MENI

Naslovna » Arhiva » Aktivnosti - novembar 2019. godine

Aktivnosti

25. novembar 2019.

Predstavljeni rezultati istraživanja o percepciji i svesti građana o Ciljevima održivog razvoja

U realizaciji istraživačko-izdavačkog centra Demostat i Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku danas su predstavljeni rezultati istraživanja o percepciji i svesti građana o Ciljevima održivog razvoja u Medija centru. Istraživanje putem telefonske ankete je urađeno na uzorku od 1.000 ispitanika u julu 2019. godine.

Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku prof. dr Slavica Đukić Dejanović istakla je da je istraživanje bilo usmereno na ispitivanje stavova stanovnika Srbije i procenu njihovog razumevanja i svesti o održivom razvoju.

,,Za polaznu osnovu, istraživači su uzeli nivo znanja o obaveštenosti naših građana o Ciljevima održivog razvoja, kao i da je upravo obaveštenost jedan od ključnih preduslova za njihovo ostvarivanje. Početne premise uključile su i ocenu važnosti Ciljeva i njihovog ostvarivanja za građane pojedinačno i društvo u celini, kao i na postojanje društvene i političke potrebe za većim i kvalitetnijim praktičnim znanjem o konceptu održivog razvoja,” rekla je ministarka.

 Predstavljeni rezultati istraživanja o percepciji i svesti građana o Ciljevima održivog razvoja

Rezultati su pokazali da skoro svaki drugi ispitanik nije znao šta je održivi razvoj, dok je 43% navelo bar neki odgovor kojim su pokušali da definišu ovu temu.

Došlo se i do podatka da je nivo obrazovanja jedan od faktora koji utiče na nivo informisanosti, jer je najveći nivo poznavanja oblasti održivog razvoja zabeležen u populaciji visoko obrazovanih, a najniži u populaciji sa osnovno školskim obrazovanjem. Rezultati govore da javno mnjenje povezuje pojam održivog razvoja sa ekološkim i pitanjima energije, dok ovo ne važi za neke aspekte koncepta održivog razvoja poput borbe protiv diskriminacija.

Prof. dr Đukić Dejanović je navela i da 92% ispitanika smatra da se o ovoj temi puno priča a malo radi, a da više od polovine ispitanika smatra da troškove zaštite ili čišćenja okoline treba da snosi onaj ko je zagađuje a ne celo društvo, dok se 80% ispitanika ne slaže sa otvaranjem fabrika koje zagađuju okolinu, bez obzira na to što te fabrike otvaraju nova radna mesta.

O rezultatima istraživanja su govorili i istraživači prof. dr Petar Đukić i Srećko Mihailović.

25. novembar 2019.

Beograd domaćin međunarodne konferencije o demografskim projekcijama

Beograd će od od 25. do 27. novembra 2019. godine biti domaćin međunarodne konferencije o demografskim projekcijama koju organizuje Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu (UNECE) i Eurostat – zavod za statistiku Evropske unije. Domaćini ovog skupa su Republički zavod za statistiku Srbije, Kabinet za demografiju i populacionu politiku i Centar za demografska istraživanja, pri Institutu društvenih nauka.

 Beograd domaćin međunarodne konferencije o demografskim projekcijama

Otvarajući konferenciju, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku prof. dr Slavica Đukić Dejanović je navela da je posebna čast što je Republici Srbiji ukazano poverenje da bude domaćini konferencije, s obzirom da se po prvi put ovakav skup održava u zemlji koja nije članica Evropske unije.

,,Ova konferencija otvara mogućnosti za diskusiju i deljenje ideja, kao i najboljih praksi u vezi sa temom demografije koja uključuje i fertilitet, mortalitet, ali i migracije i izazove sa kojima se susrećemo, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou. Rad na novim izazovima zahteva efektivno upravljanje ekonomskim i socijalnim i resursima životne sredine. Kreiranje politika baziranih na dokazima koje su usmerene na poboljšanje života građana i koje vode ka balansiranom, održivom i kohezivnom putu nacionalnog razvoja trebalo bi da bude zasnovano na ažurnim i visoko- kvalitetnim podacima,”rekla je ministarka Đukić Dejanović.

 Beograd domaćin međunarodne konferencije o demografskim projekcijama

Ministarka se osvrnula se i na ulogu Republičkog zavoda za statistiku Srbije za koji je rekla da ima vrlo značajnu ulogu u praćenju i proceni demografskih i populacionih politika. ,,Statistika predstavlja i nezaobilazni deo praćenja primene Agende Ujedinjenih nacija o održivom razvoju do 2030. godine, jer podaci dobijeni kroz statističke preglede omogućavaju praćenje napretka u dostizanju dometa Agende 2030, kao i prepoznavanje izazova na kojima je potrebno raditi kako bi se ubrzala primena ovog dokumenta,”istakla je ministarka.

Konferencija će okupiti eksperte nacionalnih statističkih zavoda, univerziteta, kao i drugih međunarodnih organizacija, demografske istraživače i korisnike demografskih projekcija iz preko 30 zemalja. Cilj je da se predstave trenutne prakse, na nacionalnom i međunarodnom nivou, da se prikažu istraživački pristupi i inovativne metodologije, kako bi se omogućila što bolja komunikacija između proizvođača i korisnika demografskih projekcija.

22. novembar 2019.

Poslovanje po meri porodice

Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku prof. dr Slavica Đukić Dejanović učestvovala je danas na uvodnom panelu ,,Briga o deci: zajednička odgovornost porodice, Vlade i poslodavca” u okviru konferencije „Poslovanje po meri porodica“ koja je održana u hotelu Hajat u Beogradu.

Ministarka je tom prilikom istakla da je država populacionu politiku prepoznala kao svoj prioritet i da su ove godine demografski podaci malo bolji, budući da se u prvih devet meseci rodilo 612 beba više u odnosu na isti period prošle godine.

 Poslovanje po meri porodice

,,Mnogo toga moramo još da uradimo, ali mere su počele da daju dobre rezultate,” ocenila je ministarka i dodala da je sve veći broj majki koje rade, što znači da se ne stimuliše samo rađanje, već i priprema roditelja za XXI vek.

