МЕНИ

Насловна » Архива » Активности - јун 2019. годинe

Активности

25. јун 2019.

Отворен кутак за читање у Дому здравља Нови Сад у оквиру кампање „Сваки тренутак је важан“

У оквиру првог УНИЦЕФ-овог глобалног месеца родитељства, УНИЦЕФ у Србији, у сарадњи са Министарством здравља, Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Kабинетом министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, спроводи кампању „Сваки тренутак је важан“, са фокусом на позитивно родитељство.

 Отворен кутак за читање у Дому здравља Нови Сад у оквиру кампање „Сваки тренутак је важан“

Министарка без порфеља задужена за демографију и популациону политику проф. др Славица Ђукић Дејановић и директорка УНИЦЕФ-а у Србији Ређина Де Доминићис обишле су данас Дом здравља Нови Сад где је отворен кутак за читање у оквиру кампање „Сваки тренутак је важан“.

„Кутак је отворен у оквиру кампање о позитивном родитељству који промовише значај читања за децу”, истакла је министарка и додала да је Дом здравља Нови Сад један од 30 чланова мреже здравствених и предшколских установа и организација цивилног друштва који реализују програме раног развоја детета уз подршку УНИЦЕФ-а.

Према министаркиним речима, кутак за децу и читање треба да послуже као модел и за друге објекте. Проф. др Ђукић Дејановић је захвалила руководству и запосленима Дома здравља Нови Сад и свима који су дали допринос и позвала родитеље и старатеље да деци читају бар 15 минута дневно, чак и када су деца мала и када мисле да она можда не разумеју, јер је читање важно за развој мозга и развој језичких и комуникацијских вештина детета.

Директорка УНИЦЕФ-а у Србији Ређина Де Доминићис истакла је да позитивно родитељство игра веома важну улогу када је у питању рани развој детета и додала да је читање са и за малу децу кључна активност коју многи педијатри препоручују.

 Отворен кутак за читање у Дому здравља Нови Сад у оквиру кампање „Сваки тренутак је важан“

,,Доказано је да читање малој деци, најмање 15 минута дневно, подржава њихов когнитивни и емоционални развој, и подстиче успостављање везе са родитељима и старатељима. Важно је да се јавне институције што више укључују у активности које подржавају читање са децом од најранијег узраста.  Овај кутак за читање у Дому здравља у Новом Саду је мали пример који ће, надам се, инспирисати и друге”, изјавила је директорка УНИЦЕФ-а у Србији.  Она је захвалила министарки Ђукић Дејановић и директору Дома здравља Нови Сад др Веселину Бојату за шире партнерство и заједнички рад са УНИЦЕФ-ом у области раног развоја деце.

Током Месеца родитељства у Новом Саду биће организоване активности са децом и родитељима како би се промовисало позитивно родитељство. Ова врста сарадње различитих организација је подстакло и друге градове у Србији да промовишу подстицајну негу и позитивно родитељство кроз читање и причање прича, између осталог и у ромским насељима. Програми који подстичу рани развој детета су успешни, јер пружају подршку деци у раном периоду, од зачећа до поласка у школу. То представља шансу кроз коју квалитетни програми за рани развој могу значајно да унапреде исходе код деце, нарочито угрожене деце. Деца, чији родитељи имају добре родитељске вештине и који добијају подршку кроз добро конципиране програме за рани развој, су социјално и емоционално компетентнији, развијају боље језичке и когнитивне способности, те постижу бољи успех у школи.

25. јун 2019.

Омладински дијалог „Енергија младих“ у Новом Саду

Министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику проф. др Славица Ђукић Дејановић учествовала је данас у Новом Саду на омладинском дијалогу „Енергија младих“, који се одржава у оквиру регионалног програма ,,Дијалог за будућност”.

 Омладински дијалог „Енергија младих“ у Новом Саду

Циљ програма је јачање поверења у региону, кроз остваривање дијалога и препоруке у погледу политика и деловања на пољу заједничких приоритета, при чему се промовише друштвена кохезија и међукултурално разумевање.

Министарка Ђукић Дејановић је том приликом разговарала са младима о Циљевима одрживог развоја, истакавши да младе највише интересују циљеви из области образовања, равноправности, као и јачања градова и општина.

