MENI

Naslovna » Arhiva » Aktivnosti 2017. godina

Aktivnosti 2017. godina

13. decembar 2017.

KONFERENCIJA O UČEŠĆU POSLODAVACA U SPROVOĐENјU CILjEVA ODRŽIVOG RAZVOJA

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku i predsednica Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende Ujedinjenih nacija o održivom razvoju do 2030. godine, otvorila je konferenciju čija je tema učešće poslodavaca u implementaciji cilјeva održivog razvoja.

Dvodnevnoj konferenciji u organizaciji Međunarodne organizacije rada i Unije poslodavaca Srbije, prisustvuju, između ostalih, i predstavnici udruženja poslodavaca iz deset zemalјa istočne i jugoistočne Evrope.

Na otvranju su govorili i Miloš Nenezić, predsednik Unije poslodavaca Srbije i Debora Frans Masin, direktor Biroa za poslodavce MOR Ženeva.

11. decembar 2017.

Sa ambasadorom Ditmanom o Agendi 2030 UN o održivom razvoju

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku i predsednica Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende Ujedinjenih nacija o održivom razvoju do 2030. godine sastala se sa Akselom Ditmanom, amabasadorom Savezne Republike Nemačke u Srbiji sa kojim je razgovarala o implementaciji cilјeva održivog razvoja u našoj zemlјi.

 Sa ambasadorom Ditmanom o Agendi 2030 UN o održivom razvoju

Ministarka je upoznala ambasadora sa dosadašnjim aktivnostima koje je Srbija imala u procesu sprovođenja Agende UN i informisala ga da je već iskazala zainteresovanost za predstavlјanje prvog Dobrovolјnog nacionalnog izveštaja i Izveštaja o napretku na Ekonomskom i socijalnom savetu UN, 2019. godine. Takođe, ona je zahvalila na dosadašnjoj podršci koju je GIZ, Nemačka organizacija za tehničku podršku i saradnju pružio prilikom mapiranja nacionalnog strateškog okvira u odnosu na cilјeve održivog razvoja.

Sagovornici su se složili da Srbija otvarajući poglavlјa EU istovremeno radi i na cilјevima održivog razvoja, da je proces njihove implementacije podjednako važan za obe zemlјe, kao i da će Nemačka nastavlјati da podržava ove procese.

4. decembar 2017.

Unapređenje kvaliteta usluga za decu u uličnim situacijama

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku i predsednica Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije, govorila je na skupu pod nazivom "Unapređivanje kvaliteta usluga namenjenih deci uklјučenoj u život ili rad na ulici u Srbiji u skladu sa Opštim komentarom UN", u organizaciji Centra za integraciju mladih.

 Unapređenje kvaliteta usluga za decu u uličnim situacijama

U svom obraćanju, ministarka je istakla da se procenjuje da u Srbiji oko 2000 dece žive i/ili rade na ulici, da su svakodnevno izložena diskriminaciji, siromaštvu, nasilnom radu, čak i trgovini lјudima. U tom smislu, istakla je važnost Opšteg komentara, koji je Komitet za prava deteta Ujedinjenih nacija usvojio 21. juna ove godine, i istakla da je to prvo pravno uputstvo koje daje opšte smernice zemlјama da donose strateške dokumente koji su osnov prevencije.

Savet za prava deteta je već informisan o preporukama iz Opšteg komentara i, kako je ministarka i predsednica ovog tela naglasila, svakako će „raditi na tome da uvaži preporuke Komiteta UN, što znači će imati jedan dugoročni plan, kako bi ta deca bila što manje stigmatizovana kako bi imala mogućnost da posle petnaeste godine budu perihvaćena od društva".

 Unapređenje kvaliteta usluga za decu u uličnim situacijama

Pored ministarke Slavice Đukić Dejanović, na skupu su govorili i Aksel Ditman, ambasador Nemačke u Srbiji, Jasna Plavšić iz Kancelarije za lјudska i manjinska prava i Marko Tošić, direktor Centra za integraciju mladih.

4. decembar 2017.

Naučni skup u SANU: "Ekonomija: rad, zapošlјavanje u Srbiji u 21. veku“

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku, govorila je na naučnom skupu na temu rada i zapošlјavanja u Srbiji u 21. veku, organizovanom u saradnji Srpske akademije nauka i umetnosti, Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Kabineta ministra bez portfelјa zaduženog za demografiju i populacionu politiku.

 Naučni skup u SANU: “Ekonomija: rad, zapošlјavanje u Srbiji u 21. veku“

U svom obraćanju, ministarka je istakla da nas demografski indikatori i sve srednjeročne projekcije stručnjaka upozoravaju da se kontingent radno aktivnog stanovništva smanjuje, a da broj starijih od 65 i vrlo starih, koji imaju više od 80 godina raste, što će se u perspektivi odraziti na tržište rada.

U izjavi za medije, ministarka je istakla važnost ovakvih skupova koji treba da daju održiva rešenja na potencijalne probleme s kojima se suočavamo i u kojima demografska situacija ima značajan uticaj i naglasila važnost kvalitetnog obrazovanja, na čemu Vlada već mnogo radi kroz akreditovane programe, uvođenje dualnog obrazovanja i činjenicu da smo se potpisivanjem Agende UN o održivom razvoju, obavezali da do 2030. godine imamo obavezno srednje obrazovanje.

 Naučni skup u SANU: “Ekonomija: rad, zapošlјavanje u Srbiji u 21. veku“

Uvodna obraćanja na skupu imali su i Vladimir Kostić, predsednik SANU i Branislav Boričić, dekan Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Na dvodnevnom skupu sagledavana su pitanja rada i zapošlјavanja iz ugla demografa, perspektiva razvoja sela, pitanja žena i mladih na tržištu rada, ali i uzroka i politika koje bi doprinele rastu zaposlenosti

1. decembar 2017.

Naučni skup: „Bela kuga u Srbiji: kad je nastala i kako je sprečiti“

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu poltiku, obratila se na otvaranju naučnog skupa u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti na temu „Bela kuga u Srbiji: kad je nastala i kako je sprečiti“, u organizaciji Odbora za humanu reprodukciju SANU.

 Naučni skup: „Bela kuga u Srbiji: kad je nastala i kako je sprečiti“

Na otvaranju skupa obraćanja su imali i akademik Nebojša Radunović, predsednik Odbora za humanu reprodukciju Ljubodrag Dimić, dopisni član SANU na temu „Bela kuga u Srbiji u XX i XXI veku“, Mirjana Rašević, na temu “Kako podstaći rađanje u Srbiji?“ , kao i Slobodan Arsenijević sa temom „Odgovor društva na odumiranje Srbije“, Tihomir Vejnović koji je govorio „Kako do zdravog materinstva?“ i Katarina Sedlecki o „Uticaju ginekologa na model planiranja porodice u Srbiji“

28. novembar 2017.

Prezentacija istraživanja o usklađivanju rada i roditelјstva u Udruženju banaka Srbije

 Prezentacija istraživanja o usklađivanju rada i roditelјstva u Udruženju banaka Srbije

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa, zadužena za demografiju i populacionu politiku predstavila je, u Udruženju banaka Srbije, istraživanje čija je tema usklađivanje rada i roditelјstva. Istraživanjem, čiji je cilј prikuplјanja podataka o problemima sa kojima se zaposleni roditelјi suočavaju pokušavajući da usklade svoje radne i porodične obaveze, kao i informacija o stavovima poslodavaca i njihovoj spremnosti da podrže zaposlene roditelјe, obuhvaćeno je 126.000 zaposlenih, uzorkom od 330 poslodavaca i 3.918 uposlenih u privrednim subjektima, lokalnim samoupravama i finansijskim institucijama.

 Prezentacija istraživanja o usklađivanju rada i roditelјstva u Udruženju banaka Srbije

Ministarka je ukazala da rezultati istraživanja pokazuju da veliki broj poslodavaca u Srbiji ne obezbeđuje nijedan vid finansijske pomoći zaposlenim roditelјima, ali i da se veliki broj njih izjasnio da je spreman da obezbedi neki vid pomoći zaposlenima, ali uz određene olakšice od strane države.

Ministarka je ocenila da većina zaposlenih nije upoznata i neretko koristi svoja zakonom garantovana prava o fleksibilnom radnom vremenu koji bi, kako je ocenila, dosta pomogao roditelјima da usklade svoje porodične obaveze sa radnim vremenom.

Prezentaciji je prisustvovao i dr Verolјub Dugalić, generalni sekretar UBS i Gordana Bjelobrk iz Republičkog zavoda za statistiku, koji je, u saradnji sa Kabinetom ministarke i sprovodio ovo istraživanje.

23. novembar 2017.

Otvorena konferencija “Investirajmo u otpornost društva”

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku i predsednica Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende UN o održivom razvoju do 2030. godine, otvorila je konferenciju pod nazivom “Investirajmo u otpornost društva”, koju su organizovali Program UN za razvoj (UNDP) u Srbiji, Kancelarija za upravlјanje javnim ulaganjima Vlade Srbije i Beogradski fond za političku izuzetnost..

 Otvorena konferencija “Investirajmo u otpornost društva”

Ministarka je u svom obraćanju istakla da su za prevenciju od katastrofa klјučni planovi, ali i da informacije o jačanju otpornosti i spremnosti za reagovanje stignu do običnog čoveka. Takođe, ona je naglasila da je neophodno da investicije u ovu oblast, u veku u kome živimo, moraju biti „pametnije“ nego što je to bio slučaj ranije.

Konferenciji su prisustvovali i Stelijana Nedera, zamenica predstavnika UN u Srbiji, Ben Slej iz Regionalnog centra UNDP u Istanbulu, Marko Blagojević, direktor Kancelarije za upravlјanje javnim ulaganjima, Predrag Marić, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i načelnik Sektora za vanredne situacije, Danijela Božanić, šef odseka za klimatske promene, Ministarstva zaštite životne sredine, Ljuban Tmušić, načelnik Sektora za civilni zaštitu i humanitarnu pomoć Crne Gore i Jelena Matić Varenica iz Republičkog geodetskog zavoda.

Završnu reč na konferenciji imao je Armen Grigorijan, savetnik za klimatske promene i smanjenje rizika od nepogoda iz regionalnog centra UNDP u Istanbulu.

17. novembar 2017.

Iskorenjivanje dečjeg rada u svim oblicima

 Iskorenjivanje dečjeg rada u svim oblicima

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku, obratila se juče na IV globalnoj konferenciji posvećenoj borbi protiv iskorenjivanja rada kod dece, u skladu sa cilјem 8.7 Agende UN o održivom razvoju, održanoj od 14-16. novembra u Buenos Airesu, u organizaciji Međunarodne organizacije rada, Ministarstva za rad Argentine i Ministarstva spolјnih poslova Argentine.

U svom obraćanju ministarka je istakla da je Republika Srbija ratifikovala sve klјučne međunarodne konvecije i protokole koji se odnose na dečji rad i trgovinu lјudima, kao i da je naše nacionalno zakonodavstvo koje reguliše položaj dece u vezi sa radom i njihovim protiv pravnim iskorišćavanjem u skladu sa međunarodnim standardima. Ove godine, Vlada Republike Srbije je donela Uredbu o utvrđivanju opasnog rada za decu, koja je u skladu sa Konvencijom Međunarodne organizacije rada, čiji prilog su i liste opasnih poslova za decu.

Konferenciji, na kojoj je govorio i Maurisio Makri, predsednik Argentine, prisustvovale su delegacije iz više od 100 zemalјa. Delegaciju Republike Srbije predstavlјale su pored ministarke i Čedanka Antić, udruženje granskog sindikata Nezavisnost i Jovana Stoilјković, Unija poslodavaca Srbije.

 

08. novembar 2017.

Održano javno slušanje na temu „Sprovođenje cilјeva održivog razvoja: uloga Narodne skupštine“

U organizaciji Odbora za spolјne poslove, u Domu Narodne skupštine, održano je javno slušanje na temu „Sprovođenje cilјeva održivog razvoja: uloga Narodne skupštine“. Javno slušanje organizovano je u saradnji sa Fokus grupom za razvoj mehanizama procesa implementacije Cilјeva održivog razvoja Narodne skupštine i Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP).

 Održano javno slušanje na temu „Sprovođenje cilјeva održivog razvoja: uloga Narodne skupštine“

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku i predsednica Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende UN o održivom razvoju do 2030. godine, istakla je da je Agenda 2030, koja sadrži 17 cilјeva i 169 potcilјeva održivog razvoja, pre svega fokusirana na aktivnosti smanjenja siromaštva, podizanje životnog standarda građana, unapređenje zdravstvenog i obrazovnog sistema, ali i zaštitu životne sredine, rodnu ravnopravnost, smanjenje nejednakosti i sl. Kako je navela, osnovni zadatak svih relevantnih činilaca u procesu je informisanje šire javnosti o cilјevima održivog razvoja, od narodnih poslanika, preko lokalnih funkcionera, do građana, kako bi se, na što bolјi i efikasniji način, cilјevi i sprovodili. 

Zamenica predsednika Odbora za spolјne poslove Dubravka Filipovski istakla je da je Odbor za spolјne poslove, u septembru ove godine, dogovorio održavanje Javnog slušanja sa Fokus grupom za razvoj mehanizama procesa implementacije Cilјeva održivog razvoja Narodne skupštine. Filipovski je naglasila da su cilјevi održivog razvoja komplementarni sa pregovaračkim poglavlјima EU, te da se na njihovoj realizaciji već radi kroz pregovarački proces. Takođe, istakla je da će Skupština dati svoj doprinos i kroz donošenje zakonskih rešenja, kao i kontrolu sprovođenja zakona, ali i eventualno usvajanje krovnog dokumenta u vidu deklaracije ili rezolucije, kao i pratećih dokumenata, obavezujućeg karaktera. Na kraju, Filipovski je istakla da je od velikog značaja uklјučivanje omladine u proces, na osnovu čijeg mišlјenja će se identifikovati cilјevi do 2030. godine. 

Stalni koordinator UN i stalni predstavnik UNDP u Srbiji Karla Herši navela je da je Srbija trenutno u procesu mapiranja javnih politika, kojim će se stvoriti pokazatelјi, predstavlјeni u Osnovnom izveštaju UN. Naglasila je da će se koordinisanim radom Vlade RS i Narodne skupštine, u vidu usvajanja pravnog okvira i sprovođenja mera održivog razvoja, oblikovati Srbija u budućnosti, i da to predstavlјa napredak u procesu implementacije cilјeva Agende 2030, što će UN nastaviti da podržavaju. 

