МЕНИ

Насловна » Архива » Активности - децембар 2019. годинe

Активности

24. децембар 2019.

Представљени резултати рада Кабинета МДПП

 Представљени резултати рада Кабинета МДПП

Поводом представљања резултата рада Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику и најаве активности у 2020. години, министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политку проф. др Славица Ђукић Дејановић истакла је да је у претходне три године издвојено 1,2 милијарде динара за суфинансирање мера популационе политике за 161 град и општину широм Србије.

За пронаталитетне мере је у 2017. години издвојено 130 милиона динара, у 2018. пола милиона динара, а у овој години 650 милиона динара. Према министаркиним речима, највише средстава, у износу од 740 милиона динара уложено је у више од 70 градова и општина за реконструкцију, адаптацију и изградњу нових вртића на преко 13.000 м2.

Министарка је навела пример да су реконструкцијом централне кухиње у предшколској установи ,,Наша радост” у Суботици, која није реновирана у последњих 30 година, повећани капацитети припреме оброка са 5.000 на 14.000 оброка дневно. Око 50 малишана у Богатићу имаће прилику да се правилно развија у вртићу чији су капацитети проширени за око 250 м2, а малишани предшколског узраста у Великом Градишту и Алексинцу по први пут су добили фискултурну салу за физичке и ваннаставне активности.

За започињање сопственог бизниса за младе брачне парове у руралним  срединама у 28 градова и општина издвојено је око 161 милион динара. Набавком машина и опреме за пољопривреду, куповином засада воћа, опреме за пчеларство, финансирањем едукације и подстицаја за отпочињање сопственог посла у пољопривреди, младим брачним паровима омогућава се да остану да живе на селу од свог рада.

За опремање здравствених установа неопходном медицинском опремом на одељењима гинекологије и педијатрије издвојено је 136 милиона динара, док су саветовалишта за труднице, репродуктивно здравље, школе родитељства и саветовалишта за младе формирана у више од 80 градова и општина у износу од око 108 милиона динара.

Кабинет МДПП спровео је преко 20 истраживања, како би поједине области из домена популационе политике биле унапређене, кроз измену правне регулативе. Истраживања су спроведена у следећим областима:  управљања миграцијама, унапређења међугенерацијске сарадње и солидарности, Циљевима одрживог развоја, развоју система подршке деци школског узраста,  унапређења положаја неформалних неговатеља, побољшања квалитета заштите репродуктивног здравља, унапређења компетенција стручних радника у центрима за социјални рад у примени мера популационе политике, као и усклађивања рада и родитељства.

Према министаркиним речима, планиране активности за наредну годину подразумевају повећање финснсијских давања за новорођењу децу, решавање стамбеног питања за младе брачне парове, издвајање средстава за богатију мрежу предшколских установа, кроз партнерство са послодавцима, рад на родитељском партнерству, али и образовно-саветовалишни рад посебно у области заштите и унапређења секусалног и репродуктивног здравља.

Резултате рада Кабинета можете видети овде.

20. децембар 2019.

Девета седница Савета за права детета

У Влади Републике Србије данас је одржана девета седница Савета за права детета. Отварајући седницу, министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику и председница Савета за права детета проф. др Славица Ђукић Дејановић информисала је чланове Савета да је поводом доношења Стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља 2020-2023. године, у организацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања отворена јавна расправа. Осим у Београду, јавне расправе су одржане и у Новом Саду, Ужицу, Новом Пазару и Врању.

Министарка је говорила о раду деце у уличној ситуацији, најгорим облицима и забрани дечјег рада, са посебним освртом на децу која припадају појединим друштвеним групама чешће и више изложеним дискриминацији, а која могу бити приморана да сама привређују (деца из сиромашних породица или ромских насеља).

 Девета седница Савета за права детета

,,Циљеви одрживог развоја Агенде 2030 УН, обавезују на предузимање хитних и ефикасних мера у циљу искорењивања присилног рада, отклањања најгорих облика дечијег рада, укључујући дечји ради у свим његовим облицима, као и окончање злоупотребе и експолоатације деце, трговине децом и свих облика насиља и тортуре над децом. У Годишњем извештају о најгорим облицима дечјег рада за 2018. годину који је објавило Министарство за рад САД, а којим је обухваћена 131 земља, Република Србија је једна од 12 земаља која је добила оцену значајан напредак,“ навела је министарка.

