MENI

Naslovna » Aktivnosti

Aktivnosti

21. septembar 2017.

Ministarska konferencija o starenju: Održivo društvo za sve uzraste - realizovanje mogućnosti dužeg života

2017 – godina međugeneracijske solidarnosti

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelja, zadužena za demografiju i populacionu politiku, učestvuje na dvodnevnoj ministarskoj konferenciji o starenju, u organizaciji Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (UNECE), koja se održava u Lisabonu, Portugal 21. i 22. septembra.

 Ministarska konferencija o starenju: Održivo društvo za sve uzraste - realizovanje mogućnosti dužeg života

U sklopu posete, ministarka će danas imati bilateralni sastanak sa g-đom Olgom Algejerevom, izvršnom sekretarkom Ekonomske komisije UN, dok će sutra učestvovati na ministarskom panelu i govoriti na temu dostojanstvenog starenja.

Vlada Republike Srbije na pitanjima vezanim za starenje sarađuje sa predstavnicima naučne i stručne javnosti i praktičarima iz javnog, civilnog i privatnog sektora iz oblasti socijalne zaštite, zdravstva, obrazovanja, zapošljavanja i pravosuđa, na lokalnom i nacionalnom nivou, a delegaciju Srbije na ovoj konferenciji čine i Nataša Todorović i Milutin Vračević iz Crvenog krsta Srbije koji učestvuju u ekspertskom delu konferencije.

O starenju i starima u Srbiji:

Republika Srbija spada u izrazito stare populacije. Prosečna starost stanovništva je 42,9 godina a broj osoba starijih od 65 godina je 33 odsto veći od broja mlađih od 15 godina. Indeks aktivnog starenja u Srbiji je za 2014. godinu procenjen na 29,5 što je podatak koji pokazuje da postoji značajan prostor za napredak koji se tiče kako korišćenja potencijala starijih u funkciji socio-ekonomskog razvoja zemlje, tako i izgradnje okruženja koje će omogućiti starijima da budu aktivni i zdravo stare.

 Ministarska konferencija o starenju: Održivo društvo za sve uzraste - realizovanje mogućnosti dužeg života

Srbija, u skladu sa Madridskim akcionim planom za starenje (MIPAA, 2012), i njegove Regionalne implementacione strategije (RIS), aktivno radi na unapređenju međugeneracijske solidarnosti i podsticanju učešća, nediskriminacije i socijalne inkluzije starijih osoba.

Na Lisabonskoj konferenciji, biće predstavljen i Nacionalni izveštaj o primeni Madridskog akcionog plana za starenje i rezultati evaluacije Nacionalne strategije o starenju koja je bila na snazi od 2006. do 2016. godine. Rezultati evaluacije pokazali su da ne treba raditi novu, već treba nastaviti sa implementacijom već postavljenih strateških ciljeva u prethodnoj strategiji, budući da su oni u skladu sa ciljevima koje je Evropska unija definisala do 2022. godine.

Vlada Republike Srbije osnovala je Savet za unapređenje međugenracijske saradnje i solidarnosti čiji su, neki od zadataka, da povezuje dve značajne, a osetljive društvene grupe u Republici Srbiji, mladih i starijih; utiče na podizanje svesti o značaju međugeneracijske saradnje kao oblika potpore među tim grupama; podstiče i uključuje sve relevantne činioce da na svim nivoima deluju u cilju stvaranja boljih mogućnosti za aktivno starenje i jačanje solidarnosti između generacija; podstiče ostvarivanje efikasne međusobne podrške i saradnje između različitih starosnih grupa, kako bi zajednički osmislili inovativna rešenja za podizanje kvaliteta života osoba u starijoj dobi, ali i dece i mladih, radi jačanja socijalne kohezije i solidarnosti između njih.

18. septembar 2017.

PRIMENA MERA POPULACIONE POLITIKE U CENTRALNOJ I ZAPADNOJ SRBIJI
SLAVICA ĐUKIĆ DEJANOVIĆ U POSETI KRAGUJEVCU I KNIĆU

Kragujevac, 18. septembar 2017. godine – Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku sastaće se u ponedeljak, 18. septembra u Kragujevcu sa predstavnicima opština iz centralne i zapadne Srbije u kojima se sprovodi projekat testiranja mera populacione politike.

 PRIMENA MERA POPULACIONE POLITIKE U CENTRALNOJ I ZAPADNOJ SRBIJI - SLAVICA ĐUKIĆ DEJANOVIĆ U POSETI KRAGUJEVCU I KNIĆU

Pored predstavnika tri opštine – Knić, Trstenik i Nova Varoš, u kojima se projekat sprovodi, sastanku će prisustvovati i načelnici okruga i predstavnci državnih institucija koje mogu da budu podrška u ovom projektu. Ministarka će obići i Knić, u kome će se pored rukovodstva iz lokalne samouprave, susresti i sa direktnim korsinicima sredstava.

 PRIMENA MERA POPULACIONE POLITIKE U CENTRALNOJ I ZAPADNOJ SRBIJI - SLAVICA ĐUKIĆ DEJANOVIĆ U POSETI KRAGUJEVCU I KNIĆU

Pre sastanka sa opštinama ministarka Đukić Dejanović će obići novi Centar za biomedicinski podpomognutu oplodnju u KBC Kragujevac.

01. septembar 2017.

Pripremni sastanak Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende UN o održivom razvoju do 2030. godine

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku i predsednica Međuresorne radne grupe za sprovođenje ciljeva održivog razvoja, održala je pripremni sastanak pre konstituisanja, kome su prisustvovali predstavnici resornih ministarstava, kancelarija i agencija zaduženih za praćenje i koordinaciju Agende UN u Republici Srbiji. Pripremnom sastanku prisustvovali su i predstavnici Tima Ujedinjenih nacija u Srbiji.

 Pripremni sastanak Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende UN o održivom razvoju do 2030. godine

Ključni zadaci Radne grupe su da prati sprovođenje Agende 2030 u Srbiji, da objedinjuje u koordinira stavove nadležnih resora usmerene na ostvarivanje cinjeva i podciljeva Agende o održivom razvoju, kao i da priprema periodične izveštaje o njenom sprovođenju u Srbiji. Pored prof. dr Slavice Đukić Dejanović, predsednice Radne grupe, prisutnima su se obratile i Katarina Lalić Smajević, v.d pomoćnika ministra spoljnih poslova i Karla Robin Herši, stalna koordinatorka UN u Srbiji.

