MENI

Naslovna » Arhiva » Aktivnosti - decembar 2019. godine

Aktivnosti

24. decembar 2019.

Predstavljeni rezultati rada Kabineta MDPP

 Predstavljeni rezultati rada Kabineta MDPP

Povodom predstavljanja rezultata rada Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku i najave aktivnosti u 2020. godini, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politku prof. dr Slavica Đukić Dejanović istakla je da je u prethodne tri godine izdvojeno 1,2 milijarde dinara za sufinansiranje mera populacione politike za 161 grad i opštinu širom Srbije.

Za pronatalitetne mere je u 2017. godini izdvojeno 130 miliona dinara, u 2018. pola miliona dinara, a u ovoj godini 650 miliona dinara. Prema ministarkinim rečima, najviše sredstava, u iznosu od 740 miliona dinara uloženo je u više od 70 gradova i opština za rekonstrukciju, adaptaciju i izgradnju novih vrtića na preko 13.000 m2.

Ministarka je navela primer da su rekonstrukcijom centralne kuhinje u predškolskoj ustanovi ,,Naša radost” u Subotici, koja nije renovirana u poslednjih 30 godina, povećani kapaciteti pripreme obroka sa 5.000 na 14.000 obroka dnevno. Oko 50 mališana u Bogatiću imaće priliku da se pravilno razvija u vrtiću čiji su kapaciteti prošireni za oko 250 m2, a mališani predškolskog uzrasta u Velikom Gradištu i Aleksincu po prvi put su dobili fiskulturnu salu za fizičke i vannastavne aktivnosti.

Za započinjanje sopstvenog biznisa za mlade bračne parove u ruralnim sredinama u 28 gradova i opština izdvojeno je oko 161 milion dinara. Nabavkom mašina i opreme za poljoprivredu, kupovinom zasada voća, opreme za pčelarstvo, finansiranjem edukacije i podsticaja za otpočinjanje sopstvenog posla u poljoprivredi, mladim bračnim parovima omogućava se da ostanu da žive na selu od svog rada.

Za opremanje zdravstvenih ustanova neophodnom medicinskom opremom na odeljenjima ginekologije i pedijatrije izdvojeno je 136 miliona dinara, dok su savetovališta za trudnice, reproduktivno zdravlje, škole roditeljstva i savetovališta za mlade formirana u više od 80 gradova i opština u iznosu od oko 108 miliona dinara.

Kabinet MDPP sproveo je preko 20 istraživanja, kako bi pojedine oblasti iz domena populacione politike bile unapređene, kroz izmenu pravne regulative. Istraživanja su sprovedena u sledećim oblastima: upravljanja migracijama, unapređenja međugeneracijske saradnje i solidarnosti, Ciljevima održivog razvoja, razvoju sistema podrške deci školskog uzrasta, unapređenja položaja neformalnih negovatelja, poboljšanja kvaliteta zaštite reproduktivnog zdravlja, unapređenja kompetencija stručnih radnika u centrima za socijalni rad u primeni mera populacione politike, kao i usklađivanja rada i roditeljstva.

Prema ministarkinim rečima, planirane aktivnosti za narednu godinu podrazumevaju povećanje finsnsijskih davanja za novorođenju decu, rešavanje stambenog pitanja za mlade bračne parove, izdvajanje sredstava za bogatiju mrežu predškolskih ustanova, kroz partnerstvo sa poslodavcima, rad na roditeljskom partnerstvu, ali i obrazovno-savetovališni rad posebno u oblasti zaštite i unapređenja sekusalnog i reproduktivnog zdravlja.

Rezultate rada Kabineta možete videti ovde.

20. decembar 2019.

Deveta sednica Saveta za prava deteta

U Vladi Republike Srbije danas je održana deveta sednica Saveta za prava deteta. Otvarajući sednicu, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku i predsednica Saveta za prava deteta prof. dr Slavica Đukić Dejanović informisala je članove Saveta da je povodom donošenja Strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja 2020-2023. godine, u organizaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja otvorena javna rasprava. Osim u Beogradu, javne rasprave su održane i u Novom Sadu, Užicu, Novom Pazaru i Vranju.

Ministarka je govorila o radu dece u uličnoj situaciji, najgorim oblicima i zabrani dečjeg rada, sa posebnim osvrtom na decu koja pripadaju pojedinim društvenim grupama češće i više izloženim diskriminaciji, a koja mogu biti primorana da sama privređuju (deca iz siromašnih porodica ili romskih naselja).

 Deveta sednica Saveta za prava deteta

,,Ciljevi održivog razvoja Agende 2030 UN, obavezuju na preduzimanje hitnih i efikasnih mera u cilju iskorenjivanja prisilnog rada, otklanjanja najgorih oblika dečijeg rada, uključujući dečji radi u svim njegovim oblicima, kao i okončanje zloupotrebe i ekspoloatacije dece, trgovine decom i svih oblika nasilja i torture nad decom. U Godišnjem izveštaju o najgorim oblicima dečjeg rada za 2018. godinu koji je objavilo Ministarstvo za rad SAD, a kojim je obuhvaćena 131 zemlja, Republika Srbija je jedna od 12 zemalja koja je dobila ocenu značajan napredak,“ navela je ministarka.

