MENI

Naslovna » Arhiva » Aktivnosti - maj 2019. godine

Aktivnosti

31. maj 2019.

Ministarka Đukić Dejanović obišla Savetovalište za zaštitu reproduktivnog zdravlja mladih i Centar za vantelesnu oplodnju u Valjevu

Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku prof. dr Slavica Đukić Dejanović obišla je danas Savetovalište za zaštitu reproduktivnog zdravlja mladih pri Domu zdravlja Valjevo. Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku izdvojio je sredstva u iznosu od oko 1,1 miliona dinara za opremanje Savetovališta koje je otvoreno 2018. godine.

 Ministarka Đukić Dejanović obišla Savetovalište za zaštitu reproduktivnog zdravlja mladih i Centar za vantelesnu oplodnju u Valjevu

,,Negativni prirodni priraštaj i negativni migracioni saldo govore da pitanju populacione politike moramo još više da se posvetimo, bez obzira što je rukovodstvo Valjeva u poslednje vreme uradilo mnogo za svoje sugrađane. Iako budžet Kabineta koji vodim nije veliki, u poslednje dve godine izdvojili smo blizu 15 miliona dinara za mere populacione politike u Valjevu, a kao posebne mere izdvojila bih zapošljavanje majki iz ruralnih područja, kao i otvaranje igraonice za decu nezaposlenih roditelja,“ navela je ministarka Đukić Dejanović.

 Ministarka Đukić Dejanović obišla Savetovalište za zaštitu reproduktivnog zdravlja mladih i Centar za vantelesnu oplodnju u Valjevu

Ministarka je posetila i Centar za vantelesnu oplodnju pri Domu zdravlja Valjevo. Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku izdvojio je 1,2 miliona dinara za kupovinu inkubatora u ovom Centru. Valjevo je jedini grad u Srbiji koji nije univerzitetski centar, a obavlja postupke BMPO. Od otvaranja Centra za vantelesnu oplodnju, u decembru 2012. godine, do danas je rođeno 360 beba u postupku BMPO.

 Ministarka Đukić Dejanović obišla Savetovalište za zaštitu reproduktivnog zdravlja mladih i Centar za vantelesnu oplodnju u Valjevu

,,Mi kao grad pomažemo Centar za vantelesnu oplodnju, sa oko 6 miliona dinara godišnje, ulažući na razne načine, od nabavke opreme do novčanih sredstava parovima koji ne ispunjavaju zakonske uslove za uključivanje u program BMPO, poput na primer finansiranja četvrtog pokušaja BMPO ili premašenog starosnog ograničenja,“ istakao je gradonačelnik Valjeva dr Slobodan Gvozdenović.

29. maj 2019.

Predstavljena Studija o negativnim iskustvima u detinjstvu

 Predstavljena Studija o negativnim iskustvima u detinjstvu

Na svakih 100 odraslih osoba u Srbiji, oko 70 je više puta iskusilo barem jedan od oblika negativnih iskustava tokom detinjstva, a oko 20 je imalo četiri ili više takvih iskustava, pokazali su rezultati UNICEF-ove Studije o negativnim iskustvima u detinjstvu u Srbiji. Studija, koja je nastala u partnerstvu sa Institutom za psihologiju i Institutom za mentalno zdravlje, nudi analizu rasprostranjenosti faktora rizika, negativnih iskustava u detinjstvu i njihovih posledica u smislu zdravstvenih i obrazovnih ishoda.

Negativno iskustvo u detinjstvu označava traumatično životno iskustvo koja se događa pre 18. godine, a koje osoba pamti kada odraste. Iskustva tokom detinjstva mogu da utiču na zdravlje tokom čitavog života. Deca čije detinjstvo je stresno ili loše imaju veću verovatnoću da usvoje ponašanja štetna po zdravlje tokom adolescencije, koja sama po sebi mogu da dovede do mentalnih oboljenja ili bolesti poput raka, srčanih oboljenja i dijabetesa kasnije u životu. Negativna iskustva u detinjstvu ne predstavljaju opasnost samo za zdravlje. Osobe koje su imala negativna iskustva u detinjstvu češće imaju loše rezultate tokom školovanja, češće su uključeni u kriminalne aktivnosti i manja je verovatnoća da postanu produktivni članovi društva.