Ministarka je, međutim, upozorila na to da se žene i dalje na razgovorima za posao suočavaju sa pitanjima ,,da li će da rađaju“ i ,,da li imaju decu”. Prema njenim rečima, država čini dosta toga, pa su tako i izrađeni propisi prema kojima će ovakva praksa biti kažnjiva.

Direktorka Kancelarije UNICEF-a u Srbiji Ređina De Dominićis istakla je da je važno da se roditelji na odsustvu zbog dece ne diskriminišu, da im se obezbedi kontinuirana obuka, kako ne bi strahovali za svoje radno mesto kada se vrate na posao.

 Poslovanje po meri porodice

Gđa De Dominićis je objasnila da je ulaganje u politike po meri porodice dobro kako za decu i žene, tako i za poslovanje i celu privredu, jer dobro osmišljene politike podrške povećavaju učešće žena u radnoj snazi i ekonomski osnažuju porodice.

Na konferenciji su govorili i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, direktorka Instituta za mentalno zdravlje dr Milica Pejović Milovančević, direktorka Centra za mame Jovana Ružičić, predstavnici društveno odgovornih kompanija Vip Mobajl, Mirabank, Đenerali osiguranje, Biosens institut, Ikea, kao i predstavnici organizacija koje se bave zaštitom prava roditelja i dece. Konferenciju “Poslovanje po meri porodica” organizovala je Biznis Info grupa, uz podršku Ministarstva kulture i informisanja, u saradnji sa UNICEF-om.

22. novembar 2019.

Zapadni Balkan i nemačka privreda

Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku prof. dr Slavica Đukić Dejanović otvorila je danas konferenciju ,,Zapadni Balkan i nemačka privreda“, ističući da je potrebno da zajednički stvaramo ambijent koji će podstaći mlade da ostanu ili da dođu u Srbiju.

Prof. dr Đukić Dejanović je tom prilikom navela da je, prema rezultatima poslednjeg popisa stanovništva iz 2011. godine, u inostranstvo otišlo približno 150.000 naših građana prosečne starosti 28,7 godina, a među njima je svaki peti imao diplomu visoke ili više škole.

Ministarka je ukazala da je Kabinet na čijem je čelu, u saradnji sa partnerima, sproveo nekoliko istraživanja u vezi sa migracijama stanovništva iz kojih je izveden zaključak da je neophodno da se radi na stvaranju što povoljnijeg ambijenta, posebno za mlade ljude da ostanu ovde, odnosno da se nakon školovanja vrate u Srbiju.

 Zapadni Balkan i nemačka privreda

,,Kreiranje uslova za ugodan, porodičan život, školovanje, profesionalno napredovanje i lično zadovoljstvo građana, prilagođavanje upisne politike na fakultetima potrebama tržišta rada, kao i čitav niz reformskih aktivnosti, pre svega, u visokom obrazovanju, osnovni su motivacioni faktor za ostanak mladih u Srbiji,” ocenila je ministarka i dodala da je još jedan od zaključaka koji se nametnuo taj da dijasporu treba da posmatramo kao veliki potencijal čija znanja, iskustva, poslovne kontakate i finansijska sredstava valja osmišljeno ulagati u Srbiju u obostranom interesu.

Prema njenim rečima, povezanost migracija i razvoja prepoznata je i u velikom broju međunarodnih dokumenata, kao što je Agenda Ujedinjenih nacija o održivom razvoju do 2030. ,,Mi sada postavljamo kamen temeljac društva u kojem će buduće generacije živeti u svetu smanjenih razlika i većih mogućnosti za sve i u kojem mladi neće samo odlaziti iz Srbije, nego i dolaziti u nju“, zaključila je ministarka Đukić Dejanović.

Konferencije ,,Zapadni Balkan i nemačka privreda“ održana je u organizaciji Nemačko-srpske privredne komore, pod pokroviteljstvom Ministarstva za privredu i energetiku Savezne Republike Nemačke, u saradnji sa Odborom nemačke privrede za istočnu Evropu i nemačkim Udruženjem za jugoistočnu Evropu.

21. novembar 2019.

Okrugli sto ,,Emigracija radne snage“

U okviru predsedavanja Republike Srbije Jadransko-jonskom incijativom (JJI) i Strategijom EU za Jadransko-jonski region (EUSAIR) od 1. juna 2019. godine, danas je u Ministarstvu spoljnih poslova održan okrugli sto na temu ,,Emigracija radne snage“.
Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku prof. dr Slavica Đukić Dejanović ovom prilikom je istakla da migracije stanovništva spadaju u demografski fenomen koji je najteže predvideti i izmeriti.

,,Ovaj deo svakodnevne realnosti savremenog društva ne može da spreči nijedna država, zbog čega je potrebno da svi zajedno radimo na stvaranju ambijenta koji će podstaći mlade da ostanu ili dođu u našu zemlju, kako bi ostvarili svoje lične i profesionalne snove i ciljeve. Istovremeno, trebalo bi razmišljati i onim mladim ljudima koji ne planiraju da se vrate u Srbiju, a čija znanja, veštine, iskustva, poslovne kontakte i finansijska sredstva mogu biti razvojni potencijal Srbije,” navela je ministarka.

Podsećajući na činjenicu da je u periodu od 2002. do 2011. godine u inostranstvo otišlo oko 150 hiljada naših građana, prosečne starosti 28,7 godina, ministarka je rekla da je potrebno promeniti okolnosti koje teraju mlade ljude da odlaze iz naše zemlje, odnosno povećati njihovu motivaciju da ostanu u Srbiji.