Директорка Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић навела је да се, од укупно 392 препоруке које је Србија добила од различитих тела УН у области људских права, 27 одсто односи на унапређење положаја деце. Те препоруке се углавном односе на превенцију и заштиту од насиља, превенцију дечјег рада, као и на регулативу која се тиче успостављања институције заштитника за права детета. У фокусу је и положај ромске деце и повећање њиховог учешћа у, пре свега предшколском образовању. 

Државна секретарка Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Стана Божовић истакла је да је јуче завршена јавна расправа о Стратегији за превенцију и заштиту деце од насиља 2020-2023. године, У јавној расправи учествовала су и деца која су апеловала на сузбијање негативних примера и сензација у извештавању.

 Девета седница Савета за права детета

На седници су изнете активности на пројекту ,,МАП 16” (наставак пројекта за елиминацију најгорих облика дечјег рада) од стране Међународне организације рада. Такође, представљен је извештај о раду Међуминистарског оперативног тима за заштиту деце од насиља Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као и извештај Посебне радне групе за рани развој деце и координације у области подршке деце у раном узрасту формиране одлуком Савета.

У наставку седнице дат је осврт на одржане конференције на тему развоја система раних интервенција, унапређења људских ресурса у систему социјалне и дечје заштите и права детета у Србији. Гости девете седнице Савета за права детета били су Јелена Пауновић из Центра за права детета, Јован Протић из Међународне организације рада, Јелена Зајегановић из УНИЦЕФ-а и Маја Зарић из Министарства културе и информисања.

18. децембар 2019.

Седма седница Међуресорне радне групе за спровођење Агенде УН о одрживом развоју до 2030. године

 Седма седница Међуресорне радне групе за спровођење Агенде УН о одрживом развоју до 2030. године

Седма седница Међуресорне радне групе за спровођење Агенде Уједињених нација о одрживом развоју до 2030. године одржана је данас у Палати Србија.

Министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику и председница Међуресорне радне групе проф. др Славица Ђукић Дејановић информисала је чланове о истраживању,,Перцепција и свест грађана о одрживом развоју” које је спровео истраживачко-издавачки центар Демостат. Истраживање је спроведено на узорку од 1.000  пунолетних испитаника, телефонским путем, а резултати су показали да свега 9% испитаника препознаје целину појма одрживог развоја. Ниво образовања је један од фактора који утичу на ниво информисаности, јер је највећи ниво познавања одрживог развоја забележен у популацији високо образованих, а најнижи у популацији са основно школским образовањем. Резултати су показали и да већина испитаника појам одрживог развоја повезује са еколошким и питањима енергије. На питање да ли су климатске промене природни процес или зависе од људског фактора, 44% испитаника је навело да зависе од људи, док је 49% рекло да су оба фактора у питању. Такође, више од половине испитаника сматра да би трошкове загађења требало да сноси онај ко то загађење и ствара, а не друштво у целини. Такође, охрабрујући је податак да 99 од 100 испитаника верује да свако може да помогне одрживом развоју, што дефинитивно представља позитиван однос грађана према садржају Агенде 2030 и постизању Циљева одрживог равоја.

“У наредним годинама, Тим УН у Србији ће наставити да буде посвећен заједничком раду са свим релевантим актерима и на свим нивоима у даљем унапређењу Агенде 2030 и побољшању услова живота за све људе у Србији. Наставићемо да радимо са Владом на стварању свеобухватне слике о финансирању Агенде 2030 и укључити све релевантне стране, као и приватни сектор, како би остварили већи утицај на терену.

Радићемо са ресорним министарствима како би унапредили остварење Циљева одрживог развоја у различитим тематским областима – као што су образовање, пољопривреда, здравство, загађење, животна средина, итд. Такође ћемо подстаћи наше акције на локалном нивоу кроз рад са општинама и заједницама. Сви имамо одговорност да Циљеве одрживог развоја претворимо у реалност за сваког у Србији, а да на том путу никога не изоставимо“, Франсоаз Жакоб, стална координаторка УН у Србији.