„Proces brige o deci počinje u najranijem detinjstvu i u značajnoj meri zavisi od okruženja u kome dete odrasta. Zbog toga je naša obaveza da svoj deci obezbedimo šansu za najbolji početak i dobru osnovu za budućnost. Naglašavam da je naš osnovni princip nulta tolerancija na svaku vrstu nasilja, a rezultate ove studije koristićemo kao smernice u stvaranju jednakih uslova za svako dete, a posebno u prevenciji zlostavljanja i zanemarivanja dece,“ navela je prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku.

Ukupni nalazi su smernica za buduće planiranje i razvoj intervencija koje bi za cilj imale sprečavanje nasilja, kao i za razvoj programa podrške žrtvama nasilja.

„Negativna iskustva u detinjstvu utiču na sve oblasti života, te je neophodno da se reaguje intersektorski. Potrebno je, između ostalog, da se deca edukuju o pravima koja im pripadaju, da se ojačaju roditeljske veštine, unaprede kompetencije zdravstvenog, socijalnog, obrazovnog i sistema krivičnog pravosuđa u prevenciji negativnih iskustava u detinjstvu, da se uvede potpuna zabrana fizičkog kažnjavanja dece, kao i da se obezbedi i ojača finansiranje sistema prevencije i zaštite od nasilja nad decom“, istakla je Ređina De Dominićis, direktorka UNICEF-a u Srbiji.

 Predstavljena Studija o negativnim iskustvima u detinjstvu

Sprečavanje negativnih iskustava u detinjstvu može da poboljša zdravlje tokom čitavog života, unapređujući blagostanje i produktivnost osobe. Nalazi ove Studije će biti od ključnog značaja za sistem socijalne zaštite, jer mogu doprineti unapređenju alata i procedura za procenu rizika, kao i oblikovanju službi koje se ciljano bave porodicama koje žive u uslovima višestruke deprivacije, gde su deca „na ivici” sistema zaštite i pod rizikom od stavljanja pod starateljstvo.

Nalazi Studije pokazuju:
- Da na svakih 100 odraslih osoba u Srbiji, njih oko 70 je više puta iskusilo barem jedan od oblika; negativnih iskustava tokom detinjstva (ACE – Adverse Childhood Experience), a njih oko 20 je iskusilo 4 ili više;
- Da je 38% ispitanika iskusilo nasilje u zajednici u detinjstvu;
- Da su četiri ili više ACE-a zabeležena u oko 40% ispitanika;
- Da su osobe muškog pola češće doživljavale različite oblike ACE-a: češće su bili žrtve nasilničkog ponašanja, učestvovali u tučama, bili svedoci nasilja u zajednici i svedoci kolektivnog nasilja;
- Žene su češće doživljavale suživot sa osobom koja boluje od depresije;
- Da su ispitanici iz urbanih sredina bili više izloženi različitim oblicima ACE-a, kao što su fizičko zlostavljanje, psihološko zlostavljanje, rastava roditelja, nasilničko ponašanje i nasilje u zajednici.

24. maj 2019.

Ministarka Đukić Dejanović otvorila III Kongres babica Republike Srbije sa međunarodnim učešćem

,,Profesionalnost, dobra organizovanost, posvećenost, znanje, empatija, spremnost da se iskustvo prenese na mlađe kolege, ali i svest o odgovornosti koju nosi briga za ljudski život, do danas su ostali osnovni zahtevi jedinstvenog poziva babica,” istakla je ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku prof. dr Slavica Đukić Dejanović, otvarajući III Kongres babica Republike Srbije sa međunarodnim učešćem.

 Ministarka Đukić Dejanović otvorila III Kongres babica Republike Srbije sa međunarodnim učešćem

Ministarka je iskoristila ovu priliku da citira odlomak iz knjige ,,Majka – iz dnevnika jedne babice”, autorke babice Vinke Milošević-Petrušić koja je ceo svoj radni vek provela na Ginekološko-akušerskom odeljenju bolnice u Leskovcu. Ova knjiga, prema ministarkinim rečima, predstavlja apel da se ukaže na značaj materinstva i svih onih životnih i društvenih vrednosti koje vode razvoju porodice i njenom blagostanju.

,,Vrednost ove knjige je upravo u ovom društvenom trenutku, kada se suočavamo sa padom nataliteta, ali i izazovima koji prate današnje porodice, poput otuđenosti, brakova bez dece, samohranih majki, očeva sa decom bez supruga,” navela je ministarka i dodala da je teret na majkama koje danas imaju težnju ka profesionalnim postignućima, a kad se vrate kući čeka ih sve ono što je tradicionalnu majku čekalo: da brine o obrazovanju deteta, o njegovom zdravlju, o bolesnom članu porodice, da pere, pegla, kuva, itd.

