МЕНИ

Насловна » Документа » Јавне набавке

Јавне набавке

 Преузмите документ ПРАВИЛНИК о ближем уређивању поступка Јавне набавке

 Преузмите документ ПЛАН Jавних набавки за 2020. Годину

 Преузмите документ О Д Л У К А о допуни Одлуке о усвајању Плана јавних набавки Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику за 2020. Годину

 

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ

Портал јавних набавки - http://portal.ujn.gov.rs/

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

28.05.2020.

М-18/2020

ИСТРАЖИВАЊЕ ЈАВНОГ МНЕЊА „СТАВОВИ ТРИ УЗАСТОПНЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ О КЉУЧНИМ АСПЕКТИМА ДРУШТВЕНИХ ПРОМЕНА

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

28.05.2020.

М-17/2020

МЕДИЈСКЕ КАМПАЊЕ ПРОЈЕКТА ЈЕНДАКИ - КА РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ УСКЛАЂИВАЊЕМ РАДНОГ И ПОРОДИЧНОГ ЖИВОТА ЗАПОСЛЕНИХ

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

28.05.2020.

М-16/2020

КОНСУЛТАНТ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИСТРАЖИВАЊА ЛОКАЛНИХ ПОТРЕБА У ЦИЉУ УСКЛАЂИВАЊА РАДНОГ И ПОРОДИЧНОГ ЖИВОТА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ЈЕДНАКИ - КА РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ УСКЛАЂИВАЊЕМ РАДНОГ И ПОРОДИЧНОГ ЖИВОТА ЗАПОСЛЕНИХ

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

28.05.2020.

М-15/2020

КОНСУЛТАНТ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИСТРАЖИВАЊА О УСКЛАЂИВАЊУ РАДНОГ И ПОРОДИЧНОГ ЖИВОТА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ЈЕДНАКИ - КА РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ УСКЛАЂИВАЊЕМ РАДНОГ И ПОРОДИЧНОГ ЖИВОТА ЗАПОСЛЕНИХ

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

28.05.2020.

М-14/2020

КООРДИНАТОР У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ЈЕДНАКИ – КА РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ УСКЛАЂИВАЊЕМ РАДНОГ И ПОРОДИЧНОГ ЖИВОТА ЗАПОСЛЕНИХ

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

15.01.2020.

М-13/2020

ЗНАЧАЈ МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКЕ ПОВЕЗАНОСТИ У ФОРМИРАЊУ СТАВОВА И ПОНАШАЊА ЗНАЧАЈНИХ ЗА СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЉЕ

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

15.01.2020.

М-12/2020

УЛОГА МАЈКИ У МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКОЈ СОЛИДАРНОСТИ – ПРАКСА(Е) И ПОДРШКА(Е)

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

15.01.2020.

М-11/2020

ПРАЋЕЊЕ ФАКТОРА РИЗИКА ПО ЗДРАВЉЕ НЕФОРМАЛНИХ НЕГОВАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

15.01.2020.

М-10/2020

СТАВОВИ РОДИТЕЉА О МИГРАЦИЈАМА МЛАДИХ

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

15.01.2020.

М-09/2020

ПРЕВЕНЦИЈА МЕНТАЛНОГ РАЗБОЉЕВАЊА УСАМЉЕНИХ ОСОБА СТАРИЈЕ ЖИВОТНЕ ДОБИ

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

14.01.2020.

М-08/2020

НАЈБОЉИ ИНТЕРЕС ДЕТЕТА КРОЗ УНАПРЕЂЕЊЕ ЗНАЊА И ВЕШТИНА РОДИТЕЉСТВА

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

14.01.2020.

М-07/2020

ПЕРЦЕПЦИЈА РОДНИХ УЛОГА И ДРУШТВЕНО ПРИХВАТЉИВИХ ОБРАЗАЦА ПОНАШАЊА ОД СТРАНЕ АДОЛЕСЦЕНАТА МУШКОГ ПОЛА

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Измена конкурсне документације

 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

14.01.2020.

М-06/2020

ФУНКЦИОНАЛНИМ ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА КА КОМПЕТЕНТНОМ РОДИТЕЉСТВУ

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Појашњење у вези са припремањем понуде

 Преузмите документ Појашњење у вези са припремањем понуде 2

 Преузмите документ Појашњење у вези са припремањем понуде 3

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

14.01.2020.

М-05/2020

СРЕДИНА БЕЗ НАСИЉА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Појашњење у вези са припремањем понуде

 Преузмите документ Појашњење у вези са припремањем понуде 2

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

13.01.2020.

М-04/2020

МОТИВИСАЊЕ ЛИЦА КОЈА УЧЕСТВУЈУ У ДОНОШЕЊУ ОДЛУКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ПОДСТИЦАЊА РАЂАЊА И АГЕНДЕ 2030. УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

13.01.2020.

М-03/2020

УНАПРЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА ЦИЉЕВА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА КРОЗ ПРОЦЕС ПРИОРИТИЗАЦИЈЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Појашњење у вези са припремањем понуде

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

13.01.2020.

М-02/2020

УНАПРЕЂЕЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ КАПАЦИТЕТА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ И ПРАЋЕЊЕ АКТИВНОСТИ УСМЕРЕНИХ

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Појашњење у вези са припремањем понуде

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

13.01.2020.

М-01/2020

КАКО ДО ЕФИКАСНИЈЕ ЛОКАЛНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА ИСПУЊЕЊЕ ЦИЉЕВА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА – ИЗРАДА ПРИРУЧНИКА ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 Преузмите документ Одлука о измени уговора

 Врх стране