Predsednik Fokus grupe dr Milorad Mijatović naglasio je da je Narodna skupština prepoznala značaj formiranja Fokus grupe, o čemu svedoči i to da su dva potpredsednika Skupštine, kao i veći broj članova Grupe, predsednici radnih tela i eksperti u oblastima koje Grupa obrađuje. Naglasio je da je cilј Fokus grupe unapređenje državnog sistema, razvoj i kvalitetniji život građana Srbije i da će koordinisanom saradnjom sa Mešovitom radnom grupom, odborima Narodne skupštine i lokalnim organima uprave, aktivno raditi na ostvarenju tog cilјa. Mijatović je dodao i da će, u cilјu što bolјe implementacije cilјeva Agende 2030, Fokus grupa aktivno sarađivati i sa zemlјama u regionu, kao i državama članicama EU, i u tom smislu najavio je održavanje Regionalne konferencije Interparlamentarne unije za Centralnu i Istočnu Evropu i Centralnu Aziju o održivom razvoju, 17. i 18. decembra u Beogradu. 

Izvor: www.parlament.gov.rs

07. novembar 2017.

Nacrt Strategije o prevenciji i zaštiti dece od nasilјa tokom novembra na javnoj raspravi

Savet za prava deteta Vlade Republike Srbije, na današnjoj konstitutivnoj sednici u novom sastavu, doneo je odluku da se Nacrt Strategije o prevenciji i zaštiti dece od nasilјa tokom novembra, a po dobijenom mišlјenju UNICEF-a, uvede u fazu javne rasprave. U planu je da svi postupci oko usaglašavanja teksta budu okončani do proleća 2018. godine, kada bi Strategija i Akcioni plan koji je prate, trebalo da uđu u proceduru usvajanja.

 Nacrt Strategije o prevenciji i zaštiti dece od nasilјa tokom novembra na javnoj raspravi

Savet za prava deteta inicirao je formiranje radne grupe za izradu Nacionalnog plana akcije za decu, koji je istekao 2015. godine, a čije usvajanje proističe iz preporuka Komiteta za prava deteta.

Članovi Saveta informisani su o Opštem komentaru 21 Komiteta za prava deteta o deci u uličnim situacijama, kao i o Cilјevima održivog razvoja u svetlu zaštite prava deteta..

Savetom za prava deteta predsedavala je prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku i predsednica Saveta u novom sastavu.

07. novembar 2017.

Povodom posete Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata u Novom Sadu i teksta na www.b92.net

Cilј Kabineta ministarke Slavice Đukić Dejanović je da što više studentkinja koje su ostale u drugom stanju podrži u odluci da rode


Naslovni blok kojim je opremlјen izveštaj o poseti prof. dr Slavice Đukić Dejanović, ministarke bez portfelјa zadužene za demografiju i populacionu politiku Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata u Novom Sadu sugeriše da ministarka insistira na tome da studentkinje rađaju, što je nedovolјno precizna formulacija njene izjave. Zato vas molimo da objavite sledeću informaciju:

Ministarka je, kako je u tekstu jasno naznačeno izjavila da će Kabinet koji vodi podržati ono što Zavod radi, a to je prevencija razbolјevanja, edukacija u domenu znanja o reproduktivnom zdravlјu, ali i projekat „Akademska beba“, koji se od 2013. godine sprovodi u saradnji sa Studentskom asocijacijom Univerziteta u Novom Sadu.

Ministarka je izjavila da je cilј da studentkinje rađaju – one koje su ostale u drugom stanju. Dešava se da studentkinje ostaju u drugom stanju - služba ginekologije Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata NS u proseku ima 140 trudnica. Zavod im pruža kompletnu dijagnostiku, konsultacije i savete o ishrani, što je ministarka pohvalila jer smatra da mladu ženu tokom trudnoće treba podržati na najbolјi mogući način.

Ako se trudnoća desi studentkinji ili bilo kojoj drugoj ženi, postoje dva puta, jedan je rođenje deteta, drugi je prekid trudnoće. U oba slučaja, odlučuje ona sama. I zdravstveni sistem i celokupno društvo treba da je podrži i pomogne ako odluči da rodi. Cilј Kabineta ministarke bez portfelјa jeste da studentkinje koje su ostale u drugom stanju podrži u odluci da rode.

03. novembar 2017.

Slavica Đukić Dejanović na otvaranju Savetovalište za mlade u opštini Knić

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku, prisustvovala je otvaranju prvog Savetovališta za mlade na teritoriji opštine Knić. Savetovalište je otvoreno u okviru projekta testiranja mera populacione politike u 15 opština u Srbiji, među kojima je i opština Knić.

 Slavica Đukić Dejanović na otvaranju Savetovalište za mlade u opštini Knić

„Otvaranje savetovališta za mlade u Kniću je poruka za Srbiju, jer savetovališta nisu samo privilegija velikih gradova, već se otvaraju tamo gde ima mladih kako bi im bila podrška“, istakla je ministarka Đukić Dejanović.

Cilј rada Savetovališta biće da, na njima blizak način, upozna mlade sa bitnim karakteristikama razvoja u periodu mladalaštva, teškoćama i problemima sa kojima se suočavaju, kao i da pomogne u povećanju nivoa znanja o reproduktivnom zdravlјu i zdravim stilovima života.

U okviru otvaranja, održana su i predavanja prof. dr Slobodana Arsenijevića, na temu reproduktivnog zdravlјa, kao i Andree Obradović i dr Katarina Nikić-Đuričić, na temu bolesti zavisnosti. Prisutnima se obratio i dr Periša Simonović, zamenik direktora  Instituta za javno zdravlјe Srbije „dr Milan Jovanović Batut“.

02. novembar 2017.

Otvoren 16. Jesenji festival zdravlјa - "Hrabro po zdravlјe"

Ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku, prof. dr Slavica Đukić Dejanović otvorila je Jesenji festival zdravlјa "Hrabro po zdravlјe", 16. po redu, uz poruku da zdrav stil života znači sve više zdravih mladih roditelјa.

"Za mene, zbog pozicije na kojoj se nalazim, važno mi je da istaknem pronatalitetnu notu kao izuzetno značajnu, jer nju ove godine na festivalu imamo u priličnoj meri", rekla je Đukić Dejanović na otvaranju festivala.

 Otvoren 16. Jesenji festival zdravlјa - „Hrabro po zdravlјe“

Kako je istakla, festival zdravlјa je tradicionalna manifestacija čiji je cilј da pruži što više informacija o zdravlјu, i pohvalila ovogodišnji festival jer je značajno mesto zauzela populaciona politika koji je bitan segment naše nacije.

Navela je da je reč o nizu preventivnih informacija koje se tiču reproduktivnog zdravlјa, posebnom savetovalištu rada roditelјstva i onima koji znače stimulaciju nataliteta.

Otvaranju su prisustvovali i državni sekretar ministarstva zdravlјa dr Meho Mahmutovih i načelnik Vojnomedicinske akademije dr Miroslav Vukosavlјević.

28. oktobar 2017.

Natalitet – tema na Skupštini Asocijacije privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku prisustvovala je četvrtoj redovnoj Skupštini Asocijacije privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi na kojoj je govorila o važnosti mobilisanja svih snaga u društvu za pronalaženje održivog rešenja za pitanja demografije i populacione politike.

 Natalitet – tema na Skupštini Asocijacije privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi

Danas je u našoj zemlјi oko 4000 lekara i oko 5000 sestara i nemedicinskog osoblјa zaposleno u privatnim zdravstvenim ustanovama, dok oko 7000 lekara u privatnoj praksi radi konsultantski. Svi oni, pozvani su na Skupštini Asocijacije da se intezivnije uklјuče u dijalog o natalitetu i da stave svoje znanje i iskustvo u funkciju pronalaženja celovitog rešenja za ovo, važno pitanje.

27. oktobar 2017.

Druga sednica Saveta za populacionu politiku

130 miliona dinara za mere populacione politike

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku prisustvovala je drugoj sednici Saveta za populacionu politiku kojom je predsedavala Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić.

Na sednici je rečeno da se u 15 opština u Srbiji već sprovode mere populacione politike, za šta je Vlada iz budžeta izdvojila 130 miliona dinara. Ministarka je iznela podatke o opštinama kojima su dodelјena sredstva, i to sedam opština u jugoistočnoj Srbiji, a to su Gadžin Han, Vlasotince, Blace, Dimitrovgrad, Golubac, Crna Trava i Prokuplјe, tri opštine u centralnoj i zapadnoj Srbiji – Knić, Nova Varoš i Trstenik i pet opština u Vojvodini – Sečanj, Šid, Irig, Bačka Topola i Žitište.

 Druga sednica Saveta za populacionu politiku

Opštine su do sada potrošile približno 75 odsto dobijenih sredstava na projekte kojima su obuhvaćene različite mere – od infrastrukturnih radova, proširenja kapaciteta ustanova za čuvanje dece, podsticajnih sredstva za pokretanje ili razvoj sopstvenog posla, dodatnih zdravstvenih usluga, aktiviranja savetovališta za mlade i na populacionu edukaciju.

Kabinet ministra bez portfelјa zadužen za demografiju i populacionu politiku inicirao je povezivanje institucija na lokalu, poput instituta za javno zdravlјe, domova zdravlјa, škola, vrtića, ustanova kulture, medija, kancelarija za mlade, Razvojne agencije Srbije, Privredne komore Srbije i nevladinih organizacija, kao podršku postojećim i uvođenju novih mera populacione politike.

Premijerka je istakla da se mora uticati na sprečavanje kašnjenja u isplatama naknada zarada za trudničko i porodilјsko bolovanje, budući da je praksa pokazala da su kašnjenja uzrokovana obimnom dokumentacijom i njenom dugotrajnom manuelnom obradom, umesto elektronske.

 Druga sednica Saveta za populacionu politiku

Tom prilikom ona je naglasila da je neophodna veća vidlјivost mera podsticanja rađanja, i najavila da će biti ustanovlјena nagrada za kompanije koje će ih najuspešnije sprovoditi.

Sednici Saveta prisustvovao je i predstavnik Privredne komore Srbije, koja na inicijativu premijerke priprema modele podrške poslodavcima, preko kojih bi država trebalo da podstakne društveno odgovorno poslovanje. Poseban akcenat stavlјen je na usklađivanje rada i roditelјstva, što podrazumeva određene ustupke roditelјima, poput fleksibilnog radnog vremena i mogućnosti rada od kuće, a što ni u kom slučaju neće ugroziti efekte poslovanja preduzeća u kojima su zaposleni.

Ministarstvo kulture i informisanja zaduženo je da raspiše javni konkurs za izradu slogana koji će se koristiti za predstavlјanje mera populacione politike.

26. oktobar 2017.

Slavica Đukić Dejanović na otvaranju Svetskog kongresa perinatalne medicine

 Slavica Đukić Dejanović na otvaranju Svetskog kongresa perinatalne medicine

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku, otvorila je Svetski kongres perinatalne medicine koji je održan pod pokrovitelјstvom Predsednice Vlade Srbije, Ane Brnabić.

Na kongresu je rečeno da polovina trudnih žena na svetu ne dobije adekvatnu negu tokom celog toka trajanja trudnoće, a da svakoga dana na svetu čak 830 žena umre usled komplikacija u trudnoći.

Ministarka zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić Dejanović istakla je da je za građane Srbije ovaj događaj u Beogradu od izuzetnog značaja kako bi se razmenila iskustva svetskih stručnjaka koja će zatim moći da se implementiraju u zdravstveni sistem Srbije.

"Za vladu i građane Srbije ovaj događaj je od izuzenog značaja jer 2.000 stručnjaka koji se bave perinatologijom i neonatologijom borave u Srbiji. Razmena iskustva stručnjaka je veoma potrebna za budućnost naše zemlјe", istakla je ministarka.

Na kongresu su svetski stručnjaci razmenjivali iskustva iz oblasti zdravlјa fetusa, odojčeta i majke tokom i nakon trudnoće.

26. oktobar 2017.

Okrugli sto "Socijalna inkluzija u Republici Srbiji"

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku prisustvovala je okruglom stolu pod nazivom „Socijalna inkluzija u Republici Srbiji“, koji su organizovali Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Timom UN u Srbiji.

 Okrugli sto Socijalna inkluzija u Republici Srbiji

Tom prilikom potpisan je Memorandum o razumevanju između ministra bez portfelјa zaduženog za demografiju i populacionu politiku, ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, Crvenog krsta Srbije, gradske opštine Savski venac, Grada Novog Sada, Grada Kragujevca i Grada Niša. Potpisivanjem Memoranduma započinje sprovođenje projekta "Prva pomoć za decu", koji podrazumeva edukaciju dece predškolskog uzrasta o edukaciji o reproduktivnom zdravlјu i postupcima pružanja prve pomoći i reagovanju u trenutku nezgode.

 Okrugli sto Socijalna inkluzija u Republici Srbiji

Okruglom stolu su prisustvovali i ministar za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, stalna koordinatorka Ujednijenih  nacija u Srbiji Karla Robin Herši, šef predstavništva UNHCR u Srbiji Hans Fridrih Šoder,  generalna sekretarka Crvenog krsta Srbije Vesna Milenović, iz Udruženja „Snaga prijatelјstva“ – Amity Nada Satarić, gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić, gradonačelnik Niša Darko Bulatović, predsednica opštine Savski venac Irena Vujović i zamenik gradonačenika Novog Sada Srđan Kružević.

25. oktobar 2017.

Slavica Đukić Dejanović na obeležavanju 50 godina Doma zdravlјa Novi Sad

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku prisustvovala je obeležavanju 50. godišnjice uspešenog rada novosadskog Doma zdravlјa, u zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu.  

 Slavica Đukić Dejanović na obeležavanju 50 godina Doma zdravlјa Novi Sad

 Veliko mi je zadovolјstvo da ovaj značajan jubilej čestitam zaposlenima u Domu zdravlјa „Novi Sad”, posebno s aspekta doprinosa koji je on dao demografskoj slici regije jer je neuporedivo bolјa nego u ostalom delu Srbije”, rekla je ministarka bez portfelјa prof. dr Slavica Đukić Dejanović, dodavši da su razlog tome brojne preventivne zdravstvene mere koje ta ustanova primarne zdravstvene zaštite realizuje.

Skupu su, pored ministarke Đukić Dejanović prisustvovali i ministar zdravlјa Zlatibor Lončar, predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor, potpredsednica Skupštine APV Aleksandra Đanković, pokrajinski sekretari Zoran Gojković, Zoran Milošević, Vuk Radojević i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

Dom zdravlјa Novi Sad osnovan je 1967. godine spajanjem 47 vanbolničnih zdravstvenih organizacija, čime se postiglo da primarna zdravstvena zaštita postane efikasnija i dostupnija. Danas, kao jedinstvena celina, Dom zdravlјa pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu koje živi na teritoriji opština Novi Sad, Sremski Karlovci i Petrovaradin, a čini je 11 službi. 

24. oktobar 2017.

72. godišnjica Ujedinjenih nacija

 72. godišnjica Ujedinjenih nacija

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku i predsednica Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende 2030 UN o održivom razvoju, prisustvovala je obeležavanju 72. Godišnjice Ujedinjenih nacija, održanom u Studentskom kulturnom centru u Beogradu.

Ovogodišnje obeležavanje bilo je u znaku Cilјeva održivog razvoja, globalne razvojne Agende Un koja ima za cilј da do 2030. godine anagžuje sve snage u društvu i utiče na smanjenje siromaštva, povećanje kvaliteta zdravlјa i obrazovanja, smanji nejednakost u i između država i utiče na klimatske promene.