Ministarka je ukazala da Kabinet na čijem je čelu nastoji da pruži podršku roditeljima na različite načine, počevši od ublažavanja ekonomske cene podizanja deteta, usklađivanja rada i roditeljstva, populacione edukacije, daljeg unapređenja postupka biomedicinski potpomognutog oplođenja i očuvanja reproduktivnog zdravlja, kao i putem aktiviranja jedinica lokalne samouprave, kako bi se na najsveobuhvatniji način prepoznale potrebe roditelja i budućih roditelja, odnosno da se što lakše odluče na rađanje prvog i svakog narednog deteta.

 Ministarka Đukić Dejanović otvorila III Kongres babica Republike Srbije sa međunarodnim učešćem

,,Zdravstveni sistem u Srbiji, kao i budućnost sestrinstva i babica najviše zavise od dobro obučenog i školovanog kadra,” rekla je ministarka ukazujući da je u današnje vreme društveno-tehnološkog napretka poterebno okrenuti se i unapređenju profesije babice, kroz učenje i profesionalno usavršavanje u okviru programa kontinuirane edukacije.

Prof. dr Đukić Dejanović je pozdravila goste iz inostranstva, poželela im ugodan boravak u Beogradu, uz uverenje da će u dijalogu, kroz razmenu znanja i primera dobre prakse, ostvariti bližu saradnju sa zdravstvenim radnicima u Srbiji, u cilju unapređenja struke, a u duhu svog humanog poziva i tradicije.

24. maj 2019.

Ministarka Đukić Dejanović na tribini „Žene žive i na selu“ u Gornjoj Trepči

Ministarka za demografiju i populacionu politiku prof. dr Slavica Đukić Dejanović učestvovala je danas na tribini „Žene žive i na selu“ u Gornjoj Trepči, u okviru kampanje za osnaživanje žena u seoskim sredinama.

 Ministarka Đukić Dejanović na tribini „Žene žive i na selu“ u Gornjoj Trepči

Ministarka je navela da žene koje ne žive u visoko urbanoj sredini ne smeju biti zapostavljene, jer njihove ideje, potencijali i rezultati postignutog svedoče o ogromnom doprinosu u stvaranju bolje budućnosti.

,,U današnje vreme, kada se suočavamo sa depopulacijom seoskih sredina, smatram da je ključno da posebnu pažnju posvetimo ženama koje žive na selu, koje su stub svojih porodica, ali i čitavog društva,” istakla je ministarka i podsetila da je prosečna starost stanovništva u Srbiji 43 godine, a da su žene koje žive na selu dve i po godine starije od žena koje žive u gradu i za isto toliko godina starije od muškaraca koji žive na selu.

Ministarka je napomenula da je zadatak svih učestnika u javnom životu da rade na poboljšanju položaja žena i devojčica, na šta nas obavezuje i cilj 5 Agende Ujedinjenih nacija o održivom razvoju do 2030. godine koji ukazuje na potrebu dostizanja rodne ravnopravnosti i osnaživanja svih žena i devojčica u obezbeđenju okončanja svih oblika diskriminacije, eliminacije nasilja, kako u javnoj, tako i u privatnoj sferi.

Na tribini je pored ministarke Đukić Dejanović govorila i predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković, gradonačelnik grada Čačak Milun Todorović, članica Gradskog veća zadužena za zdravstvo i pomoćnik direktora Opšte bolnice u Čačku Slavica Dragutinović, predsednik Kolor pres grupe Robert Čoban, a u panel diskusiji učestvovale su žene iz sela Rajac, Prijevor, Gornja Gorevnica i Lipnica.

Kampanja „Žene žive i na selu“ se realizuje uz podršku predsednice Narodne skupštine Republike Srbije, Ministarstva za rad i zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku, kao i Kancelarije za ljudska i manjinska prava, kroz seriju tribina na kojima će se razgovarati sa ženama u seoskim sredinama Srbije. Cilj kapmanje je da se ukaže na značaj i potrebu ekonomskog osnaživanja žena na selu, posebno kroz podsticanje na preduzetništvo, osnaživanje u borbi protiv nasilja u porodici, kao i da se žene motivišu da odlaze na preventivne zdravstvene preglede. 

