MENI

Naslovna » Arhiva » Aktivnosti - jul 2019. godine

Aktivnosti

24. jul 2019.

Godinu dana rada Komisije za borbu protiv narkomanije u školama

Povodom godinu dana rada Komisije za borbu protiv narkomanije u školama, u Vladi Republike Srbije danas je održana konferencija za novinare na kojoj su predstavljeni dosadašnji rezultati rada ove Komisije.

 Godinu dana rada Komisije za borbu protiv narkomanije u školama

Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku prof. dr Slavica Đukić Dejanović navela je da je za godinu dana dosta toga urađeno, pre svega, na edukaciji timova za rad sa mladima, a zatim i na edukaciji, kako učenika, tako i nastavnika i roditelja o štetnim posledicama upotrebe droga. Ministarka je istakla da su timovi sproveli edukaciju dece u školi, kako bi im približili na koji način se upotrebom psihoaktivnih supstanci razboljevaju oni, ali i cela porodica.

,,Mladi u Srbiji, kao i svugde u svetu, u težnji da odškrinu vrata raja ulaze u pakao”, rekla je ministarka i naglasila da bez uključivanja porodice taj ozbiljan problem ne može biti rešen, te da je važno što su u program edukacije bili uključeni i roditelji.

Ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar istakao je da je Komisija formirana pre godinu dana zbog serije nemilih događaja, gde su deca koristeći psihoaktivne supstance izgubila život.

,,Država nije ostala gluva na sve što se dešava. Formirana je komisija koja je za godinu dana ostvarila dobre rezultate. Deci treba pomoći da shvate kolika je opasnost od droge, da je ne probaju i da se bave sportom”, rekao je dr Lončar.

Ministar je naglasio da postoje stvari na kojima se mora više raditi, a kao posebno zabrinjavajuću činjenicu istakao to što više od 50 odsto dece nema nikava saznanja o štetnosti droge i što o tome nisu dobili nikakve informacije ni kod kuće ni u školi. Govoreći o strožim kaznama za narkodilere, istakao je da će Komisija i dalje insistirati da kazne budu maksimalne, a dileri procesuirani u najkraćem roku.

Ministar je najavio da je u pripremi Nacionalni program za prevenciju upotrebe psihoaktivnih supstanci koji će usvojiti Vlada Republike Srbije.

Svaki drugi adolescent u Srbiji nikada nije dobio informaciju kod kuće ili u školi koje su to štetne posledice upotreba droge, pokazalo je istraživanje koje je sprovela Komisija za borbu protiv narkomanije u školama. Istraživanje je rađeno na uzorku od 11.850 učenika, a obuhvaćeni su mladi uzrasta od 13 do 17 godina. Rezultati istraživanja su pokazali da 75 odsto mladih nikada nije imalo priliku da razgovara sa stručnjacima o svojim emocionalnim stanjima koja prati adolescenciju. Iz tog razloga, Komisija je svoj rad usmerila na formiranje timova koji su održali brojne tribine u školama širom Srbije.

Načelnica Odeljenja za bolesti zavisnosti Klinike za psihijatriju KC Vojvodine dr Aleksandra Dickov rekla je da su tribine održane za 39.133 učenika, 7.644 nastavnika i 3.243 roditelja i dodala da je izrađeno uputstvo za postupanje u osnovnim i srednjim školama, u slučaju pojave droge u školi koje je poslato svim obrazovnim ustanovama.

Dr Dickov je naglasila da je Komisija za godinu dana radila i na sprovođenju preventivnog programa kroz sport i kontinuiranu edukaciju u šest osnovnih škola u Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu, Leskovcu i Novom Pazaru. Prema njenim rečima, usvojena je i inicijativa za izmenu Krivičnog zakonika za uvođenje strožijih kazni, za narkodilere koji nude drogu maloletnim licima i koriste maloletnike pri prodaji droge. Dopune Krivičnog zakonika određuju kazne od pet do 15 godina zatvora za ovo krivično delo.

