MENI

Naslovna » Dokumenta

Dokumenta

STRATEGIJE VLADE REPUBLIKE SRBIJE

 Preuzmite dokument Strategija podsticanja rađanja

 Preuzmite dokument Nacionalna strategija za mlade za period od 2015. do 2025. godine

 Preuzmite dokument Nacionalna strategija o starenju

 Preuzmite dokument Strategija za upravlјanje migracijama

 Preuzmite dokument Nacionalni program zdravstvene zaštite žena, dece i omladine

 Preuzmite dokument Strategija za prevenciju i kontrolu hroničnih nezaraznih bolesti Republike Srbije

 Preuzmite dokument Program razvoja AP Vojvodine 2014-2020.

 

ZAKONI

 Preuzmite dokument Zakon o zdravstvenoj zaštiti

 Preuzmite dokument Zakon o radu sa izmenama i dopunama

 Preuzmite dokument Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom

 

PROJEKCIJE STANOVNIŠTVA

 Preuzmite dokument Projekcije stanovništva Republike Srbije 2011-2041. godine

 Preuzmite dokument Projekcije stanovništva Srbije od 2010. do 2060. godine

 

PRAVILNICI

 Preuzmite dokument Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

 

SAVET ZA PRAVA DETETA

 Preuzmite dokument Opšti komentar br. 21 (2017) o deci u uličnoj situaciji

 

Istraživanja

 Preuzmite dokument STAVOVI I MIŠLjENjA GRAĐANA TRI OPŠTINE O NATALITETU I MERAMA O PODSTICAJU NATALITETA

 Preuzmite dokument Međugeneracijska saradnja za početnike

 

 Vrh strane