Od 8. marta Međunarodnog dana žena, kada je započeta kampanja konferencijom u Domu Narodne skupštine Republike Srbije, održane su tribine u Novom Žedniku (Subotica), Banatskom Velikom Selu (Kikinda), Gamzigradu (Zaječar), Lučici (Požarevac), a u junu je u planu obilazak seoskih sredina u Sremskoj Mitrovici i Novom Sadu.

22. maj 2019.

Potpisivanje Memoranduma o saradnji u oblasti demografije i populacione politike sa Ministarstvom porodice, omladine i sporta Republike Srpske

Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Republike Srbije, prof. dr Slavica Đukić Dejanović i ministarka porodice omladine i sporta Republike Srpske, Sonja Davidović potpisale su danas u Banja Luci Memorandum o saradnji u oblasti demografije i populacione politike.

 Potpisivanje Memoranduma o saradnji u oblasti demografije i populacione politike sa Ministarstvom porodice, omladine i sporta Republike Srpske

Ministarka Đukić Dejanović je istakla da osnov za potpisivanje Memoranduma predstavlja slična demografska situacija u Republici Srbiji i Republici Srpskoj, poput visoke prosečne starosti stanovništva, negativnog prirodnog priraštaja, odsustva radnog i fertilnog potencijala neophodnog za reprodukciju novih generacija, kao i migracije stanovništva. Sve to, prema njenim rečima, ostavlja dosta prostora za zajedničku saradnju u ovoj oblasti.

Ministarka Đukić Dejanović je navela da je prosečna starost stanovništva Republike Srbije i Republike Srpske identična i iznosi 43 godine. U Republici Srbiji se na 1.000 stanovnika rodi 9 beba, a umre 15 lica, a u Republici Srpskoj se rodi 8 beba, a umre 13 ljudi. U fertilnom kontingentu (od 15 do 49 godina) nalazi se svaka 5 žena u obe sredine. Slični demografski trendovi u Republici Srbiji i Republici Srpskoj ostavljaju dosta prostora za zajedničku saradnju u ovoj oblati u vidu razmene ideja, iskustava i primera dobre prakse, rekla je ministarka Đukić Dejanović i dodala da veruje u zajedničku saradnju između Republike Srbije i Republike Srpske na polju podsticanja rađanja i podrške porodici.

 Potpisivanje Memoranduma o saradnji u oblasti demografije i populacione politike sa Ministarstvom porodice, omladine i sporta Republike Srpske

,,Za Vladu Republike Srbije i Kabinet koji vodim to je jedan od ključnih ciljeva,” zaključila je ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Republike Srbije.

Ministarka porodice omladine i sporta Republike Srpske istakla je da je cilj potpisivanja Memoranduma razvijanje i jačanje institucionalne saradnje između Republike Srbije i Republike Srpske u oblasti demografije i populacione politike i dodala da će se saradnja ogledati u radu na zajedničkim projektima, koji će obuhvatiti analiziranje svih pojava demografskog razvoja i očekivane promene u doglednoj budućnosti na ovim prostorima, kao i iznalaženje najboljih načina za njihovo rešavanje. ,,Aktivnosti će se sprovoditi kroz zajedničko organizovanje naučnih i stručnih seminara, okruglih stolova i drugih programa edukativnog karaktera, kao i kroz izradu strateških dokumenata u oblasti demografije i populacione politike,” zaključila je ministarka Davidović.

 

20. maj 2019.

Otvorena dečja igraonica i igralište u Bosilegradu

Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku prof. dr Slavica Đukić Dejanović posetila je danas opštinu Bosilegrad, gde je sa predsednikom opštine Vladimirom Zaharijevim otvorila dečju igraonicu i igralište pri Domu kulture.

 Otvorena dečja igraonica i igralište u Bosilegradu

,,Svako dete, svaka porodica nam je važna. Bosilegradu je potreban podsticaj za bolju demografsku budućnost. U ovoj opštini najveća vrednost je svaka rođena beba, ali to zavisi i od broja radnih mesta, usklađivanja rada i roditeljstva i međugeneracijske saradnje i solidarosti,” poručila je ministarka Đukić Dejanović.

Ministarka je razgovarala i sa porodicama koje su prošle godine dobile nepovratna sredstva, kao podršku porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima i istakla da je standard samih porodica važan i često presudan u odluci roditeljstva i rađanja.

Igraonica i dečje igralište izgrađeni su i opremljeni u okviru projekta pod nazivom „Proširenje mreže ustanova za predškolsko vaspitanje i dodatno opremanje predškolske ustanove Dečja radost u Bosilegradu“ koji je finansiran od strane Vlade Republike Srbije i Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku, u iznosu od 1,6 miliona dinara, dok je opština Bosilegrad za ovu namenu izdvojila 400 hiljada dinara.

