МЕНИ

Насловна » Архива » Активности - август 2019. годинe

Активности

23. август 2019.

Mинистaркa Ђукић Дejaнoвић у рaзгoвoру сa aмбaсaдoрoм Рeпубликe Кoрeje Чoe Хjoнг - чaнoм

 Mинистaркa Ђукић Дejaнoвић у рaзгoвoру сa aмбaсaдoрoм Рeпубликe Кoрeje Чoe Хjoнг - чaнoм

Прoф. др Слaвицa Ђукић Дejaнoвић, министaркa бeз пoртфeљa зaдужeнa зa дeмoгрaфиjу и пoпулaциoну пoлитику, сaстaлa сe дaнaс сa Aмбaсaдoрoм Рeпубликe Кoрeje у Србиjи Њeгoвoм eксeлeнциjoм гoспoдинoм Чoe Хjoнг-чaнoм.

Mинистaркa и aмбaсaдoр су oцeнили дa су oднoси Србиje и Jужнe Кoрeje вeoмa дoбри, a дa je тo штo двe зeмљe oбeлeжaвajу 30. гoдишњицу oд успoстaвљaњa диплoмaтских oднoсa oдрaз вишeдeцeниjскoг рaдa нa oдржaвaњу приjaтeљских рeлaциja.

Toкoм сaстaнaкa министaркa и aмбaсaдoр су гoвoрили и o вaжнoсти имплeмeнтaциje Aгeндe Уjeдињeних нaциja зa oдрживи рaзвoj дo 2030, кao и њeних Циљeвa oдрживoг рaзвoja. Aмбaсaдoр Хjoнг-чaн je истaкao дa Рeпубликa Кoрeja придaje вeлику вaжнoст имплeмeнтaциjи Aгeндe и рeкao дa учeшћe у OДA дoнaтoрскoм прoгрaму OEЦД je дирeктнo пoвeзaн сa имплeмeнтaциjoм Циљeвa oдрживoг рaзвoja, дoдaвши дa je Рeпубликa Кoрeja 16. нa глoбaлнoм нивoу пo висини дoнaциja зeмљaмa у рaзвojу.

Mинистaркa je укaзaлa и нa сличнe дeмoгрaфскe прoблeмe сa кojимa сe сусрeћу двe зeмљe, кao штo су пoмeрaњe стaрoснe структурe и пojaву дeпoпулaциje у мaњим мeстимa. Сaгoвoрници су сe слoжили дa сe зajeдничким зaлaгaњeм Србиja и Рeпубликe Кoрeja мoгу прoнaћи квaлитeтaн мoдeл нa oснoву кoг ћe мoћи дa сe упрaвљa унутрaшњим мигрaциjaмa, кaкo би сe ублaжилe oвe нeгaтивнe дeмoгрaфскe прoмeнe у структури двejу зeмaљa.

20. август 2019.

Министарка Ђукић Дејановић у посети Кикинди

Министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политку проф. др Славица Ђукић Дејановић посетила  је данас Кикинду где се састала са градоначелником овог града и обишла Институт за Јавно Здравље Кикинда, као и фабрику „Тоза Марковић“.

Током састанка са градоначелником Павлом Марковим, министарка је истакла да је држава спремна да помогне, како би се додатно оснажиле постојеће мере популационе политике које реализује Град Кикинда. Током састанка је констатовано да се, поред пронаталитетне политике и стимулисања рађања, мора решити и проблем активног старења:

„Просечна старост у Кикинди је 44 године. На 1.000 становника роди се 8 беба а, нажалост, умре 16 особа. Код таквог пронаталитетног параметра, али и чињенице да неупоредиво много више људи напусти овај град него што дође да живи, говори да су миграције, посебно унутрашње, велики проблем. Млади људи одлазе у Београд и Нови Сад, или хоће да напусте Србију. Разговарали смо и о заједничком пројекту са УН и Комесаријатом за избеглице. Дакле, желимо да видимо која би то инвестиција или пилот пројекат задржали младе људе у овој средини“- рекла је  министарка Ђукић Дејановић.

