MENI

Naslovna » Arhiva » Aktivnosti - februar 2019. godine

Aktivnosti

26. februar 2019.

O Ciljevima održivog razvoja i Agendi 2030 u Vrnjačkoj Banji

,,Vlada Republike Srbije ostaje posvećena promociji napretka u implementaciji Ciljeva održivog razvoja i Agende 2030, kao jednom od najznačajnijih razvojnih programa u poslednjih nekoliko decenija”, istakla je ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku i predsednica Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende UN o održivom razvoju do 2030. godine prof. dr Slavica Đukić Dejanović na skupu pod nazivom ,,Podrška unapređenju upravljanja i ekonomskog planiranja na nivou lokalnih samouprava radi ostvarivanja ubrzane realizacije Ciljeva održivog razvoja u Republici Srbiji” koji je održan danas u Vrnjačkoj Banji.

Ministarka je podsetila da je Agenda 2030 usvojena 2015. godine, kao nastavak Milenijumskih ciljeva razvoja i predstavlja revolucionarno globalno obećanje za iskorenjivanje siromaštva i usmeravanje sveta ka održivom inkluzivnom razvoju. 17 Ciljeva održivog razvoja i 169 podciljeva, po svojoj prirodi su integrativni, nedeljivi i ujednačeno se odnose na tri dimenzije održivog razvoja: ekonomsku, socijalnu i dimenziju životne sredine.

 O Ciljevima održivog razvoja i Agendi 2030 u Vrnjačkoj Banji

,,Zbog svog obima i ambicioznih zadataka, Agenda 2030 se na prvi pogled može činiti veoma kompleksnom, posebno ako posmatramo samo njene pojedinačne delove. Međuti, ukoliko joj pristupimo kao rešenju problema Rubikove kocke i pogledamo je sa svih strana, možemo je uspešno rešiti,” navela je ministarka.

Prof. dr Đukić Dejanović osvrnula se na rad i neke od aktivnosti Međuresorne radne grupe kojom predsedava. U prethodnom periodu, izrađen je dokument pod nazivom “Srbija i Agenda 2030”, koji mapira Ciljeve održivog razvoja u odnosu na nacionalni strateški okvir i proces pregovaračkih poglavlja za pristupanje Evropskoj uniji. U saranji sa timom Ujedinjenih nacija u Srbiji i ostalim partnerima, sproveden je veliki broj aktivnosti, uključujući i: izradu dokumenta Brze integrisane procene (RIA), realizaciju MAPS misije, organizaciju Sub-regionalne konferencije pod nazivom „Promocija napretka u implementaciji Agende 2030“. Tokom ove godine planirane su i aktivnosti povećanja vidljivosti Ciljeva održivog razvoja i Agende 2030, kako bi se približili što većem auditorijumu i postali bliski svakom pojedincu u Srbiji, posebno na nivou gradova i opština.

Sve ove aktivnosti prethodile su otpočinjanju procesa izrade prvog Dobrovoljnog nacionalnog izveštaja o sprovođenju Ciljeva održivog razvoja koji će Republika Srbija predstaviti u julu 2019. godine u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku.

,,Dobrovoljni nacionalni izveštaj je više od dokumenta. To je proces koji iziskuje međusobnu saradnju i deljenje iskustava, izazova i primera dobre prakse između: državnih organa vlasti, jedinica lokalne samouprave, akademske zajednice, organizacija civilnog društva, medija, privrednih aktera i ostalih partnera, jer u realizaciji Ciljeva učestvuju svi, i gotovo ih je nemoguće postići bez najšireg kruga aktera u društvu,” navela je ministarka.

,,Ciljevi održivog razvoja oslanjaju se na prednosti jedinica lokalne samouprave, jer nijedna državna politika, ma koliko bila razvijena ne može da odgovori na sve potrebe i očekivanja stanovništva, niti može da uzme u obzir sve specifičnosti života u jednoj sredini,” rekla je prof. dr Đukić Dejanović i dodala da su gradovi i opštine upravo onaj društveni činilac koji najbolje može da prepozna potrebe lokalnog stanovništva i da pronađe načine kako bi se ove potrebe zadovoljile.