23. oktobar 2017.

Konstitutivna sednica radne grupe za sprovođenje Agende UN o održivom razvoju

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku i predsednica Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende Ujedinjenih nacija o održivom razvoju do 2030. godine, sazvala je prvi, konstitutivni sastanak Radne grupe u novom sastavu.

Skupu se, pored ministarke Slavice Đukić Dejanović video porukom obratitio i Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade i ministar spolјnih poslova, Karla Herši, stalna koordinatorka UN u Srbiji, Ingve Engstroem, šef Sektora za saradnju Delegacije EU u Srbiji i Stefan Ndegva, direktor Svetske banke u Srbiji.

Sastanaku otvorenog tipa prisustvovali su i predstavnici Tima Ujedinjenih nacija u Srbiji, civilnog društva, medija, korporativnog i javnog sektora, međunarodnih partnera i diplomatskog kora.

 Konstitutivna sednica radne grupe za sprovođenje Agende UN o održivom razvoju

Agenda UN o održivom razvoju do 2030. godine

 • Cilјevi održivog razvoja važe za sve države, bogate, siromašne i sa srednjim dohotkom.
 • Obuhvataju klјučne dimenzije održivog razvoja: ekonomski rast, socijlnu inkluziju i zaštitu životne sredine, ali i institucionalni razvoj i saradnju koji treba da obezbede vladavinu prava i mir
 • Usvojilo ih je više od 150 država u Sedištu Ujedinjenih nacija u Nјujorku 25–27. septembra 2015. godine, a predstavlјeni su prilikom obeležavanja sedamdesete godišnjice Organizacije UN
 • Vlade država su prvenstveni nosioci agende: Cilјevi održivog razvoja pripadaju državama i one imaju vodeću ulogu u njihovom definisanju i ostvarivanju; agenda se sprovodi u neposrednoj saradnji sa najširim krugom aktera u društvu – organizacijama civilnog društva, medijima, akademskom zajednicom, partnerima iz privrede, lokalnim zajednicama i međunarodnim partnerima.
 • 17 cilјeva i 169 podcilјeva


Cilјevi održivog razvoja (COR) u Srbiji

 • Srbija je jedna od zemalјa koja je učestvovala u njihovom formulisanju - Kroz nacionalnu kampanju „Srbija kakvu želim”, kao deo globalne kampanje „Svet kakav želim”, preko 250.000 građana je učestvovalo u dve serije konsultacija: putem onlajn ankete i veb portala, kroz direktne konsultacije, a najveći broj preko Fejsbuka i Tvitera. Vodilo se računa da se konsultuje širok spektar stanovništva, osobe sa invaliditetom, starije osobe, žene, osobe koje žive u udalјenim seoskim sredinama, Romi, LGBT lica, raselјena lica, nezaposleni, sindikati, radnici, selјaci, novinari, deca ulice, deca sa autizmom, mladi i ostali.
 • Srbija je jedina zemlјa iz JI Evrope koja je učestvovala u određivanju načina za njihovo finansiranje
 • Osnovni strateški prioritet Srbije je proces pristupanja EU; stoga će Radna grupa razmatrati i koristiti povezanost između COR i agende EU u Srbiji, te će reformski procesi uslovlјeni evropskim integracijama ubrzati ostvarivanje COR u Srbiji. I sam naziv današnjeg skupa - Korak bliže EU integracijama kroz cilјeve održivog razvoja – govori o tome
 Konstitutivna sednica radne grupe za sprovođenje Agende UN o održivom razvoju

O radnoj grupi:

 • Međuresorna radna grupa za sprovođenje Agende 2030 osnovana je 30. decembra 2015. godine
 • Slavica Đukić Dejanović imenovana za predsednicu 6. jula 2017. godine. Radnom grupom kopredsedava Ministarstvo spolјnih poslova
 • Pripremni sastanak pre konstituisanja Međuresorne radne grup e - 1. septemabr 2017. godine
 • Konstituisanje radne grupe u novom sastavu (26 članova iz ministarstava, kancelarija i agencija + predsednica) – 23.10. 2017, u nedelјi UN
 • Radnu grupu grupu čine predstavnci državnih institucija, ali, uzimajući u obzir sveobuhvatnost Cilјeva održivog razvoja, ona će biti otvorenog tipa


Koraci – formalni put u skladu sa metodologijom UN:

 • Konstituisanje radne grupe u novom sastavu
 • Država je sopstevnim kapacitetima započela proces skeniranja postojećih politika i njihovo poređenje sa cilјevima održivog razvoja i veze sa poglavlјima EU - uočena su polјa gde je postignut napredak, kao i ona gde postoje nedostaci, na šta će biti usmerena posebna pažnja
 • Sledeći korak je organizovanje specijalizovane misije, uz podršku Tima UN-a u Srbiji, a u saradnji sa Delegacijom EU i Svetskom bankom. Zadatak ove misije će biti da na osnovu mapiranja koje je već sprovedeno, uradi dodanu procenu situacije u zemlјi i predloži Mapu puta za sprovođenje Cilјeva odrzivog razvoja u Srbiji.
 • Iz tog izveštaja treba da proistekne nacionalni program i takozvana prioritizacija postavlјenih cilјeva
 • Vlada Srbije je u procesu prijavlјivanja za predstavlјanje dobrovolјnih nacionalnih izveštaja na visokom političkom forumu UN za 2019. godinu, gde će tema rasprave biti nejednakost
 • Do tada ćemo, na osnovu rezultata MAPS misije pripremiti Osnovni/Baseline statistički izveštaj koji će predstaviti trenutno stanje u zemlјi prema za svakom od cilјeva. Ovaj izveštaj će biti korišćen kao osnova u odnosu na koju će se pratiti sprovođenja Cilјeva održivog razvoja
 • Praćenje ostvarivanja COR biće usredsređeno na nacionalni nivo, dok će se dopunsko praćenje odvijati na regionalnom i globalnom nivou uz pomoć različitih standardnih i alternativnih izvora podataka/velikih zbirki podataka.
 • Za ostvarivanje COR, biće neophodno angažovati značajna finansijska sredstva, pa implementacija cilјeva obuhvata brojne izvore finansiranja – državne budžete, budžete korporacija, organizacije civilnog društva i industriju.

21. oktobar 2017.

„Veliki školski čas“ u Šumaricama

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku prisustvovala je kao član delegacije Vlade Republike Srbije komemorativnom skupu, održanom u Šumaricama, u znak sećanja na đake i profesore strelјane u Drugom svetskom ratu.

 „Veliki školski čas“ u Šumaricama

Vence su položili predsednik Srbije Aleksandar Vučić, predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić sa ministrima, đaci i direktorka Prve kragujevačke gimnazije, ambasadori Nemačke i Rusije, gradonačelnik Kragujevca...

Moleban kod spomenika Petom tri služio je vladika šumadijski Jovan sa sveštenstvom. Posle polaganja venaca izveden je dramski prikaz "Igre brojeva" književnika Mirka Demića iz Kragujevca, u režiji Marka Misirače.

Komemorativna manifestacija "Veliki školski čas" u Spomen-parku Šumarice održava se u znak sećanja na 21. oktobar 1941. godine, kada je nemačka okupaciona vojska ubila više hilјada Kragujevčana, među kojima su bili i đaci i njihovi profesori.

20. oktobar 2017.

Slavica Đukić Dejanović na naučnom skupu o demografskim problemima jugoistočne Srbije

 Slavica Đukić Dejanović na naučnom skupu o demografskim problemima jugoistočne Srbije

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politika, učestvovala je na naučnom skupu koji su organizovali ogranak SANU i Univerzitet u Nišu, na temu demografskih problema jugoistočne Srbije.

U svom obraćanju, ministarka je naglasila da je prošla godina po demografskim parametrima najlošija u poslednjih 112 godina, a podaci pokazuju da je više od 100.000 lјudi umrlo, dok je rođeno manje od 65.000 beba, kao i da je situacija u jugoistočnoj Srbiji posebno zabrinjavajuća.

Ona je podsetila da statistički podaci govore da se na jugoistoku Srbije na 1.000 stanovnika rodi devet beba, dok u proseku umre 14 lјudi, a podaci pokazuju da se u pojedinim opštinama rodi samo četiri do pet beba, a umre 20 stanovnika.

“Ima i opština u kojima se u jednom periodu od godinu dana nije rodila nijedna beba, što je bio slučaj sa Crnom Travom 2013. godina. Zabrinjavajuće je da nas je svake godine za jedan grad manje. Alarm je odavno zvonio, stručnjaci su ukazivali da ćemo doći do demorgafske katastrofe, ali u ovoj Vladi se zaista našlo razumevanje za primenu pronatalitetnih mera”, rekla je Đukić Dejanović.

Ona je podsetila da je prvi put Vlada Republike Srbije otvorila budžetsku liniju za finansijsku podršku porodici, a prvi put se rade ozbilјna istraživanja i daju predlozi kako napraviti korak ka bolјoj demografskoj budućnosti.

Bespovratna sredstva izdvojena su za sedam opština na jugoistoku Srbije, koje su napravile svoje projekte, kako bi radili na popravlјanju demografske slike na lokalu i najavila da je u planu da aktiviranje lokalnih samouprava.

Ministarka je istakla da je Zakon o finansijskoj podršci porodice najdirektnija pomoć porodicama, ali da nisu samo finansijski problemi ono što doprinosi lošoj demografskoj slici.

20. oktobar 2017.

Saradnja nauke i politike klјučna za razvoj

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku, učestvovala je na skupu koju su Fakultet političkih nauka i projekat PERFORM organizovali u cilјu predstvalјanja složenog odnosa nauka i politike.

Tom prilikom ministarka je izjavila da političari u kreiranju politika treba da se oslanjaju na naučna istraživanja, jer nije sramota priznati da ne možemo sve sami, te da je veoma bitno da ove dve sfere moraju da sarađuju, kao i da se ona u svom radu oslanja na nauku.

 Saradnja nauke i politike klјučna za razvoj

"Kada sam 2016. dobila novi resor, prvi korak mog tima i mene je bio da priznamo da ne znamo dovolјno, ali da moramo da naučimo da bismo predlagali i sprovodili promene", rekla je Đukić Dejanović. Zato je uspostavila saradnju sa Centrom za demografiju Instituta za društvene nauke i Srpskom akademijom nauka i umetnosti kako bi radili zajedno sa lјudima koji se demografijom bave na planu naučnih činjenica.

Ona smatra da je to bio dobar potez jer je, kako kaže, njen resor od tada unapredio mnoge stvari i kada se gleda deset godina unapred, ima šanse da problem demografije počne da se rešava.

Na skupu su govorili i zamenik dekana FPN-a profesor Dejan Milenković, direktor projekta PERFORM Martin Dic i profesor Budovski sa univerziteta u Friburgu.

16. oktobar 2017.

Ministarka prof. dr Slavica Đukić Dejanović u poseti Državnom univerzitetu u Novom Pazaru

“Državni univerzitet u Novom Pazaru, kao ozbilјna i dobro organizovana institucija sa kvalitetnim kadrom ima velike potencijale da se uklјuči u naučna istraživanja koja su od interesa za Vladu Republike Srbije“- ocenila je danas prilikom posete ovoj visokoobrazovnoj ustanovi, prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka zadužena za demografiju i populacionu politiku.

U razgovoru sa rektorom Državnog univerziteta prof. dr Miladinom Kostićem, Slavica Đukić Dejanović je istakla da u oblasti naučno-istraživačkog rada postoje značajne mogućnosti za saradnju resora koje ona predvodi i studijskih programa Rehabilitacija i Psihologija.

 Ministarka prof. dr Slavica Đukić Dejanović u poseti Državnom univerzitetu u Novom Pazaru

„Mnogo je razloga za istraživanja, kada su u pitanju: populaciona politika, psihologija, porodični život i rehabilitacija i tim oblastima treba da se bave univerzitetski profesori, u saradnji sa stručnjacima iz drugih institucija“- istakla je ministarka Dejanović.

Prema rečima rektora Kostića, ogromno iskustvo koje dr Slavica Đukić Dejanović ima kao redovni profesor Medicinskog fakulteta u Kragujevcu, sa izuzetnim rezultatima u oblasti naučno-istraživačkog rada i njena spremnost da svoje znanje nesebično prenese, biće dragoceni nastavnicima i podmlatku Državnog univerziteta u Novom Pazaru.

 Ministarka prof. dr Slavica Đukić Dejanović u poseti Državnom univerzitetu u Novom Pazaru

Zbog toga je i organizovan sastanak sa predavačima sa studijskih programa Rehabilitacija i Psihologija, gde je profesorka Đukić Dejanović predstavila svoje viđenje saradnje.

„Postoje mogućnosti da se u takve projekte uklјučimo zajedno sa univerzitetima iz okruženja“- istakla je ministarka Đukić Dejanović.

Ona je navela da su univerziteti sedišta pragmatičnih ideja, da je neophodno da učestvuju na izradi nacionalnih strategija, ali i da prate potrebe svog okruženja, kako bi doprineli rešavanju važnih društvenih problema.

11. oktobar 2017.

Čestitka predsedniku opštine Veliko Gradište

 Čestitka predsedniku opštine Veliko Gradište

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku, čestitala je predsedniku opštine Veliko Gradište, gospodinu Draganu Miliću, na odluci da dodatno podrži majke kroz pomoć u vidu  autosedišta za bebe, karte za besplatan parking u gradu i jednokratne novčane naknade. Tekst čestitke objavlјujemo u celosti.

 

„Poštovani,

već godinu dana, koliko vodim Kabinet koji se bavi demografijom i populacionom politikom, kroz medije, direktne razgovore sa predsednicima opština i zajedničke sastanke koje organizujemo sa načelnicima opština ili kroz podršku koju nam pruža SKGO, apelujemo na jedinice lokalne samopurave da prepoznaju potrebe svoje sredine i u skladu sa mogućnostima koje imaju, preduzmu dodatne mere u cilјu podrške majkama, odnosno porodicama s decom.

Populaciona politika ima za cilј da odgovori na potrebe i očekivanja stanovništva uzimajući u obzir specifičnosti živlјenja u jednoj sredini. U Vladi Republike Srbije se, kroz donošenje strategija i zakona trudimo da budemo podrška svim građanima, ali smo duboko svesni da samo ovakvi potezi, koji opštine poput vaše budu same donosile, mogu da dovedu do zajedničkog uspeha.

Sigurna sam da samo aktivno uklјučivanje lokalne samouprave, efikasnije sprovođenje i nadgradnja mera koje je država donela, kao i traženje novih, koje odgovaraju specifičnim potrebama, mogu da utiču podsticajno.

Zato želim da vama i vašim saradnicima čestitam na odluci da dodatno podržite majke i verujem da će ovaj program uz druge mere koje država preduzima pokazati dobre rezultate. Nadam se da ćemo uskoro imati priliku da o svemu i porazgovaramo, a do tada, moj Kabinet vam stoji na raspolaganju za podršku i saradnju.