 Министарка Ђукић Дејановић у посети Кикинди

Министарка је похвалила мере популационе политике које се реализују у Кикинди, а као пример навела да се из градског буџета издваја више од 50 милиона динара за транспорт студената и ученика:

„То значи да су носиоци власти свесни реалности да млади треба да буду ти који ће креирати политику и будућност у Кикинди. Размишља се и конкретно ради на томе да се створе услови да се млади школују и образују, да остану у овом граду и формирају породицу“ додала је министарка, док је градоначелник оценио да су направљени конкретни планови и договори:

„Веома је добра вест што ће одређени пројекти, финансирани од стране Европске уније и других фондова, сада бити усмерени ка Кикинди. У претходном периоду, ми смо предузели низ мера у циљу побољшања квалитета живота грађана како би остали овде, али је чињеница да су неки изабрали да свој живот настави на неком другом месту. Сматрам да наших десетак мера популационе политике и годишњи износ од преко 90 милиона динара, потврђују да смо посвећени тој области и да су нам најважнији деца и млади“ закључио је Марков.

13. август 2019.

Обележен Међународни дан младих

Министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику проф. др Славица Ђукић Дејановић присуствовала је синоћ обележавању 12. августа - Међународног дана младих, у организацији Канцеларије за младе Града Београда.

 Обележен Међународни дан младих

Министарка Ђукић Дејановић је том приликом објаснила да се широм света у част овог дана, у сарадњи са државним органима, одржавају културне манифестације, радионице, концерти и трибине са темом коју сваке године изаберу Уједињене нације.

Према њеним речима, у свету тренутно има око 1,8 милијарди младих људи, што је највећи број икада забележен, док је у Србији број младих преко једног милиона. Министарка је истакла да сваког дана можемо да чујемо како наши млади  нижу успехе на међународним такмичењима знања у различитим областима попут математике, информатике, спорта и других.

,,На данашњи дан треба да се подсетимо задатака који стоје пред друштвом у вези са младима и чињенице да ће млади у наредној деценији бити носиоци друштвеног развоја”,  рекла је министарка и додала да је из тог разлога потребно разговарати са младима о свим битним задацима који су пред нама.

Проф. др Ђукић Дејановић је навела да је Влада Републике Србије уврстила образовање за 21. век као један од шест приоритета на којима активно ради и додала да је модернизација образовања усмерена на стварање генерације наших суграђана који ће бити спремни да равноправно учествују на међународном тржишту рада и прихвате концепт целоживотног учења, као начина константног усавршавања и рада на себи.

,,Образовање треба да одговори на стварне потребе данашњих младих и да их припреми да буду равноправни актери у данашњем свету који се убрзано мења, али и да их припреми да мисле и да се не боје да искажу свој став,” истакла је министарка.

Помоћник градоначелника Београда Андреја Младеновић рекао је да главни град нуди шансу младима и да је различитим мерама допринео да што више њих остане у Србији. Према његовим речима, град ће заједно са Београдским универзитетом и Владом Републике Србије наставити да различитим реформама у образовању ради на томе да млади остану у нашој земљи да се образују, али и да се привуку млади из других крајева света.

 Обележен Међународни дан младих

Догађају су присуствовали и заменик директора Канцеларије за младе Града Београда Немања Марковић, вршилац дужности помоћника министра омладине и спорта Урош Прибићевић, као и вршилац дужности подсекретара за спорт и омладину Града Београда Никола Рајичић.

Тема овогодишњег Дана младих је „Tрaнсфoрмaциja oбрaзoвaњa“ и стaвљa у фoкус нaпoрe кojи сe улaжу кaкo би oбрaзoвaњe пoстaлo штo инклузивниje и приступaчниje свим млaдимa, укључуjући и нaпoрe сaмих млaдих.

Погледајте старија саопштења

 Врх стране