 Okrugli sto ,,Emigracija radne snage“

,,Ovo se može postići jedino stvaranjem povoljnog ambijenta za život, kako na nivou jedinica lokalne samouprave, tako i na nivou države, ambijenta u kojem mladi ljudi koriste stečena znanja, ostvaruju uspešnu profesionalnu karijeru, imaju adekvatne uslove za naučno-istraživački rad, a, pre svega, mogu da žive od svog rada,“ istakla je ministarka.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević podsetio je da je odlukom Vlade, a na predlog resora kojim rukovodi, u januaru ove godine osnovano Koordinaciono telo za praćenje tokova ekonomskih migracija čiji je cilj prevencija daljeg odlaska građana Republike Srbije u inostranstvo, podsticanje povratka stručnjaka iz dijaspore, kao i stvaranje poslovnog i privrednog ambijenta za dolazak stranih stručnjaka. 

„Društveno odgovornim merama kao što su digitalizacija, stvaranje okolnosti u kojima građani mogu lakše da ostvare svoja prava, izradom socijalnih karata, država podiže kvalitet života svih građana i time direktno utiče na smanjenje ekonomskih migracija. Jedan od primera je i uvođenje fleksibilnog radnog vremena, kako bi omogućili zaposlenima da izbalansiraju svoje poslovne i privatne obaveze i da mogu da provode više vremena sa svojim porodicama“, naveo je ministar i dodao da se kreiranjem novih radnih mesta i uređenjem tržišta rada poboljšava materijalni položaj građana što je jedan od uslova prevencije ekonomskih migracija.

Na okruglom stolu govorili su i generalni sekretar Jadransko-jonske inicijative Nj.E Fabio Piljapoko, generalni inspektor Inspektorata za rad Republike Slovenije Jadranko Grlič, predstavnik Evropske komisije Đuzepe di Paola i prof. dr Vladimir Grečić. Skup je organizovan od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u saradnji sa Sekretarijatom Jadransko-jonske inicijative, uz podršku Ministarstva spoljnih poslova.

20. novembar 2019.

Obeležen Svetski dan deteta

Povodom obeležavanja Svetskog dana deteta, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku i predsednica Saveta za prava deteta prof. dr Slavica Đukić Dejanović govorila je danas na konferenciji „Prava deteta u Srbiji – gde smo sada i šta nam predstoji“, u organizaciji Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije i Centra za prava deteta.

Ministarka je podsetila da se Svetski dan deteta obeležava od 20. novembra 1954. godine, a da je ova godina posebno značajna zbog jubileja - 30 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta. Ministarka se ukratko osvrnula na tekst Konvencije koja garantuje da dete mora imati sredstva potrebna za normalan razvoj, da dete koje je gladno mora biti nahranjeno, da dete koje je bolesno mora biti negovano, ali i da se detetu koje je u problemu mora pomoći.

,,Danas smo tu da postavimo pitanje šta možemo da uradimo, kolektivno, kao roditelji, braća, sestre, lekari, nastavnici, kreatori politika? Kako možemo najbolje da odgovorimo na prepoznavanje pojedinaca koji su izuzetno osetljivi na najgore društvene uslove? Možemo li još ozbiljnije da shvatimo našu obavezu da svako dete bude zaštićeno i da bezbedno odrasta?” istakla je ministarka i dodala da su politike koje su uvođene u predhodnom periodu imale pozitivne efekte na blagostanje dece.

 Obeležen Svetski dan deteta

,,Republika Srbija je jedna od 12 zemalja koja je prepoznata kao zemlja koja je ostvarila značajan napredak u oblasti zaštite prava dece u uličnoj situaciji, od 131 zemlje u kojima se prati sprovođenje nacionalnih odredaba za sprečavanje zloupotreba dečjeg rada,” rekla je ministarka i dodala da je u postupku donošenje Strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja, izrada Nacionalnog plana akcije za decu, ali i donošenje Zakona o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta, kao i izmene Porodičnog zakona.

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava dr Suzana Paunović podsetila je na to da je veliki deo Konvencije o pravima deteta u Srbiji pretočen u praksu, između ostalog i to da deca znaju koja su njihova prava i šta mogu da očekuju od odraslih. Dr Paunović je ukazala na to da su, u saradnji sa Kancelarijom UNICEF-a u Srbiji osnažene i organizacije civilnog društva koje se bave pravima deteta.

Direktorka Kancelarije UNICEF-a u Srbiji Ređina de Dominićis istakla je da je pomenuta Konvencija dokument UN koji je do sada ratifikovalo najviše država u svetu, što je uticalo i na povećanje broja dece koja pohađaju osnovnu školu za 40 odsto.

Predstavnik Delegacije Evropske unije u Srbiji Ingve Enstrom rekao je da sva deca treba da imaju pravo da odrastaju u pristojnom okruženju, kao i da je Evropska unija posebno posvećena poštovanju Konvencije o pravima deteta UN.

,,Bilo da se radi o zemljama Evropske unije ili onima koje nisu članice, sve aktivnosti u vezi sa ostvarivanjem Konvencije o pravima deteta su ono što vodi politiku EU. Zaštita prava deteta je prioritet kada je u pitanju proširenje Unije,” poručio je Enstrom.

19. novembar 2019.

Transparentnije finansiranje organizacija civilnog društva iz lokalnih budžeta

Predstavnici Bača, Raške, Valjeva, Niša, Vrnjačke Banje i stalna predstavnica Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), potpisali su danas u Šapcu Memorandum o saradnji, koji će služiti kao okvir za povećanje transparentnosti u finansiranju projekata civilnog sektora iz lokalnih budžeta u tim gradovima i opštinama. Potpisivanje ovog Memoranduma deo je projekta koji je podržala Vlada Švedske, čiji je cilj da doprinese odgovornom upravljanju javnim finansijama.

Ovih pet lokanih samouprava u Srbiji su se potpisivanjem Memoranduma obavezale da će unaprediti saradnju sa organizacijama civilnog društva u svojim gradovima i opštinama. Zajednički cilj svih potpisnika je da se unapredi kvalitet života građana, posebno u oblastima u kojima lokalne vlasti ne uspevaju da obezbede adekvatan odgovor na specifične potrebe određenih grupa stanovništva.

 Transparentnije finansiranje organizacija civilnog društva iz lokalnih budžeta

Ministarska bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku prisustvovala je potpisivanju Memoranduma i naglasila da su gradovi i opštine upravo onaj društveni činilac koji najbolje može da prepozna potrebe lokalnog stanovništva i da pronađe načine kako da se ove potrebe na najbolji mogući način zadovolje.