Министарка је младима представила и Добровољни национални извештај Републике Србије о спровођењу Циљева одрживог развоја из Агенде 2030, чији је централни део посвећен младима. Поменути документ, како је прецизирала, садржи ставове младих и јединица локалне самоуправе, затим извештај о сарадњи сa невладиним сектором, ставове и мерне инструменте Републичког завода за статистику, а један посебан анекс начинио је УНИЦЕФ.

 Омладински дијалог „Енергија младих“ у Новом Саду

Директорка УНИЦЕФ-а у Србији Ређина де Доминићис оценила је да je данашњи Омладински дијалог један у низу који је организован у оквиру субрегионалног програма Уједињених нација под називом ,,Дијалог за будућност” у којем поред Србије учествују Црна Гора и Босна и Херцеговина, са циљем да млади дефинишу своје препоруке и активности које ће допринети достизању одређених Циљева одрживог развоја.

,,Млади су данас проценили степен свог укључивања и дали конкретне предлоге за повећање учествовања младих, посебно оних из најугроженијих група, у процесима доношење политика и планова који се односе на њих на националном и на локалном нивоу”, истакла је директорка УНИЦЕФ-а у Србији и додала да само на овај начин, када се чује и уважи глас младих, могу да се створе услови за превазилажење баријера на путу ка остварењу веће друштвене кохезије и одрживог друштва.

24. јун 2019.

Представљени резултати истраживања Географског факултета Универзитета у Београду о миграцијама становништва

У Палати ,,Србија” данас су представљени резултати истраживања о ставовима и намерама становништва о пресељавању и утврђивање утицаја миграција на демографско старење у четири јединице локалне самоуправе у циљу формулисања препорука за креирање мера популационе политике. Истраживање је спровео Географски факултет Универзитета у Београду, у четири јединице локалне самоуправе Лесковцу, Ужицу, Зрењанину и Зајечару, на узорку од 3.424 испитаника.

 Представљени резултати истраживања Географског факултета Универзитета у Београду о миграцијама становништва

У истраживању су испитивани како ставови, тако и намере испитаника о пресељавању. На питање о ставовима о пресељавању 41,4% подржава овај став, док 21,8% лица не подржава. Када је у питању исељавање међународног карактера о томе размишља 46% испитаника.

Најзначајнији разлози за пресељавање налазе се у економској сфери: лоша економска ситуација, боље плаћен посао и немогућност проналажења посла. Са друге стране, најдоминантнији разлог за ненапуштање места сталног боравка је емоционалне природе тј. везаност за породицу и пријатеље. Решено стамбено питање је друго по рангу фактора за останак у месту становања, а  на трећем месту испитаници су указали да нису мигрирали због осећаја патриотизма и припадности друштвеној заједници.

Министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику проф. др Славица Ђукић Дејановић истакла је да је посебно значајно то што је истраживање обухватило и старије грађане и навела да миграција младих чланова породице утиче на квалитет живота родитеља који остају. Министарка је подсетила да је Стратегијом подстицања рађања која је усвојена прошле године, као две нове области, уведено управљање миграцијама и брига о старијима.

Према њеним речима, испитаници су истакли да би приоритетне области у наредном периоду требало да буду рад на повећању животног стандарда и отварању нових радних места, борба против криминала и корупције и унапређење здравствене заштите, посебно у удаљеним местима.

,,Све наведено неспорно и спада у приоритете Владе Републике Србије која препознаје сву озбиљност миграционог феномена и последица које он за собом носи, почевши од демографских, до економских, социјалних, културних,” рекла је министарка и додала да одговор на овај феномен мора почивати на безусловном и општем консензусу свих, заснован на резултатима научних и стручних истраживања.

Министарка се осврнула на недавно формирано Координационo тело за праћење токова економских миграција у Републици Србији, чији је циљ сагледавање стања у области економских миграција и проналажењa решења за унапређење ове области, превенцијом даљег одласка грађана Србије у иностранство и подстицања повратка стручњака из дијаспоре, као и стварања пословног и привредног амбијента за долазак страних стручњака.

Проф. др Ђукић Дејановић је навела да управљање миграцијама остаје један од приоритета у наредном периоду, с обзиром да су миграције феномен који ниједна држава не може спречити. Према њеним речима циљ је да се у постојећим условима дефинишу одговарајућа решења, стварањем услова који ће мотивисати људе, посебно младе да остану у земљи, односно да се након стицања искуства у иностранству врате у Србију.

