МЕНИ

Насловна » Демографија » Феномен недовољног рађања

Феномен недовољног рађања

Феномен недовољног рађања је процес који није успело да избегне ниједно развијено друштво. Ипак, овај проблем није реалност само у развијеним државама и не само западне цивилизације. Данас се велики број земаља суочава са рађањем деце испод нивоа потребног за замену генерација, што је општи циљ одрживог демографског развоја.

Ниво рађања потребан за замену генерација значи да број живорођених и број умрлих у дужем временском периоду треба да буде изједначен.  У Републици Србији, већ дуго, број умрлих све више премашује број живорођених у току једне године.


Табела 1. Природно кретање становништва у Србији


БРОЈ
ЖИВОРОЂЕНИХ

БРОЈ
УМРЛИХ

ПРИРОДНИ ПРИРАШТАЈ

2002

78.101

102.785

-24.684

2010

68.304

103.211

-34.907

2011

65.598

102.935

-37.337

2012

67.257

102.400

-35.143

2013

65.554

100.300

-34.746

2014

66.461

101.247

-34.786

2015

65.657

103.678

-38.021

2016

64.734

100.834

-36.100

2017

64.894

103.722

-38.828

2018

63.975

101.655

-37.68

2019

64.399

101.458

-37.059


У модерном свету, тежи се повећању фертилитета позитивним подстицајима, што је једини одрживи одговор на проблем недовољног рађања деце. У настојањима да се пронађу најбоље мере за подстицај рађања, како би се дошло до жељеног циља –  замене генерација, важно је да се води рачуна о томе да око десет одсто жена ни у будућности неће моћи да учествује у репродукцији (због стерилитета и/или других разлога).

Зато стручњаци пројектују да је за просту замену генерација у Србији потребно, да од укупног броја жена које рађају, на крају репродуктивног периода 11 одсто буде са једним дететом, 44 одсто са два и 45 одсто жена са троје живорођене деце.

За резултате, уз све мере за подстицање рађања, потребно је време. Процене стручњака су да је за проверу успешности мерна јединица деценија.

 Врх стране