 O Ciljevima održivog razvoja i Agendi 2030 u Vrnjačkoj Banji

Ministarka je istakla da jedinice lokalne samouprave u ovom procesu nisu same, već imaju punu podršku i ostalih partnera. Kao primer navela je Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave za sufinansiranje mera populacione politike koji Kabinet, na čijem je čelu, sprovodi treću godinu za redom. ,,Preko 630 miliona dinara uložili smo u prethodne dve godine u cilju podsticanja rađanja i stvaranja boljih uslova za život, a korisnici sredstava bile su 76 jedinica lokalne samouprave,” rekla je ministarka i dodala da se podrška gradovima i opštinama i dalje nastavlja.

Javni poziv raspisan je 15. februara, a rok za podnošenje prijava je 7. mart 2019. godine. Za ovu namenu iz budžeta je obezbeđeno 650 miliona dinara, što je za 150 miliona više u odnosu na 2018. godinu, i čak pet puta više sredstava u odnosu na 2017. godinu.

15. februar 2019.

Bespovratna sredstva za mere populacione politike lokalnim samoupravama u 2019. godini

Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku raspisao je danas Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama za sufinansiranje mera populacione politike za 2019. godinu. Pravo učešća imaju opštine i gradovi, a uslov je da jedinice lokalne samouprave u sopstvenim budžetima imaju predviđena sredstva za sprovođenje predloženih mera, da imaju telo ili osobu zaduženu za pitanja demografije i populacione politike, kao i da su predložene mere u skladu sa ciljevima i namenama ovog poziva.

Bespovratna sredstva namenjena su za sufinansiranje onih mera koje se odnose na ublažavanje ekonomske cene podizanja deteta, usklađivanje rada i roditeljstva, snižavanje psihološke cene roditeljstva, promociju zdravlja i reproduktivnog zdravlja, borbu protiv neplodnosti, kao i populacionu edukaciju.

Za ovu namenu iz budžeta je obezbeđeno 650 miliona dinara, što je za 150 miliona više u odnosu na 2018. godinu, i čak pet puta više sredstava u odnosu na 2017. godinu. Kada je 2017. godine prvi put raspisan Javni poziv finansirano je 15 jedinica lokalne samouprave u iznosu od 130 miliona dinara, a u 2018. godini 61 gradu i opštini dodeljena su sredstva u iznosu od 500 miliona dinara.

Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u Službenom glasniku Republike Srbije, odnosno do 7. marta 2019. godine.

Više detalja o Javnom pozivu, neophodnoj dokumentaciji i načinu prijavljivanja dostupno je na internet stranici Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku (www.mdpp.gov.rs), kao i u Službenom glasniku Republike Srbije (,,Službeni glasnik RS” br. 10/2019).

14. februar 2019.

Održana peta sednica Saveta za populacionu politiku

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić predsedavala je danas petoj sednici Saveta za populacionu politiku na kojoj je saopšteno da je u ovoj godini iz budžeta za sufinansiranje mera populacione politike izdvojeno 650 miliona dinara, što je 150 miliona dinara više u odnosu na prethodnu i pet puta više u odnosu na 2017. godinu.

Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku prof. dr Slavica Đukić Dejanović precizirala je da su ta sredstva upotrebljena za rekonstrukciju i adaptaciju postojećih i izgradnju novih vrtića čime su povećani kapaciteti predškolskih ustanova za 1.000 novih mesta za mališane, formirane jaslene grupe u seoskim područjima, kupljeni plastenici za mlade bračne parove, nabavljena mehanizacija i oprema za započinjanje sopstvenog posla, završena izgradnja stanova i kupljeno 10 seoskih kuća. Takođe su nabavljeni ultrazvučni aparati i vozila polivalentne patronaže, a rađeno je i na osnivanju savetovališta za trudnice, reproduktivno zdravlje, škole roditeljstva, savetovališta za mlade.

 Održana peta sednica Saveta za populacionu politiku

Ministarka je izrazila nadu da će ove godine gradovi i opštine posebnu pažnju usmeriti i na druge segmente, posebno na usklađivanje rada i roditeljstva, upravljanje migracijama i pitanja starosti i aktivnog starenja njihovih sugrađana i najavila da će sutra, 15. februara 2019. godine, biti raspisan javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike. Tako će jedinice lokalne samouprave imati dovoljno vremena da se prijave na konkurs i sredstva za planirane projekte utroše do kraja ove godine.