Ciljevi održivog razvoja UN

Srbija je imala aktivnu ulogu u formulisanju ciljeva Agende i, kao član Otvorene radne grupe o Ciljevima održivog razvoja, bila jedina država u regionu JIE koja je aktivno učestvovala u procesu utvrđivanja modela njenog finansiranja.

 Pripremni sastanak Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende UN o održivom razvoju do 2030. godine

Agenda o održivom razvoju sadrži 17 ciljeva i 169 podciljeva, koji su isti za sve zemlje, članice Ujedinjenih nacija, koje su se, usvajanjem Agende, obavezale da će raditi na njihovoj implementaciji.

 Pripremni sastanak Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende UN o održivom razvoju do 2030. godine

Vlada Republike Srbije je u maju ove godine zaključila petogodišnji Okvir razvojnog partnerstva za period od 2016. do 2020. godine sa Timom UN u Republici Srbiji, koji je u potpunosti usklađen sa nacionalnim razvojnim prioritetima, procesom dostizanja ciljeva održivog razvoja i procesom predpristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Okvir razvojnog partnerstva sadrži pet stubova i devet ishoda i predstavlja mapu puta za dalje unapređenje dobre uprave i vladavine prava, razvoj socijalnih i ljudskih resursa, ekonomski razvoj, rast i zapošljavanje, zaštitu životne sredine, borbu protiv klimatskih promena i izgrađivanje otpornih zajednica, kao i integrisanje kulture u ukupni proces održivog razvoja.

30. avgust 2017.

PRIMENA MERA POPULACIONE POLITIKE U JUŽNOJ I ISTOČNOJ SRBIJI

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku sastala se u Nišu sa predsednicima opština iz južne i istočne Srbije u kojima se sprovodi projekat testiranja mera populacione politike.

Pored predsednika sedam opština – Gadžin Han, Vlasotince, Crna Trava, Prokuplje, Blace, Dimitrovgrad i Golubac, sastanku su prisustvovali i načelnici okruga kojima ove opštine pripaduju i predstavnici svih državnih institucija koje mogu da budu podrška ovom projektu.

 PRIMENA MERA POPULACIONE POLITIKE U JUŽNOJ I ISTOČNOJ SRBIJI

Ministarka je čestitala svima koji su se prijavili za projekat, rekavši da je bilo 90 aplikacija iz 88 opština iz cele Srbije. Lokalne samouprave su se pri prijavi za projekte vodile materijalnim statusom prosečnog stanovnika i u zavisnosti od kvaliteta projekta dobile određene poene. “Jedni su tražili da im se pomogne finansijski u početku posla, drugi su smatrali da treba povećati kapacitete vrtića, treći su smatrali da je nivo zdravstvenih usluga loš i da im u tom segmentu treba pomoć”, navela je ona.

Vlada Republike Srbije izdvojila 130 miliona dinara bespovratnih sredstava za testiranja mera populacione politike u 15 opština, od čega je za sedam opština u južnoj i istočnoj Srbiji izdvojeno 55 miliona dinara.

 PRIMENA MERA POPULACIONE POLITIKE U JUŽNOJ I ISTOČNOJ SRBIJI

Načelnik nišavskog upravnog okruga, Aleksandar Cvetković naveo je da je velika stvar što je država prepoznala problem i što se u svom mandatu bavi demografskom politikom: “Ovo je vreme u kome je na ovoj generaciji da odgovori na pitanje da li ćemo opstati ili nestati. Srbija ima oko 77.000 kvadratnih kilometara sa nešto više od sedam miliona stanovnika. Prosečna stopa rađanja je devet stanovnika na 1.000 gde jedna žena rodi 1,4 deteta i pored takve neaktivne demografske politike imamo i odlazak stanovnika sa određenih teritorija. Dobro je što je država krenula da rešava taj problem”, rekao je on.

Usklađivanje rada i roditeljstva u opštinu Gadžin Han

Posle sastanka u Nišu, ministarka je obišla i opštinu Gadžin Han, gde se sastala sa predsednikom opštine i predstavnicima lokalne samouprave i institucija koji učestvuju u sprovođenju projekta, kao i sa direktnim korisnicima sredstava o planovima za dalji rad.

Projekat opštine Gadžin Han između ostalog obuhvata i sredstva za podsticanje zapošljavanja mladih poljoprivrednika. Na zajedničkom sastanku oni su u direktnoj komunikaciji sa ministarkom govorili o svojim očekivanjima, ali i problemima sa kojima se susreću.

Opština Gadžin Han je jedna od najsiromašnijih u Srbiji i godinama se suočava sa procesom depopulacije. Uz podršku države, opština sprovodi set različitih mera, kako bi ublažila negativna demografska kretanja. Jedna od njih je i pomeranje radnog vremena vrtića na 06:00 ujutro.

29. avgust 2017.

NAJAVA DOGAĐAJA

PRIMENA MERA POPULACIONE POLITIKE U JUŽNOJ I ISTOČNOJ SRBIJI

SLAVICA ĐUKIĆ DEJANOVIĆ U POSETI NIŠU I GADžINOM HANU

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku sastaće se u sredu, 30. avgusta u Nišu sa predsednicima opština iz južne i istočne Srbije u kojima se sprovodi projekat testiranja mera populacione politike.

Pored predsednika sedam opština – Gadžin Han, Vlasotince, Crna Trava, Prokuplјe, Blace, Dimitrovgrad i Golubac, sastanku će prisustvovati i načelnici okruga kojima ove opštine pripaduju i predstavnici svih državnih institucija koje mogu da budu podrška ovim projektima.

Sastanak je zakazan za sredu, 30. avgust 2017. godine u 11:00 sati u Sali Nišavskog upravnog okruga, Strahinjića bana bb, PC Ambasador, Niš.

Neposredno pre početka sastanka zakazanog za 11:00 časova biće organizovane izjave za medije. Snimatelјima i fotoreporterima će biti omogućeno snimanje početka sastanka.

Ministarka će obići i opštinu Gadžin Han, gde će se u Narodnoj biblioteci u 13:30 časova sastati sa predsednikom opštine i predstavnicima lokalne samouprave i institucija koji učestvuju u sprovođenju mera populacione politike. Posle toga, ministarka će razgovarati sa direktnim korisnicima sredstava o planovima za dalјi rad. Obilazak je otvoren za medije.

23. avgust 2017.