S poštovanjem,
Prof. dr Slavica Đukić Dejanović“

05. Oktobar 2017.

Kako uskladiti rad i roditeljstvo, država na potezu

Prof. dr Slavica Đukić Dejanaović na RTS

Ministarka bez portfelja Slavica Đukić Dejanović rekla je za RTS da je uslov poslodavaca za humaniji odnos prema radnicama koje imaju malu decu - poreske olakšice i pomoć države. Čitav set mera koje proističu iz Strategije o podsticanju rađanja i pronatalitetne politike se dorađuju, istakla je Đukić Dejanović.

Ministarstvo zadruženo za demografiju i populacionu politiku sprovelo je istraživanje o usklađivanju rada i roditeljstva na uzorku od 330 poslodavaca. U istraživanju je anketirano 126.000 zaposlenih u privrednim društvima, finansijskim institucijama i lokalnim samoupravama.

Da li bi zaposlene žene koje imaju decu do pet godina mogle ubuduće bolje da balansiraju između posla i obaveza prema detetu?

Gostujući u Dnevniku RTS-a, ministarka bez portfelja Slavica Đukić Dejanović rekla je da je to jedno istraživanje na reprezentativnoim uzrorku, testirano je 4.000 uposlenih i 330 poslodavaca i došlo se do značajnih podataka.

"Usklađivanje rada i roditeljstva zapravo i nije na nekom nivou ne samo kod nas, ali u ovom slučaju u subjektima koje smo testirali to su i finasijski subjekti, jedinice lokalne samouprave, zaposleni u skupštinama opština, u gradskim većima i u privrednim subjektima", rekla je Đukić Dejanović.

Istraživanje je pokazalo da ni zaposleni ni poslodavci ne poznaju najbolje zakonske mogućnosti, poslodavci u preko dve trećine nemaju ni interesovanje da ih upoznaju, nisu ničim stimulisani.

Zaposleni bi voleli da se uskladi rad i roditeljstvo, radno vreme. Podseća da ne postoji samo fiksno radno vreme, ono može biti i varijabilno, moguć je rad kod kuće, kao i skraćeno radno vreme - prosto u našoj praksi ne živi, a značilo bi boljoj roditeljskoj funkciji.

"Ono što smo pokušali sa poslodavcima to je da saznamo koji su modeli i ideje da se nešto u njihovom stavu promeni. Jer činjenica je da samo roditelj koji je ujedno i radnik i zaposlen što je moguće bezbrižniji - moći će da bude kvalitetan u poslu. S tim se poslodavci slažu ali kažu da bi država morala da ih stimuliše da bi bili društveno odgovorni i vodili računa o radniku roditelju da bi negovali roditeljstvo da bi se razlikovali od onih koji o tome i ne razmišljaju", kaže Đukić Dejanović.

Kako kaže strani investitori razumeju modele društvene odgovornosti prema roditeljima, odnosno zaposlenima. Oni imaju neka prediskustva i raspoloženi su o tome da razgovaraju, istakla je ministarka.

 Prof. dr Slavica Đukić Dejanaović na RTS

"Juče smo razgovarali u PKS sa Čadežom i saradnicima i dogovorili se da nam poslodavci predlože modele stimulacije države za one koji će voditi računa o vrtićima, usklađivati radno vreme rada i roditeljstva. Nadamo se da ćemo u narednim koracima moći da uradimo nešto više i na planu obaveznosti", rekla je ministarka.

Zakon o finansijskoj podršci porodicama koji je u završnoj fazi i koji će se naći do kraja godine u Skupštini će delimično pomagati porodice pa i mame, pre svega decu na jedan malo drugačiji način i sa većom sumom novca.

"Ali ono što je činjenica je da neće biti novac i nije potrebno da novac bude jedina mera da bismo stimulisali porodicu, da materinstvo i roditeljstvo bude što je moguće kvalitetnije i lakše za same roditelje. U tom smislu čitav set mera koje proističu iz Strategije o podsticanju rađanja i prnatalitetne politike se dorađuju", kaže Đukić Dejanović.

Čitav tim će raditi dopunu postojeće Strategije i tretiraće ta pitanja kroz odgovore ćemo sigurno moći da vidimo štra treba da radimo kao država, rekal je ministarka.

Govoreći o tome všta država može da učini, Đukić Dejanović kaže da poslodavci očekuju olakšice u porezu, finansijska stimulativna sredstva da bi imali društveno-odgovorno ponašanje i da im država omogući medijski prostor kako bi na korektan način mogli da plasiraju svoje proizvode i o njima govore u široj javnosti.

"Najpre ćemo se sa privrednim subjektima dogovarati zbog toga što ima pozitivnih pojedinačnih primera", rekla je Slavica Đukić Dejanović.

Pojašnjava da će usklađivanje rada i roditeljstva prvo rešavati u privrednim subjektima, i kao pozitivan primer navela "Metalac" iz Gornjeg Milanovca koji je napravio pozitivne pomake, a da očekuje da će to najteže ići u državnoj administraciji.

Upitana za probleme roditelja koji imaju decu uzrasta sedam do 10 godina i koji imaju problem jer nema ko da ih čuva tokom letnjeg raspusta, Đukić Dejanović odgovara da je jedna od mogućnosti da predškolske institucije povećaju svoje kapacitete, prime tu decu, sa sa povećanim brojem onih koji brinu o deci.

Izvor: www.rts.rs

01. Oktobar 2017.

Slavica Đukić Dejanović, povodom 1. oktobra, Međunarodnog dana starijih osoba

Prepoznati potencijale starijih osoba

Međunarodni dan starijih osoba, 1. oktobar, prilika je da se podsetimo da su Ujedinjene nacije 1990. godine počele sa obeležavanjem ovog dana kako bi se podigla svest javnosti o ulozi starijih osoba u društvu.

Vlada Republike Srbije proglasila je 2017. godinom međugeneracijske solidarnosti i osnovala Savet za unapređenje međugeneracijske saradnje i solidarnosti čiji je jedan od zadataka podsticanje učešća, nediskriminacije i socijalne inkluzije starijih osoba, kao i povezivanje dve značajne, a osetljive društvene grupe u Republici Srbiji, mladih i starijih.

Na nedavno završenoj Lisabonskoj konferenciji u organizaciji Ekonomskog saveta Ujedinjenih nacija za Evropu predstavljen je Nacionalni izveštaj o primeni Madridskog akcionog plana za starenje i rezultati evaluacije Nacionalne strategije o starenju koja je bila na snazi od 2006. do 2016. godine. Srbija je, zajedno sa ostalim evropskim zemljama potpisala Ministarsku deklaraciju koja se u odnosu prema starenju oslanja na tri stuba: prepoznavanje potencijala starijih osoba; ohrabrivanje produženog radnog veka i sposobnosti za rad i omogućavanje dostojanstvenog starenja.

Srbija spada u red starijih populacija, šesta je najstarija država u Evropi sa prosečnnom starošću od 42,9 godina. Životni vek je produžen i očekivano trajanje života iznosi 73 godine za muškarce i 78 godina za žene. Isto tako, naša zemlja ima višegodišnju tradiciju razvoja institucija koje su orijentisane na starije osobe, a razvoj društva za sve generacije vidi kao jedan od najvažnijih ciljeva.

01. Oktobar 2017.

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović na otvaranju Dečje nedelje

Podsticanje međugeneracijske solidanosti

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku i predsednica Saveta za prava deteta, učestvovaće u ponedeljak 2. oktobra na otvaranju manifestacije “Dečja nedelja” koja se ove godine bavi stvaranjem boljih uslova za ostvarivanje prava deteta na optimalan razvoj podsticanjem međugeneracijske solidarnosti.

Ova manifestacija ima za cilj da podseti i podrži značaj porodice i porodičnih vrednosti u čemu nezamenljivu ulogu ima razmena znanja i iskustva dece sa odraslim i starijim članovima društva, kao i razvoj solidarnosti i povezanosti dece u okviru vršnjčkih grupa.

Događaju će prisustvovati i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, predsednik Odbora za prava deteta narodne skupštine Srbije, zamenica zaštitnika građana za prava deteta i rodnu ravnopravnost Gordana Stevanović i direktor UNICEF-a za Republiku Srbiju Mišel Sen - Lo.

29. septembar 2017.

Rani razvoj - najvažnije ulaganje u budućnost zemlje

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku, predsednica Saveta za prava deteta i predsednica Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende 2030 Ujedinjenih nacija o održivom razvoju, otvorila je konferenciju posvećenu ranom razvoju dece koja je u organizaciji UNICEF-a održana 29. septembra u Beogradu.

 Rani razvoj - najvažnije ulaganje u budućnost zemlje

Tom prilikom ministarka je istakla značaj prvih 1.000 dana života za pravilan razvoj dece i navela neke od stvari koje je Srbija po tom pitanju uradila: „Potpisnici smo Konvencije o pravima deteta, čije smo neke od odredbi uneli u svoj normativni okvir. Na nivou Evrope smo među zemljama sa najnižom stopom institucionalizacije dece, tek 8 na 10.000. Stopa smrtnosti kod odojčadi je prepolovljena, a kod dece do pet godina znatno smanjena“, navela je ona. Na koferenciji je govorio i Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja koji je naglasio da je izrada novog Zakona o finansijskoj podršci roditeljima sa decom, pri kraju.

 Rani razvoj - najvažnije ulaganje u budućnost zemlje

Afšan Kan, regionalna direktorka Unicefa za Evropu i Centralnu Aziju rekla je da je Srbija ostvarila veliki napredak težeći ka cilju da sva deca ostvare pun potencijal, ali da mnogo toga još može da se uradi.

Tokom poslednjih pet godina, UNICEF pruža podršku sistemima zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite Vlade Republike Srbije u kreiranju unapređenih modela usluga za najmlađu decu i njihove roditelje. Ova iskustva su se pokazala kao delotvorna, ali potrebna su dodatna ulaganja u održavanje kvaliteta i obezbeđivanje koordiniranih mera za dete i porodicu u stanju potrebe, tako da se za svaku porodicu predvidi pojedinačni plan podrške.

21. septembar 2017.

Ministarska konferencija o starenju: Održivo društvo za sve uzraste - realizovanje mogućnosti dužeg života

2017 – godina međugeneracijske solidarnosti

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelja, zadužena za demografiju i populacionu politiku, učestvuje na dvodnevnoj ministarskoj konferenciji o starenju, u organizaciji Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (UNECE), koja se održava u Lisabonu, Portugal 21. i 22. septembra.

 Ministarska konferencija o starenju: Održivo društvo za sve uzraste - realizovanje mogućnosti dužeg života

U sklopu posete, ministarka će danas imati bilateralni sastanak sa g-đom Olgom Algejerevom, izvršnom sekretarkom Ekonomske komisije UN, dok će sutra učestvovati na ministarskom panelu i govoriti na temu dostojanstvenog starenja.

Vlada Republike Srbije na pitanjima vezanim za starenje sarađuje sa predstavnicima naučne i stručne javnosti i praktičarima iz javnog, civilnog i privatnog sektora iz oblasti socijalne zaštite, zdravstva, obrazovanja, zapošljavanja i pravosuđa, na lokalnom i nacionalnom nivou, a delegaciju Srbije na ovoj konferenciji čine i Nataša Todorović i Milutin Vračević iz Crvenog krsta Srbije koji učestvuju u ekspertskom delu konferencije.

O starenju i starima u Srbiji:

Republika Srbija spada u izrazito stare populacije. Prosečna starost stanovništva je 42,9 godina a broj osoba starijih od 65 godina je 33 odsto veći od broja mlađih od 15 godina. Indeks aktivnog starenja u Srbiji je za 2014. godinu procenjen na 29,5 što je podatak koji pokazuje da postoji značajan prostor za napredak koji se tiče kako korišćenja potencijala starijih u funkciji socio-ekonomskog razvoja zemlje, tako i izgradnje okruženja koje će omogućiti starijima da budu aktivni i zdravo stare.

 Ministarska konferencija o starenju: Održivo društvo za sve uzraste - realizovanje mogućnosti dužeg života

Srbija, u skladu sa Madridskim akcionim planom za starenje (MIPAA, 2012), i njegove Regionalne implementacione strategije (RIS), aktivno radi na unapređenju međugeneracijske solidarnosti i podsticanju učešća, nediskriminacije i socijalne inkluzije starijih osoba.

Na Lisabonskoj konferenciji, biće predstavljen i Nacionalni izveštaj o primeni Madridskog akcionog plana za starenje i rezultati evaluacije Nacionalne strategije o starenju koja je bila na snazi od 2006. do 2016. godine. Rezultati evaluacije pokazali su da ne treba raditi novu, već treba nastaviti sa implementacijom već postavljenih strateških ciljeva u prethodnoj strategiji, budući da su oni u skladu sa ciljevima koje je Evropska unija definisala do 2022. godine.

Vlada Republike Srbije osnovala je Savet za unapređenje međugenracijske saradnje i solidarnosti čiji su, neki od zadataka, da povezuje dve značajne, a osetljive društvene grupe u Republici Srbiji, mladih i starijih; utiče na podizanje svesti o značaju međugeneracijske saradnje kao oblika potpore među tim grupama; podstiče i uključuje sve relevantne činioce da na svim nivoima deluju u cilju stvaranja boljih mogućnosti za aktivno starenje i jačanje solidarnosti između generacija; podstiče ostvarivanje efikasne međusobne podrške i saradnje između različitih starosnih grupa, kako bi zajednički osmislili inovativna rešenja za podizanje kvaliteta života osoba u starijoj dobi, ali i dece i mladih, radi jačanja socijalne kohezije i solidarnosti između njih.

18. septembar 2017.

PRIMENA MERA POPULACIONE POLITIKE U CENTRALNOJ I ZAPADNOJ SRBIJI
SLAVICA ĐUKIĆ DEJANOVIĆ U POSETI KRAGUJEVCU I KNIĆU

Kragujevac, 18. septembar 2017. godine – Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku sastaće se u ponedeljak, 18. septembra u Kragujevcu sa predstavnicima opština iz centralne i zapadne Srbije u kojima se sprovodi projekat testiranja mera populacione politike.

 PRIMENA MERA POPULACIONE POLITIKE U CENTRALNOJ I ZAPADNOJ SRBIJI - SLAVICA ĐUKIĆ DEJANOVIĆ U POSETI KRAGUJEVCU I KNIĆU

Pored predstavnika tri opštine – Knić, Trstenik i Nova Varoš, u kojima se projekat sprovodi, sastanku će prisustvovati i načelnici okruga i predstavnci državnih institucija koje mogu da budu podrška u ovom projektu. Ministarka će obići i Knić, u kome će se pored rukovodstva iz lokalne samouprave, susresti i sa direktnim korsinicima sredstava.

