MENI

Naslovna » Populaciona politika » Mere populacione politike

Mere populacione politike

Roditelјski dodatak - od aprila 2002. godine, kada je usvojen Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 16/2002, 115/2005 i 107/2009), stupila je na snagu jedna od najvažnijih stimulativnih mera za populacionu politiku u Srbiji.

Naknada za prvo dete isplaćuje se jednokratno i iznosi 38.274,15 dinara. Naknada za drugo, treće i četvrto dete isplaćuje se u 24 jednake mesečne rate i to:


 

Ukupan iznos

Iznos rate

Drugo dete

149.666,43

6.236,10

Treće dete

269.387,25

11.224,47

Četvrto dete

359.179,20

14.965,50


*Rađanje petoro i više dece, po mišlјenju Svetske zdravstvene organizacije se ne preporučuje jer može da ugrozi zdravlјe i majke i deteta.

Na osnovu čl. 14 i 17 Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom nominalni iznos roditelјskog dodatka usklađuje se dva puta godišnje, 01. aprila i 01. oktobra, sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u Republici Srbiji.

Puna naknada zarade za porodilјe – U skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom naknada se utvrđuje u visini prosečne osnovne zarade za 12 meseci koji prethode mesecu u kome počinje korišćenje odsustva, uvećane za minuli rad, a najviše do pet prosečnih mesečnih zarada u Republici Srbiji.

Porodilјsko (po potrebi i trudničko) odsustvo, odnosno odsustvo zbog nege deteta uračunava se u radni staž i traje godinu dana za prvo i drugo, odnosno dve godine za treće i svako naredno dete (Zakon o radu „Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014).

Povrat PDV na opremu za bebe – Odluka o povraćaju PDV na bebi opremu iz 2013. godine važiće do donošenja novog Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom.

Pravo na povrat sredstava imaju roditelјi dece koja nisu starija od dve godine, koji nemaju ukupna primanja veća od 1.028.970,29 dinara i koji ne poseduju nekretninu vredniju od 25.081.150,62 dinara.
Roditelјima može biti vraćen PDV u ukupnom iznosu od 75.029,08 dinara i to: u toku detetove prve godine do 42.873,76 dinara, a u toku druge godine 32.155,32 dinara. Prijave se podnose Poreskoj upravi dva puta godišnje, od 01. do 17. februara i od 01. do 15. jula tekuće godine.

Iznos PDV koji se refundira povećan je 01.02.2017. godine. Više detalјa: http://www.purs.gov.rs/biro-za-informisanje/novosti/3933/povecan-iznos-pdv-koji-se-refundira-kao-i-limiti-koji-se-odnose-na-neto-prihod-i-ukupnu-imovinu-roditelja-odnosno-staratelja.html

Tri pokušaja biohemijski potpomognute oplodnje o trošku države – Od 17. juna 2016. godine izmenjen je Pravilnik o obimu i sadržaju prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, u delu koji se odnosi na biomedicinski potpomognutu oplodnju (BMPO). Tako se iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja finansiraju tri, umesto, kao do sada, dva pokušaja biomedicinski potpomognute oplodnje. Od avgusta ove godine, parovi imaju mogućnost da se opredele da taj postupak obave u državnoj ili u jednoj od 11 privatnih ustanova sa kojima Fond ima zaklјučen ugovor.

Republički fond za zdravstveno osiguranje je u 2016. godini obezbedio 4.616 usluga lečenja neplodnosti postupcima BMPO. Od toga 1.566 usluga je u pet zdravstvenih ustanova u Planu mreže zdravstvenih ustanova (KC Srbije, KC Vojvodine, GAK Narodni front, KC NIŠ, OB Valјevo) i 3.050 u 11 privatnih zdravstvenih ustanova. Tokom prošle godine kod 2.074 osiguranih lica završen je proces BMPO i to 1.329 u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže i 745 u privatnim zdravstvenim ustanovama. U toku je 100 postupaka u državnim i 70 u privatnim zdravstvenim ustanovama.

 Vrh strane