SPROVOĐENјE MERA POPULACIONE POLITIKE - PODIZANјE NIVOA ZNANјA O ZDRAVLjU I REPRODUKTIVNOM ZDRAVLjU

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku održala je sastanak sa dr Sofijom Pustai, šefom kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, na kome su razgovarale o mogućnostima za podršku SZO i drugih, srodnih UN Agencija u procesu populacione edukacije i podizanja nivoa znanja o zdravlјu i reproduktivnom zdravlјu u 15 opština u Srbiji u kojima se sprovodi projekat testiranja mera populacione politike.

Kabinet ministra zaduženog za demografiju i populacionu politiku započeo je sa testiranjem mera populacione politike kako bi se u praksi utvrdilo koje mere imaju trend uspešnosti, da bi se u narednoj godini, najbolјe od njih uvrstile u normativni okvir.

Mere koje opštine sprovode su različite i obuhvataju širok spektar, od onih usmerenih na podsticanja rađanja, preko podizanja zdravstvene kulture do podsticajnih mera za mlade parove za ostanak u mestu boravka. Kabinet, istovremeno, u saradnji sa drugim državnim institucijama i međunarodnim organizacijama inicira sprovođenje seta mera, koje ne zahtevaju dodatna finansijska ulaganja.

21. avgust 2017.

Konstitutivna sednica Saveta za populacionu politiku

POPULACIONA POLITIKA – PRIORITET VLADE SRBIJE


Savet za populacionu politiku Vlade Republike Srbije održao je prvu, konstitutivnu sednicu i doneo odluku o reviziji Strategije za podsticanje rađanja kako bi se obezbedio strateški okvir za sprovođenje mera populacione politike u cilјu prevencije negativnih demografskih kretanja. Savet je formirao ekspertski tim, koji će u narednih 90 dana raditi na izmenama i dopunama ovog dokumenta.

Savetom za populacionu politiku predsedavala je Ana Brnabić, predsednica Vlade, koja je tom prilikom istakla da je uspeh ovog tela klјučan za budućnost naše zemlјe, a da je populaciona politika jedan od prioriteta Vlade Srbije.

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, zamenica predsednice Saveta za populacionu politiku informisala je članove o aktivnostima koje je Kabinet koji vodi, a zadužen je za demografiju i populacionu politiku, sproveo u poslednjih deset meseci, od kako je osnovan.

 Konstitutivna sednica Saveta za populacionu politiku

Tom prilikom naročito je istakla projekat testiranja mera populacione politike u 15 opština u Srbiji, za koje je Vlada iz budžeta izdvojila 130 miliona dinara bespovratnih sredstava, kao i istraživanje o usklađivanju rada i roditelјstva, prvo takve vrste u Srbiji, koji je pokazao klјučne tačke na kojima treba raditi kako bi se na najbolјi način podržali zaposleni roditelјi i budući roditelјi.

Premijerka je istakla da je Strategija dugoročna mera, ali da su predviđene i kratkoročne mere na osnovu istraživanja usklađenosti rada i roditelјstva, koje brže treba da daju prve rezultate. Ona je ukazala na važnost pune implementacije postojećih zakona, dodavši da se mora raditi na popularizaciji zakonskih rešenja kojima se može uskladiti posao i roditelјstvo.

Savet za populacionu politiku čine: Ana Brnabić, predsednik Vlade Republike Srbije, predsednik Saveta; prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministar bez portfelјa zadužen za demografiju i populacionu politiku, zamenik predsednika i članovi: prof. dr Zorana Mihajlović potpredsednica Vlade, pred­sednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost; Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja; Ass dr Zlatibor Lončar, ministar zdravlјa; Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnolo­škog razvoja; Dušan Vujović, ministar finansija; Goran Knežević, ministar privrede; Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta; Vladan Vukosavlјević, ministar kulture i informisanja; Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samou­prave; Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za stati­stiku; akademik Vladimir Kostić, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti; Vladimir Cucić, komesar Komesarijata za izbeglice i migracije i prof. dr Mirjana Rašević, direktor Centra za demografiju Instituta društvenih nauka.

21. avgust 2017.

PRVA SEDNICA SAVETA ZA POPULACIONU POLITIKU

Ana Brnabić, predsednica Vlade Republike Srbije zakazala je za ponedelјak, 21. avgust 2017. godine prvu, konstitutivnu sednicu Saveta za populacionu politiku.

Vlada Republike Srbije, u nameri da prevenira negativne demografske trendove, formirala je 2016. godine Kabinet ministra bez portfelјa zaduženog za demografiju i populacionu politiku koji vodi prof. dr Slavica Đukić Dejanović i Savet za populacionu politiku, kojim predsedava predsednik Vlade.

Članovi Saveta su i ministri za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, zdravlјa, prosvete, nauke i tehnolo­škog razvoja, finansija, privrede, omladine i sporta, kulture i informisanja, državne uprave i lokalne samou­prave; pred­sednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, direktor Republičkog zavoda za stati­stiku, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti, komesar Komesarijata za izbeglice i migracije i direktor Centra za demografiju Instituta društvenih nauka.

Na sednici zakazanoj za ponedelјak ministarka zadužena za demografiju i populacionu politiku podneće izveštaj o dosadašnjem radu, a Savet će predložiti ekspertski tim za izmene i dopune Strategije podsticanje rađanja.

18. avgust 2017.

O ulozi DRI u praćenju realizacije cilјeva održivog razvoja

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku i predsednica Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende UN o održivom razvoju do 2030. godine učestvovala je na prezentaciji o Okviru za merenje učinka Državne revizorske institucije i ulozi DRI u praćenju sprovođenja cilјeva održivog razvoja.

Ministarka je istakla da će, u saradnji sa timom UN u Srbiji, Međuresorna radna grupa raditi na prioritizaciji postavlјenih 17 cilјeva i izradi Nacionalnog programa za sprovođenje Agende 2030.

 O ulozi DRI u praćenju realizacije cilјeva održivog razvoja

''Da bi smo iskoristili razvojnu šansu koja nam se pruža, nephodna nam je i podrška Državne revizorske institucije i Narodne skupštine Republike Srbije, koje u ovom procesu imaju nadzornu ulogu'' – izjavila je ona.

Skup je otvorio Radoslav Sretenović, generalni državni revizor, koji je izrazio zadovolјstvo što predstavnici DRI imaju prilike da se upoznaju sa temama aktuelnim na globalnom nivou.