,,Iz tog razloga, jedinice lokalne samouprave bi trebalo da upotpune Agendu UN o ciljevima održivog razvoja do 2030. godine sa specifičnim merama, a sa ciljem jačanja sopstvenih kapaciteta za njeno ispunjenje, jer je učešće jedinica lokalne samouprave neophodno za dostizanje oko 65% od 169 podciljeva Agende 2030,” navela je ministarka.

Stalna predstavnica UNDP-a u Srbiji Fransin Pikap istakla je da, u partnerstvu sa švedskom vladom, UNDP podržava pet lokalnih samouprava u Srbiji da poboljšaju saradnju sa organizacijama civilnog društva i povećaju transparentnost u finansiranju projekata iz lokalnih budžeta.

 Transparentnije finansiranje organizacija civilnog društva iz lokalnih budžeta

„Naš cilj je da poboljšamo kvalitet života građana, omogućavanjem novih usluga i povećanjem kvaliteta postojećih.“ rekla je Pikap.

Potpisivanje Memoranduma o saradnji deo je projekta „Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama“ koji je podržala Vlada Švedske. Projekat, koji sprovodi UNDP u Srbiji, počeo je u junu 2019. i trajaće do septembra 2021. godine.

19. novembar 2019.

Ministarka Đukić Dejanović u opštini Bogatić

Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku prof. dr Slavica Đukić Dejanović posetila je danas opštinu Bogatić u okviru realizacije programa podrške sprovođenju mera populacione politike.

 Ministarka Đukić Dejanović u opštini Bogatić

Ministarka je istakla da u Bogatiću živi oko 26,6 hiljada stanovnika, prosečne starosti 43,8 godina. Kada je u pitanju natalitet, prof. dr Đukić Dejanović je navela da je 2018. godine u Bogatiću rođeno 207 beba, što je za tri bebe više nego 2017. godine i ujedno najveći broj beba koje su rođene u poslednje četiri godine.

Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku u poslednje dve godine izdvojio je preko 17 miliona dinara za mere populacione politike u opštini Bogatić. Sredstva su utrošena za dogradnju novog objekta, površine oko 250m2, u okviru predškolske ustanove „Slava Ković“, kao i za nabavku nameštaja i uvođenje novih aktivnosti u rad ove ustanove.

 Ministarka Đukić Dejanović u opštini Bogatić

„Moramo i dalje investirati u ovakve objekte, ali i u znanja vaspitačica koje se bave obrazovanjem naše dece, tako da edukacija i socijalizacija dece bude proširena na sve moguće nivoe,” rekla je prof. Đukić Dejanović.

Ministarka je obišla i Doma zdravlja Bogatić za čiju službu patronaže su kupljena tri vozila, kao i ultrazvučni aparat, u vrednosti od preko 10 miliona dinara.

 Ministarka Đukić Dejanović u opštini Bogatić

Predsednik opštine Bogatić Nenad Beserovac zahvalio se ministarki Đukić Dejanović i Kabinetu koji vodi i najavio je da će i naredne godine u budžetu opštine biti opredeljena finansijska sredstva u cilju poboljšanja mera populacione politike.

Ministarka Đukić Dejanović svoju posetu Bogatiću završila je obraćanjem u Kulturno-obrazovnom centru, gde su roditeljima najmlađih meštana Mačve dodeljena 140 auto-sedišta, za decu uzrasta od jedne do sedam godina.

18. novembar 2019.

Sastanak sa predsednikom opštine Opovo

Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku prof. dr Slavica Đukić Dejanović sastala se danas sa predsednikom opštine Opovo dr Zoranom Tasićem. Tema razgovora bila je demografska situacija u Opovu, kao jednoj od najmanjih opština u Vojvodini i Južnobanatskom okrugu. Na površini od 230 km2 u Opovu je nastanjeno 11.016 stanovnika, prosečne starosti 43 godine, a očekivano trajanje života iznosi 73 godine.

 Sastanak sa predsednikom opštine Opovo

Na sastanku se diskutovalo o iznalaženju najboljih rešenja za poboljšanje demografske situacije i planiranim aktivnostima na nivou opštine u narednom periodu. Pored upoznavanja sa predstojećim projektima i konkursima govorilo se i o izgradnji vrtića u naselju Sefkerin.

Ministarka Đukić Dejanović i dr Tasić razgovarali su i o međugeneracijskoj saradnji i solidarnost, odnosno uključivanju starije populacije u vaspitanje i obrazovanje dece. Jedan od primera je izgradnja dečijeg igrališta u čijoj okolini bi bio i prostor za razonodu roditelja, baka i deka.

18. novembar 2019.

Vrhovne revizorske institucije i Ciljevi održivog razvoja

Radni sastanak pod nazivom ,,Vrhovne revizorske institucije i Ciljevi održivog razvoja” održan je danas u hotelu ,,Metropol” u Beogradu, u organizaciji Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju - GIZ i Državne revizorske institucije.

Obraćajući se u uvodnom delu sastanka, prof. dr Slavica Đukić Dejanović ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politku navela je da je od 1. januara 2016. godine kada je stupila na snagu, Agenda 2030 jedna od najznačajnijih tema koja nas okuplja zbog toga što je upravo ovaj plan akcije za ljude, planetu i prosperitet dokument koji se tiče svih sadašnjih, ali i budućih generacija kojima ostavljamo našu planetu. ,,Ono što je posebno uočljivo jeste da se iz dana u dan, sve više podiže vidljivost značaja ovog dokumenta, kako na globalnom, tako i na nacionalnom nivou, što daje nadu da opočnemo novo poglavlje održivog razvoja,” istakla je ministarka.

 Vrhovne revizorske institucije i Ciljevi održivog razvoja

Prema njenim rečima, za dostizanje vizije održive budućnosti Srbije do 2030. godine ključno je uključivanje svih zainteresovanih strana koje zastupaju interese građana, države, civilnog društva, poslovnog sektora, akademske javnosti, medija i ostalih zainteresovanih aktera.