21. јун 2019.

Министарки Ђукић Дејановић признање за допринос у развоју Географског факултета Универзитета у Београду

 Министарки Ђукић Дејановић признање за допринос у развоју Географског факултета Универзитета у Београду

Поводом обележавања 126 година рада Географског факултета Универзитета у Београду, министарки без портфеља задуженој за демографију и популациону политику проф. др Славици Ђукић Дејановић уручена је данас плакета за нарочите заслуге и изузетан допринос у развоју Географског факултета Универзитета у Београду.

Министарка Ђукић Дејановић је истакла да је признање резулат успешне сарадње између Кабинета који води и Географског факултета који је више од једног века главни носилац организованих научних истраживања у области географије, демографије, просторног планирања, туризмологије.

,,Кабинет ће и даље наставити да вам пружа подршку, као кључној високо-школској установи, чији резултати истраживања представљају полазиште у нашем раду, навела је министарка и додала да је уверена да ће и убудуће Географски факултет наставити да негујете традицију нашег великог географа и научника светског гласа Јована Цвијића који је поставио темеље развоја научне географије у Србији.

Министарки Ђукић Дејановић признање је уручио декан Географског факултета Универзитета у Београду проф. др Дејан Филиповић.

21. јун 2019.

Додељене награде ,,Пријатељ породице” компанијама које подстичу породично-пријатељско окружење

Министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику проф. др Славица Ђукић Дејановић и директор Привредне коморе Србије Марко Чадеж уручили су данас награде компанијама учесницама акције „Пријатељ породице“ које подстичу породично-пријатељско окружење.

 Додељене награде ,,Пријатељ породице” компанијама које подстичу породично-пријатељско окружење

Добитници награде, коју први пут додељује Привредна комора Србије, у сарадњи сa Кабинетом министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, су компаније ,,Металац“, ,,МК Група“, ,,ВИП мобајл“ и ,,Босис“.

Реч је o компанијама које су успешно ускладиле рад и родитељство и својим активностима дале одличан пример стварању породично-пријатељског окружења и квалитетног усаглашавања пословних активности и породичних обавеза. Награду ,,Пријатељ породице“ Привредна комора Србије ће додељивати једном годишње, као јавно признање одговорним компанијама у којима је изграђено чврсто поверење између послодавца и запосленог.

Министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику проф. др Славица Ђукић Дејановић истакла је да је пронаталитетна политика један од приоритета Владе Републике Србије и додала да је поменута награда резултат успешне сарадње са Привредном комором Србије, која ће дати допринос у стварању породично-пријатељског окружења у предузећима.

,,Осим што радимо на подстицању рађања и побољшању мера популационе политике, мислимо и на породице, парове коју су се већ остварили у улози родитеље и настојимо да им ту улогу олакшамо,” поручила је министарка.

Према њеној оцени, чињеница је да ће само запослени родитељ коме послодавац пружи подршку како у пословном, тако и у породичном животу, бити квалитетан у послу.

Министарка је прецизирала да је од јануара до маја ове године рођено 835 беба више у односу на исти период прошле године, што су охрабрујуће вести, с обзиром на то да Србију годишње напусти око 16.000 људи, просечне старости 28,7 година, а међу којима је свака пета особа високо-образована.

У акцији „Пријатељ породице“ учествовале су 24 компаније, а у жирију су били представници Привредне коморе Србије, Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства привреде, Јавног медијског сервиса Србије и Фондације Новак Ђоковић.

19. јун 2019.

„ Моје тело моја права”
Презентовање пројекта оснаживања репродуктивног и сексуалног здравља младих Ромкиња

Асоцијација за сексуално и репродуктивно здравље – СРХ Србија, уз подршку Министарства здравља, Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, Института за јавно здравље Србије, као и здравствених и социјалних установа и локалних самоуправа, започиње пројекат „Моје тело моја права”, који се тиче репродуктивног здравља младих Ромкиња, са циљем да се едукују, оснаже и науче да правилно планирају породицу. Пројекат је део глобалног пројекта „МСД за мајке“, који финансира компанија „Merck Sharp & Dohme“ “ (МСД), траје три године и  спроводи се у Србији, Бугарској и Румунији.