 Otvorena dečja igraonica i igralište u Bosilegradu

Ministarka Đukić Dejanović je zahvalila rukovodstvu opštine i predsedniku Zaharijevu što ulažu napore da zadrže mlade u ovoj pograničnoj opštini u kojoj živi preko 90 odsto pripadnika bugarske nacionalne zajednice u Srbiji. Ministarka je istakla da će Vlada Republike Srbije nastaviti da vodi aktivnu demografsku politiku, pre svega putem podrške budućim roditeljima i roditeljima.

Predsednik Zaharijev je uručio ministarki sliku sa Folklornog festivala „Bosilegradsko krajište peva i igra“ i pozvao je da svojim prisustvom uveliča kulturnu manifestaciju ove godine.

15. maj 2019.

Obeležen 15. maj – Međunarodni dan porodice

Povodom 15. maja - Međunarodnog dana porodice, održana je VII sednica Saveta za prava deteta i okrugli sto pod nazivom „Starenje, međugeneracijska solidarnost – stari i novi izazovi” u organizaciji Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku, Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA), kancelarije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Crvenog krsta Srbije.

Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku prof. dr Slavica Đukić Dejanović istakla je da su danas najugroženiji članovi porodice naši najmlađi i najstariji, te je i današnji dan najviše posvećen njima.

 Obeležen 15. maj – Međunarodni dan porodice

S obzirom da je tema ovogodišnjeg obeležavanja Međunarodnog dana porodice ,,Porodice i akcije za klimu”, koja u fokus stavlja cilj 13 održivog razvoja Agende Ujedinjenih nacija o održivom razvoju do 2030. godine - preduzimanje hitne akcije u borbi protiv klimatskih promena i njenih posledica, ministarka je navela da su klimatske promene naša realnost, životna pitanja koja pogađaju sve segmente društva i bitno utiču kako na prirodu, tako i na ekonomiju, socijalni život, zdravlje.

,,Nijedna država ne može biti pošteđena ovim globalnim fenomenom, iako posledice neće biti podjednako raspoređene,” ukazala je prof. dr Đukić Dejanović i dodala da moramo da verujemo da svaki pojedinac može jednim delom da utiče na negativne posledice klimatskih promena, da ih rešava i sprečava u cilju očuvanja života na zemlji.

Ministarka je rekla da se danas porodica kao osnovna ćelija društva suočava sa brojnim preprekama: otuđenost, brakovi bez dece, samohrane majke, očevi sa decom bez supruga. Prema njenim rečima, u protekle tri godine Kabinet na čijem je čelu finansirao je aktivnosti 161 opštine i grada sa preko 1,2 milijarde dinara. Ova sredstva bila su pretežno namenjena za podizanje kapaciteta predškolskih ustanova, proširenje sadržaja njihovog rada i produžetak radnog vremena, organizovanje odvođenja dece u školu, servisne aktivnosti (servisa za pranje, peglanje), kupovinu kuća i stanova, kao i pomoć u započinjanju sopstvenog biznisa. ,,Sve ove aktivnosti imaju za cilj stvaranje uslova u kojima će se roditelji lakše odlučiti na prvo, drugo i svako naredno dete,” napomenula je ministarka.

,,Pored dece koja su naša budućnost i naše najveće bogatstvo, još jedna posebno osetljiva kategorija su naši stariji sugrađani,” rekla je prof. dr Đukić Dejanović i podsetila na podatke o demografskom starenju evropskog stanovništva prema kojima je trenutno skoro svaki četvrti građanin stariji od 60, a svaki peti stariji od 65 godina. ,,Zvanični statistički podaci kod nas slični su kao i u Evropi i govore da je prosečna starost stanovnika Republike Srbije 43 godine, dok je primetna i feminizacija starenja, jer u populaciji naših starijih, sugrađanke čine 57,5%,” istakla je ministarka.

Prema njenim rečima, ovi podaci ukazuju da pred nama stoji veliki izazov, a to je kako da omogućimo dostojanstveno starenje i održivi razvoj društva. ,,Zato je razvijanje društva za sve generacije jedan od naših najvažnijih ciljeva,” istakla je ministarka i dodala da Vlada Republike Srbije i Kabineta na čijem je čelu ostaju posvećeni kreiranju sadašnjosti koja će biti pogodna za ljude svih generacija i budućnosti koja će biti održiva za raznoliko starenje.

