MENI

Naslovna » Javni poziv - slogan za kampanju podsticanja rađanja

Javni poziv - slogan za kampanju podsticanja rađanja

Republika Srbija
MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANјA

a po ovlašćenju Saveta za populacionu politiku Vlade Republike Srbije

Upućuje
JAVNI POZIV
za izradu slogana, koji će biti korišćen u kampanji za promociju mera populacione politike sa cilјem podsticanja rađanja u Republici Srbiji


U aktuelnom trenutku, razvitak stanovništva koji se pre svega ogleda kroz pozitivni prirodni priraštaj je u tesnoj vezi sa održivim društveno-ekonomskim razvojem Republike Srbije. U tom smislu kampanja će biti usmerena na stimulaciju roditelјstva i rađanje većeg broja dece.

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju svi državlјani Republike Srbije, kao i pravna lica registrovana na teritoriji Republike Srbije.

Javni poziv od dana 4. decembra 2017. godine, pored objavlјivanja u dnevnom listu „Blic“, biće dostupan i na internet strani Vlade Republike Srbije, na internet strani i Fejsbuk strani Ministarstva kulture i informisanja, na internet strani Kabineta ministra bez portfelјa zaduženog za demografiju i populacionu politiku.

Prijave sa tekstom slogana namenjenih za korišćenje u Kampanji slati redovnom poštom na adresu Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd, sa naznakom za Javni poziv za slogan i na elektronsku adresu: natalitet@kultura.gov.rs.

Javni poziv je otvoren od dana objavlјivanja do 19. decembra 2017. godine.

NAPOMENA: Jedna prijava može da sadrži jedan slogan.

Za prva tri najbolјe rangirana slogana predviđena je novčana nagrada u sledećim iznosima:

  • 150.000 dinara – prvo mesto;
  • 75.000 dinara – drugo mesto;
  • 50.000 dinara – treće mesto.

Stručna komisija ocenjivaće slogan u skladu sa kriterijumima koji podrazumevaju da se lako pamti, da je jednostavan za izgovor, da oslikava važnost teme, da iskazuje glavnu korist kampanje i da neko drugi ne koristi sličan. Prijave na Javni poziv pored teksta slogana moraju da sadrže sledeće podatke: ime i prezime podnosioca za fizička lica, tačan naziv za pravno lice, tačnu adresu i kontakt telefon.

Prijave koje ne stignu redovnom poštom i koje ne sadrže tražene podatke, neće biti razmatrane.

Rezulati Javnog poziva biće objavlјeni u dnevnom listu „Blic“, biće dostupan i na internet strani Vlade Republike Srbije, na internet strani i Fejsbuk strani Ministarstva kulture i informisanja, na internet strani Kabineta ministra bez portfelјa zaduženog za demografiju i populacionu politiku.

Organizator preuzima autorska prava na objavlјivanje nagrađenog slogana bez naknade.

Komisija zadržava pravo da ne dodeli neku od tri, ili čak nijednu nagradu.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti Borki Rajšić, savetniku u Ministarstvu kulture i informisanja, na telefon: 011/3398-671.

 Preuzmite dokument Javni poziv

 Vrh strane