Реализација пројекта у Србији, који се спроводи у Београду, Обреновцу, Зајечару и Пироту обухвата сарадњу са партнерским организацијама, здравственим установама и локалним самоуправама. Пројекат је подржан од стране Међународне федерације за планирано родитељство - МФПР, а поред едукације, бавиће се правима Ромске популације, повећањем доступности и квалитетом здравствених услуга у области сексуалног и репродуктивног здравља, као и превенцијом нежељених, нарочито малолетничких трудноћа.

Поред подизања нивоа информисаности, приступа здравственој заштити, едукативним материјалима, контрацептивним средствима, пројекат подразумева и континуирану активност 20 обучених “вршњачких едукатора”, који ће бити подршка младима у ромским заједницама и пружати им сву неопходну помоћ и информације од значаја за сексуално, репродуктивно здравље и правима која им припадају.

Такође, биће направљена и бесплатна апликација за мобилне телефоне на српском и ромском језику, која ће на савремен начин пружити информације о сексуалном, репродуктивном здрављу и правима, контрацепцији, планирању породице, превасходно намењену младима од 16 до 25 година.

 Моје тело моја права

Представљајући активности Александра Сремчев – Менаџер пројекта је истакла: “Циљ пројекта је да се повећа приступ и побољша квалитет услуга планирања породице са фокусом на младе Ромкиње. Имајући у виду значај мултисекторске сарадње и укључивање свих релевантних актера, пројекат се реализује у сарадњи са локалним Ромским организацијама, установама примарне здравствене заштите, представницима локалних институција, као и представницима Ромске заједнице који су од самог почетка кроз партиципативан процес укључени у креирања самих пројектних активности. До сада, СРХ Србија је у сарадњи са локалним партнерима и представницима Ромске популације реализовала све припремне активности, а од почетка овог месеца смо почели са реализацијом пројектних активности које се тичу сензитивисања лекара из установа примарне здравствене заштите за рад са ромском популацијом на информисању и подизању свести о добробити коришћења савремених метода планирања породице, с једне стране, и мобилисању Ромске заједнице, кроз вршњачку едукацију и креирање група за подршку, које ће пружати информације везано за значај очувања сексуалног и репродуктивног здравља младих Ромкиња кроз директан рад са заједницом, с друге стране.“

Министарка у Влади Републике Србије задужена за демографију и популациону политику Проф. др Славица Ђукић Дејановић, навела је да Влада Републике Србије као посебне приоритете препознаје права мањинских група, повећање доступности и унапређење здравствених услуга у области сексуалног и репродуктивног здравља и планирање породице и кроз свој рад активно настоји да ове области унапреди. “Пројекат о коме данас говоримо пример је успешне сарадње између представника домаћих и међународних партнера, представника државе, јединица локалне самоуправе, приватних партнера, невладиног сектора и стручне заједнице и посвећених појединаца и представника мањина, која је и модел за остваривање 17 Циљева одрживог развоја садржаних у Агенди 2030. У заједничким настојањима да побољшамо животне услове за све, наши ромски суграђани значајан су чинилац друштвеног напретка, који неће и не сме бити остављен иза колоне, у складу са главним мотом Агенде 2030.”

Директор компаније МСД Србија Небојша Шкуљец рекао је да пројекат “МСД за мајке” глобални пројекат компаније који је у складу са циљевима одрживог развоја Уједињених нација, а намера  је створити нови свет у коме ниједна мајка неће изгубити живот приликом доношења новог живота на свет. “У том смислу компанија МСД је пре седам година издвојила $500 милиона у циљу побољшања услова живота мајке и детета. Поносни смо што је овај програм стигао и у нашу земљу, а посебно нам је драго што ће кроз трогодишњи период трајања пројекта бити унапређено знање, али и промењене навике у планирању породица Ромске популације у Србији. Веома нам је драго што је пројекат подржан и од стране Министарства здравља и Министарства за демографију и популациону политику, као и Института за јавно здравље Републике Србије, а надамо се да ће и после завршетка пројекта он наставити са радом и кроз поменуте институције.”

12. јун 2019.