23. jul 2019.

Održana deseta sednica Odbora za prava deteta

Održana deseta sednica Odbora za prava deteta

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, deca i mladi u Srbiji izloženi su većem riziku od siromaštva, nego odraslo stanovništvo, navela je danas ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku i predsednica Saveta za prava deteta prof. dr Slavica Đukić Dejanović, na desetoj sednici Odbora za prava deteta Narodne skupštine Republike Srbije, na kojoj je razmotren Izveštaj o radu Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije.

Članovi Odbora upoznati su sa aktivnostima Saveta za prava deteta od poslednjeg izveštaja iz 2018. godine. Prema ministarkinim rečima, stopa rizika siromaštva u 2017. godini za decu iznosila je 30,5 odsto, a za mlade 29,7 odsto, što je premašilo stopu za opštu populaciju, koja je bila 25,7 odsto. Ministarka je istakla da su deca u Srbiji suočena sa sve manjim rizikom smrtnosti u najranijem periodu života i da je stopa smrtnosti dece do pet godina smanjena sa 18 smrtnih ishoda na 1.000 dece u 1990. godini na 5,8 u 2017. godini. Međutim, deca romske populacije imaju manje šanse da prežive u ranom uzrastu, na šta ukazuje stopa smrtnosti od 14,4 na 1.000 dece u 2014. godini, upozorila je ministarka.

”Zdravstveni problemi, koji nalažu jači strateški odgovor, obuhvataju trend smanjenja vakcinacije dece i posledični rast prevalencije malih boginja,” istakla je prof. dr Đukić Dejanović i podsetila na to da su u protekloj deceniji ostvarena značajna poboljšanja u pripremi dece za školu kroz pripremni predškolski program, pri čemu je taj procenat sa 87,2 u 2009. godini povećan na 98,2 odsto u 2017. godini.

Ministarka je napomenule da je u februaru ove godine oformljena i Nacionalna koalicija za suzbijanje dečjih brakova, čiji je cilj okončanje dečji brakova, naročito među romskom populacijom i to kroz zagovaranje za otklanjanje institucionalnih i društvenih prepreka za sprovođenje zakonodavnih i strateških dokumenata, kao i promociju primera dobre prakse koji se realizuju u partnerstvu vladinog, nevladinog, privatnog sektora i medija.

Na šestoj sednici Saveta za prava deteta, održanoj 12. februara, prisustvovala je i direktorka UNICEF u Srbiji g-đa Ređina de Dominićis, kao i gošća iz Maroka g-đa Nađat Mđid Mala, koja ima bogato iskustvo u zaštiti prava dece, autorka je mnogih radova u ovoj oblasti, a bila je i Specijalni izvestilac Generalnog sekretara UN za trgovinu decom, dečju prostituciju i dečju pornografiju. Ona je sa članovima Saveta podelila svoja saznanja i iskustva o radu sličnih tela kao što je Savet za prava deteta u drugim zemljama (Kanada, Irska, Mauricijus, Kenija).

Na narednoj sednici Saveta koja je održana 15. maja, članovi su informisani o Godišnjem izveštaju o sprovođenju Akcionog plana za poglavlje 23 u oblasti prava deteta, o izmenama i dopunama Porodičnog zakona u oblasti zaštite prava deteta, o preporukama sa sednice predstavnika učeničkih parlamenata Republike Srbije i dece aktivista u oblasti prava deteta donetih u toku Dečje nedelje od 1. do 7. oktobra 2018. godine. Takođe, članovi su upoznati i sa aktivnostima različitih resora na ostvarivanju mera predviđenih operativnim zaključcima sa seminara o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja u oblasti zaštite dece romske nacionalnosti.

Ministarka je obavestila članove Odbora za prava deteta da je, kao predsednica Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende Ujedinjenih nacija o održivom razvoju do 2030. godine, predvodila delegaciju Srbije na četvorodnevnom ministarskom sastanku Političkog foruma na visokom nivou o održivom razvoju, koji je održan od 15. do 18. jula, u sedištu UN u Njujorku.