,,Očuvanje kako primarne tako i sekundarne porodice, kao nezamenjivog dela društva, ostaje naš prioritet, uz uvažavanje svih sloboda za svakog pojedinca,” zaključila je ministarka.

10. maj 2019.

Predstavljeni rezultati projekta ,,Digitalne i preduzetničke veštine za žene u ruralnim područjima”

Povodom predstavljanja rezultata projekta ,,Digitalne i preduzetničke veštine za žene u ruralnim područjima” danas je održana konferencija pod nazivom ,,Žene iz ruralnih područja - ekonomski potencijal u usponu” u hotelu Crowne Plaza.

Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku prof. dr Slavica Đukić Dejanović navela je da su žene iz ruralnih područja spremne da prihvate moderne tehnologije, što su rezultati aktivnosti ovog projekta i potvrdili i ukazala da razvoj digitalnih veština treba da zaživi na teritoriji čitave Srbije, kao oblik savremene pismenosti moderne žene.

 Predstavljeni rezultati projekta ,,Digitalne i preduzetničke veštine za žene u ruralnim područjima”

,,Postajući deo digitalnog sveta koji je ključan za osnaživanje žena i devojčica, naše sugrađanke sa sela mogu da nauče ili usavrše svoja digitalna znanja i veštine, transformišu naš svet i premoste stereotipe da su digitalne tehnologije rezervisane isključivo za gradske sredine,” istakla je ministarka i dodala da je digitalizacija već dugo sastavni deo gotovo svih oblasti društva i ljudskog stvaralaštva.

,,Informacione tehnologije olakšavaju rad, premošćuju geografske udaljenosti i prave od sveta globalno selo u kome je računar jedan od osnovnih alata za rad,” rekla je prof. dr Đukić Dejanović i istakla da u trci sa modernošću ne smemo da izgubimo iz vida potrebe i potencijale žena koje svoje živote organizuju i žive van gradskih sredina.

Ministarka je podsetila da je broj muškaraca i žena koje žive na selu poprilično izjednačen, kao i da su žene vrlo posvećene i angažovane na seoskim domaćinstvima, iako je u odnosu na muškarce tek svaka peta žena vlasnica poljoprivrednog gazdinstva, ne retko i kao jedina moguća naslednica.

,,Kabinet na čijem sam čelu, prepoznao je potrebu za ekonomskim osnaživanjem žena, posebno majki. Samo u poslednje tri godine izdvojili smo preko 50 miliona dinara za 25 jedinica lokalne samouprave, kroz programe razvoja ženskog preduzetništva i podsticaj ženama poljoprivrednicama,” napomenula je prof. Đukić Dejanović i dodala da se ovim merama zadatak ne završava, već se nastavlja svakodnevni rad na poboljšanju položaja žena i devojčica.

 Predstavljeni rezultati projekta ,,Digitalne i preduzetničke veštine za žene u ruralnim područjima”

,,To je zadatak celokupnog društva, na šta nas podseća i Agenda Ujedinjenih nacija o održivom razvoju do 2030. godine, čiji peti cilj ukazuje da na putu ka dostizanju pune rodne ravnopravnosti i osnaživanja svih žena i devojčica niko ne sme ostati iza kolone,” istakla je ministarka i dodala da žene koje ne žive u visoko urbanoj sredini ne smeju biti zapostavljene i uz digitalne tehnologije i razvijene veštine za njihovo korišćenje, predstavljaju ekonomski potencijal u usponu.

Ministarka se na kraju zahvalila organizatorima konferencije i istakla da samo zajednički, udruženim snagama, možemo kreirati održivo društvo u kome niko neće ostati iza kolone. Projekat ,,Digitalne i preduzetničke veštine za žene u ruralnim područjima” realizuje Udruženje ,,Jednake mogućnosti” u saradnji sa Agencijom za rodnu ravnopravnost Ujedinjenih nacija – UN WOMEN, Delegacijom Evropske unije u Srbiji, Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnosti i Ministarstvom za evropske integracije Republike Srbije. Projektom je obuhvaćeno šest obuka za digitalno preduzetništvo za žene iz ruralnih područja u opštinama Knić, Ljubovija, Majdanpek, Kuršumlija, Paraćin i Ivanjica u cilju jačanja potencijala žena koje žive na selu u eri digitalizacije i informacionog društva.

Pogledajte starija saopštenja

 Vrh strane