Jавно слушање на тему првог Добровољног националног извештаја о спровођењу Циљева одрживог развоја у скупштини АП Војводина

Јавно слушање на којем је представљен први Добровољни национални извештај о спровођењу Циљева одрживог развоја, одржано је данас у Скупштини АП Војводина.

Министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику и председница Међуресорне радне групе за спровођење Агенде УН о одрживом развоју до 2030. године проф. др Славица Ђукић Дејановић представљајући извештај истакла је да овај документ показује колико смо у социјалном, економском и еколошком развоју учинили за оне који су најугроженији.

 Jавно слушање на тему првог Добровољног националног извештаја о спровођењу Циљева одрживог развоја у скупштини АП Војводина

,,Циљеви одрживог развоја намењени су свакоме, а обавеза носилаца власти јесте да у тај процес укључи све партнере, како бисмо 2030. годину дочекали у новом окружењу, одрживом за наредни период,” навела је министарка.

,,Првим извештајем добровољног националног извештавања Републике Србије подстакнут је процес сарадње целе Владе и целог друштва у циљу стварања одрживих могућности доступних свакоме и свуда у Србији,” рекла је министарка додајући да су у овом процесу препознати фактори који су допринели успесима, али и такозвана уска грла - слабости и недостаtци, мапирани изазови и области у којима нам је потребна подршка и помоћ.

Проф. др Ђукић Дејановић се осврнула и на значајне доприносе које су у овом извештавању пружили, пре свега, министарства, владине канцеларије, независни државни органи, агенције, партнери из привреде, организација Уједињених нација у Србији и други међународни партнери, посебно Немачка организација за међународну сарадњу – ГИЗ.

Проф. др Ђукић Дејановић је подсећајући да се данас обележава Међународни дан борбе против дечијег рада, напоменула да у Добровољном националном извештају постоји посебан сегмент који се односи на забрану дечјег рада, нарочито најгорих облика дечјег рада.

Председник Скупштине Војводине Иштван Пастор говорио је о могућности формирања радног тела о одрживом развоју у Скупштини АП Војводина, истичући да појам одрживог развоја представља бољи свет, односно перманентни задатак сваког појединца да ствара бољи свет, било да је учесник јавног живота или не.

Делегација Републике Србије представиће први Добровољни национални извештај 17. јула у седишту УН у Њујорку.

12. јун 2019.

Представљен Извештај о одрживом развоју за 2018. годину компаније НИС

Извештај о одрживом развоју за 2018. годину компаније НИС представљен је данас, у згради Ректората Универзитета у Београду, у складу са опредељењем ове компаније да су у фокусу друштвене одговорности млади људи и жеља да се подстакне развој њихових потенцијала.

 Представљен Извештај о одрживом развоју за 2018. годину компаније НИС

Учествујући на панел дискусији под називом „Улагање у младе за одрживу будућност Србије“, министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику и председница Међуресорне радне групе за спровођење Агенде УН о одрживом развоју до 2030. године проф. др Славица Ђукић Дејановић истакла је да Влада Републике Србије велику пажњу посвећује младим људима и напорима да они остану у својој земљи.

„Да бисмо стимулисали младе, компаније као што је НИС дају шансу и буде наду да има могућности да се у Србији млад човек професионално оствари,” навела је министарка и додала да je циљ да се у Србији створе услови у привредним и приватним субјектима и државним институцијама за младе људе који ће користећи своје креативне потенцијале остати у Србији.

На панел дискусији говорили су и министар рударства и енергетике Александар Антић, министар здравља Златибор Лончар министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић и генерални директор НИС-а Кирил Тјурдењев.

11. јун 2019.

Jавно слушање на тему првог Добровољног националног извештаја о спровођењу Циљева одрживог развоја у Народној скупштини Републике Србије

Јавно слушање на којем је представљен први Добровољни национални извештај о спровођењу Циљева одрживог развоја, одржано је данас у Народној скупштини Републике Србије, у организацији Одбора за спољне послове.