Govoreći o Dobrovoljnom nacionalnom izveštaju koji je predstavljen 17. jula 2019. godine na Političkom forumu na visokom nivou u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, prof. dr Đukić Dejanović je obrazložila da je sam proces Dobrovoljnog nacionalnog izveštavanja za nas bio mnogo više od pisanja značajnog dokumenta. ,,Ovaj proces je obuhvatio međusobnu saradnju, deljenje iskustava, izazova i primera dobre prakse između državnih organa vlasti, jedinica lokalne samouprave, organizacija civilnog društva, privrednih aktera, međunarodnih organizacija i ostalih partnera,” rekla je ministarka i dodala da je Dobrovoljni nacionalni izveštaj sačinjen u potpunosti prema smernicama Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, a pored glavnih poruka, dokumentu su pridodati i aneksi Republičkog zavoda za statistiku, UNICEF-a i organizacija civilnog društva.

,,U sadržaju Dobrovoljnog nacionalnog izveštaja, prati se napredak u dostizanju svih 17 Ciljeva održivog razvoja i to navodeći šta smo, kao država, u poslednje četiri godine preduzeli na putu ostvarenja Agende 2030,” istakla je ministarka navodeći da je u izveštaju posebna pažnja posvećena stavovima mladih i oceni Stalne konferencije gradova i opština.

 Vrhovne revizorske institucije i Ciljevi održivog razvoja

Prof. dr Đukić Dejanović je ukazala da su značajan doprinos u ovom izveštavanju imali pisani prilozi ministarstava, vladinih kancelarija, nezavisnih državnih organa, agencija, partnera iz privrede, organizacija Ujedinjenih nacija u Srbiji i drugih međunarodnih partnera, posebno Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju.

Učećše u radnom sastanku uzeli su i dr Duško Pejović predsednik Državne revizorske institucije, David Lal vođa projekta Nemačke razvojne saradnje ,,Reforma javnih finansija – finansiranje Agende 2030” - GIZ, prof. dr Milorad Mijatović predsednik Fokus grupe Narodne skupštine Republike Srbije za razvoj kontrolnih mehanizama za proces implementacije i nadzora nad sprovođenjem Ciljeva održivog razvoja, kao i gost iz Indonezije Judi Budiman iz INTOSAI-a (International Organization of Supreme Audit Institutions) međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija koji je dao osvrt na smernice za reviziju pripremljenosti za implementaciju Agende 2030, principe revizije svrsishodnosti, kao i na primere revizorskih izveštaja.

12. novembar 2019.

Ministarka Đukić Dejanović na Samitu u Najrobiju

 Ministarka Đukić Dejanović na Samitu u Najrobiju

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku i predsednica Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende UN o održivom razvoju do 2030. godine predvodi delegaciju Republike Srbije na Samitu posvećenom obeležavanju 25 godina od održavanja Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju (ICPD 25) u Najrobiju, Kenija. Tema ovogodišnjeg zasedanja koje se održava od 12 - 14. novembra je “Kako ubrzati obećanje“ sa naglaskom na ocenu napretka primene.

Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju(ICPD) na kojoj je 1994. godine u Kairu, 179 zemalja potpisalo Program akcije, dokument koji je označio sustinsku promenu u načinu razumevanja pitanja u vezi sa stanovništvom i razvojem. Program akcije je bio prvi dokument u oblasti populacionog razvoja, u kome kao cilj nije postavljeno dostizanje određenih demografskih ciljeva već je obrazloženo da istinski fokus razvojne politike mora biti poboljšanje života pojedinaca,muškaraca i žena, a da merilo napretka treba da bude smanjenje nejednakosti među ljudima. Delegati iz čitavog sveta složili su se u Kairu da su ljudska prava, uključujući reproduktivna prava, od suštinskog značaja za razvoj i da je osnaživanje žena i devojaka preduslov i put ka blagostanju i održivom razvoju. Program akcije ICPD-a poslužio je kao temelj Milenijumskim razvojnim ciljevima, a kasnije i Ciljevima održivog razvoja i značajno doprineo smanjenju siromaštva, unapređenju zdravlja i obrazovanja, a naročito promociji reproduktivnog zdravlja i prava, osnaživanju žena i rodne ravnopravnosti.

Tako je, na posredan način, drugi važan aspekt Samita i ocena napretka implementacije Agende UN o održivom razvoju do 2030. godine.

Ministarka Đukić Dejanović je u obraćanju istakla da je od usvajanja ICPD u Kairu, pre 25 godina, Republika Srbija učinila značajan napredak u domenu očuvanja i unapređenja seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Naglašeno je da se Srbija, kao i celokupni region, suočava sa izazovima u vezi sa negativnim demografskim trendovima i depopulacijom, starenjem stanovništva i upravljanjem migracijama. Kao odgovor na ova pitanja, rečeno je da Vlada Republike Srbije sprovodi niz mera usaglašenih sa Programom akcije ICPD. Ministarka je posebno izdvojila Strategiju podsticanja rađanja, naglasivši da je ovaj sveobuhvatni dokument donet sa primarnim ciljem da se u narednom periodu poveća stopa rađanja kroz niz mera i aktivnosti.

„U skladu sa Nacionalnim programom za očuvanje i unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja, Strategijom podsticanja rađanja i Nacionalnom strategijom za mlade, Vlada Republike Srbije će nastaviti rad na poboljšanju uslova za planiranje porodice,“ rekla je ministarka i dodala da edukacija o reproduktivnom zdravlju mora biti dostupna svima bez izuzetka.

 Ministarka Đukić Dejanović na Samitu u Najrobiju

„Posvećeni smo unapređenju obrazovanja i pristupu uslugama prilagođenim starosnoj dobi, posebno onim uslugama namenjenim adolescentima i omladini, unapređenju savetovališnog rada u gradovima i opštinama, programima vršnjačkog obrazovanja, sa posebnim usmerenjem na dostupnost svih ovih usluga marginalizovanim grupama,“ navela je ministarka.

