MENI

Naslovna » Arhiva » Aktivnosti - januar 2020. godine

Aktivnosti

31. januar 2020.

Predstavljen projekat „Jednaki - ka rodnoj ravnopravnosti usklađivanjem radnog i porodičnog života zaposlenih"

Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku, u saradnji sa Fondacijom Ana i Vlade Divac započeo je sa realizacijom novog projekta „Jednaki - ka rodnoj ravnopravnosti usklađivanjem radnog i porodičnog života zaposlenih“ koji se bavi poboljšanjem usklađivanja radnog i porodičnog života." Projekat će se u narednih 18 meseci sprovoditi, uz finansijsku podršku Evropske unije, kroz program „Prava, jednakost i državljanstvo (2014-2020).“

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku istakla je da projekat ,,Jednaki - ka rodnoj ravnopravnosti usklađivanjem radnog i porodičnog života zaposlenih” predstavlja još jednu u nizu aktivnosti na putu stvaranja zdrave radne atmosfere, uspešnije i konkurentnije privrede, ali i povećanja broja zadovoljnih roditelja, što sve treba da dovede i do značajnijih rezultata i popravljanja parametara populacione dinamike.

 Predstavljen projekat Jednaki - ka rodnoj ravnopravnosti usklađivanjem radnog i porodičnog života zaposlenih

,,U 2019. godini rođeno oko 340 beba više u odnosu na 2018. godinu, što govori da mere populacione politike polako počinju da daju početne rezultate. Želela bih da se zahvalim Delegaciji Evropske unije u Srbiji koja je prepoznala značaj i pružila finansijsku podršku projektu ,,Jednaki”, i da izrazim uverenje da ćemo u saradnji sa našim partnerima Fondacijom Ana i Vlade Divac napraviti korak bliže ka stvaranju takvog ambijenta u Srbiji koji će biti naklonjen zaposlenim parovima da se lakše odluče na roditeljstvo, a roditeljima da se odluče na proširenje porodice. Želimo prosperitetnu Srbiju profesionalno ostvarenih majki i očeva, sposobnih, zadovoljnih i zdravih ljudi koji će pored poslovnih obaveza imati dovoljno vremena da se aktivno posvete odrastanju svoje dece,” navela je ministarka.

Cilj projekta "Jednaki - Ka rodnoj ravnopravnosti usklađivanjem radnog i porodičnog života zaposlenih“ je jačanje partnerskog odnosa između zaposlenih i poslodavaca, kao i informisanje o pravima iz oblasti rada i zapošljavanja, sa posebnim akcentom na žene. Pokrenuli smo projekat imajući u vidu da u Srbiji i dalje postoji neravnopravnost između polova, kao i stereotipi kada je u pitanju uloga žene u porodičnom životu.

,,Imamo zadovoljstvo da realizujemo aktivnosti u više od 20 opština u Srbiji i razgovaramo sa više od 5.000 građana, predstavnika kompanija, civilnog društva, lokalne samouprave, medija i tako zajedno menjamo stereotipe koji su jedna od najvećih prepreka u ostvarivanju ravnoteže između radnog i porodičnog života. Naša Fondacija već 12 godina u Srbiji je realizujući više od 100 projekata pomogla 700.000 ljudi. Susrećemo se sa primerima dobre prakse i jednakosti ali moramo da istaknemo da je više primera neravnopravnosti među polovima i naš zadatak će i ovoga puta biti da ukažemo na položaj žena, da radimo na rešenjima i tokom javne kampanje koju ćemo realizovati javnost informišemo o mogućnostima koje imaju kako bi ostvarili svoja prava“, izjavila je ovim povodom Ana Košel direktorka Fondacije Ana i Vlade Divac.

Republika Srbija je prva zemlja Zapadnog Balkana koja učestvuje u programu Evropske unije „Prava, jednakost i državljanstvo.“ Ovaj program je važan u pristupanju Srbije EU, s obzirom da obuhvata obaveze iz Poglavlja 23 i 24. Odnosi se na oblasti borbe protiv diskriminacije, rasizma, ksenofobije i homofobije, drugih vidova netolerancije, promociju prava ljudi sa invaliditetom, jednakost polova, prevenciju nasilja nad decom, ženama i drugim rizičnim grupama.

 Predstavljen projekat Jednaki - ka rodnoj ravnopravnosti usklađivanjem radnog i porodičnog života zaposlenih

Usklađivanje rada i roditeljstva je svakodnevni izazov žena i muškaraca u čitavoj Evropi. Nova direktiva EU, između ostalog ima za cilj fleksibilnije radne sate i uzimanje roditeljskog odsustva za očeve nakon rođenja deteta kao podrška zaposlenim roditeljima.

„Evropska unija je najveći donator u Srbiji i nastaviće da bude vaš glavni partner u svim kvalitetnim inicijativama za unapređenje rodne ravnopravnosti i usklađivanja rada i roditeljstva“, izjavila je Mateja Norčič Štamcar zamenik šefa Delegacije EU u Republici Srbiji.