У уводном излагању, потпредседник Народне скупштине Републике Србије Ђорђе Милићевић истакао је да је остваривање Циљева одрживог развоја из Агенде 2030 веома битно за грађане Србије и нагласио сарадњу Народне скупштине, Владе и организација цивилног друштва на том пољу. Милићевић је навео да је улога Народне скупштине у доношењу закона, омогућавању буџетирања активности које су у вези са спровођењем Циљева одрживог развоја, као и надзор над имплементацијом Циљева. Фокус група за развој механизама контроле процеса имплементације Циљева одрживог развоја Народне скупштине Републике Србије формирана је као средство за усаглашавање активности Народне скупштине на том плану, а 10 одбора Народне скупштине прати ефикасност рада министарстава у испуњавању Циљева, указао је потпредседник Милићевић. Он је истакао да је остварена пуна сарадња са Међуресорном радном групом за спровођење Агенде УН о одрживом развоју до 2030. године и изразио уверење да ће то допринети успешној имплементацији Циљева одрживог развоја у Србији.

Министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику и председница Међуресорне радне групе за спровођење Агенде УН о одрживом развоју до 2030. године проф. др Славица Ђукић Дејановић, истакла је да је први Добровољни национални извештај сачињен према смерницама Генералног секретара УН-а и да ће бити представљен 17. јула у седишту УН у Њујорку.

,,Првим извештајем добровољног националног извештавања Републике Србије подстакнут је процес сарадње целе Владе и целог друштва у циљу стварања одрживих могућности доступних свакоме и свуда у Србији,” истакла је министарка додајући да су у овом процесу препознати фактори који су допринели успесима, али и такозвана уска грла - слабости и недостатци, мапирани изазови и области у којима нам је потребна подршка и помоћ.

Према министаркиним речима констатовано је да су гарант достизања одрживости што већи број људи креативних потенцијала; грађење капацитета знања и вештина; одговорна примена доступних модерних технологија; свеобухватни приступ очувању живота на земљи; као и стабилна и одржива економија.

,,У садржају Добровољног националног извештаја, прати се напредак у достизању свих 17 Циљева одрживог развоја и то наводећи шта смо, као држава, у последње четири године предузели на путу остварења Агенде 2030,” рекла је министарка и додала да је посебан фокус био на ставовима младих и оценама Сталне конференције градова и општина. ,,Данашња деца и млади, као и њихове визије одрживости ће до 2030. године бити носиоци друштва и друштвених промена, а јединице локалне самоуправе својом активном подршком чине и чиниће да се испуни обећање да нико у Србији не буде остављен иза колоне, што је и мото Агенде 2030.

Министарка Ђукић Дејановић је прецизирала да се кроз извештај велики значај придаје партнерствима, као предуслову грађења  инфраструктурних, привредних и културних веза, којима се  унапређују развој и примењива решења унутар Србије, у региону Европе и читавом свету.

Проф. др Ђукић Дејановић се осврнула и на значајне доприносе које су у овом извештавању пружили, пре свега, министарства, владине канцеларије, независни државни органи, агенције, партнери из привреде, организација Уједињених нација у Србији и други међународни партнери, посебно Немачка организација за међународну сарадњу – ГИЗ.

Посебна саветница министарке за европске интеграције за Агенду 2030 проф. др Јелица Стефановић-Штамбук, навела је да је битно оснаживање појединаца и њихово укључивање у достизање Циљева одрживог развоја. Проф. Стефановић-Штамбук је нагласила да је процес имплементације Циљева интегрисан у процес европских интеграција Србије.

Председник Фокус групе за развој механизама контроле процеса имплементације Циљева одрживог развоја Народне скупштине Републике Србије др Милорад Мијатовић подсетио је да је Фокус група формирана 2017. године и да је од самог почетка озбиљно схваћен посао примене Агенде 2030, те да је зато Србија препозната као земља добре праксе у извештају УН претходне године. Др Мијатовић је навео да Фокус група ради у координацији са Међуресорном радном групом за спровођење Агенде УН о одрживом развоју до 2030. године и да је циљ да Србија буде боље место за живот.

4. јун 2019.

Већи наталитет приоритет Србије

Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић, министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику проф. др Славица Ђукић Дејановић и министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић разговарали су данас, са представницима удружења за родитељство, о кључним темама у вези са изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом.

 Већи наталитет приоритет Србије

Представници удружења изнели су сугестије и примедбе на актуелни закон, а договорено је да се ови предлози детаљно анализирају. Циљ је да се израде измене и допуне закона који ће задовољити критеријуме свих страна, у најбољем интересу мајки и породиља.