Narodni poslanici su u diskusiji koja je usledila zaključili da su glavni izazovi sa kojima se susreće Savet uključivanje romske dece u osnovne i srednje škole i smanjenje siromaštva dece u uzrastu do 18 godina. Članovi Odbora istakli su i punu podršku i pomoć iz njihovog delokruga delovanja.

17. jul 2019.

PREDSTAVLjEN PRVI DOBROVOLjNI NACIONALNI IZVEŠTAJ SRBIJE O SPROVOĐENjU AGENDE 2030 ZA ODRŽIVI RAZVOJ

Predstavljen Prvi dobrovoljni nacionalni izveštaj Srbije o sprovođenju agende 2030 za održivi razvoj

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku i predsednica Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende UN o održivom razvoju do 2030. godine predvodi delegaciju Republike Srbije na četvorodnevnom ministarskom sastanku Političkog foruma na visokom nivou o održivom razvoju koji se održava od 15. do 18. jula u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Tema ovogodišnjeg sastanka je ,,osnaživanje ljudi i osiguranje inkluzivnosti i jednakosti”, a 47 država članica Ujedinjenih nacija predstaviće svoje Dobrovoljne izveštaje o sprovođenju Agende 2030 za održivi razvoj, a među njima po prvi put i Srbija.

Predstavljajući izveštaj, ministarka Đukić Dejanović je istakla da je Srbija ovaj proces shvatila više od pisanja jednog dokumenta. Prema njenim rečima, to je bilo sagledavanje međusobne saradnje i deljenje iskustava, izazova i primera dobre prakse između: državnih organa vlasti, jedinica lokalne samouprave, organizacija civilnog društva, privrednih aktera, međunarodnih organizacija i ostalih partnera. Centralni deo prvog Dobrovoljnog nacionalnog izveštaja Srbije čine stavovi mladih i ocena Stalne konferencije gradova i opština, kao svojevrsni jedinstven glas jedinica lokalne samouprave. ,,Vizija održive budućnosti koju delimo sa našom decom i mladima zauzima glavnu ulogu u ovom izveštaju, jer će današnja deca i mladi biti nosioci društva i društvenih promena 2030. godine,” istakla je ministarka i ukazala na značaj jedinica lokalne samouprave, kao aktera koji sprovođenjem Agende 2030 direktno utiču na donešenje boljitka svim građanima.

Prof. dr Milorad Mijatović, predsednik Fokus grupe Narodne skupštine Republike Srbije za razvoj kontrolnih mehanizama za proces implementacije i nadzora nad sprovođenjem Ciljeva održivog razvoja osvrnuo se na aktivnosti koje je Narodna skupština sprovela u praćenju sprovođenja ciljeva u poslednje dve godine i najavio buduće aktivnosti. ,,U narednom periodu, predstoje nam dve vrste aktivnosti. Sa jedne strane, to je animiranje javnosti putem sredstava javnog informisanja na nacionalnom i lokalnom nivou, kako bismo ukazali na značaj valjane implementacije Ciljeva održivog razoja (COR). Drugo, planiramo da otpočnemo kampanju po gradovima u Srbiji u kojoj će poslanici razgovarati, pre svega, sa mladima – od obdaništa, osnovnih, srednjih škola i fakulteta o značaju implementacije COR za njihovu budućnost, ali i sa lokalnim organima vlasti, udruženjima građana i medijima. Želja nam je da čujemo i njihove potrebe i ideje, kako da napravimo od Srbije bolje mesto za život,“ rekao je prof. Mijatović.