 PRIMENA MERA POPULACIONE POLITIKE U CENTRALNOJ I ZAPADNOJ SRBIJI - SLAVICA ĐUKIĆ DEJANOVIĆ U POSETI KRAGUJEVCU I KNIĆU

Pre sastanka sa opštinama ministarka Đukić Dejanović će obići novi Centar za biomedicinski podpomognutu oplodnju u KBC Kragujevac.

01. septembar 2017.

Pripremni sastanak Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende UN o održivom razvoju do 2030. godine

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku i predsednica Međuresorne radne grupe za sprovođenje ciljeva održivog razvoja, održala je pripremni sastanak pre konstituisanja, kome su prisustvovali predstavnici resornih ministarstava, kancelarija i agencija zaduženih za praćenje i koordinaciju Agende UN u Republici Srbiji. Pripremnom sastanku prisustvovali su i predstavnici Tima Ujedinjenih nacija u Srbiji.

 Pripremni sastanak Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende UN o održivom razvoju do 2030. godine

Ključni zadaci Radne grupe su da prati sprovođenje Agende 2030 u Srbiji, da objedinjuje u koordinira stavove nadležnih resora usmerene na ostvarivanje cinjeva i podciljeva Agende o održivom razvoju, kao i da priprema periodične izveštaje o njenom sprovođenju u Srbiji. Pored prof. dr Slavice Đukić Dejanović, predsednice Radne grupe, prisutnima su se obratile i Katarina Lalić Smajević, v.d pomoćnika ministra spoljnih poslova i Karla Robin Herši, stalna koordinatorka UN u Srbiji.

Ciljevi održivog razvoja UN

Srbija je imala aktivnu ulogu u formulisanju ciljeva Agende i, kao član Otvorene radne grupe o Ciljevima održivog razvoja, bila jedina država u regionu JIE koja je aktivno učestvovala u procesu utvrđivanja modela njenog finansiranja.

 Pripremni sastanak Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende UN o održivom razvoju do 2030. godine

Agenda o održivom razvoju sadrži 17 ciljeva i 169 podciljeva, koji su isti za sve zemlje, članice Ujedinjenih nacija, koje su se, usvajanjem Agende, obavezale da će raditi na njihovoj implementaciji.

 Pripremni sastanak Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende UN o održivom razvoju do 2030. godine

Vlada Republike Srbije je u maju ove godine zaključila petogodišnji Okvir razvojnog partnerstva za period od 2016. do 2020. godine sa Timom UN u Republici Srbiji, koji je u potpunosti usklađen sa nacionalnim razvojnim prioritetima, procesom dostizanja ciljeva održivog razvoja i procesom predpristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Okvir razvojnog partnerstva sadrži pet stubova i devet ishoda i predstavlja mapu puta za dalje unapređenje dobre uprave i vladavine prava, razvoj socijalnih i ljudskih resursa, ekonomski razvoj, rast i zapošljavanje, zaštitu životne sredine, borbu protiv klimatskih promena i izgrađivanje otpornih zajednica, kao i integrisanje kulture u ukupni proces održivog razvoja.

30. avgust 2017.

PRIMENA MERA POPULACIONE POLITIKE U JUŽNOJ I ISTOČNOJ SRBIJI

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku sastala se u Nišu sa predsednicima opština iz južne i istočne Srbije u kojima se sprovodi projekat testiranja mera populacione politike.

Pored predsednika sedam opština – Gadžin Han, Vlasotince, Crna Trava, Prokuplje, Blace, Dimitrovgrad i Golubac, sastanku su prisustvovali i načelnici okruga kojima ove opštine pripaduju i predstavnici svih državnih institucija koje mogu da budu podrška ovom projektu.

 PRIMENA MERA POPULACIONE POLITIKE U JUŽNOJ I ISTOČNOJ SRBIJI

Ministarka je čestitala svima koji su se prijavili za projekat, rekavši da je bilo 90 aplikacija iz 88 opština iz cele Srbije. Lokalne samouprave su se pri prijavi za projekte vodile materijalnim statusom prosečnog stanovnika i u zavisnosti od kvaliteta projekta dobile određene poene. “Jedni su tražili da im se pomogne finansijski u početku posla, drugi su smatrali da treba povećati kapacitete vrtića, treći su smatrali da je nivo zdravstvenih usluga loš i da im u tom segmentu treba pomoć”, navela je ona.

Vlada Republike Srbije izdvojila 130 miliona dinara bespovratnih sredstava za testiranja mera populacione politike u 15 opština, od čega je za sedam opština u južnoj i istočnoj Srbiji izdvojeno 55 miliona dinara.

 PRIMENA MERA POPULACIONE POLITIKE U JUŽNOJ I ISTOČNOJ SRBIJI

Načelnik nišavskog upravnog okruga, Aleksandar Cvetković naveo je da je velika stvar što je država prepoznala problem i što se u svom mandatu bavi demografskom politikom: “Ovo je vreme u kome je na ovoj generaciji da odgovori na pitanje da li ćemo opstati ili nestati. Srbija ima oko 77.000 kvadratnih kilometara sa nešto više od sedam miliona stanovnika. Prosečna stopa rađanja je devet stanovnika na 1.000 gde jedna žena rodi 1,4 deteta i pored takve neaktivne demografske politike imamo i odlazak stanovnika sa određenih teritorija. Dobro je što je država krenula da rešava taj problem”, rekao je on.

Usklađivanje rada i roditeljstva u opštinu Gadžin Han

Posle sastanka u Nišu, ministarka je obišla i opštinu Gadžin Han, gde se sastala sa predsednikom opštine i predstavnicima lokalne samouprave i institucija koji učestvuju u sprovođenju projekta, kao i sa direktnim korisnicima sredstava o planovima za dalji rad.

Projekat opštine Gadžin Han između ostalog obuhvata i sredstva za podsticanje zapošljavanja mladih poljoprivrednika. Na zajedničkom sastanku oni su u direktnoj komunikaciji sa ministarkom govorili o svojim očekivanjima, ali i problemima sa kojima se susreću.

Opština Gadžin Han je jedna od najsiromašnijih u Srbiji i godinama se suočava sa procesom depopulacije. Uz podršku države, opština sprovodi set različitih mera, kako bi ublažila negativna demografska kretanja. Jedna od njih je i pomeranje radnog vremena vrtića na 06:00 ujutro.

29. avgust 2017.

NAJAVA DOGAĐAJA

PRIMENA MERA POPULACIONE POLITIKE U JUŽNOJ I ISTOČNOJ SRBIJI

SLAVICA ĐUKIĆ DEJANOVIĆ U POSETI NIŠU I GADžINOM HANU

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku sastaće se u sredu, 30. avgusta u Nišu sa predsednicima opština iz južne i istočne Srbije u kojima se sprovodi projekat testiranja mera populacione politike.

Pored predsednika sedam opština – Gadžin Han, Vlasotince, Crna Trava, Prokuplјe, Blace, Dimitrovgrad i Golubac, sastanku će prisustvovati i načelnici okruga kojima ove opštine pripaduju i predstavnici svih državnih institucija koje mogu da budu podrška ovim projektima.

Sastanak je zakazan za sredu, 30. avgust 2017. godine u 11:00 sati u Sali Nišavskog upravnog okruga, Strahinjića bana bb, PC Ambasador, Niš.

Neposredno pre početka sastanka zakazanog za 11:00 časova biće organizovane izjave za medije. Snimatelјima i fotoreporterima će biti omogućeno snimanje početka sastanka.

Ministarka će obići i opštinu Gadžin Han, gde će se u Narodnoj biblioteci u 13:30 časova sastati sa predsednikom opštine i predstavnicima lokalne samouprave i institucija koji učestvuju u sprovođenju mera populacione politike. Posle toga, ministarka će razgovarati sa direktnim korisnicima sredstava o planovima za dalјi rad. Obilazak je otvoren za medije.

23. avgust 2017.

SPROVOĐENјE MERA POPULACIONE POLITIKE - PODIZANјE NIVOA ZNANјA O ZDRAVLjU I REPRODUKTIVNOM ZDRAVLjU

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku održala je sastanak sa dr Sofijom Pustai, šefom kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, na kome su razgovarale o mogućnostima za podršku SZO i drugih, srodnih UN Agencija u procesu populacione edukacije i podizanja nivoa znanja o zdravlјu i reproduktivnom zdravlјu u 15 opština u Srbiji u kojima se sprovodi projekat testiranja mera populacione politike.

Kabinet ministra zaduženog za demografiju i populacionu politiku započeo je sa testiranjem mera populacione politike kako bi se u praksi utvrdilo koje mere imaju trend uspešnosti, da bi se u narednoj godini, najbolјe od njih uvrstile u normativni okvir.

Mere koje opštine sprovode su različite i obuhvataju širok spektar, od onih usmerenih na podsticanja rađanja, preko podizanja zdravstvene kulture do podsticajnih mera za mlade parove za ostanak u mestu boravka. Kabinet, istovremeno, u saradnji sa drugim državnim institucijama i međunarodnim organizacijama inicira sprovođenje seta mera, koje ne zahtevaju dodatna finansijska ulaganja.

21. avgust 2017.

Konstitutivna sednica Saveta za populacionu politiku

POPULACIONA POLITIKA – PRIORITET VLADE SRBIJE


Savet za populacionu politiku Vlade Republike Srbije održao je prvu, konstitutivnu sednicu i doneo odluku o reviziji Strategije za podsticanje rađanja kako bi se obezbedio strateški okvir za sprovođenje mera populacione politike u cilјu prevencije negativnih demografskih kretanja. Savet je formirao ekspertski tim, koji će u narednih 90 dana raditi na izmenama i dopunama ovog dokumenta.

Savetom za populacionu politiku predsedavala je Ana Brnabić, predsednica Vlade, koja je tom prilikom istakla da je uspeh ovog tela klјučan za budućnost naše zemlјe, a da je populaciona politika jedan od prioriteta Vlade Srbije.

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, zamenica predsednice Saveta za populacionu politiku informisala je članove o aktivnostima koje je Kabinet koji vodi, a zadužen je za demografiju i populacionu politiku, sproveo u poslednjih deset meseci, od kako je osnovan.

 Konstitutivna sednica Saveta za populacionu politiku

Tom prilikom naročito je istakla projekat testiranja mera populacione politike u 15 opština u Srbiji, za koje je Vlada iz budžeta izdvojila 130 miliona dinara bespovratnih sredstava, kao i istraživanje o usklađivanju rada i roditelјstva, prvo takve vrste u Srbiji, koji je pokazao klјučne tačke na kojima treba raditi kako bi se na najbolјi način podržali zaposleni roditelјi i budući roditelјi.

Premijerka je istakla da je Strategija dugoročna mera, ali da su predviđene i kratkoročne mere na osnovu istraživanja usklađenosti rada i roditelјstva, koje brže treba da daju prve rezultate. Ona je ukazala na važnost pune implementacije postojećih zakona, dodavši da se mora raditi na popularizaciji zakonskih rešenja kojima se može uskladiti posao i roditelјstvo.

Savet za populacionu politiku čine: Ana Brnabić, predsednik Vlade Republike Srbije, predsednik Saveta; prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministar bez portfelјa zadužen za demografiju i populacionu politiku, zamenik predsednika i članovi: prof. dr Zorana Mihajlović potpredsednica Vlade, pred­sednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost; Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja; Ass dr Zlatibor Lončar, ministar zdravlјa; Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnolo­škog razvoja; Dušan Vujović, ministar finansija; Goran Knežević, ministar privrede; Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta; Vladan Vukosavlјević, ministar kulture i informisanja; Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samou­prave; Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za stati­stiku; akademik Vladimir Kostić, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti; Vladimir Cucić, komesar Komesarijata za izbeglice i migracije i prof. dr Mirjana Rašević, direktor Centra za demografiju Instituta društvenih nauka.

21. avgust 2017.

PRVA SEDNICA SAVETA ZA POPULACIONU POLITIKU

Ana Brnabić, predsednica Vlade Republike Srbije zakazala je za ponedelјak, 21. avgust 2017. godine prvu, konstitutivnu sednicu Saveta za populacionu politiku.

Vlada Republike Srbije, u nameri da prevenira negativne demografske trendove, formirala je 2016. godine Kabinet ministra bez portfelјa zaduženog za demografiju i populacionu politiku koji vodi prof. dr Slavica Đukić Dejanović i Savet za populacionu politiku, kojim predsedava predsednik Vlade.

Članovi Saveta su i ministri za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, zdravlјa, prosvete, nauke i tehnolo­škog razvoja, finansija, privrede, omladine i sporta, kulture i informisanja, državne uprave i lokalne samou­prave; pred­sednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, direktor Republičkog zavoda za stati­stiku, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti, komesar Komesarijata za izbeglice i migracije i direktor Centra za demografiju Instituta društvenih nauka.

Na sednici zakazanoj za ponedelјak ministarka zadužena za demografiju i populacionu politiku podneće izveštaj o dosadašnjem radu, a Savet će predložiti ekspertski tim za izmene i dopune Strategije podsticanje rađanja.

18. avgust 2017.

O ulozi DRI u praćenju realizacije cilјeva održivog razvoja

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku i predsednica Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende UN o održivom razvoju do 2030. godine učestvovala je na prezentaciji o Okviru za merenje učinka Državne revizorske institucije i ulozi DRI u praćenju sprovođenja cilјeva održivog razvoja.

Ministarka je istakla da će, u saradnji sa timom UN u Srbiji, Međuresorna radna grupa raditi na prioritizaciji postavlјenih 17 cilјeva i izradi Nacionalnog programa za sprovođenje Agende 2030.

 O ulozi DRI u praćenju realizacije cilјeva održivog razvoja

''Da bi smo iskoristili razvojnu šansu koja nam se pruža, nephodna nam je i podrška Državne revizorske institucije i Narodne skupštine Republike Srbije, koje u ovom procesu imaju nadzornu ulogu'' – izjavila je ona.

Skup je otvorio Radoslav Sretenović, generalni državni revizor, koji je izrazio zadovolјstvo što predstavnici DRI imaju prilike da se upoznaju sa temama aktuelnim na globalnom nivou.

Prezentacije je održao Einar Gorisen, direktor Razvojne inicijative INTOSAI (IDI) koji je pojasnio da je INTOSAI utvrdila četiri pristupa pomoću kojih INTOSAI i VRI mogu doprineti sprovođenju cilјeva održivog razvoja - revizijom nacionalnih sistema za praćenje sprovođenja cilјeva održivog razvoja, odnosno pripremlјenosti za sprovođenje cilјeva održivog razvoja na nacionalnom nivou, revizijom svrsishodnosti programa koji doprinose ostvarivanju cilјeva održivog razvoja, procenom i podrškom sprovođenju cilјa 16 (Mir, pravda i jake institucije) i time što će VRI nastojati da budu modeli transparentnosti i pouzdanosti. 

15. avgust 2017.