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović navela je da se, od ukupno 392 preporuke koje je Srbija dobila od različitih tela UN u oblasti ljudskih prava, 27 odsto odnosi na unapređenje položaja dece. Te preporuke se uglavnom odnose na prevenciju i zaštitu od nasilja, prevenciju dečjeg rada, kao i na regulativu koja se tiče uspostavljanja institucije zaštitnika za prava deteta. U fokusu je i položaj romske dece i povećanje njihovog učešća u, pre svega predškolskom obrazovanju.

Državna sekretarka Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Stana Božović istakla je da je juče završena javna rasprava o Strategiji za prevenciju i zaštitu dece od nasilja 2020-2023. godine, U javnoj raspravi učestvovala su i deca koja su apelovala na suzbijanje negativnih primera i senzacija u izveštavanju.

 Deveta sednica Saveta za prava deteta

Na sednici su iznete aktivnosti na projektu ,,MAP 16” (nastavak projekta za eliminaciju najgorih oblika dečjeg rada) od strane Međunarodne organizacije rada. Takođe, predstavljen je izveštaj o radu Međuministarskog operativnog tima za zaštitu dece od nasilja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i izveštaj Posebne radne grupe za rani razvoj dece i koordinacije u oblasti podrške dece u ranom uzrastu formirane odlukom Saveta.

U nastavku sednice dat je osvrt na održane konferencije na temu razvoja sistema ranih intervencija, unapređenja ljudskih resursa u sistemu socijalne i dečje zaštite i prava deteta u Srbiji. Gosti devete sednice Saveta za prava deteta bili su Jelena Paunović iz Centra za prava deteta, Jovan Protić iz Međunarodne organizacije rada, Jelena Zajeganović iz UNICEF-a i Maja Zarić iz Ministarstva kulture i informisanja.

18. decembar 2019.

Sedma sednica Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende UN o održivom razvoju do 2030. godine

 Sedma sednica Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende UN o održivom razvoju do 2030. godine

Sedma sednica Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende Ujedinjenih nacija o održivom razvoju do 2030. godine održana je danas u Palati Srbija.

Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku i predsednica Međuresorne radne grupe prof. dr Slavica Đukić Dejanović informisala je članove o istraživanju,,Percepcija i svest građana o održivom razvoju” koje je sproveo istraživačko-izdavački centar Demostat. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 1.000 punoletnih ispitanika, telefonskim putem, a rezultati su pokazali da svega 9% ispitanika prepoznaje celinu pojma održivog razvoja. Nivo obrazovanja je jedan od faktora koji utiču na nivo informisanosti, jer je najveći nivo poznavanja održivog razvoja zabeležen u populaciji visoko obrazovanih, a najniži u populaciji sa osnovno školskim obrazovanjem. Rezultati su pokazali i da većina ispitanika pojam održivog razvoja povezuje sa ekološkim i pitanjima energije. Na pitanje da li su klimatske promene prirodni proces ili zavise od ljudskog faktora, 44% ispitanika je navelo da zavise od ljudi, dok je 49% reklo da su oba faktora u pitanju. Takođe, više od polovine ispitanika smatra da bi troškove zagađenja trebalo da snosi onaj ko to zagađenje i stvara, a ne društvo u celini. Takođe, ohrabrujući je podatak da 99 od 100 ispitanika veruje da svako može da pomogne održivom razvoju, što definitivno predstavlja pozitivan odnos građana prema sadržaju Agende 2030 i postizanju Ciljeva održivog ravoja.

“U narednim godinama, Tim UN u Srbiji će nastaviti da bude posvećen zajedničkom radu sa svim relevantim akterima i na svim nivoima u daljem unapređenju Agende 2030 i poboljšanju uslova života za sve ljude u Srbiji. Nastavićemo da radimo sa Vladom na stvaranju sveobuhvatne slike o finansiranju Agende 2030 i uključiti sve relevantne strane, kao i privatni sektor, kako bi ostvarili veći uticaj na terenu.

Radićemo sa resornim ministarstvima kako bi unapredili ostvarenje Ciljeva održivog razvoja u različitim tematskim oblastima – kao što su obrazovanje, poljoprivreda, zdravstvo, zagađenje, životna sredina, itd. Takođe ćemo podstaći naše akcije na lokalnom nivou kroz rad sa opštinama i zajednicama. Svi imamo odgovornost da Ciljeve održivog razvoja pretvorimo u realnost za svakog u Srbiji, a da na tom putu nikoga ne izostavimo“, Fransoaz Žakob, stalna koordinatorka UN u Srbiji.