Predstavljen Prvi dobrovoljni nacionalni izveštaj Srbije o sprovođenju agende 2030 za održivi razvoj

Tijana Čupić, omladinski delegat Republike Srbije u Ujedinjenim nacijama najavila je film o stavovima mladih o COR, vrednovanju napretka u njihovom dostizanju i očekivanjima koje buduće aktivnosti žele da vide u njihovoj primeni koji je napravljen i prikazan u UN u saradnji sa Kancelarijom UNICEF-a u Srbiji.

Istog dana, ministarka Đukić Dejanović učestvovala je i u generalnoj debati u okviru Političkog foruma na visokom nivou. Zvaničnici su u debati ukazali na brojne izazove sa kojima se države suočavaju, u različitim delovima sveta u primeni Agende 2030, posebno one najmanje razvijene i naglasili potrebu neophodne političke posvećenosti i jačanja partnerstva sa javnim i privatnim sektorom, civilnim društvom i akademijom. Ministarka je istakla da je sastanak bio prilika da se u sedištu Ujedinjenih nacija, uz prisustvo velikog broja predstavnika država članica i civilnog društva, ukaže na značaj implementacije COR i procesa evrointegracija u Srbiji. Prof. dr Đukić Dejanović je još jednom naglasila posvećenost Srbije sprovođenju Agende 2030 i ispunjavanju njenih ciljeva, kao i promovisanju značaja regionalne saradnje u ovoj oblasti. Ministarka je podsetila da je Srbija, u septembru 2018. godine, bila domaćin Subregionalne konferencije o promociji napretka zemalja u regionu u sprovođenju Agende 2030 koja je ocenjena kao izuzetno uspešna, postavljajući dobru osnovu za nastavak regionalne saradnje na putu dostizanja COR.

Predstavljen Prvi dobrovoljni nacionalni izveštaj Srbije o sprovođenju agende 2030 za održivi razvoj

Na kraju dana, ministarka Đukić Dejanović je učestvovala, kao jedan od glavnih panelista, na pratećem događaju na marginama Političkog foruma na visokom nivou, u organizaciji Agencije UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), na temu rodno odgovornog budžetiranja. ,,Ako bi trebalo da izdvojim nešto po čemu je Srbija u regionu specifična i predstavlja primer dobre prakse to je rodno odgovorno budžetiranje koje smo uveli u javne finansije 2015. godine,” navela je ministarka, posebno se osvrćući na indeks rodne ravnopravnosti koji je Srbija uvela 2016. godine kao jedina zemlja van Evropske unije. Između dva izveštajna perioda napravljen je veći pomak u poređenju sa evropskim prosekom, tako da je ovaj indeks u 2018. godini iznosio 55,8 poena. ,,Cilj nam je da se rodna ravnopravnost u našoj zemlji i dalje unapređuje, posebno kada je u pitanju segment rada, odnosno nejednakih zarada za isti rad i vremena, jer briga o porodici, deci i bolesnom članu porodice najčešće uglavnom pada na žene,” zaključila je ministarka.

Ovogodišnji Politički forum ocenjen je vrlo uspešnim, posebno imajući u vidu da je skup okupio veliki broj visokih zvaničnika. Učešće delegacije Republike Srbije, kao i predstavljanje prvog Dobrovoljnog nacionalnog izveštaja doprinelo je prepoznatljivosti naše zemlje kao odgovornog partnera, snažno posvećenog implementaciji Agende 2030 o održivom razvoju.

16. jul 2019.

MINISTARKA ĐUKIĆ DEJANOVIĆ SA REGIONALNNOM DIREKTORKOM UNFPA ZA ISTOČNU EVROPU I CENTRALNU AZIJU

Ministarka Đukić Dejanović sa regionalnnom direktorkom UNFPA za istočnu Evropu i Centralnu Aziju