Cilјevi održivog razvoja – istorijski razvojna šansa Srbije

Piše: Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku i predsednica Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende UN o održivom razvoju do 2030. godine


Polovinom prošlog meseca boravila sam u Nјujorku gde sam predstavlјala Vladu Republike Srbije na petom Visokom političkom forumu o održivom razvoju, održanom pod pokrovitelјstvom Ekonomskog i socijalnog saveta Ujedinjenih nacija. Bila je čast u Ujedinjenim nacijama govoriti u ime naše zemlјe, koja je imala aktivnu ulogu u formulisanju cilјeva održivog razvoja i koja je, jedina u regionu jugoistočne Evrope, učestvovala u procesu utvrđivanja modela njihovog finansiranja.

Tema ovogodišnjeg foruma „Iskorenjivanje siromaštva i promovisanje prosperiteta u svetu koji se menja“ je, nažalost, i dalјe vrlo aktuelna i u našoj zemlјi. Srbija je, od 188 zemalјa i teritorija, rangirana kao 66. zemlјa na svetu prema Indeksu humanog razvoja. Istovremeno, i dalјe beležimo veliki broj lica u apsolutnom siromaštvu i najvišu stopu relativnog siromaštva u Evropi.

Vlada Republike Srbije posmatra rešavanje izazova borbe protiv siromaštva u okviru šireg cilјa unapređenja društvenog razvoja i socijalne uklјučenosti, a posebnu pažnju usmerava na smanjenje siromaštva kod dece.

 Cilјevi održivog razvoja – istorijski razvojna šansa Srbije

Kao ministar čije je zaduženje demografija i populaciona politika, moram da kažem da jedan od prioriteta ove Vlade jeste i prevencija negativnih demografskih trendova. Istovremeno, prepoznali smo da su mere populacione politike koje treba da dovedu do postavlјenog cilјa u korelaciji sa implementacijom cilјeva održivog razvoja. Naime, veliki broj od 169 indikatora za 17 cilјeva održivog razvoja značajno se podudara sa cilјevima i merama predviđenim postojećom Strategijom za podsticanje rađanja.

Pred nama je svakako i revizija ovog, i dalјe veoma dobrog dokumenta, koji treba da obezbedi strateški okvir neophodan za postizanje uspeha u ovoj oblasti.

Revidirana Strategija zadržaće najbolјe od postojećih, ali će biti i obogaćena savremenim rešenjima, koja su u skladu sa izazovima koje nosi društvo u razvoju.

U toku je i projekat testiranja mera populacione politike u 15 opština u Srbiji koji je Vlada podržala sa 130 miliona dinara bespovratnih sredstava. Istraživanjem o usklađivanju rada i roditelјstva na reprezentativnom uzorku koji je obuhvatio 126.000 zaposlenih i 330 poslodavaca, dobili smo stavove koji su nam smernica za unapređenje stanja na ovom polјu.

Planiramo da tokom naredne godine kroz praksu i druga istraživanja utvrdimo koja zakonska rešenja treba menjati kako bi u normativni okvir uvrstili najbolјe mere koje u budućnosti treba da daju rezultate.

Verujem da je uspeh moguće postići, predanim radom na primeni mera populacione politike, ali i kroz implementaciju cilјeva iz Agende 2030. Napominjem da je važno da se u ove procese uklјuče svi – državne institucije, eksperti, civilni sektor, Srpska akademija nauka i umetnosti, mediji i lokalne samouprave.

Implementaciju cilјeva održivog razvoja i primenu mera populacione politike vidim kao dva povezana procesa. Zato ćemo paralelno raditi na reviziji Strategije za podsticanje rađanja, ali i na prioritizaciji postavlјenih cilјeva i izradi nacionalnog programa za sprovođenje Agende 2030.

Agendu UN 2030 vidim kao istorijsku razvojnu šansu da iskorenimo ekstremno siromaštvo, damo presudan doprinos za društveni razvoj naše zemlјe i ostvarimo višegeneracijski san o prelasku Srbije u rang razvijenih zemalјa sveta.

19. jul 2017.

Srbija posvećena sprovođenju cilјeva održivog razvoja i ispunjavanju Agende UN 2030

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku koju je Vlada Republike Srbije imenovala za šefa Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende UN o održivom razvoju do 2030. godine, prisustvuje trodnevnom ministarskom segmentu Političkog foruma na visokom nivou o održivom razvoju, koji se održava u Nјujorku od 17. do 20. jula 2017. godine.

Međunarodna zajednica je u septembru 2015. godine donela odluku na najvišem nivou da radi na ostvarenju jednog od najvažnijih cilјeva današnjice - održivoj budućnosti naše planete i budućih generacija i to kroz cilјeve održivog razvoja koji treba da budu ispunjeni do 2030. godine i koji su isti za sve zemlјe, članice Ujedinjenih nacija. Srbija je imala aktivnu ulogu u formulisanju cilјeva kao član Otvorene radne grupe o Cilјevima održivog razvoja, a bila je jedina država u regionu jugoistočne Evrope koja je aktivno učestvovala u procesu utvrđivanja modela njenog finansiranja.

 Srbija posvećena sprovođenju cilјeva održivog razvoja i ispunjavanju Agende UN 2030

Politički forum, na kome je juče govorila ministarka Slavica Đukić Dejanović značajan je za nadgledanje procesa praćenja i pregleda implementacije Agende UN za održivi razvoj do 2030. godine na globalnom nivou i predstavlјa klјučni mehanizam za praćenje rezultata u ispunjavanju dogovorenih obaveza.

U svom obraćanju ona je naglasila da je Srbija u potpunosti posvećena implementaciji Agende UN do 2030. godine, da je u proceduri prioritizacija 17 cilјeva i 169 podcilјeva i njihovog prilagođavanja situaciji u našoj zemlјi. Međuresorna radna grupa Vlade Srbije će početi sa intenzivnim aktivnostima na pripremi dobrovolјnog nacionalnog izveštaja o primeni Agende.

Vlada Republike Srbije je u maju ove godine zaklјučila petogodišnji Okvir razvojnog partnerstva za period od 2016. do 2020. godine sa timom UN u Republici Srbiji, koji je u potpunosti usklađen sa nacionalnim razvojnim prioritetima, procesom dostizanja cilјeva održivog razvoja i procesom predpristupnih pregovora sa Evropskom unijom.

Političkom forumu na visokom nivou prisustvuju predstavnici 12 grupa zemalјa, ministri iz 124 zemalјe i posmatrači iz međunarodnih organizacija. Skup u Ujedinjenim nacijama završava se danas, a obraćanje ministarke Slavice Đukić Dejanović, predstavice Srbije, možete pogledati OVDE.

11. jul 2017.

11. jul, svetski dan stanovništva

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku, dr Zlatibor Lončar, ministar zdravlјa, Mladen Šarčević, ministar prosvete i nauke i Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošlјavanje, socijalna i boračka pitanja, povodom 11. jula, Svetskog dana stanovništva, donose zajedničku izjavu:

Vlada Republike Srbije odlučna je u nameri da donosi i sprovodi odluke koje će uticati na prevenciju negativnih demografskih kretanja, i to kroz pobolјšanje ekonomske situacije, mere podsticanja rađanja, jačanje brige o zdravlјu, reproduktivnom zdravlјu i zdravim stilovima života, pobolјšanje kvaliteta obrazovanja, podrške ženi, roditelјstvu, porodici, kao i brige o starima.

U godini u kojoj su Ujedinjene nacije za temu kojom će se obeležiti ovaj dan odabrale „Planiranje porodice - osnaživanje lјudi i razvijanje nacija“ sa cilјem da se ukaže na značaj sigurnog i dobrovolјnog planiranja porodice, Vlada Srbije će posebnu pažnju usmeriti na povećanje nivoa znanja o zdravlјu i reproduktivnom zdravlјu, kroz sisteme obrazovanja i zdravlјa.

Ministarstvo prosvete i nauke donelo je odluku da od naredne školske godine učenici petog razreda osnovne škole ova znanja stiču kroz novi predmet, fizičko i zdravstveno vaspitanje.

Ministarstvo zdravlјa uložiće dodatne napore da kroz Institute za javno zdravlјe podiže nivo svesti stanovništva o brizi o zdravlјu.

Kabinet ministra zaduženog za demografiju i populacionu politiku će kroz pilot projekte koji se sprovode u 15 opština, testirati niz mera populacione politike od kojih će se, one koje pokažu trend da budu uspešne ugraditi u zakonska rešenja.

Ministri podsećaju da se pitanje demografske budućnosti tiče svakog građanina i da je pokretanje na bolјe moguće samo angažovanjem svih snaga u društvu, od Srpske akademije nauka i umetnosti, ekspertske podrške, nevladinog sektora, lokalne samouprave, kulture i medija.


O Svetskom danu stanovništva:

Ujedinjene nacije odredile su 11. jul za Svetski dan stanovništva zato što je na taj dan 1987. godine rođen petmilijarditi stanovnik Zemlјe.

UN upozorava da je pristup sigurnom i dobrovolјnom planiranju porodice lјudsko pravo svakog pojedinca, koje je izuzetno važno za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, posebno u siromašnim sredinama.

20. jun 2017.

Dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike

Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku prof. dr Slavica Đukić Dejanović potpisala je ugovore o dodeli bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike, sa predstavnicima 15 lokalnih samouprava, čiji su projekti prihvaćeni na Javnom pozivu.

 Dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike

Sredstava su dobile opštine: Gadžin Han, Dimitrovgrad, Blace, Crna Trava, Žitište, Golubac, Knić, Trstenik, Šid, Vlasotince, Bačka Topola, Sečanj, Prokuplje,Nova Varoš i Irig.

Za tu namenu opredeljenih 130 miliona dinara, dobilo je 15 opština - sedam u regionu Južne i Istočne Srbije, pet u Vojvodini i tri u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji.

Na javni poziv stiglo je 88 prijava, koje je podnelo 90 opština od 169 koliko ih ima u Srbiji. Najviše prijava stiglo je iz Južne i Istočne Srbije – 36, zatim iz Šumadije i Zapadne Srbije 32 i iz Vojvodine 19, kao i samostalna prijava jedne beogradske opštine. Nakon odabira prvorangiranih projekata iz regiona, a s obzirom da celokupan iznos planiranih sredstava nije u potpunosti utrošen i uzimajući u obzir da Grad Beograd, na žalost, nije aplicirao, ostatak sredstava je raspoređen u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja sredstava podrške sprovođenju mera populacione politike u Republici Srbiji za 2017. godinu.

 Dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike

Činjenica da je konkurisalo više od polovine opština pokazuje da su analizirali populacionu situaciju i demografske parametre u svojoj sredini, napravili predlog projekata i izdvojili sredstva za ovu oblast, iako to ranije nije bila praksa. Sve to predstavlja značajan iskorak u tretiranju pitanja demografije i populacione politike u lokalnim sredinama.

Od svog formiranja Kabinet intenzivno sarađuje sa predstavnicima lokalnih samouprava na promociji mera popoulacione politike. Održan je niz sastanaka na kojima su predstavnici opština informisani o ciljevima i načinima sprovođenja projekta, a u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u februaru je organizovan skup pod nazivom „Ka boljoj demografskoj budućnosti Srbije”, kome su, između ostalih, prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava. Ministarka i članovi Kabineta obišli su većinu okruga u Srbiji i lokalnim samoupravama direktno predstavili značaj učešća u pilot projektima.

Praktična primena mera populacione politike na lokalnom nivou biće praćena tokom godinu dana, da bi one mere koje pokažu tendenciju pozitivnih ishoda bile ugrađene u buduća zakonska rešenja.

12. jun 2017.

REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA DODELU SREDSTAVA ZA SPROVOĐENjE MERA POPULACIONE POLITIKE

BEOGRAD, 12. juna 2017 - Kabinet za demografiju i populacionu politiku, raspisao je 12. maja 2017. godine Javni poziv za sufinansiranje jedinica lokalnih samouprava, radi realizacije projekata iz obrasti demografije i populacione politike u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja sredstava podrške sprovođenju mera populacione politike u Republici Srbiji za 2017. godinu. Javni poziv je bio otvoren do 29. maja 2017. godine, i na osnovu njega je pristiglo 88 predloga mera – prijava.

Komisija je proveravala pravovremenost i kompletiranost svih pristiglih predloga mera – prijava, uvidom u prispelu dokumentaciju u roku od 6 radnih dana.

Nakon izvršenog detaljnog pregleda svih validnih prijava Komisija je 09. juna 2017. godine utvrdila predlog Predlog odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave.

Na listu vrednovanja i rangiranja predloga mera – projekata pristiglih na Javni poziv od 12. juna 2017. godine, podnosioci predloga imaju pravo prigovora u roku od 5 radnih dana od dana objavljivanja Odluke i liste vrednovanja i rangiranja predloga mera na sajtu Kabineta, www.mdpp.gov.rs.

Na osnovu Predloga odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave, ministar je doneo Odluku o odobravanju sredstava za sufinansiranje mere populacione politike jedinica lokalne samouprave. Detalje odluke i rezultate javnog poziva možete videti ovde.

2. jun 2017.

NA JAVNI POZIV STIGLO 88 PRIJAVA

Na javni poziv Kabineta ministra za demografiju i populacionu politiku za dodelu bespovratnih sredstava prijavilo se 88 jedinica lokalne samouprave, od ukupno 169 opština u Srbiji, sa predlozima pilot projekata kroz koje bi se sprovodile mere populacione politike.

„Svaka druga opština u Srbiji javila se na naš poziv. To nas raduje jer pokazuje da su te opštine morale najpre da analiziraju populacionu situaciju i demografske parametre u svojoj sredini, da naprave predlog projekata i izdvoje sredstva za ovu oblast za koju se nikada ranije nije izdvajalo. Sam taj čin je vrlo značajan korak“ ocenila je prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka zadužena za demografiju i populacionu politiku.

Komisija za ocenu i odabir predloženih mera počela je sa radom u petak, 2.juna. Očekuje se da će proces selekcije trajati pet dana, nakon čega će biti objavlјen spisak opština čiji projekti će dobiti finansijska sredstva.

Za ovu namenu iz budžeta je obezbeđeno 130 miliona dinara za sufinansiranje do 85 odsto ukupnih troškova za predložene mere populacione politike. Maksimalni iznos koji može biti dodelјen jednoj lokalnoj samoupravi je do 32,5 miliona dinara po svim predloženim merama.

Planirano je da projekti budu pokrenuti u odabranim opštinama u regionu Vojvodine, Beogradskom regionu, regionu Šumadije i zapadne Srbije i regionu južne i istočne Srbije. Sredstva se moraju utrošiti u toku budžetske godine, a započete aktivnosti će se nastaviti i u narednoj godini.

Odabrane mere će biti praćene i ocenjivane u narednih godinu dana, da bi najuspešnije, nakon toga bile uvrštene u zakonska rešenja.

17. maj 2017.

KA BOLjOJ DEMOGRAFSKOJ BUDUĆNOSTI SRBIJE

Posle primedbi koje su na rad Kabineta ministra bez portfelјa zaduženog za demografiju i populacionu politiku iznela rukovodstva nekih političkih partija, smatrali smo da je važno da građani i zainteresovana javnost bude još jednom obavešteni šta, kako i zašto radimo. Ono što je činjenica koju još jednom podvlačimo, u demografiji nema brzih rešenja, merna jednica za rezultate je decenija i zato ovo nije političko pitanje. Zato ni politikanstvo u ovoj oblasti nikome neće doneti političke poene.