Председница Владе је подвукла да је обавеза државе да домаћински располаже финансијским средствима која нису занемарљива, да је већи наталитет приоритет Србије, као и брига за образовање деце, нарочито у предшколском периоду. Према њеним речима, то питање не би требало гледати са политичких позиција и подвукла да је од изузетне важности да труднице примају накнаду директно од државе, а не од послодаваца.

Министарка Ђукић Дејановић нагласила је да је важно ускладити оптимум потреба са финансијским могућностима државе и додала да је анализа показала да постоје три категорије жена које могу бити у неповољној позицији применом актуелног закона. Реч је, како је прецизирала, о оним женама које су радиле мање од шест месеци, женама са великим примањима и оним које су се запослиле и остале трудне у истом месецу и одмах отишле на боловање због патологије трудноће. Према њеним речима, и то је, између осталог, разлог за доношење измена и допуна Закона о финансијској подршци породици са децом.

Министар Ђорђевић је, између осталог, указао на значај инспекција, истичући да је потребно охрабрити све који уоче неправилности да их и пријаве. Председница Владе је за месец дана заказала нови састанак на којем ће бити изнет нацрт измењених законских решења.

3. јун 2019.

Циљеви одрживог развоја - положај Рома и Ромкиња у Србији

Министарка без портфеља у Влади Републике Србије задужена за демографију и популациону политику Славица Ђукић Дејановић оценила је данас да је допринос Рома и Ромкиња културној и уметничкој разноврсности Европе немерљив, упркос томе што се и даље налазе на маргинама друштва.

Ђукић Дејановић је на радионици "Циљеви одрживог развоја - положај Рома и Ромкиња у Србији" подсетила на то да су Роми највећа мањинска етничка група у Европи, а да и даље имају ограничен приступ личном и професионалном развоју.

 Циљеви одрживог развоја - положај Рома и Ромкиња у Србији

Она је истакла да статистика показује да је више од половине припадника ромске националности незапослено, да се Ромкиње суочавају са великим препрекама како би оствариле своја права, као и да се више од половине девојчица ромске популације удаје пре 18. године.

Роми и Ромкиње се суочавају са дискриминацијом, насиљем, говором мржње, нетолеранцијом, злостављањем, које је засновано на незнању и предрасудама, а чињеница је да је нетолеранција према људима који су различити често укорењена и у нашем друштву, истакла је министарка.

Према њеним речима, смртност ромске деце у Србији износи 13 на 1.000 рођене деце, док је у општој популацији тај број три пута мањи.

Такође, обухват вакцинације је мањи од опште популације јер Роми живе у условима екстремног сиромаштва, нагласила је Ђукић Дејановић и додала да већина ромске деце није део предшколског програма, док се већи део њих и даље налази ван основног образовања.

Трећина деце ромске популације уписане у први разред креће са закашњењем, а свега 65 одсто уписаних заврши основну школу, навела је она.

Министарка је као охрабрујуће резултате навела то што расте број уписане деце која похађају први разред, али подаци о високошколском образовању показују да је свега два одсто Рома и Ромкиња део универзитетске заједнице.

Ђукић Дејановић је истакла да је, према попису становништва из 2011. године, у Србији чак 60 одсто Рома било незапослено, а посебно се Ромкиње суочавају са препрекама како би оствариле своја права.

Проблем дечјих бракова, како је нагласила, препознат је у Стратегији за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Србији од 2006. до 2020. године, Националној стратегији за родну равноправност од 2016. до 2020. године и Стратегији превенције и заштите од дискриминације.
Она је напоменула и да је све штетне праксе дечјих, раних, насилних бракова потребно елеминисати према Агенди УН о одрживом развоју до 2030. године.

Ђукић Дејановић, која је и председница Међуресорне радне групе за спровођење Агенде УН о одрживом развоју до 2030. године, подсетила је на то да Агенда 2030 предвиђа и достојанствен рад за све жене и мушкарце, што обухвата и младе и особе са инвалидитетом, као и исте плате за рад једнаке вредности.

Стални координатор УН у Србији Ханс Фридрих Шодер нагласио је да ће УН породица наставити у Србији да се посвећује овој теми како би положај Рома и Ромкиња био бољи и да би им била омогућена једнака људска права.

Погледајте старија саопштења

 Врх стране