Prezentacije je održao Einar Gorisen, direktor Razvojne inicijative INTOSAI (IDI) koji je pojasnio da je INTOSAI utvrdila četiri pristupa pomoću kojih INTOSAI i VRI mogu doprineti sprovođenju cilјeva održivog razvoja - revizijom nacionalnih sistema za praćenje sprovođenja cilјeva održivog razvoja, odnosno pripremlјenosti za sprovođenje cilјeva održivog razvoja na nacionalnom nivou, revizijom svrsishodnosti programa koji doprinose ostvarivanju cilјeva održivog razvoja, procenom i podrškom sprovođenju cilјa 16 (Mir, pravda i jake institucije) i time što će VRI nastojati da budu modeli transparentnosti i pouzdanosti. 

15. avgust 2017.

Cilјevi održivog razvoja – istorijski razvojna šansa Srbije

Piše: Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku i predsednica Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende UN o održivom razvoju do 2030. godine


Polovinom prošlog meseca boravila sam u Nјujorku gde sam predstavlјala Vladu Republike Srbije na petom Visokom političkom forumu o održivom razvoju, održanom pod pokrovitelјstvom Ekonomskog i socijalnog saveta Ujedinjenih nacija. Bila je čast u Ujedinjenim nacijama govoriti u ime naše zemlјe, koja je imala aktivnu ulogu u formulisanju cilјeva održivog razvoja i koja je, jedina u regionu jugoistočne Evrope, učestvovala u procesu utvrđivanja modela njihovog finansiranja.

Tema ovogodišnjeg foruma „Iskorenjivanje siromaštva i promovisanje prosperiteta u svetu koji se menja“ je, nažalost, i dalјe vrlo aktuelna i u našoj zemlјi. Srbija je, od 188 zemalјa i teritorija, rangirana kao 66. zemlјa na svetu prema Indeksu humanog razvoja. Istovremeno, i dalјe beležimo veliki broj lica u apsolutnom siromaštvu i najvišu stopu relativnog siromaštva u Evropi.

Vlada Republike Srbije posmatra rešavanje izazova borbe protiv siromaštva u okviru šireg cilјa unapređenja društvenog razvoja i socijalne uklјučenosti, a posebnu pažnju usmerava na smanjenje siromaštva kod dece.

 Cilјevi održivog razvoja – istorijski razvojna šansa Srbije

Kao ministar čije je zaduženje demografija i populaciona politika, moram da kažem da jedan od prioriteta ove Vlade jeste i prevencija negativnih demografskih trendova. Istovremeno, prepoznali smo da su mere populacione politike koje treba da dovedu do postavlјenog cilјa u korelaciji sa implementacijom cilјeva održivog razvoja. Naime, veliki broj od 169 indikatora za 17 cilјeva održivog razvoja značajno se podudara sa cilјevima i merama predviđenim postojećom Strategijom za podsticanje rađanja.

Pred nama je svakako i revizija ovog, i dalјe veoma dobrog dokumenta, koji treba da obezbedi strateški okvir neophodan za postizanje uspeha u ovoj oblasti.

Revidirana Strategija zadržaće najbolјe od postojećih, ali će biti i obogaćena savremenim rešenjima, koja su u skladu sa izazovima koje nosi društvo u razvoju.

U toku je i projekat testiranja mera populacione politike u 15 opština u Srbiji koji je Vlada podržala sa 130 miliona dinara bespovratnih sredstava. Istraživanjem o usklađivanju rada i roditelјstva na reprezentativnom uzorku koji je obuhvatio 126.000 zaposlenih i 330 poslodavaca, dobili smo stavove koji su nam smernica za unapređenje stanja na ovom polјu.

Planiramo da tokom naredne godine kroz praksu i druga istraživanja utvrdimo koja zakonska rešenja treba menjati kako bi u normativni okvir uvrstili najbolјe mere koje u budućnosti treba da daju rezultate.

Verujem da je uspeh moguće postići, predanim radom na primeni mera populacione politike, ali i kroz implementaciju cilјeva iz Agende 2030. Napominjem da je važno da se u ove procese uklјuče svi – državne institucije, eksperti, civilni sektor, Srpska akademija nauka i umetnosti, mediji i lokalne samouprave.

Implementaciju cilјeva održivog razvoja i primenu mera populacione politike vidim kao dva povezana procesa. Zato ćemo paralelno raditi na reviziji Strategije za podsticanje rađanja, ali i na prioritizaciji postavlјenih cilјeva i izradi nacionalnog programa za sprovođenje Agende 2030.

Agendu UN 2030 vidim kao istorijsku razvojnu šansu da iskorenimo ekstremno siromaštvo, damo presudan doprinos za društveni razvoj naše zemlјe i ostvarimo višegeneracijski san o prelasku Srbije u rang razvijenih zemalјa sveta.

19. jul 2017.

Srbija posvećena sprovođenju cilјeva održivog razvoja i ispunjavanju Agende UN 2030

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku koju je Vlada Republike Srbije imenovala za šefa Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende UN o održivom razvoju do 2030. godine, prisustvuje trodnevnom ministarskom segmentu Političkog foruma na visokom nivou o održivom razvoju, koji se održava u Nјujorku od 17. do 20. jula 2017. godine.

Međunarodna zajednica je u septembru 2015. godine donela odluku na najvišem nivou da radi na ostvarenju jednog od najvažnijih cilјeva današnjice - održivoj budućnosti naše planete i budućih generacija i to kroz cilјeve održivog razvoja koji treba da budu ispunjeni do 2030. godine i koji su isti za sve zemlјe, članice Ujedinjenih nacija. Srbija je imala aktivnu ulogu u formulisanju cilјeva kao član Otvorene radne grupe o Cilјevima održivog razvoja, a bila je jedina država u regionu jugoistočne Evrope koja je aktivno učestvovala u procesu utvrđivanja modela njenog finansiranja.

 Srbija posvećena sprovođenju cilјeva održivog razvoja i ispunjavanju Agende UN 2030

Politički forum, na kome je juče govorila ministarka Slavica Đukić Dejanović značajan je za nadgledanje procesa praćenja i pregleda implementacije Agende UN za održivi razvoj do 2030. godine na globalnom nivou i predstavlјa klјučni mehanizam za praćenje rezultata u ispunjavanju dogovorenih obaveza.