Prema ministarkinim rečima, Vlada Republike Srbije će nastaviti sa sprovođenjem aktivnosti usmerenim ka okončanju rodno zasnovanog nasilja, unapređenjem koordinacije i multisektorskog pristupa primenom Zakona o sprečavanju porodičnog nasilja, uz posvećenost razvijanjasvih vrsta podrške žrtvama seksualnog nasilja.

„Vlada Republike Srbije je posvećena ispunjenju ovih ciljeva, kao i saradnji sa svim partnerima i zainteresovanim stranama. Posebno se ističe partnerstvo sa Populacionim fondom UN (UNFPA) u domenu zaštite i unapređenja seksualnog i reproduktivnog zdravlja, jačanja uloge porodice i dostojanstvenog starenja,“ zaključila je ministarka, uz napomenu da je dugoročan cilj izgradnja inkluzivnog društva, u kojem bi svi ljudi uživali jednaka prava, doprinoseći boljitku svojih zajednica, ne ostavljajući na tom putu nikoga iza kolone.

Samit u Najrobiju okupio je preko 6,000 učesnika iz čitavog sveta, uključujući predsednike država i vlada, državnih službenika visokog nivoa, poslanika, istraživača, predstavnika civilnog društva i predstavnika privatnog sektora koji će se u naredna tri dana obavezati na donošenje i sprovođenje politika i drugih inicijativa kako bi se dostigli ciljevi istaknuti i u Programu akcije koji je usvojen 1994. u Kairu.

Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) zajedno sa vladama Kenije i Danske koorganizuje Samit, uz podršku drugih vlada i partnerskih organizacija.

07. novembar 2019.

Sedmi međunarodni forum ,,Svetost materinstva“

 Sedmi međunarodni forum ,,Svetost materinstva“

Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku prof. dr Slavica Đukić Dejanović govorila je na otvaranju sedmog međunarodnog foruma ,,Svetost materinstva“, u organizaciji Karić fondacije i ruskog Fonda ,,Sveti Andrej Prvozvani“.

Ministarka Đukić Dejanović rekla je da ovakvi skupovi predstavljaju važna mesta susreta sa kojih se šalju poruke o značaju rađanja i porodičnog života, kao i uloge koju porodica ima na sve segmente društva, a posebno na zdravlje i socijalni život njenih članova, ekonomiju i sveobuhvatni društveni razvoj.

Govoreći o aktuelnim demografskim trendovima, ministarka je navela da se struktura porodice u Srbiji menja, da se brakovi sklapaju kasnije, da je prisutan trend odloženog rađanja, kao i smanjen broj dece u porodici. ,,Bračni parovi neretko žive u kohabitaciji, a pojedinci se odlučuju i za samohrano roditeljstvo. Neusklađenost obaveza na poslu i roditeljskih obaveza kod kuće jedan je od izazova sa kojima se savremene porodice suočavaju,“ navela je prof. Đukić Dejanović.

Ministarka je ukazala da Kabinet za demografiju i populacionu politiku koji vodi već treću godinu za redom dodeljuje bespovratna sredstva jedinicama lokalne samouprave u cilju sufinansiranja mera populacione politike. ,,Želela bih da ukažem da smo u protekle tri godine finansirali aktivnosti 161 opštine i grada sa preko 1,2 milijarde dinara. Iako je merna jedinica u demografiji jedna decenija, raduje nas i ohrabruje vest da se u prvih 10 meseci ove godine u Srbiji rodilo 612 beba više u odnosu na isti period prošle godine,” objasnila je prof. Đukić Dejanović.

Ministarka je na kraju istakla da Vlada Republike Srbije i Kabinet na čijem je čelu ostaju posvećeni kreiranju pogodne sadašnjosti i održive budućnosti za ljude svih generacija. ,,Istovremeno, očuvanje kako primarne tako i sekundarne porodice, kao nezamenjivog dela društva, ostaje naš prioritet, uz uvažavanje svih sloboda za svakog pojedinca,” rekla je ministarka i zaključila da će svi resursi Vlade biti angažovani u punom kapacitetu, kako bi se deca rađala i razvijala u našem društvu.

07. novembar 2019.

Predstavljeni rezultati istraživanja o međugeneracijskoj solidarnosti

U prostorijama Crvenog krsta Srbije danas je održana konferencija, pod nazivom „Međugeneracijska solidarnost između porodice i države“, na kojoj su predstavljeni rezultati tri istraživanja sprovedena u toku 2019. godine. Istraživanja je sproveo Crveni krst Srbije, u partnerstvu sa organizacijama Help Net i Centrom za odgovornu akciju, a uz podršku Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku.

Cilj istraživanja bio je da se ispitaju odnosi i veze među generacijama u različitim okruženjima i kontekstima, ali i potrebe neformalnih negovatelja. Rezultati ovih istraživanja trebalo bi da posluže kao smernice za formulisanje preporuka za unapređenje javnih politika, dizajniranje usluga koje su prilagođene potrebama porodica i svih generacija, ali i za promovisanje jednakih mogućnosti za sve generacije i njihovo učestvovanje u društvu.

Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku prof. dr Slavica Đukić Dejanović govorila je o trendu demografskog starenja i preobražaju strukture porodice koji zajedno čine međugeneracijsku solidarnost u svim društvima, zajednicama i porodicama još važnijom. Ministarka je napomenula da struktura porodice jeste promenjena, ali se njena funkcija ne smanjuje i ne menja, te da je neophodno tražiti pravilan balans uloga porodice, države, neformalnih negovatelja i formalnih usluga nege, usluga u zajednici i u institucijama, kako bi se kroz reformu javnih politika pripremio odgovor na demografsko starenje.

Prof. dr Đukić Dejanović se osvrnula na rezultate sva tri istraživanja. ,,Da bismo bolje razumeli potrebe savremene porodice u Srbiji, odličili smo se da partnerski realizujemo istraživanje ,,Međugeneracijska solidarnost između porodice i države”. Istraživanje je sprovedeno u petnaest opština u Republici Srbiji i u njemu su učestvovale 1.423 osobe različitih generacija. U fokus su stavljene potrebe porodice i značaj međugeneracijske solidarnosti, kao i stavovi o pristupu uslugama sistema i potrebama koje treba zadovoljiti,” navela je ministarka.