 Sedma sednica Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende UN o održivom razvoju do 2030. godine

Urs Burki predstavnik Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju – GIZ osvrnuo se na podršku GIZ-a i Stalne konferencije gradova i opština koji su u saradnji sa Kabinetom ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku organizovali četiri regionalna skupa pod nazivom „Lokalizacija Ciljeva održivog razvoja – sprovođenje Agende 2030“. Cilj je bio da se donosiocima odluka jedinica lokalne samouprave približe Ciljevi održivog razvoja i sačini njihova lokalna prioritizacija, kroz povezivanje sa lokalnim strategijama i drugim planskim dokumentima. Planirano je da se početkom 2020. godine organizuju još četiri ovakva skupa i time pokrije čitava teritorija naše zemlje, kako bi se pružila prilika donosiocima odluka na lokalu i građanima da se bolje upoznaju sa Agendom 2030 i održivim razvojem.

Dragana Đoković Papić načelnica odeljenja za Ciljeve održivog razvoja Republičog zavoda za statistiku predstavila je rezultate Treće po redu radionice posvećene Ciljevima održivog razvoja koja je održana od 26. do 28. novembra u Republičkom zavodu za statistiku.

Nenad Stojković menadžer za održivi razvoj u kompaniji NIS prikazao je aktivnosti ove kompanije koje su usmerene na ostvarivanje Ciljeva održivog razvoja. Kompanija NIS predstavila je 12. juna deveti po redu Izveštaj o održivom razvoju za 2018. godinu. U svom Izveštaju NIS prepoznaje čak 12 od 17 ciljeva u kojima kompanija doprinosi ostvarenju COR u zajednicama u kojima posluje.

5. decembar 2019.

13. Simpozijum novosti u humanoj reprodukciji

Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku prof. dr Slavica Đukić Dejanović govorila je danas na 13. Simpozijumu novosti u humanoj reprodukciji, sa međunarodnim učešćem, pod nazivom „Od donacije jajnih ćelija do donacije mitohondrija. Ima li tu rizika?“ u organizaciji Srpske akademije nauka i umetnosti.

Ministarka Đukić Dejanović je istakla da je prepoznatljiva karakteristika našeg demografskog razvoja, već decenijama, broj novorođene dece koji je značajno ispod nivoa potrebnog za prirodno obnavljanje stanovništva. ,,Ipak, raduje nas činjenica da je u prvih devet meseci ove godine rođeno 612 beba više u odnosu na isti period prošle godine,” istakla je ministarka i dodala da u poređenju sa državama u okruženju - bivšim jugoslovenskim republikama, Bugarskoj, Rumuniji, Mađarskoj i Albaniji, samo naša zemlja beleži blagi porast novorođene dece.

Ministarka se osvrnula i na rizično seksualno ponašanje mladih. Iako sve veći broj mladih u Srbiji sledi savremene tendencije u seksualnom ponašanju, mali broj koristi efikasnu kontracepciju. ,,Bojazan da će okolina saznati da su seksualno aktivni, stid da se nabavi kontracepcija su, pored nedovoljnog znanja i predrasuda o kontracepciji, glavni razlozi takvog stanja, dok su najčešći izvori njihovog informisanja: vršnjaci, internet, kao i sredstva javnog informisanja,” rekla je ministarka.

 13. Simpozijum novosti u humanoj reprodukciji

Prema ministarkinim rečima, preporuke vodećih demografa današnjice su da primarne ciljeve populacione politike treba usmeriti na podizanje obrazovnog i zdravstvenog nivoa znanja, posebno kod mladih, kako bi se postigao nacionalni i globalni održivi razvoj.

Prof. dr Đukić Dejanović je navela da je na nedavno održanom samitu u Najrobiju, posvećenom obeležavanju 25 godina od održavanja Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju (ICPD 25) koji je okupio preko 10 hiljada učesnika iz 170 zemalja sveta i 900 govornika, potvrđena spremnost intenziviranja rada u domenu zaštite i unapređenja seksualnog i reproduktivnog zdravlja, jačanja uloge porodice i dostojanstvenog starenja, uz izgradnju inkluzivnog društva, u kojem bi svi ljudi uživali jednaka prava, doprinoseći boljitku svojih zajednica, ne ostavljajući na tom putu nikoga iza kolone.

Na simpozijumu su govorili i predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti akademik Vladimir Kostić, akademik Nebojša Radunović, prof. dr Mirjana Rašević iz Instituta društvenih nauka, Gordana Bjelobrk iz Republičkog zavoda za statistiku, kao i stručnjaci u oblasti humane reprodukcije dr Danica Marinac Dabić, dr Jelena Martinović i prof. dr Zoran Krstić.

Simpozijum će trajati dva dana, a glavne teme će obuhvatiti najaktuelnija dostignuća u oblasti očuvanja i unapređenja seksualnog i reproduktivnog zdravlja, ali i demografske izazove u našoj zemlji.

Pogledajte starija saopštenja

 Vrh strane