U svom obraćanju ona je naglasila da je Srbija u potpunosti posvećena implementaciji Agende UN do 2030. godine, da je u proceduri prioritizacija 17 cilјeva i 169 podcilјeva i njihovog prilagođavanja situaciji u našoj zemlјi. Međuresorna radna grupa Vlade Srbije će početi sa intenzivnim aktivnostima na pripremi dobrovolјnog nacionalnog izveštaja o primeni Agende.

Vlada Republike Srbije je u maju ove godine zaklјučila petogodišnji Okvir razvojnog partnerstva za period od 2016. do 2020. godine sa timom UN u Republici Srbiji, koji je u potpunosti usklađen sa nacionalnim razvojnim prioritetima, procesom dostizanja cilјeva održivog razvoja i procesom predpristupnih pregovora sa Evropskom unijom.

Političkom forumu na visokom nivou prisustvuju predstavnici 12 grupa zemalјa, ministri iz 124 zemalјe i posmatrači iz međunarodnih organizacija. Skup u Ujedinjenim nacijama završava se danas, a obraćanje ministarke Slavice Đukić Dejanović, predstavice Srbije, možete pogledati OVDE.

11. jul 2017.

11. jul, svetski dan stanovništva

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku, dr Zlatibor Lončar, ministar zdravlјa, Mladen Šarčević, ministar prosvete i nauke i Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošlјavanje, socijalna i boračka pitanja, povodom 11. jula, Svetskog dana stanovništva, donose zajedničku izjavu:

Vlada Republike Srbije odlučna je u nameri da donosi i sprovodi odluke koje će uticati na prevenciju negativnih demografskih kretanja, i to kroz pobolјšanje ekonomske situacije, mere podsticanja rađanja, jačanje brige o zdravlјu, reproduktivnom zdravlјu i zdravim stilovima života, pobolјšanje kvaliteta obrazovanja, podrške ženi, roditelјstvu, porodici, kao i brige o starima.

U godini u kojoj su Ujedinjene nacije za temu kojom će se obeležiti ovaj dan odabrale „Planiranje porodice - osnaživanje lјudi i razvijanje nacija“ sa cilјem da se ukaže na značaj sigurnog i dobrovolјnog planiranja porodice, Vlada Srbije će posebnu pažnju usmeriti na povećanje nivoa znanja o zdravlјu i reproduktivnom zdravlјu, kroz sisteme obrazovanja i zdravlјa.

Ministarstvo prosvete i nauke donelo je odluku da od naredne školske godine učenici petog razreda osnovne škole ova znanja stiču kroz novi predmet, fizičko i zdravstveno vaspitanje.

Ministarstvo zdravlјa uložiće dodatne napore da kroz Institute za javno zdravlјe podiže nivo svesti stanovništva o brizi o zdravlјu.

Kabinet ministra zaduženog za demografiju i populacionu politiku će kroz pilot projekte koji se sprovode u 15 opština, testirati niz mera populacione politike od kojih će se, one koje pokažu trend da budu uspešne ugraditi u zakonska rešenja.

Ministri podsećaju da se pitanje demografske budućnosti tiče svakog građanina i da je pokretanje na bolјe moguće samo angažovanjem svih snaga u društvu, od Srpske akademije nauka i umetnosti, ekspertske podrške, nevladinog sektora, lokalne samouprave, kulture i medija.


O Svetskom danu stanovništva:

Ujedinjene nacije odredile su 11. jul za Svetski dan stanovništva zato što je na taj dan 1987. godine rođen petmilijarditi stanovnik Zemlјe.

UN upozorava da je pristup sigurnom i dobrovolјnom planiranju porodice lјudsko pravo svakog pojedinca, koje je izuzetno važno za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, posebno u siromašnim sredinama.

20. jun 2017.

Dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike

Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku prof. dr Slavica Đukić Dejanović potpisala je ugovore o dodeli bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike, sa predstavnicima 15 lokalnih samouprava, čiji su projekti prihvaćeni na Javnom pozivu.

 Dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike

Sredstava su dobile opštine: Gadžin Han, Dimitrovgrad, Blace, Crna Trava, Žitište, Golubac, Knić, Trstenik, Šid, Vlasotince, Bačka Topola, Sečanj, Prokuplje,Nova Varoš i Irig.

Za tu namenu opredeljenih 130 miliona dinara, dobilo je 15 opština - sedam u regionu Južne i Istočne Srbije, pet u Vojvodini i tri u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji.

Na javni poziv stiglo je 88 prijava, koje je podnelo 90 opština od 169 koliko ih ima u Srbiji. Najviše prijava stiglo je iz Južne i Istočne Srbije – 36, zatim iz Šumadije i Zapadne Srbije 32 i iz Vojvodine 19, kao i samostalna prijava jedne beogradske opštine. Nakon odabira prvorangiranih projekata iz regiona, a s obzirom da celokupan iznos planiranih sredstava nije u potpunosti utrošen i uzimajući u obzir da Grad Beograd, na žalost, nije aplicirao, ostatak sredstava je raspoređen u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja sredstava podrške sprovođenju mera populacione politike u Republici Srbiji za 2017. godinu.

 Dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike

Činjenica da je konkurisalo više od polovine opština pokazuje da su analizirali populacionu situaciju i demografske parametre u svojoj sredini, napravili predlog projekata i izdvojili sredstva za ovu oblast, iako to ranije nije bila praksa. Sve to predstavlja značajan iskorak u tretiranju pitanja demografije i populacione politike u lokalnim sredinama.

Od svog formiranja Kabinet intenzivno sarađuje sa predstavnicima lokalnih samouprava na promociji mera popoulacione politike. Održan je niz sastanaka na kojima su predstavnici opština informisani o ciljevima i načinima sprovođenja projekta, a u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u februaru je organizovan skup pod nazivom „Ka boljoj demografskoj budućnosti Srbije”, kome su, između ostalih, prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava. Ministarka i članovi Kabineta obišli su većinu okruga u Srbiji i lokalnim samoupravama direktno predstavili značaj učešća u pilot projektima.

Praktična primena mera populacione politike na lokalnom nivou biće praćena tokom godinu dana, da bi one mere koje pokažu tendenciju pozitivnih ishoda bile ugrađene u buduća zakonska rešenja.

12. jun 2017.

REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA DODELU SREDSTAVA ZA SPROVOĐENjE MERA POPULACIONE POLITIKE

BEOGRAD, 12. juna 2017 - Kabinet za demografiju i populacionu politiku, raspisao je 12. maja 2017. godine Javni poziv za sufinansiranje jedinica lokalnih samouprava, radi realizacije projekata iz obrasti demografije i populacione politike u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja sredstava podrške sprovođenju mera populacione politike u Republici Srbiji za 2017. godinu. Javni poziv je bio otvoren do 29. maja 2017. godine, i na osnovu njega je pristiglo 88 predloga mera – prijava.

Komisija je proveravala pravovremenost i kompletiranost svih pristiglih predloga mera – prijava, uvidom u prispelu dokumentaciju u roku od 6 radnih dana.

Nakon izvršenog detaljnog pregleda svih validnih prijava Komisija je 09. juna 2017. godine utvrdila predlog Predlog odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave.

Na listu vrednovanja i rangiranja predloga mera – projekata pristiglih na Javni poziv od 12. juna 2017. godine, podnosioci predloga imaju pravo prigovora u roku od 5 radnih dana od dana objavljivanja Odluke i liste vrednovanja i rangiranja predloga mera na sajtu Kabineta, www.mdpp.gov.rs.

Na osnovu Predloga odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave, ministar je doneo Odluku o odobravanju sredstava za sufinansiranje mere populacione politike jedinica lokalne samouprave. Detalje odluke i rezultate javnog poziva možete videti ovde.

2. jun 2017.

NA JAVNI POZIV STIGLO 88 PRIJAVA

Na javni poziv Kabineta ministra za demografiju i populacionu politiku za dodelu bespovratnih sredstava prijavilo se 88 jedinica lokalne samouprave, od ukupno 169 opština u Srbiji, sa predlozima pilot projekata kroz koje bi se sprovodile mere populacione politike.

„Svaka druga opština u Srbiji javila se na naš poziv. To nas raduje jer pokazuje da su te opštine morale najpre da analiziraju populacionu situaciju i demografske parametre u svojoj sredini, da naprave predlog projekata i izdvoje sredstva za ovu oblast za koju se nikada ranije nije izdvajalo. Sam taj čin je vrlo značajan korak“ ocenila je prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka zadužena za demografiju i populacionu politiku.

Komisija za ocenu i odabir predloženih mera počela je sa radom u petak, 2.juna. Očekuje se da će proces selekcije trajati pet dana, nakon čega će biti objavlјen spisak opština čiji projekti će dobiti finansijska sredstva.

Za ovu namenu iz budžeta je obezbeđeno 130 miliona dinara za sufinansiranje do 85 odsto ukupnih troškova za predložene mere populacione politike. Maksimalni iznos koji može biti dodelјen jednoj lokalnoj samoupravi je do 32,5 miliona dinara po svim predloženim merama.

Planirano je da projekti budu pokrenuti u odabranim opštinama u regionu Vojvodine, Beogradskom regionu, regionu Šumadije i zapadne Srbije i regionu južne i istočne Srbije. Sredstva se moraju utrošiti u toku budžetske godine, a započete aktivnosti će se nastaviti i u narednoj godini.

Odabrane mere će biti praćene i ocenjivane u narednih godinu dana, da bi najuspešnije, nakon toga bile uvrštene u zakonska rešenja.

17. maj 2017.

KA BOLjOJ DEMOGRAFSKOJ BUDUĆNOSTI SRBIJE

Posle primedbi koje su na rad Kabineta ministra bez portfelјa zaduženog za demografiju i populacionu politiku iznela rukovodstva nekih političkih partija, smatrali smo da je važno da građani i zainteresovana javnost bude još jednom obavešteni šta, kako i zašto radimo. Ono što je činjenica koju još jednom podvlačimo, u demografiji nema brzih rešenja, merna jednica za rezultate je decenija i zato ovo nije političko pitanje. Zato ni politikanstvo u ovoj oblasti nikome neće doneti političke poene.


Uzimajući u obzir činjenicu da demografski indikatori nisu isti u različitim krajevima naše zemlјe, Kabinet ministra zaduženog za demografiju i populacionu politiku je, u saradnji sa stručnjacima, odlučio da u toku godinu dana primeni, odnosno testira mere populacione politike, u zavisnosti od potreba koje pojedini delovi Srbije imaju.

Praktična primena mera populacione politike na lokalnom nivou biće praćena i analizirana tokom godinu dana, posle čega treba videti koje od primenjenih mera imaju tendenciju povolјnih ishoda. Baš te mere će biti ugrađene u buduća zakonska rešenja.

Vlada Republike Srbije izdvojila je iz budžeta 130 miliona dinara bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike u najmanje po jednoj opštini u jugoistočnoj Srbiji, Šumadiji i centralnoj Srbiji, Gradu Beogradu i Vojvodini, od kojih svaka može da dobije do najviše 32,5 miliona dinara.

Pre raspisivanja Javnog poziva, održan je niz sastanaka na kojima su predstavnici opština informisani o cilјevima i načinima za sprovođenje projekta - u Srpskoj akakdemiji nauka i umetnosti održan je skup pod nazivom „Ka bolјoj demografskoj budućnosti Srbije“, na koji su bili pozvani predstavnici svih opština u Srbiji i na kome je predstavlјen plan aktivnosti Kabineta ministra.

Ministarka i članovi Kabineta obišli su većinu okruga u Srbiji i predstavnicima opština direktno predstavlјali projekat. Odmah po raspisivanju poziva, svi okruzi su još jednom obavešteni o njemu, a ista informacija plasirana je i kroz medije.

15. maj 2017.

BESPOVRATNA SREDSTVA ZA MERE POPULACIONE POLITIKE LOKALNE SAMOUPRAVE

Kabinet ministra zaduženog za demografiju i populacionu politiku raspisao je Javni poziv za pilot projekte kojima će se testirati mere populacione politike u lokalnim samoupravama. Pravo učešća imaju sve opštine koje ispune dva osnovna uslova – da već u sopstvenim budžetima imaju predviđena sredstva za mere podrške porodici ili podsticanje rađanja i da imaju telo ili osobu zaduženu za pitanja demografije i populacione politike, odnosno za sprovođenje predloženih mera. Rok za prijavlјivanje počeo je da teče od objavlјivanja u Službenom glasniku, 12.05.2017. godine, a prijave se mogu slati u roku od 15 dana od dana objavlјivanja – završno sa 29. 05. 2017. godine.