Prof. Đukić Dejanović je takođe rekla da je prema prvim, preliminarnim rezultatima Republičkog zavoda za statisiku, broj živorođenih u 2018. godini smanjen za 1.859 ljudi u odnosu na prethodnu godinu, ali i da je smanjen broj umrlih i to za 3.190 ljudi. Prema tim podacima, u 2018. godini svakog dana bilo je za 104 ljudi manje, za razliku od 2017. godine kada nas je po osnovu negativnog prirodnog priraštaja bilo manje za 107 ljudi dnevno. Iako je ovo i dalje veoma veliki broj umrlih napravljen je mali, ali početni pomak, naglasila je ministarka.

Problem smanjenja broja živorođene dece posledica je smanjenja kontingenta žena koje učestvuju u reprodukciji, odloženog rađanja, kao i sve većeg broja mladih ljudi koji emigriraju, zaključila je ministarka.

Na sednici se razgovaralo i o migracijama mladih visokoobrazovanih ljudi. Ministarka Đukić Dejanoviće je istakla da su migracije fenomen koji ne može da spreči nijedna država, ali da je potrebno kreiranje što povoljnijeg ambijenta za mlade da ostanu u Srbiji, odnosno da se nakon studijskih programa vrate u zemlju. Ministarka je navela da je potrebno usmeriti pažnju i na one mlade ljude koji ne planiraju da se vrate u zemlju, da se vežu za maticu putem različitih projekata, kako bi stečene resurse, poput znanja, iskustva, poslovnih kontakata i finansijskih sredstava uložili u razvoj Srbije.

Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku u toku 2018. godine sproveo je dva istraživanja o migracijama studenata i karakteristikama i stavovima visokokvalfikovane dijaspore i povratnika, a organizovane su i nacionalne konsultacije sa predstavnicima akademske zajednice, univerziteta, instituta, civilnog sektora i državnih organa. Cilj svih ovih aktivnosti bilo je definisanje mera i aktivnosti koje je potrebno preduzeti u narednom periodu, kako bi se uspostavili efikasni, izvodljivi i održivi mehanizmi u cilju bolje procene i boljeg upravljanja migracijama mladih, visokoobrazovanih ljudi.

Premijerka Brnabić i članovi Saveta informisani su i o zajedničkoj akciji koju sprovode Privredna komora Srbije i Vlada Republike Srbije - priznanju „Prijatelj porodice“. To priznanje, kako je planirano, biće uručeno kompanijama koje su, uz dobre poslovne rezultate u kolektivima, stvorile porodično i prijateljsko okruženje koje zaposlenima omogućava usklađivanje rada i roditeljstva.

12. februar 2019.

Održana šesta sednica Saveta za prava deteta

Šesta sednica Saveta za prava deteta održana je danas u Palati ,,Srbija” u Beogradu, kojoj su pored članova Saveta prisustvovale i gđa Nađat Mđid Maala, ekspertkinja za prava deteta i članica Nacionalnog saveta za ljudska prava u Maroku, kao i gđa Ređina De Dominićis, direktorka UNICEF-a u Srbiji.

Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku i predsednica Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije prof. dr Slavica Đukić Dejanović je istakla da u pogledu zaštite prava deteta možemo biti zadovoljni nekim parametrima, kao što je pravo deteta da se zdravo psihomotorno razvija u ranom periodu, objasnivši da je to pravo obezbeđeno za najveći broj dece. Ministarka je rekla da u nekim sredinama u Srbiji još postoje maloletničke trudnoće i brakovi, i ukazala na to da rano stupanje u seksualne odnose i rađanje može imati posledice po zdravlje i budućnost dece.

 Održana šesta sednica Saveta za prava deteta

Govoreći o vršnjačkom nasilju, prf. dr Đukić Dejanović je podsetila na to da je funkcija Saveta za prava deteta da Vladi Republike Srbije i resornim ministarstvima predlaže određene aktivnosti u oblasti brige o deci, kao i da prati ostvarivanje i zaštitu prava deteta u Srbiji. Ministarka je ukazala da deca imaju modele za svoje ponašanje u svojoj porodici i istakla vaspitni značaj predškolskih i školskih ustanova.