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku i predsednica Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende UN o održivom razvoju do 2030. godine predvodi delegaciju Republike Srbije, na četvorodnevnom ministarskom sastanku Političkog foruma na visokom nivou o održivom razvoju koji se održava od 15. do 18. jula 2019. godine, u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. U sastavu delegacije su i prof. dr Milorad Mijatović, predsednik Fokus grupe Narodne skupštine Republike Srbije za razvoj kontrolnih mehanizama za proces implementacije i nadzora nad sprovođenjem Ciljeva održivog razvoja i Tijana Čupić, omladinski delegat Republike Srbije u Ujedinjenim nacijama. Tema ovogodišnjeg sastanka je osnaživanje ljudi i osiguranje inkluzivnosti i jednakosti, a 47 država članica Ujedinjenih nacija predstaviće svoje Dobrovoljne nacionalne izveštaje o sprovođenju Agende 2030 za održivi razvoj, a među njima po prvi put i Srbija.

Drugogog dana foruma, ministarka Đukuć Dejanović sastala se sa regionalnom direktorkom Fonda Ujedinjenih nacija za stanovništvo (UNFPA) za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju, Alanom Armitaž sa kojom je razgovarala o položaju mladih i starijih sugrađana, zaštiti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i merama populacione politike Republike Srbije. Ministarka se zahvalila regionalnoj direktorki na pomoći koju UNFPA pruža Republici Srbiji i izrazila posvećenost budućoj saradnji. Regionalna direktorka pohvalila je aktivnosti naše zemlje i najavila dalju podršku u budućim aktivnostima.

Ministarka Đukić Dejanović predstaviće sutra, 17. jula 2019. godine prvi Dobrovoljni nacionalni izveštaj Republike Srbije, učestvovaće u generalnoj debati u okviru Političkog foruma na visokom nivou, a biće i jedan od glavnih panelista na pratećem događaju koji će se održati na marginama foruma, u organizaciji Agencije UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), na temu rodno odgovornog budžetiranja.

10. jul 2019.

Obeležen Svetski dan stanovništva

Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku, Populacioni fond Ujedinjenih nacija u Srbiji (UNFPA) i Poverenik za zaštitu ravnopravnosti obeležili su danas Svetski dan stanovništva, na platou ispred Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i  populacionu politiku prof. dr Slavica Đukić Dejanović navela je da je broj ljudi u svetu dostigao 7,6 milijardi, a prema projekcijama, do kraja veka na Zemlji će živeti čak 11 milijardi ljudi.

Ministarka Đukić Dejanović je rekla da je prema poslednjim podacima Republičkog zavoda za statistiku u Srbiji broj ljudi pao ispod 7 miliona, a izazovi sa kojima se suočavamo su odloženo rađanje, migracije i starenje stanovništva. Prema njenim rečima, ne postoji vlada ili organizacija koja sama može da reši ova pitanja, uz ocenu da je veoma važno da svi daju doprinos tome da nam budućnost bude bolja.

Obeležen Svetski dan stanovništva

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković istakla je da ove godine posle dužeg perioda imamo više rođenih beba, što je razlog za radost i dodala da nije dovoljno raditi samo na povećanju broja dece, već na boljem upravljanju migracijama.

,,Samo kroz dobar sistem obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, bolju ekonomiju i stabilnost, uz jake institucije i jednake šanse, mogu se stvoriti preduslovi kako bi pre svega mladi želili da ostanu u Srbiji,” navela je poverenica.

Zamenica direktora UNFPA u Srbiji Marija Raković istakla je da je u Srbiji stopa prirodnog priraštaja 1,5 i dodala da se Populacioni fond Ujedinjenih nacija zalaže za ulaganje u ljudski kapital, što znači da se ljudima omogući, prvenstveno, dobro obrazovanje i adekvatna socijalna i zdravstvena zaštita.