Planirano je da projekti budu pokrenuti u po najmanje jednoj opštini u regionu Vojvodine, Beogradskom regionu, regionu Šumadije i zapadne Srbije i regionu južne i istočne Srbije. Sredstva se moraju utrošiti u toku budžetske godine, a započete aktivnosti će se nastaviti i u narednoj godini. Nakon evaluacije, mere koje imaju trend da budu učinkovite, biće uvrštene u zakonska rešenja.

Za ovu namenu iz budžeta je obezbeđeno 130 miliona dinara za sufinansiranje do 85 odsto ukupnih troškova za predložene mere populacione politike. Maksimalni iznos koji može biti dodelјen lokalnoj samoupravi koja podnosi prijavu je do 32,5 miliona dinara po svim predloženim merama.

Bespovratna sredstva namenjena su za sufinansiranje onih mera, koje se odnose na podsticanje rađanja, ublažavanje ekonomske cene podizanja deteta, usklađivanje rada i roditelјstva, snižavanje psihološke cene roditelјstva, promociju zdravlјa i reproduktivnog zdravlјa, borbu protiv neplodnosti, populacionu edukaciju.

Više detalјa o javnom pozivu, neophodnoj dokumentaciji i načinu prijavlјivanja na sledećoj adresi http://www.mdpp.gov.rs/javni-poziv.php

26. april 2017.

Edukacija o pitanjima migracija

Kabinet ministra bez portfelјa zaduženog za demografiju i populacionu politiku nastavio je proces edukacije o klјučnim demografskim temama kroz predavanja o pitanjima migracije. Edukaciju su održali stručnjaci iz Centra za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka; dr Mirjana Rašević, dr Goran Penev i dr Vladimir Nikitović. Ove događaje podržava projekat PERFORM u cilјu pobolјšanja saradnje između istraživača u društvenim naukama i kreatora javnih politika.

 Edukacija o pitanjima migracija

Pored zaposlenih u Kabinetu, edukaciji su prisustvovali i predstavnici ministarstava rada, zapošlјavanja i socijalnih pitanja; zdravlјa; kulture i informisanja; omladine i sporta; i privrede; Komesarijata za izbeglice i migracije, Republičkog sekretarijata za javne politike, kao i Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Ovo je druga od četiri predviđene jednodnevne edukacije, koje se organizuju u cilјu produblјivanja znanja i pripreme za reviziju postojeće Strategije za podsticanje rađanja, kao i potrebe da se u saradnji sa stručnjacima odrede najbolјe mere iz domena populacione politike.

 Edukacija o pitanjima migracija

 

O projektu PERFORM

Projekat PERFORM se fokusira na jačanje uloge društvenih nauka u procesu društveno-ekonomskih reformi, podržava unapređenje kvaliteta istraživanja u društvenim naukama i povezivanje istraživačke zajednice sa kreatorima javnih politika. PERFORM (Performing and Responsive Social Sciences) je projekat Švajcarske agencije za razvoj i saradnju koji sprovodi organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation u partnerstvu sa Univerzitetom u Friburgu. Više o projektu možete saznati na www.perform.network

 Edukacija o pitanjima migracija

19. april 2017.

PROMOCIJA U NARODNOJ BIBLIOTECI GRADA KRAGUJEVCA

Prof.dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka u Vladi Republike Srbije, prof. dr Predrag Marković, naučni savetnik u Institutu za savremenu istoriju i dr Bilјana Vučetić, naučni saradnik u Istorijskom institutu SANU, govoriće na promociji knjige dr Aleksandra Rastovića „Englezi i Balkan: 1837-1914. i Velika Britanija i Kosovski vilajet: 1877-1912“  u sredu 19. aprila 2017. godine u 19 časova, u  Narodnoj biblioteci Grada Kragujevca, ulica dr Zorana Đinđića 10. 

Dr Aleksandar Rastović je redovni profesor na odseku za istoriju Filozofskog fakulteta u Nišu i viši naučni saradnik Istorijskog instituta u Beogradu, a događaj se organizuje povodom  180 godina od uspostavlјanja diplomatskih odnosa Velike Britanije i Srbije.

30. mart 2017.

SPORAZUM O SARADNјI

 Konferencija u SANU – za bolјu demografsku budućnost Srbije

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku i Želјko Sertić, v.d. direktora Razvojne agencije Srbije (RAS), potpisali su danas Sporazum o saradnji čiji je primarni cilј podizanje svesti poslodavaca o potrebi za usklađivanjem rada i roditelјstva.

Sporazum će omogućiti da RAS u svojim aktivnostima usmerenim ka preduzetnicima, ukaže na važnost potreba zaposlenih roditelјa i budućih roditelјa, kako bi na najbolјi način i za poslodavca i za porodicu, uskladili svoje porodične i poslovne obaveze.

„Ovaj sporazum je značajan za unapređenje saradnje dve institucije u cilјu efikasnijeg sprovođenja mera populacione politike u Srbiji. Zajedničkim, ali i kroz aktivnosti RAS, radićemo na podizanju svesti o značaju roditelјstva, kao i usklađivanju rada i roditelјstva“, izjavio je Želјko Sertić, v.d. direktora RAS.

Kabinet ministra već ima potpisan sporazum sa Privrednom komorom Srbije, koji podrazumeva da zajedničkim nastupom postojeće privredne subjekte informiše i upozna sa modelima usklađivanja rada i roditelјstva koje naši zakoni već omogućavaju i utiče da se dobra rešenja primenjuju.

U toku je istraživanje koje se sprovodi u saradnji sa PKS i Republičkim zavodom za statistiku, kojim je obuhvaćeno 550 privrednih subjekata sa više od 5000 zaposlenih u 169 opština u Srbiji, koje treba da pokaže postojeće stanje, ali i pravce u kojima se treba kretati u ispunjenju ovog cilјa koji proističe iz Strategije za podsticanje rađanja.

23. mart 2017.

Sufinansiranje mera populacione politike na lokalnom nivou

Kabinet ministra bez portfelјa zaduženog za demografiju i populacionu politiku započeo je seriju sastanaka sa načelnicima upravnih okruga kako bi ih u direktnim razgovorima pozvao na saradnju u cilјu uspešne realizacije pilot projekata kojim će se testirati mere populacione politike na lokalnom nivou.