Uzimajući u obzir činjenicu da demografski indikatori nisu isti u različitim krajevima naše zemlјe, Kabinet ministra zaduženog za demografiju i populacionu politiku je, u saradnji sa stručnjacima, odlučio da u toku godinu dana primeni, odnosno testira mere populacione politike, u zavisnosti od potreba koje pojedini delovi Srbije imaju.

Praktična primena mera populacione politike na lokalnom nivou biće praćena i analizirana tokom godinu dana, posle čega treba videti koje od primenjenih mera imaju tendenciju povolјnih ishoda. Baš te mere će biti ugrađene u buduća zakonska rešenja.

Vlada Republike Srbije izdvojila je iz budžeta 130 miliona dinara bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike u najmanje po jednoj opštini u jugoistočnoj Srbiji, Šumadiji i centralnoj Srbiji, Gradu Beogradu i Vojvodini, od kojih svaka može da dobije do najviše 32,5 miliona dinara.

Pre raspisivanja Javnog poziva, održan je niz sastanaka na kojima su predstavnici opština informisani o cilјevima i načinima za sprovođenje projekta - u Srpskoj akakdemiji nauka i umetnosti održan je skup pod nazivom „Ka bolјoj demografskoj budućnosti Srbije“, na koji su bili pozvani predstavnici svih opština u Srbiji i na kome je predstavlјen plan aktivnosti Kabineta ministra.

Ministarka i članovi Kabineta obišli su većinu okruga u Srbiji i predstavnicima opština direktno predstavlјali projekat. Odmah po raspisivanju poziva, svi okruzi su još jednom obavešteni o njemu, a ista informacija plasirana je i kroz medije.

15. maj 2017.

BESPOVRATNA SREDSTVA ZA MERE POPULACIONE POLITIKE LOKALNE SAMOUPRAVE

Kabinet ministra zaduženog za demografiju i populacionu politiku raspisao je Javni poziv za pilot projekte kojima će se testirati mere populacione politike u lokalnim samoupravama. Pravo učešća imaju sve opštine koje ispune dva osnovna uslova – da već u sopstvenim budžetima imaju predviđena sredstva za mere podrške porodici ili podsticanje rađanja i da imaju telo ili osobu zaduženu za pitanja demografije i populacione politike, odnosno za sprovođenje predloženih mera. Rok za prijavlјivanje počeo je da teče od objavlјivanja u Službenom glasniku, 12.05.2017. godine, a prijave se mogu slati u roku od 15 dana od dana objavlјivanja – završno sa 29. 05. 2017. godine.

Planirano je da projekti budu pokrenuti u po najmanje jednoj opštini u regionu Vojvodine, Beogradskom regionu, regionu Šumadije i zapadne Srbije i regionu južne i istočne Srbije. Sredstva se moraju utrošiti u toku budžetske godine, a započete aktivnosti će se nastaviti i u narednoj godini. Nakon evaluacije, mere koje imaju trend da budu učinkovite, biće uvrštene u zakonska rešenja.

Za ovu namenu iz budžeta je obezbeđeno 130 miliona dinara za sufinansiranje do 85 odsto ukupnih troškova za predložene mere populacione politike. Maksimalni iznos koji može biti dodelјen lokalnoj samoupravi koja podnosi prijavu je do 32,5 miliona dinara po svim predloženim merama.

Bespovratna sredstva namenjena su za sufinansiranje onih mera, koje se odnose na podsticanje rađanja, ublažavanje ekonomske cene podizanja deteta, usklađivanje rada i roditelјstva, snižavanje psihološke cene roditelјstva, promociju zdravlјa i reproduktivnog zdravlјa, borbu protiv neplodnosti, populacionu edukaciju.

Više detalјa o javnom pozivu, neophodnoj dokumentaciji i načinu prijavlјivanja na sledećoj adresi http://www.mdpp.gov.rs/javni-poziv.php

26. april 2017.

Edukacija o pitanjima migracija

Kabinet ministra bez portfelјa zaduženog za demografiju i populacionu politiku nastavio je proces edukacije o klјučnim demografskim temama kroz predavanja o pitanjima migracije. Edukaciju su održali stručnjaci iz Centra za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka; dr Mirjana Rašević, dr Goran Penev i dr Vladimir Nikitović. Ove događaje podržava projekat PERFORM u cilјu pobolјšanja saradnje između istraživača u društvenim naukama i kreatora javnih politika.

 Edukacija o pitanjima migracija

Pored zaposlenih u Kabinetu, edukaciji su prisustvovali i predstavnici ministarstava rada, zapošlјavanja i socijalnih pitanja; zdravlјa; kulture i informisanja; omladine i sporta; i privrede; Komesarijata za izbeglice i migracije, Republičkog sekretarijata za javne politike, kao i Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Ovo je druga od četiri predviđene jednodnevne edukacije, koje se organizuju u cilјu produblјivanja znanja i pripreme za reviziju postojeće Strategije za podsticanje rađanja, kao i potrebe da se u saradnji sa stručnjacima odrede najbolјe mere iz domena populacione politike.

 Edukacija o pitanjima migracija

 

O projektu PERFORM

Projekat PERFORM se fokusira na jačanje uloge društvenih nauka u procesu društveno-ekonomskih reformi, podržava unapređenje kvaliteta istraživanja u društvenim naukama i povezivanje istraživačke zajednice sa kreatorima javnih politika. PERFORM (Performing and Responsive Social Sciences) je projekat Švajcarske agencije za razvoj i saradnju koji sprovodi organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation u partnerstvu sa Univerzitetom u Friburgu. Više o projektu možete saznati na www.perform.network

 Edukacija o pitanjima migracija

19. april 2017.

PROMOCIJA U NARODNOJ BIBLIOTECI GRADA KRAGUJEVCA

Prof.dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka u Vladi Republike Srbije, prof. dr Predrag Marković, naučni savetnik u Institutu za savremenu istoriju i dr Bilјana Vučetić, naučni saradnik u Istorijskom institutu SANU, govoriće na promociji knjige dr Aleksandra Rastovića „Englezi i Balkan: 1837-1914. i Velika Britanija i Kosovski vilajet: 1877-1912“  u sredu 19. aprila 2017. godine u 19 časova, u  Narodnoj biblioteci Grada Kragujevca, ulica dr Zorana Đinđića 10. 

Dr Aleksandar Rastović je redovni profesor na odseku za istoriju Filozofskog fakulteta u Nišu i viši naučni saradnik Istorijskog instituta u Beogradu, a događaj se organizuje povodom  180 godina od uspostavlјanja diplomatskih odnosa Velike Britanije i Srbije.

30. mart 2017.

SPORAZUM O SARADNјI

 Konferencija u SANU – za bolјu demografsku budućnost Srbije

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku i Želјko Sertić, v.d. direktora Razvojne agencije Srbije (RAS), potpisali su danas Sporazum o saradnji čiji je primarni cilј podizanje svesti poslodavaca o potrebi za usklađivanjem rada i roditelјstva.

Sporazum će omogućiti da RAS u svojim aktivnostima usmerenim ka preduzetnicima, ukaže na važnost potreba zaposlenih roditelјa i budućih roditelјa, kako bi na najbolјi način i za poslodavca i za porodicu, uskladili svoje porodične i poslovne obaveze.

„Ovaj sporazum je značajan za unapređenje saradnje dve institucije u cilјu efikasnijeg sprovođenja mera populacione politike u Srbiji. Zajedničkim, ali i kroz aktivnosti RAS, radićemo na podizanju svesti o značaju roditelјstva, kao i usklađivanju rada i roditelјstva“, izjavio je Želјko Sertić, v.d. direktora RAS.

Kabinet ministra već ima potpisan sporazum sa Privrednom komorom Srbije, koji podrazumeva da zajedničkim nastupom postojeće privredne subjekte informiše i upozna sa modelima usklađivanja rada i roditelјstva koje naši zakoni već omogućavaju i utiče da se dobra rešenja primenjuju.

U toku je istraživanje koje se sprovodi u saradnji sa PKS i Republičkim zavodom za statistiku, kojim je obuhvaćeno 550 privrednih subjekata sa više od 5000 zaposlenih u 169 opština u Srbiji, koje treba da pokaže postojeće stanje, ali i pravce u kojima se treba kretati u ispunjenju ovog cilјa koji proističe iz Strategije za podsticanje rađanja.

23. mart 2017.

Sufinansiranje mera populacione politike na lokalnom nivou

Kabinet ministra bez portfelјa zaduženog za demografiju i populacionu politiku započeo je seriju sastanaka sa načelnicima upravnih okruga kako bi ih u direktnim razgovorima pozvao na saradnju u cilјu uspešne realizacije pilot projekata kojim će se testirati mere populacione politike na lokalnom nivou.

Kabinet će u narednih mesec dana raspisati javni poziv za sufinansiranje projekata, na koji će moći da se jave sve opštine koje ispunjavaju postavlјene kriterijume, od kojih su najvažniji da u sopstvenim budžetima već imaju sredstva izdvojena za podršku porodici ili podsticanju rađanja, kao i da imaju formiran Demografski savet. Ukoliko lokalna samouprava nema ovo telo, neophodno je da ima osobu delegiranu za pitanja populacione politike ispred Zdravstvenog saveta.

 Sufinansiranje mera populacione politike na lokalnom nivou

Pilot projekti podrazumevaju primenu pronatalitetnih mera koje će biti praćene i ocenjivane u narednih godinu dana, da bi najuspešnije, nakon toga bile uvrštene u zakonska rešenja.

Do sada su održani sastanci sa predstavnicima Niškog, Braničevskog i Podunavskog, a u planu je da se u narednih deset dana obiđu svi okruzi u Srbiji.

Ministarka Slavica Đukić Dejanović već je obišla i više opština čije je predstavnike informisala o važnosti uklјučivanja lokalih samouprava u programe koje će sprovoditi Kabinet.

Planirane aktivnosti su predstavlјene i na konferenciji „Ka bolјoj demografskoj budućnosti Srbije“, koja je održana 27. februara u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, na koju su bili pozvani predstavnici svih 169 lokalnih samouprava.

 Sufinansiranje mera populacione politike na lokalnom nivou

Primena mera koje će Kabinet sufinansirati u okviru pilog projekata može da bude usmerena u više pravaca:

 • Podsticanje privredne aktivnosti u odnosu na specifičnosti pilot opštine u kojoj se sprovodi projekat (polјoprivreda, proizvodna ili uslužna delatnost) ako već postoji infrastruktura i lјudi sa iskustvom
 • Podsticanje rađanja
 • Podrška roditelјstvu kroz jačanje sistema usluga
 • Populaciona edukacija
 • Jačanje brige o zdravlјu – sporadično angažovanje medicinskog osoblјa (po potrebi, lekare koji nedostaju opštini u kojoj će se sprovoditi projekat, nabavka medicinske opreme i edukacija postojećeg medicinskog kadra)
 • Program aktivnog starenja
 • Podsticaj za smanjenje/zaustavlјanje unutrašnjih migracija i povratak stanovništva u mesto porekla

Mere koje se budu primenjivale treba da budu u skladu sa cilјevima koji proističu iz Strategije za podsticanje rađanja, a to su:

 • Ublažavanje ekonomske cene podizanja deteta
 • Usklađivanje rada i roditelјstva
 • Snižavanje psihološke cene roditelјstva
 • Promocija reproduktivnog zdravlјa adolescenata
 • Borba protiv neplodnosti
 • Ka zdravom materinstvu
 • Populaciona edukacija
 • Aktiviranje lokalne samouprave

8. mart 2017.

Istraživanje o usklađivanju rada i roditelјstva počinje 13. marta

Kabinet ministra bez portfelјa zaduženog za demografiju i populacionu politiku u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Republičkim zavodom za statistiku u ponedelјak, 13. marta 2017. godine počinje sveobuhvatno istraživanje o usklađivanju rada i roditelјstva.

Usklađivanje rada i roditelјstva je jedan od važnih segmenata populacione politike, a rezultati koje će ovo istraživanje dati, neophodni su za dalјe određivanje mera koje će pomoći u popravlјanju situacije na ovom planu. Istraživanje će biti sprovedeno u svih 169 opština, obuhvatiće 550 privrednih subjekata sa oko 5000 zaposlenih koji će biti zamolјeni da u roku od tri nedelјe odgovore na postavlјena pitanja.

Pitanja iz upitnika odnose se i na zaposlene i na poslodavce. Tako se, na primer, zaposlenima, između ostalih postavlјaju sledeća pitanja: da li bi neki od vidova fleksibilnog radnog vremena doprineo lakšem usklađivanju njihovih profesionalnih i privatnih obaveza, kao i da li bi pri izboru novog posla dali prednost poslodavcu koji bi im omogućio fleksibilno radno vreme. Za one koji imaju decu predškolskog uzrasta upućena su i pitanja o problemima koje imaju roditelјi u vezi sa smeštajem deteta u obdanište.

S druge strane, poslodavci se anketiraju o tome da li bi bili spremni da samostalno, ili zajedno sa državom ili lokalnom samoupravom, finansiraju osnivanje i rad predškolskih ustanova, kao i kojim merama bi država najbolјe stimulisala kompanije da aktivno sprovode mere u vezi sa usklađivanjem rada i roditelјstva. Jedno od pitanja za poslodavce je i da li bi podržali predlog da se roditelјu obezbedi dan plaćenog odsustva za detetov rođendan do navršene sedme godine.

Analizu dobijenih odgovora izvršiće Republički zavod za satatistiku.

27. februar 2017.

Konferencija u SANU – za bolјu demografsku budućnost Srbije

Kabinet ministra bez portfelјa zaduženog za demografiju i populacionu politiku, Srpska akademija nauka i umetnosti i Institut društvenih nauka organizovali su skup "Ka bolјoj demografskoj budućnosti Srbije", koji je okupio predstavnike nadležnih ministarstava, državnih institucija, lokalne samouprave, obrazovnog i zdravstvenog sistema, naučne zajednice i nevladinih organizacija. Učesnici konferencije u SANU su kroz sadržajnu raspravu pokazali spremnost svih segmenata društva da se uklјuče u rešavanje problema izazvanih negativnim demografskim kretanjima.

 Konferencija u SANU – za bolјu demografsku budućnost Srbije

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku, izjavila je da će Vlada Republike Srbije ove godine inovirati postojeću Strategiju podsticanje rađanja, koja će osim problema nataliteta, obuhvatiti i migracije i aktivno starenje.

Ona je najavila pilot projekte koji će se sprovoditi tokom 2017. godine, u cilјu testiranja različitih mera populacione politike. Projekti će biti pokrenuti u različitim delovima Srbije; u jednoj opštini na jugoistoku zemlјe, gde su izraziti depopulacioni trendovi; u tipičnoj opštini u Šumadiji i zapadnoj Srbiji; u rubnoj opštini koja pripada Gradu Beogradu i jednoj ili dve opštine u Vojvodini. Posle evaluacije koja će se raditi nakon godinu dana, najbolјe od primenjenih mera uvrstiće se u normativni okvir.