 Седма седница Међуресорне радне групе за спровођење Агенде УН о одрживом развоју до 2030. године

Урс Бурки представник Немачке организације за међународну сарадњу – ГИЗ осврнуо се на подршку ГИЗ-а и Сталне конференције градова и општина који су у сарадњи са Кабинетом министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику организовали четири регионална скупа под називом „Локализација Циљева одрживог развоја – спровођење Агенде 2030“. Циљ је био да се доносиоцима одлука јединица локалне самоуправе приближе Циљеви одрживог развоја и сачини њихова локална приоритизација, кроз повезивање са локалним стратегијама и другим планским документима. Планирано је да се почетком 2020. године организују још четири оваква скупа и тиме покрије читава територија наше земље, како би се пружила прилика доносиоцима одлука на локалу и грађанима да се боље упознају са Агендом 2030 и одрживим развојем.

Драгана Ђоковић Папић начелница одељења за Циљеве одрживог развоја Републичог завода за статистику представила је резултате Треће по реду радионице посвећене Циљевима одрживог развоја која је одржана од 26. до 28. новембра у Републичком заводу за статистику.

Ненад Стојковић менаџер за одрживи развој у компанији НИС приказао је активности ове компаније које су усмерене на остваривање Циљева одрживог развоја. Компанија НИС представила је 12. јуна девети по реду Извештај о одрживом развоју за 2018. годину. У свом Извештају НИС препознаје чак 12 од 17 циљева у којима компанија доприноси остварењу ЦОР у заједницама у којима послује.

5. децембар 2019.

13. Симпозијум новости у хуманој репродукцији

Министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику проф. др Славица Ђукић Дејановић говорила је данас на 13. Симпозијуму новости у хуманој репродукцији, са међународним учешћем, под називом „Од донације јајних ћелија до донације митохондрија. Има ли ту ризика?“ у организацији Српске академије наука и уметности.

Министарка Ђукић Дејановић је истакла да је препознатљива карактеристика нашег демографског развоја, већ деценијама, број новорођене деце који је значајно испод нивоа потребног за природно обнављање становништва. ,,Ипак, радује нас чињеница да је у првих девет месеци ове године рођено 612 беба више у односу на исти период прошле године,” истакла је министарка и додала да у поређењу са државама у окружењу - бившим југословенским републикама, Бугарској, Румунији, Мађарској и Албанији, само наша земља бележи благи пораст новорођене деце.

Министарка се осврнула и на ризично сексуално понашање младих. Иако све већи број младих у Србији следи савремене тенденције у сексуалном понашању, мали број користи ефикасну контрацепцију. ,,Бојазан да ће околина сазнати да су сексуално активни, стид да се набави контрацепција су, поред недовољног знања и предрасуда о контрацепцији, главни разлози таквог стања, док су најчешћи извори њиховог информисања: вршњаци, интернет, као и средства јавног информисања,” рекла је министарка.

 13. Симпозијум новости у хуманој репродукцији

Према министаркиним речима, препоруке водећих демографа данашњице су да примарне циљеве популационе политике треба усмерити на подизање образовног и здравственог нивоа знања, посебно код младих, како би се постигао национални и глобални одрживи развој.

Проф. др Ђукић Дејановић је навела да је на недавно одржаном самиту у Најробију, посвећеном обележавању 25 година од одржавања Међународне конференције о становништву и развоју (ИЦПД 25) који је окупио преко 10 хиљада учесника из 170 земаља света и 900 говорника, потврђена спремност интензивирања рада у домену заштите и унапређења сексуалног и репродуктивног здравља, јачања улоге породице и достојанственог старења, уз изградњу инклузивног друштва, у којем би сви људи уживали једнака права, доприносећи бољитку својих заједница, не остављајући на том путу никога иза колоне.

На симпозијуму су говорили и председник Српске академије наука и уметности академик Владимир Костић, академик Небојша Радуновић, проф. др Мирјана Рашевић из Института друштвених наука, Гордана Бјелобрк из Републичког завода за статистику, као и стручњаци у области хумане репродукције др Даница Маринац Дабић, др Јелена Мартиновић и проф. др Зоран Крстић.

Симпозијум ће трајати два дана, а главне теме ће обухватити најактуелнија достигнућа у области очувања и унапређења сексуалног и репродуктивног здравља, али и демографске изазове у нашој земљи.

Погледајте старија саопштења

 Врх стране