 Predstavljeni rezultati istraživanja o međugeneracijskoj solidarnosti

Predstavljajući rezultate, prof. dr Đukuć Dejanović je istakla da podaci ukazuju da postoji bliskost među članova porodica i to pre svega emocionalna u 82% ispitivanog uzorka. ,,Podrška porodici i bliskim porodičnim odnosima, kao i uključivanje međugeneracijske solidarnosti kroz javne politike u socijalne i zdravstvene politike, obrazovne sisteme i sveopšti razvoj društva, ostaju naši prioriteti,” rekla je ministarka.

Istraživanje “Starenje i međugeneracijska solidarnost u institucionalnom smeštaju” uključilo je 373 ispitanika, od kojih 309 iz državnih domova i 64 ispitanika iz privatnih domova. Rezultati su pokazali da velika većina korisnika domova za starije kao razlog prelaska u dom navodi nemogućnost da žive sami (49,7%), iznenadnu bolest (17,3%) i želju da se ne bude na teretu svojoj deci (21,2%). Deo istraživanja koji je evaluirao kvalitet života korisnika usmerava na povezanost između kvaliteta života i socijalnih odnosa sa porodicom i prijateljima.

,,Posebno smo se osvrnuli na one porodice koje brinu i neguju svog funkcionalno zavisnog člana. Veliki broj ljudi u našoj zemlji, ali i širom sveta posvećuje puno vremena negovanju starijeg člana porodice. Često je ovim članovima porodice neophodna pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, a njihov kvalitet života zavisi upravo od ukazane pomoći. Pružanje pomoći i nege može da bude dobro iskustvo, ali se često radi o usamljeničkom, teškom i retko priznatom poslu. Ova grupa ljudi koju zovemo neformalni negovatelji najčešće su članovi porodice, prijatelji ili susedi, a njihovo pružanje nege je proširenje već postojećeg socijalnog odnosa,” objasnila je ministarka.

Kako bi se bolje prepoznale potrebe i izazovi sa kojima se neformalni negovatelji suočavaju, sprovedeno je istraživanje “Unapređenje položaja neformalnih negovatelja u Republici Srbiji” koje je uključilo 352 osobe koje su se identifikovale kao neformalni negovatelji. Neformalni negovatelji/ce su najčešće negovali svoje najbliže krvne srodnike i to svoje roditelje (38.6%) ili decu (13.4%), kao i svoje supružnike (15.6%).

Na konferenciji je predstavljen i vodič za neformalne negovatelje pod nazivom “Ja, neformalni negovatelj”, koji sadrži kratke savete za neformalne negovatelje kako da što kvalitetnije brinu o osobi koju neguju, ali i kako da se brinu o sebi i o sopstvenom zdravlju.

06. novembar 2019.

Ministarka Đukić Dejanović u Ljuboviji i Bajinoj Bašti

Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku prof. dr Slavica Đukić Dejanović posetila je danas opštine Ljuboviju i Bajinu Baštu u okviru realizacije programa podrške sprovođenju mera populacione politike.

Ministarka je istakla da u Ljuboviji živi oko 12,8 hiljada stanovnika, prosečne starosti 45 godina. Kada je u pitanju natalitet, prof. dr Đukić Dejanović je navela da se trend rođenih beba u poslednjih nekoliko godina u Ljuboviji stabilizovao i iznosi oko 8 beba na 1.000 stanovnika, dok je recimo 2012. godine rođeno svega 6 beba na 1.000 stanovnika.

Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku u 2019. godini izdvojio je oko 6,6 miliona dinara za mere populacione politike u Ljuboviji, a sredstva su utrošena za izgradnju dečijeg izgrališta u okviru sportskog kompleksa u ovoj oštini.

 Ministarka Đukić Dejanović u Ljuboviji i Bajinoj Bašti

,,Ukupna vrendost radova iznosila je 7,4 miliona dinara, a opština Ljubovija takođe je uložila jedan deo sredstava kako bismo stvorili adekvatne uslove za razvoj motoričkih sposobnosti dece predškolskog i školskog uzrasta, kroz druženje i igru,” navela je ministarka i dodala da su u okvriru igrališta postavljene i klupe za dojenje i stolovi za šah.

U opštini Bajina Bašta, ministarka je uručila ključeve od automobila direktorki Doma zdravlja Bajina Bašta dr Stojanki Đurić i direktorki predškolske ustanove “Neven” Vesni Leštarević.

Ministarka je rekla da u Bajinoj Bašti živi oko 24,3 hiljade stanovnika, prosečne starosti 45 godina i ukazala na pozitivne demografske indikatore koji govore da dužina života u ovoj opštini za muškarce iznosi 75 godina, a za žene 80 godina, što je više od proseka na nivou Srbije.

Prof. Đukić Dejanović je istakla da je u 2018. godini u Bajinoj Bašti rođeno 216 beba, što je najveći broj rođenih beba još od 2010. godine. ,,Poređenja radi, u 2018. godini je rođeno za 26 beba više nego 2017. godini, a 2015. godine je na primer rođeno samo 177 beba u ovoj opštini,” objasnila je ministarka.

Prema njenim rečima, u poslednje dve godine, u Bajinu Baštu je uloženo oko 10 miliona dinara od strane Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku, a čine se maksimalni napori kako bi se podstakli mladi bračni parovi da ostanu da žive i rade u manjim sredinama.

 Ministarka Đukić Dejanović u Ljuboviji i Bajinoj Bašti

Ministarka Đukić Dejanović je obišla i osnovnu školu „Sveti Sava“, gde su u potpunosti opremljene dve učionice za izvođenje celodnevne nastave, kao i Dnevni boravak za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju, gde je rekonstruisana hidrantska mreža, kupljen Beringerov aparat, a finansirana je i usluga lični pratilac za decu ometenu u razvoju.

05. novembar 2019.