Obeležen Svetski dan stanovništva

Centralna aktivnost današnjeg obeležavanja Svetskog dana stanovništva bila je ,,Živa biblioteka”. Reč je o specifičnom projektu Saveta Evrope koji u Srbiji sprovodi Poverenik za zaštitu ravnopravnosti u kome su knjige živi ljudi, pažljivo odabrani iz društvenih grupa prema kojima često sudimo na osnovu duboko uvreženih predrasuda i negativnih “stereotipa”. Cilj je da što više ljudi, iz “prve ruke” čuje autentične životne priče onih koji su drugačiji. Razbijanje negativnih stereotipa i predrasuda je osnovni uslov za smanjenje diskriminacije, što u konačnom vodi stvaranju uslova za kvalitetniji život, bolje razumevanje i međusobno poštovanje.

Prateća aktivnost događaja bila je oslikavanje platna porukama koje će biti ,,poslate u svet” putem društvenih mreža, kao simbolično povezivanje građana Srbije sa drugim delovima planete.

Ovim povodom obeleženo je i 50 godina UNFPA, kao i 25 godina Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju, koja je 1994. godine u Kairu okupila 10.000 delegata iz 179 zemalja, uključujući i Srbiju.

10. jul 2019.

O značaju nauke u borbi protiv klimatskih promena

Predstavnici Vlade Republike Srbije, Narodne skupštine Republike Srbije i Delegacije Evropske unije u Srbiji, ukazali su danas, na konferenciji ,,Nauka u parlamentu”, na značaj i mesto nauke u donošenju političkih odluka i zakonskih regulativa, posebno u oblasti klimatskih promena sa kojima se suočava svet.

Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku prof. dr Slavica Đukić Dejanović ukazala je da je od posebnog značaja što je organizacija ovog događaja dodeljena Srbiji, kao prvoj zemlji van Evropske unije kojoj je pripala ova čast.

Ukazujući na centralnu temu događaja u vezi sa uticajem klimatskih promena na društvo, ministarka je rekla da se sam napredak na polju nauke ne može učiniti na uštrb naše okoline i planete i da jedino uz jedan obazriv i ekološko prihvatljiv pristup možemo načiniti korak bliže ka boljoj budućnosti.

Ministarka Đukić Dejanović je najavila da će 17. jula, u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, biti predstavljen prvi Dobrovoljni nacionalni izveštaj Republike Srbije o primeni Agende UN o održivom razvoju do 2030. godine. Navodeći šest prioriteta Vlade Republike Srbije na putu ostvarenja sopstvenih i Ciljeva održivog razvoja ministarka je posebno istakla postizanje bržeg, inkluzivnog i održivog privrednog rasta baziranog na ekonomskom, naučnom i inovacionom potencijalu, obrazovanje za 21 vek, i digitalizaciju, kao oblasti koje su tesno skopčane sa naukom i obrazovanjem i u koje država planira dalje da ulaže, kako bismo išli u korak sa svetom.

 O značaju nauke u borbi protiv klimatskih promena

Prema ministarkinim rečima, obrazovna baza Republike Srbije je više nego dobra i upravo ulaganje u tu bazu, mlade talentovane ljude znači ulaganje u bolju budućnost naše zemlje. Ministarka je istakla da je posebna pažnja u Dobrovoljnom nacionalnom izveštaju usmerena na mlade ljude i njihovo kvalitetno obrazovanje.

,,Kao što navodimo u samom izveštaju, obrzovanje omogućava deci da u potpunosti ostvare svoj potencijal, da izbegnu siromaštvo ili izađu iz njega, da povećaju šanse za socijalnu uključenost i kvalitetan život,” istakla je ministarka i dodala da je za državu, obrazovanje dece preduslov svakog rastsa i razvoja.

Na otvaranju konferencije obratili su se i predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević, ministarka nauke Crne Gore dr Sanja Damjanović i ambasador Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici. 

Konferencija ,,Nauka u parlamentu” održana je u Narodnoj skupštini Republike Srbije u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Centra za promociju nauke, povodom 10. jula nacionalnog Dana nauke, a centralne teme panela uključile su obnovljive izvore energije, klimatske promene i vodu, kao i kvalitet vazduha i gasove staklene bašte.

Pogledajte starija saopštenja

 Vrh strane