici Srbiji. Regionalni skup okupio je više od 70 učesnika uključujući i načelnika Šumadijskog upravnog okruga, predsednike opština sa tog područja, kao i predstavnike Gradske uprave Grada Kragujevca.  

Pogledajte starija saopštenja

 Vrh strane