МЕНИ

Насловна » Архива » Јавне набавке - 2019.

Јавне набавке

 Преузмите документ ПЛАН Jавних набавки за 2019. годину

 Преузмите документ ДОПУНА плана јавних набавки за 2019. годину

 

13.09.2019.

М-14/2019

УВИД И АКТИВНОСТИ РОДИТЕЉА, ВАСПИТАЧА И УЧИТЕЉА О ИНФОРМИСАНОСТИ ДЕЦЕ О РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДРАВЉУ

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

13.09.2019.

М-13/2019

МОГУЋНОСТИ И УНАПРЕЂЕЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА СТРУЧНИХ РАДНИКА У ЦЕНТРИМА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ПРИМЕНИ МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

25.02.2019.

М-12/2019

ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВA И НАМЕРА СТАНОВНИШТВА О ПРЕСЕЉАВАЊУ И УТВРЂИВАЊЕ УТИЦАЈА МИГРАЦИЈА НА ДЕМОГРАФСКО СТАРЕЊЕ У ЧЕТИРИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, У ЦИЉУ ФОРМУЛИСАЊА ПРЕПОРУКА ЗА КРЕИРАЊЕ МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

25.02.2019.

М-11/2019

ПОВЕЗАНОСТ ХРОНИЧНИХ НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ И РЕПОРОДУКТИВНОГ ЗДРАВЉА У ПОПУЛАЦИЈИ ЖЕНА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ (STEPwise Approach)

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

25.02.2019.

М-10/2019

ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ЗАШТИТЕ РЕПРОДУКТИВНОГ ЗДРАВЉА МЛАДИХ У БЕОГРАДУ

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Извод из Конкурсне документације

 Преузмите документ Извод из Пореске управе

 Преузмите документ Одлука о измени Уговора о јавној набавци услуга

 Преузмите документ Обавештење од 4. априла 2019. године

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

25.02.2019.

М-09/2019

СПРОВОЂЕЊЕ ИСТРАЖИВАЊА О ОБИМУ И САДРЖАЈУ ПОРОДИЧНЕ ПОДРШКЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И ФОРМИРАЊЕ ПРЕПОРУКА ЗА ДОНОШЕЊЕ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И ПОДИЗАЊУ СВЕСТИ ЈАВНОСТИ О ЗНАЧАЈУ МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКЕ СОЛИДАРНОСТИ У ОКВИРУ ПОРОДИЦЕ, КАО И НА НИВОУ ЗАЈЕДНИЦЕ КОЈИ СУ ЗНАЧАЈНИ ЗА РАЗВОЈ ЈЕДНОГ ДРУШТВА

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

22.02.2019.

М-08/2019

СПРОВОЂЕЊЕ ИСТРАЖИВАЊА О ОБИМУ, САДРЖАЈУ И УЧЕСТАЛОСТИ ПОРОДИЧНЕ ПОДРШКЕ СТАРИЈИМ ОСОБАМА ЧЛАНОВИМА ПОРОДИЦЕ СМЕШТЕНИХ У ДОМОВЕ ЗА СТАРИЈЕ У СРБИЈИ И КОМПЛЕМЕНТАРНОСТ СА УСЛУГАМА СИСТЕМА КАО И ФОРМИРАЊЕ ПРЕПОРУКА ЗА ДОНОШЕЊЕ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И ПОДИЗАЊУ СВЕСТИ ЈАВНОСТИ О ЗНАЧАЈУ РАЗВИЈАЊА УСЛУГА ПОДРШКЕ ПОРОДИЦАМА У БРИЗИ НА ДАЉИНУ, А У ЦИЉУ БОЉЕ ИЗГРАДЊЕ МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКЕ СОЛИДАРНОСТИ У ОКВИРУ ПОРОДИЦЕ

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

22.02.2019.

М-07/2019

СПРОВОЂЕЊЕ ИСТРАЖИВАЊА О ПОТРЕБАМА НЕФОРМАЛНИХ НЕГОВАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, СА ЦИЉЕМ КРЕИРАЊА ПРЕПОРУКА ЗА ДОНОШЕЊЕ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА НА НАЦИОНАЛНОМ И ЛОКАЛНОМ НИВОУ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА И КОМПЕТЕНЦИЈА НЕФОРМАЛНИХ НЕГОВАТЕЉА

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

22.02.2019.

М-06/2019

АКЦИОНО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗА КРЕИРАЊЕ СОЦИЈАЛНЕ КОХЕЗИЈЕ И ХОЛИСТИЧКИ ПРИСТУП ЗАШТИТИ И РАЗВОЈУ ДЕЦЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

22.02.2019.

М-05/2019

СПРОВОЂЕЊЕ ИСТРАЖИВАЊА О УСЛОВИМА ОДРАСТАЊА, РАЗВОЈА И НЕОПХОДНИМ СИСТЕМИМА ПОДРШКЕ ДЕЦИ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА И ЊИХОВИМ РОДИТЕЉИМА

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

21.02.2019.

М-04/2019

УТВРЂИВАЊЕ И ПРОМОВИСАЊЕ ВЕЗЕ ИЗМЕЂУ ПОЛИТИКЕ ФЕРТИЛИТЕТА СРБИЈЕ И АГЕНДЕ 2030 УЈЕДНИЊЕНИХ НАЦИЈА

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

21.02.2019.

М-03/2019

АНАЛИЗА ДОСТУПНИХ СТАТИСТИЧКИХ ИНДИКАТОРА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА У СРБИЈИ И ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ КАО ПОЛАЗНА ОСНОВА ЗА ДЕФИНИСАЊЕ ПРЕДЛОГА НАЦИОНАЛНИХ ЦИЉЕВА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА СРБИЈЕ, С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ЉУДСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ (ЦОР 1-5) И ПРОМОЦИЈА ЊИХОВОГ ЗНАЧАЈА У ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

21.02.2019.

М-02/2019

ЕКСПЛОРАТИВНО ИСПИТИВАЊЕ ПОТРЕБЕ ЗА ЕДУКАЦИЈОМ И КАРАКТЕРА ЕДУКЦИЈЕ ГРАЂАНА О ЦИЉЕВИМА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

21.02.2019.

М-01/2019

ПЕРЦЕПЦИЈА И СВЕСТ ГРАЂАНА СРБИЈЕ О ЦИЉЕВИМА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Измена конкурснe документацијe

 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 Врх стране