МЕНИ

Насловна » Документа

Документа

СТРАТЕГИЈЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 Преузмите документ Стратегија подстицања рађања

 Преузмите документ Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године

 Преузмите документ Национална стратегија о старењу

 Преузмите документ Стратегија за управљање миграцијама

 Преузмите документ Национални програм здравствене заштите жена, деце и омладине

 Преузмите документ Стратегија за превенцију и контролу хроничних незаразних болести Републике Србије

 Преузмите документ Програм развоја АП Војводине 2014-2020.

 

ЗАКОНИ

 Преузмите документ Закон о здравственој заштити

 Преузмите документ Закон о раду са изменама и допунама

 Преузмите документ Закон о финансијској подршци породици са децом

 Преузмите документ Закон о Кодексу понашања државних службеника

 

ПРОЈЕКЦИЈЕ СТАНОВНИШТВА

 Преузмите документ Пројекције становништва Републике Србије 2011-2041. године

 Преузмите документ Пројекције становништва Србије од 2010. до 2060. године

 

ПРАВИЛНИЦИ

 Преузмите документ Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

 

САВЕТ ЗА ПРАВА ДЕТЕТА

 Преузмите документ Општи коментар бр. 21 (2017) о деци у уличној ситуацији

 

ИСТРАЖИВАЊА

 Преузмите документ СТАВОВИ И МИШЉЕЊА ГРАЂАНА ТРИ ОПШТИНЕ О НАТАЛИТЕТУ И МЕРАМА О ПОДСТИЦАЈУ НАТАЛИТЕТА

 Преузмите документ Међугенерацијска сарадња за почетнике

 Преузмите документ Утврђивање и промовисање везе између политика фертилитета Србије и Агенде 2030. Уједињених нација

 Преузмите документ Перцепција и свест грађана о Циљевима одрживог развоја

 Преузмите документ Анализа доступних статистичких индикатора одрживог развоја у Србији и Европској Унији као полазна основа за дефинисање националних Циљева одрживог развоја, с посебним освртом на људски потенцијал (ЦОР 1-5)

 Преузмите документ Резултати истраживања о условима одрастања, развоја и неопходним системима подршке деци школског узраста и њиховим родитељима

 Преузмите документ Истраживање о усклађивању рада и родитељствa

 Преузмите документ Карактеристике и ставови висококвалификоване дијаспоре и повратника

 Преузмите документ Акционо истраживање за креирање социјалне кохезије и холистички приступ заштити и развоју деце у Републици Србији

 Преузмите документ Старење и међугенерацијска солидарност у инстутуционалном смештају

 Преузмите документ Ја, неформални неговатељ

 Преузмите документ Унапређење положаја неформалних неговатеља

 Преузмите документ Повезаност хроничних незаразних болести и репродуктивног здравља у популацији жена централне Србије (STEPwise Approach)

 Преузмите документ Истраживање ставова и намера становништва о пресељавању и утврђивање утицаја миграција на демографско старење у четири јединице локалне самоуправе, у циљу формулисања препорука за креирање мера популационе политике

 

 Врх стране