,,Vršnjačko nasilje se može i sankcionisati na različite načine. Mislimo da je, pre svega, važna prevencija, odnosno razmatranje svih okolnosti u kojima se razvija buduća osoba koja može biti nosilac vršnjačkog nasilja i mere prevencije u odnosu na tu osobu”, objasnila je ministarka.

Članica Nacionalnog saveta za ljudska prava u Maroku Nađat Mđid Maala govorila je na sednici Saveta o iskustvima i dobrim praksama u formulisanju nacionalnih politika za decu. Prema njenim rečima, najbolji način da se problemi rešavaju jeste da se gradi povoljno okruženje za koordinaciju. ,,Veliki izazov jeste kako da se obezbedi efikasna koordinacija koja omogućava dobru implementaciju politika da bi se obezbedilo da deca na svim nivoima imaju održiv pristup uslugama koje su kvalitetne i u najboljem su interesu deteta,” istakla je gošća iz Maroka.

 Održana šesta sednica Saveta za prava deteta

Direktorka UNICEF-a u Srbiji Ređina De Dominićis istakla je da su njeni utisci veoma pozitivni, i ocenila da je Srbija ostvarila veliki napredak, posebno u oblasti zaštite dečijih prava.

6. februar 2019.

Elektronsko podnošenje zahteva za roditeljski dodatak dostupno u celoj Srbiji

U Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu danas je održana prezentacija povodom završetka druge faze projekta „Bebo, dobro došla na svet“ – roditeljski dodatak, koji je uspešno uspostavljen u svim porodilištima u Srbiji.

Događaju su prisustvovali predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministar zdravlja Zlatibor Lončar, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, dok je domaćin bio direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović.

Predsednica Vlade je tom prilikom istakla da roditelji, bez obzira na to gde im je prebivalište, od sada iz svakog porodilišta u Srbiji mogu da upišu dete u matičnu knjigu rođenih, prijave prebivalište i zdravstveno osiguranje, podnesu zahtev za dobijanje zdravstvene kartice, kao i da podnesu zahtev za roditeljski dodatak.

 Elektronsko podnošenje zahteva za roditeljski dodatak dostupno u celoj Srbiji

Informacioni sistem „Bebo, dobro došla na svet“ integrisao je podatke iz porodilišta, centara za socijalni rad, službi dečje zaštite, povezao je baze Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva unutrašnjih poslova, Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Ujedno, ovaj informacioni sistem je jedinstven i ne postoji ni u jednoj zemlji Evropske unije.

Ranijih godina, roditelji su, da bi prijavili svoju bebu morali da obilaze šaltere opština, policijskih stanica, filijala RFZO, gradskog sekretarijata i za sve te poslove bi prosečno utrošili sedam sati čekajući na različitim šalterima. Danas se procedura završava u porodilištu za manje od 15 minuta. Sva dokumenta stižu roditeljima na kućnu adresu besplatno, a roditelji sva obaveštenja dobijaju putem SMS poruke ili mejl adrese.

Ova usluga štedi vreme i novac građana, olakšava roditeljima prijavu deteta, jer je procedura brža i jednostavnija, a najvažnije je da građani nisu više kuriri, koji nose dokumentaciju od šaltera do šaltera, već to država obavlja za njih.

Informacioni sistem „Bebo dobro došla na svet“ je zasigurno najbolji primer šta donosi elektronska uprava – ona čini javnu upravu efikasnijom sa ciljem da građanima obezbedi lakši i kvalitetniji život.

 Elektronsko podnošenje zahteva za roditeljski dodatak dostupno u celoj Srbiji

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu je početkom decembra uspostavila i poseban Kontakt centar za javnu upravu, u cilju podrške uvođenju novih digitalnih servisa eUprave i obezbeđivanju ujednačene primene.

Centar je namenjen dvosmernoj komunikaciji sa zaposlenima u organima državne uprave i lokalne samouprave za projekte „Bebo, dobro došla na svet”, eZUP, eInspektor i Lokalnu poresku administraciju.

Kako bi se obezbedila i podrška u realnom vremenu, od 4. februara uspostavljena je i telefonska linija zaposlenima u porodilištima koji rade u informacionom sistemu „Bebo, dobro došla na svet“.

Pogledajte starija saopštenja

 Vrh strane