Druga Nacionalna konferencija o filantropiji

Druga po redu Nacionalna konferencija o filantropiji, pod nazivom ,,Zajedno za snažnije zajednice“, održana je danas u hotelu ,,Zira”, u organizaciji Trag fondacije, Američke agencije za međunarodni razvoj, Koalicije za dobročinstvo koju predvodi Fondacija Ana i Vlade Divac, uz podršku Saveta za filantropiju, pri Kabinetu predsednice Vlade Republike Srbije.

Otvarajući konferenciju ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku prof. dr Slavica Đukić Dejanović istakla je da današnji skup predstavlja jedan od najznačajnijih filantropskih događaja godine i dodala da je tradicija filantropije duga u Srbiji i da igra vrlo značajnu ulogu u razvoju društva.

Vlada Republike Srbije je u toku 2018. godine formirala Savet za filantropiju, a ministarka Đukić Dejanović se osvrnula na prioritete rada Saveta u toku prvih godinu dana rada.

,,Jedna od značajnih aktivnosti Saveta za filantropiju je formiranje radne grupe za unapređenje zakonskog okvira za doniranje viškova hrane. Pored toga, izrađen je i priručnik za poreska umanjenja za davanje za opšte dobro koji je na raspolaganju poreskim upravama i pravnim licima, a radilo se i na oslobađanju od PDV-a na donacije u robi pravnih lica, kao i na podizanju neoporezivog iznosa stipendija za učenike i studente”, izjavila je ministarka Đukić Dejanović i naglasila da zajedničkim radom možemo da stvorimo modele za dalji razvoj filantropske zajednice. Kada je reč o stipendiranju, ministarka je navela da je predloženo da se neoporezivi deo stipendija podigne sa 11.741,00 dinara, na 30.000,00 dinara, na mesečnom nivou.

 Druga Nacionalna konferencija o filantropiji

Direktorka Kancelarije za demokratski i ekonomski razvoj USAID-a u Srbiji Šenli Pinčoti izjavila je da je Nacionalna konferencija dobra prilika za dijalog civilnog, privatnog i javnog sektora.

,,Srbija je predvodnik u diskusijama o filantropiji. Duh dobročinstva je u osnovi vaše kulture. Vi ste svojim primerom predvodnik u regionu i drago mi je što su danas prisutne kolege iz regiona, koje su došle da uče o tome koliko ste i kako napredovali. Politike moraju da prate ovu kulturu i to je čitava ideja koja stoji iza projekta za unapređenje okvira za davanje”, izjavila je direktorka Pinčoti.

Izvršna direktorka Trag Fondacije Biljana Dakić Đorđević izjavila je da se sa nestrpljenjem očekuju dalje aktivnosti Saveta za filantropiju i Koalicije za dobročinstvo, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj, imajući u vidu i druge aktivnosti na kojima se kontinuirano radi, kao što su olakšice za doniranje viškova hrane, stvaranje stimulativnog okruženja za davanje pojedinaca, kao i definisanje kriterijuma za oslobađanje donacija od PDV-a.

Analiza Fondacije ,,Katalist Balkans” pokazala je da građani Srbije izdvajaju u dobrotvorne svrhe najviše za zdravstvo, obrazovanje i za siromašne. Povodom Nacionalnog dana davanja, u kampanji ,,Škola dobrih ljudi”, za 60 osnovnih škola u Srbiji prikupljeno je preko 9 miliona dinara, a u toku 2018. godine građani i kompanije donirali su ustanovama i pojedincima oko 27,3 miliona evra, uprkos naplati PDV-a na donacije.

Ovogodišnja Nacionalna konferencija o filantropiji okupila je preko sto predstavnika iz civilnog, javnog i korporativnog sektora, uključujući i predstavnike medija. Tokom devet sesija, vođen je dijalog o izgradnji podržavajućeg pravnog i fiskalnog okvira za davanje za opšte dobro, predstavljeni su podaci o filantropskim trendovima, kao i aktuelne filantropske prakse u razvoju.

04. novembar 2019.

Otvoren rekonstruisan kuhinjski blok u Rekovcu

Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku prof. dr Slavica Đukić Dejanović otvorila je danas rekonstruisan kuhinjski blok u Osnovnoj školi „Svetozar Marković“ koji će biti na raspolaganju i Predškolskoj ustanovi „Miloje Milojević“ u Rekovcu.

Ministarka Đukić Dejanović je navela da su opštini Rekovac u poslednje dve godine, pored adaptacije kuhinjskog bloka, dodeljena sredstva i za edukaciju mladih na temu zaštite reproduktivnog zdravlja, obezbeđeno je deset plastenika za mlade bračne parove u levačkom kraju, a kupljen je i prenosni ultrazvučni aparat.

 Otvoren rekonstruisan kuhinjski blok u Rekovcu

,,Ovo je jedan od načina da stvorimo bolje uslove za mališane koji su ovde, a tu su i druge mere u koje smo zajednički uložili, kako bi mladi ostali u Rekovcu i na taj način poboljšali demografsku sliku ove opštine i učinili je poželjnijim mestom za život,” rekla je ministarka Đukić Dejanović.

,,Što se samog objekta tiče, videli smo kako je izgledao i kako izgleda sada. Mališani će u ovakvim uslovima moći na pravilan način da se hrane. To će ujedno biti i jedan oblik socijalizacije, gde će njihovi vaspitači i nastavnici zajedno sa njima podići kult zajedničke ishrane na onaj nivo koji podrazumeva i obrazovanje, a ne samo ishranu,” istakla je ministarka.

 Otvoren rekonstruisan kuhinjski blok u Rekovcu

Predsednik opštine Rekovac dr Aleksandar Đorđević zahvalio se ministarki i Kabinetu za demografiju i populacionu politiku na ovoj podršci, dodavši da objekat zadovoljava najsaveremenije standarde, kako bi se obezbedili najbolji uslovi za decu koja će ga sa radošću korisiti.

Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku izdvojio je za opštinu Rekovac, u poslednje dve godine, oko 10 miliona dinara, u okviru Javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Pogledajte starija saopštenja

 Vrh strane