„Akcenat će biti na jedinicama lokalne samouprave, jer svaka opština treba sama da iznedri koje su mere najbolјe za tu sredinu, jer su svakako drugačiji problemi sa kojima se susreću roditelјi u nekoj beogradskoj opštini u odnosu na neku opštinu na jugu Srbije“ naglasila je ministarka.

Predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić upozorio je da je potrebna istrajnost u rešavanju ovog problema jer, kako je dodao, uz najbolјe demografske mere, prve efekte Srbija će osetiti tek za deceniju ili dve.

 Konferencija u SANU – za bolјu demografsku budućnost Srbije

Prosečna starost stanovništva u Srbiji je 42,7 godina, što našu zemlјu svrstava na šesto mesto u Evropi, po starosti stanovništva. Zbog negativnog prirodnog priraštaja, ali i migracija, Srbija godišnje izgubi prosečno oko 35.000 stanovnika.

Direktorka Centra za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka Mirjana Rašević ocenila je da je izuzetno važno da raditi na merama koje doprinose usklađivanju rada i roditelјstva i da su „uspešne samo one politike koje istovremeno ostvaruju pozitivne ishode u svim sferama - zaposlenost, siromaštvo, rađanje“.

Gordana Matković iz Centra za socijalnu politiku govorila je o načinima smanjenja ekonomske cene roditelјstva u Srbiji, dok je Dragan Stanojević naveo da je važno uskladiti promene u društvu koje su se desile u obrazovnoj i poslovnoj sferi sa onima koje se dešavaju u samoj porodici.

Profesor Prirodno-matematičkog fakultet iz Novog Sada Branislav Đurđev naglasio je da društvo mora da se prilagodi nezaobilaznim demografskim promenama, što će neminovno uticati na reformu penzionog sistema i nužno povećanje starosne granice za odlazak u penziju.

U kontekstu neminovnog starenja stanovništva Mirjana Devedžić sa Geografskog fakulteta je ukazala na važnost razvoja koncepta aktivnog starenja i većeg uklјučivanja starijih stanovnika u sve aktivnosti društva, dok je Katarina Sedlecki iz Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta upozorila da je neophodno raditi na podizanju nivoa znanja mladih o reproduktivnom zdravlјu.

Govoreći o migracijama, Mirjana Bobić sa Filozofskog fakulteta navela je da iz zemlјe najviše odlaze najaktivniji delovi stanovništva, dok je dopisni član SANU Vladica Cvetković dodao da su za ostanak najobrazovanijih u Srbiji potrebne promene u akademskoj sferi društva.

Vladimir Nikitović iz Instituta društvenih nauka je zaklјučio da je zbog kompleksnosti problema neophodan sinhronizovan politički odgovor države u više različitih društvenih oblasti.

23. februar 2017.

KONFERENCIJA „KA BOLjOJ DEMOGRAFSKOJ BUDUĆNOSTI SRBIJE“

Naučna konferencija „Ka bolјoj demografskoj budućnosti Srbije“ biće održana u ponedelјak, 27.02.2017. godine u organizaciji Kabineta ministra bez portfelјa zaduženog za demografiju i populacionu politiku, Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) i Centra za demografiju Instituta društvenih nauka.

Skup, koji počinje u 10 časova u svečanoj sali SANU, biće prilika da se okupe najznačajniji stručnjaci u ovoj oblasti i pokušaju da odgovore na neke od klјučnih problema kada su u pitanju negativne posledice demografskih kretanja.

Konferencija bi takođe trebalo da pokaže koliko su svi segmenti društva spremni da se uklјuče u rešavanje ovih problema, pa su pozvani predstavnici Vlade Srbije, državnih institucija, obrazovnog i zdravstvenog sistema, univerziteta, naučne zajednice, nevladinih organizacija, kao i načelnici svih okruga i predstavnici svih jedinica lokalne samouprave.

Učesnicima će se obratiti ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku prof. dr Slavica Đukić Dejanović, predsednik SANU akademik Vladimir Kostić, direktorka Centra za demografiju Instituta društvenih nauka Mirjana Rašević. Na skupu će govoriti i Branislav Đurđev sa Prirodno-matematičkog fakultet iz Novog Sada, Mirjana Bobić i Dragan Stanojević sa Filozofskog fakulteta iz Beograda, Mirjana Devedžić sa Geografskog fakulteta iz Beograda, Predrag Marković iz Instituta za savremenu istoriju, Gordana Matković iz Centra za socijalnu politiku, Katarina Sedlecki iz Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, Vladica Cvetković i Dragana Radojičić iz SANU, kao i Vladimir Nikitović iz Instituta društvenih nauka.

22. februar 2017.

Primena mera populacione politike na lokalu

 Primena mera populacione politike na lokalu

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku, razgovarala je sa članovima Predsedništva Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) o trenutnoj demografskoj situaciji i planovima za buduću saradnju.

Na sastanku je najavlјeno da će tokom ove godine biti pokrenuti pilot projekti sa cilјem da se testiraju različite mere populacione politike, koje uzimaju u obzir specifičnosti lokalne sredine. Zato će se pilot projekti sprovoditi u jednoj opštini na jugoistoku zemlјe, gde su izraziti depopulacioni trendovi; u tipičnoj opštini u Šumadiji i zapadnoj Srbiji; u rubnoj opštini koja pripada Gradu Beogradu i jednoj ili dve opštine u Vojvodini.

 Primena mera populacione politike na lokalu

Ministarka je podsetila da Strategija za podsticanje rađanja predviđa da lokalne samouprave treba da imaju Demografske savete, ali da, ukoliko nisu u mogućnosti da ih formiraju, mogu da delegiraju nekog od članova Zdravstvenog saveta koji će se baviti pitanjima demografije.

Neke lokalne samouprave, iz soptvenih budžeta, već primenjuju niz različitih mera za podršku porodici, pa je ministarka pozvala sve zainteresovane da predlažu svoja rešenja.

Kabinet ministra bez portfelјa zaduženog za demografiju i populacionu politiku ranije je potpisao Sporazum o saradnji sa SKGO, u cilјu sprovođenja zajedničkih aktivnosti na aktiviranju lokalnih samouprava po pitanjima koja su u vezi sa demografijom i populacionom politikom.

20. februar 2017.

Edukacija na temu ključnih demografskih izazova

 Edukacija na temu ključnih demografskih izazova

Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku završio je prvu, od četiri jednodnevne edukacije na temu ključnih demografskih izazova i njihovih budućih tendencija. Edukaciju su održali eksperti iz Centra za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka, dr Mirjana Rašević, dr Goran Penev i dr Vladimir Nikitović. Ove događaje podržava projekat PERFORM Švajcarske agencije za razvoj i saradnju u cilju poboljšanja saradnje između istraživača u društvenim naukama i kreatora javnih politika.

Edukacije se organizuju u cilju produbljivanja do sada stečenih znanja i pripreme za reviziju postojeće Strategije za podsticanje rađanja, kao i potrebe da se u saradnji sa stručnjacima odrede najbolje mere iz domena populacione politike, koje će se u pilot opštinama primenjivati tokom 2017. godine.

 Edukacija na temu ključnih demografskih izazova

Od formiranja Kabineta, a u skladu sa Strategijom za podsticanje rađanja, do sada je analizirana situacija po resorima kojima su u nadležnost stavljani i zadaci iz oblasti demografije i populacione politike. Potpisani su sporazumi o saradnji sa Institutom društvenih nauka, Privrednom komorom Srbije i Stalnom konferencijom gradova i opština. Formiran je i Savet za populacionu politiku, na čijem je čelu predsednik Vlade, a članovi su resorni ministri i istaknuti stručnjaci iz ove oblasti.

Pored zaposlenih u Kabinetu, edukaciji su prisustvovali i predstavnici ministarstava rada, zapošljavanja, socijalnih i boračkih pitanja; prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; kulture i informisanja; omladine i sporta; privrede, kao i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu; Republičkog zavoda za statistiku; Stalne koferencije gradova i opština, kao i Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

O projektu PERFORM

Projekat PERFORM se fokusira na jačanje uloge društvenih nauka u procesu društveno-ekonomskih reformi, podržava unapređenje kvaliteta istraživanja u društvenim naukama i povezivanje istraživačke zajednice sa kreatorima javnih politika. PERFORM (Performing and Responsive Social Sciences) je projekat Švajcarske agencije za razvoj i saradnju koji sprovodi organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation u partnerstvu sa Univerzitetom u Friburgu. Više o projektu možete saznati na www.perform.network.

09. februar 2017.

Ministarka Đukić Dejanović u poseti Italiji

 Ministarka Đukić Dejanović u poseti Italiji

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku, sastala se sa Lučijanom Malferom, direktorom Agencije za porodicu, natalitet i politiku mladih provincije Trento, koji joj je preneo iskustva i najbolјu praksu koju ta italijanska oblast primenjuje od 2011. godine.

Za samo šest godina, primenom širokog spektra populacionih mera Trentino je uspeo da postane područje sa najvećim prirodnim priraštajem u Italiji i jedno od najpoželјnijih mesta za život u Evropi.

Tokom dvodnevne posete Italiji, prof. dr Slavica Đukić Dejanović razgovarala je sa ministarkom provincije Trento zaduženom za visoko obrazovanje i mlade Sarom Ferari, kao i sa rektorom tamošnjeg univerziteta Paolom Kolinijem i prorektorkom za jednakost i politiku različitosti Barbarom Pođi.


 Ministarka Đukić Dejanović u poseti Italiji Ministarka Đukić Dejanović u poseti Italiji

07. februar 2017.

Usklađivanje rada i roditelјstva

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku i Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije potpisali su danas Sporazum o saradnji na sprovođenju zajedničkih aktivnosti na usklađivanju rada i roditelјstva.

Prvi zajednički korak biće istraživanje o stavovima poslodavaca i zaposlenih roditelјa u 500 preduzeća u svim opštinama u Srbiji. Analizom tih podataka stekla bi se osnova za dalјi rad na donošenju populacionih mera.

 Podizanje nivoa zdravstvene kulture

Ministarka Đukić Dejanović je istakla da je ovim sporazumom napravlјen „prvi formalan korak u ispunjavanju jednog od klјučnih cilјeva, a to je popravlјanje radne efikasnosti i roditelјske funkcije“.

"Da zakonsku regulativu, koja je dosta pristojno uređena kod nas, počnemo da primenjujemo intenzivnije u različitim privrednim subjektima kako bi roditelј bio zadovolјniji i efikasniji u procesu rada", zaklјučila je ministarka Đukić Dejanović.

Predsednik Privredne komore podsetio je da to što je u Srbiji sve manje stanovništva nije samo demografski, sociološki i socijalni problem, već ekonomsko pitanje.

"Cilј poslodavca je da ima zadovolјnog radnika, koji dobro obavlјa svoj posao i zna da nema konflikt u ulozi zaposlenog i roditelјa ", zaklјučio je Čadež.

03. februar 2017.

Potpisivanje Sporazuma o saradnji sa Privrednom komorom Srbije

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku i Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije potpisaće Sporazum o saradnji na polјu sprovođenja zajedničkih aktivnosti radi pronalaženja mera za postizanje cilјa usklađivanje rada i roditelјstva, predviđenog Strategijom za podsticanje rađanja.

Sporazum će biti potpisan u utorak, 07. februara 2017. godine u PKS u 09:30 časova.

Kabinet ministra bez portfelјa zaduženog za demografiju i populacionu politiku već je razgovarao sa nekim od privrednih subjekata koji primenjuju koncept društveno odgovornog poslovanja kroz podršku porodici i druge mere podrške široj društvenoj zajednici. Potpisivanjem Sporazuma, ovaj vid saradnje će se još više produbiti.

19. januar 2017.

Podizanje nivoa zdravstvene kulture

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku sastala se danas sa dr Milanom Dinićem, direktorom Lekarske komore Srbije koji je predložio zajedničku saradnju u cilju unapređenja zdravlja građana Srbije.

 Podizanje nivoa zdravstvene kulture

Lekarska komora Srbije ima predstavnike u regionima u kojima će se tokom 2017. godine sprovoditi pilot-projekti koji obuhvataju set mera iz različitih segmenata populacione politike, te je dogovoreno da svojim kapacitetima učestvuje u merama koje su obrazovnog karaktera, a tiču se povećanja znanja o zdravstvenoj kulturi i reproduktivnom zdravlju.

Ministarka je istakla da je naročito važno da lekari koji svakodnveno dolaze u kontakt s građanima imaju dovoljno informacija o preduzetim merama, i to onima koje su karakteristične za deo zemlje u kojem se sprovode.

5. januar 2017.

U Kragujevcu u 2016. godini rođeno najviše beba u poslednje dve decenije

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku, čestitala je gradonačelniku Kragujevca, gospodinu Radomiru Nikoliću, najviše rođenih beba u tom gradu u poslednjih 20 godina. Tekst čestitke objavlјujemo u celosti.

Poštovani Radomire,

Veoma me je obradovala vest kojom je naš Kragujevac započeo 2017-tu godinu – najviše rođenih beba u poslednjih dvadeset godina je najlepši postignuti rekord.

Nema sumnje da je podsticaj nataliteta jedna od aktivnosti sa najznačajnijim ishodom i od srca vam čestitam. Molim vas da iskrene čestitke prenesete i dr Predragu Sazdanoviću, direktoru Kliničko-bolničkog centra Kragujevac i kolektivu Klinike za ginekologiju i akušerstvo. Iskoristiću priliku da čestitam i svim roditelјima i želim im da uživaju u svojoj deci.

Sigurna sam da su ove vesti motivacija za Grad, zdravstvo, ali i buduće roditelјe. Verujem u zajedničku saradnju i očekujem da ćemo uraditi mnogo toga na polјu podsticanja rađanja i podrške porodici. Za Vladu Republike Srbije i Kabinet koji vodim to je jedan od najvažnijih cilјeva.

Želim vam srećnu Novu godinu, predstojeće božićne praznike i još mnogo ovakvih rekorda.

S poštovanjem,

Ministar
Prof. dr Slavica Đukić Dejanović

1. januar 2017.

Čestitka porodicama beba rođenih u novogodišnjoj noći

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku, čestitala je svim porodicama beba koje su rođene u novogodišnjoj noći.

„Čestitam svima koji su u novogodišnjoj noći obogatili svoju porodicu novim članom, a bebama želim srećan dolazak na svet. Svaka nova beba je posebna radost i nadam se i verujem da će nam 2017. godina doneti još mnogo radosti.“

Kabinet ministra bez portfelјa zaduženog za demografiju i populacionu politiku radiće u 2017. godini na redefinisanju Strategije za podsticanje rađanja iz 2008. godine i primeni novih mera za podsticanje rađanja, ali i drugih mera koja se odnose na različite segmente populacione politike.

 Vrh strane