Prema podacima Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost Republike Srbije (2016 - 2020), 95% svih žena u Srbiji dnevno troši pet sati na kućne poslove, dok muškarci troše gotovo 40% manje - tri sata i imaju sat vremena više slobodnog vremena nego žene. Jedan od ciljeva projekta je i povećanje nivoa zdravstvene pismenosti i među zaposlenima i među poslodavcima.

Mediji imaju važnu ulogu kada je u pitanju informisanje građana o balansu između porodičnog i radnog života žene i muškarca, ali i u pogledu promocije zdravlja i zdravih stilova života.

29. januar 2020.

Vlada Republike Srbije i UNICEF, uz podršku LEGO Fondacije, udruženi za podsticajno roditeljstvo kroz igru

Upravni odbor za upravljanje projektom „Podrška podsticajnom roditeljstvu kroz igru“ formiran je danas sa ciljem unapređenja razvoja sistema podrške roditeljima u prvim godinama odrastanja deteta. Projekat sprovode UNICEF i Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku u saradnji sa ministarstvima zdravlja, obrazovanja, socijalne zaštite i državne uprave i lokalne samouprave, uz finansijsku podršku LEGO Fondacije.

Vlada Republike Srbije je jasno postavila rani razvoj deteta kao svoj prioritet kada su 2018. godine resorna ministarstva, zajedno sa Savetom za prava deteta, potpisala Poziv na akciju za podršku razvoju dece u ranom detinjstvu.

 Vlada Republike Srbije i UNICEF, uz podršku LEGO Fondacije, udruženi za podsticajno roditeljstvo kroz igru

Roditelji i staratelji igraju važnu ulogu u razvoju dece. Podržavajuće i odgovorno roditeljstvo je ključno za ukupan razvoj deteta, a rana iskustva direktno oblikuju razvoj mozga u prve 3 godine. Pozitivna iskustva su čvrst temelj za celoživotno zdravlje, kao i za izgradnju pozitivnih odnosa prema sebi i okruženju. Kada se tata i mama u najranijem uzrastu uključe u kvalitetnu igru sa svojom decom to utiče na to da deca imaju bolje ocene u školi, da razvijaju kreativnost, pozitivnu sliku o sebi i drugima, kvalitetnije vršnjačke odnose, veći nivo odgovornosti i samostalnosti, kao i sklonost ka timskom radu i saradnji.

Zato će tokom narednih 5 godina kroz ovaj projekat 33 opštine u Srbiji dobiti pomoć da razviju usluge za podršku roditeljstvu. Beogradska opština Palilula, Novi Sad, Kragujevac, Vranje, Novi Pazar i Bor će u prve dve godine razviti modele podrške za jačanje responzivnih i podsticajnih roditeljskih praksi, nakon čega će podržati ostalih 27 lokalnih zajednica da usvoje slične pristupe i modele. Zaposleni u sektorima zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite dobiće nova znanja i veštine kako bi podržali roditelje u izgradnji podsticajnih porodičnih odnosa i stimulativnih praksi za razvoj deteta. Unapređenim uslugama biće obuhvaćeno 60.000 porodica u Srbiji.

Projekat „Podrška podsticajnom roditeljstvu kroz igru“ je jedan od projekata koje UNICEF podržava sa ciljem da se ojačaju integrisane usluge za rani razvoj dece. Zajedno sa partnerima, UNICEF će nastaviti da prioritizuje razvoj u ranom detinjstvu jer je ulaganje u rane godine života ispravno – zasnovano na pravima dece, ekonomskim i dokazima iz oblasti neuronauke, i ostaje ključni doprinos populacionoj politici Vlade Republike Srbije.

21. januar 2020.

Bespovratna sredstva za mere populacione politike lokalnim samoupravama u 2020. godini

Na današnjoj sednici Vlade Republike Srbije usvojena je Uredba o utvrđivanju Programa podrške sprovođenju mera populacione politike u Republici Srbiji za 2020. godinu. Na osnovu ove Uredbe, Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku raspisaće u toku sledeće nedelje Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama za sufinansiranje mera populacione politike za 2020. godinu. Pravo učešća imaće opštine i gradovi, a uslov je da jedinice lokalne samouprave u sopstvenim budžetima imaju predviđena sredstva za sprovođenje predloženih mera, da imaju telo ili osobu zaduženu za pitanja demografije i populacione politike, kao i da su predložene mere u skladu sa ciljevima i namenama ovog poziva.

Bespovratna sredstva namenjena su za sufinansiranje onih mera koje se odnose na ublažavanje ekonomske cene podizanja deteta, usklađivanje rada i roditeljstva, snižavanje psihološke cene roditeljstva, promociju zdravlja i reproduktivnog zdravlja, borbu protiv neplodnosti, kao i populacionu edukaciju. Za ovu namenu iz budžeta je obezbeđeno 650 miliona dinara. Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivalja poziva u Službenom glasniku Republike Srbije.

Više detalja o Javnom pozivu, neophodnoj dokumentaciji i načinu prijavljivanja biće dostupno na internet stranici Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku (www.mdpp.gov.rs), kao i u Službenom glasniku Republike Srbije.  

Pogledajte starija saopštenja

 Vrh strane