Kabinet će u narednih mesec dana raspisati javni poziv za sufinansiranje projekata, na koji će moći da se jave sve opštine koje ispunjavaju postavlјene kriterijume, od kojih su najvažniji da u sopstvenim budžetima već imaju sredstva izdvojena za podršku porodici ili podsticanju rađanja, kao i da imaju formiran Demografski savet. Ukoliko lokalna samouprava nema ovo telo, neophodno je da ima osobu delegiranu za pitanja populacione politike ispred Zdravstvenog saveta.

 Sufinansiranje mera populacione politike na lokalnom nivou

Pilot projekti podrazumevaju primenu pronatalitetnih mera koje će biti praćene i ocenjivane u narednih godinu dana, da bi najuspešnije, nakon toga bile uvrštene u zakonska rešenja.

Do sada su održani sastanci sa predstavnicima Niškog, Braničevskog i Podunavskog, a u planu je da se u narednih deset dana obiđu svi okruzi u Srbiji.

Ministarka Slavica Đukić Dejanović već je obišla i više opština čije je predstavnike informisala o važnosti uklјučivanja lokalih samouprava u programe koje će sprovoditi Kabinet.

Planirane aktivnosti su predstavlјene i na konferenciji „Ka bolјoj demografskoj budućnosti Srbije“, koja je održana 27. februara u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, na koju su bili pozvani predstavnici svih 169 lokalnih samouprava.

 Sufinansiranje mera populacione politike na lokalnom nivou

Primena mera koje će Kabinet sufinansirati u okviru pilog projekata može da bude usmerena u više pravaca:

 • Podsticanje privredne aktivnosti u odnosu na specifičnosti pilot opštine u kojoj se sprovodi projekat (polјoprivreda, proizvodna ili uslužna delatnost) ako već postoji infrastruktura i lјudi sa iskustvom
 • Podsticanje rađanja
 • Podrška roditelјstvu kroz jačanje sistema usluga
 • Populaciona edukacija
 • Jačanje brige o zdravlјu – sporadično angažovanje medicinskog osoblјa (po potrebi, lekare koji nedostaju opštini u kojoj će se sprovoditi projekat, nabavka medicinske opreme i edukacija postojećeg medicinskog kadra)
 • Program aktivnog starenja
 • Podsticaj za smanjenje/zaustavlјanje unutrašnjih migracija i povratak stanovništva u mesto porekla

Mere koje se budu primenjivale treba da budu u skladu sa cilјevima koji proističu iz Strategije za podsticanje rađanja, a to su:

 • Ublažavanje ekonomske cene podizanja deteta
 • Usklađivanje rada i roditelјstva
 • Snižavanje psihološke cene roditelјstva
 • Promocija reproduktivnog zdravlјa adolescenata
 • Borba protiv neplodnosti
 • Ka zdravom materinstvu
 • Populaciona edukacija
 • Aktiviranje lokalne samouprave

8. mart 2017.

Istraživanje o usklađivanju rada i roditelјstva počinje 13. marta

Kabinet ministra bez portfelјa zaduženog za demografiju i populacionu politiku u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Republičkim zavodom za statistiku u ponedelјak, 13. marta 2017. godine počinje sveobuhvatno istraživanje o usklađivanju rada i roditelјstva.

Usklađivanje rada i roditelјstva je jedan od važnih segmenata populacione politike, a rezultati koje će ovo istraživanje dati, neophodni su za dalјe određivanje mera koje će pomoći u popravlјanju situacije na ovom planu. Istraživanje će biti sprovedeno u svih 169 opština, obuhvatiće 550 privrednih subjekata sa oko 5000 zaposlenih koji će biti zamolјeni da u roku od tri nedelјe odgovore na postavlјena pitanja.

Pitanja iz upitnika odnose se i na zaposlene i na poslodavce. Tako se, na primer, zaposlenima, između ostalih postavlјaju sledeća pitanja: da li bi neki od vidova fleksibilnog radnog vremena doprineo lakšem usklađivanju njihovih profesionalnih i privatnih obaveza, kao i da li bi pri izboru novog posla dali prednost poslodavcu koji bi im omogućio fleksibilno radno vreme. Za one koji imaju decu predškolskog uzrasta upućena su i pitanja o problemima koje imaju roditelјi u vezi sa smeštajem deteta u obdanište.

S druge strane, poslodavci se anketiraju o tome da li bi bili spremni da samostalno, ili zajedno sa državom ili lokalnom samoupravom, finansiraju osnivanje i rad predškolskih ustanova, kao i kojim merama bi država najbolјe stimulisala kompanije da aktivno sprovode mere u vezi sa usklađivanjem rada i roditelјstva. Jedno od pitanja za poslodavce je i da li bi podržali predlog da se roditelјu obezbedi dan plaćenog odsustva za detetov rođendan do navršene sedme godine.

Analizu dobijenih odgovora izvršiće Republički zavod za satatistiku.

27. februar 2017.

Konferencija u SANU – za bolјu demografsku budućnost Srbije

Kabinet ministra bez portfelјa zaduženog za demografiju i populacionu politiku, Srpska akademija nauka i umetnosti i Institut društvenih nauka organizovali su skup "Ka bolјoj demografskoj budućnosti Srbije", koji je okupio predstavnike nadležnih ministarstava, državnih institucija, lokalne samouprave, obrazovnog i zdravstvenog sistema, naučne zajednice i nevladinih organizacija. Učesnici konferencije u SANU su kroz sadržajnu raspravu pokazali spremnost svih segmenata društva da se uklјuče u rešavanje problema izazvanih negativnim demografskim kretanjima.

 Konferencija u SANU – za bolјu demografsku budućnost Srbije

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku, izjavila je da će Vlada Republike Srbije ove godine inovirati postojeću Strategiju podsticanje rađanja, koja će osim problema nataliteta, obuhvatiti i migracije i aktivno starenje.

Ona je najavila pilot projekte koji će se sprovoditi tokom 2017. godine, u cilјu testiranja različitih mera populacione politike. Projekti će biti pokrenuti u različitim delovima Srbije; u jednoj opštini na jugoistoku zemlјe, gde su izraziti depopulacioni trendovi; u tipičnoj opštini u Šumadiji i zapadnoj Srbiji; u rubnoj opštini koja pripada Gradu Beogradu i jednoj ili dve opštine u Vojvodini. Posle evaluacije koja će se raditi nakon godinu dana, najbolјe od primenjenih mera uvrstiće se u normativni okvir.

„Akcenat će biti na jedinicama lokalne samouprave, jer svaka opština treba sama da iznedri koje su mere najbolјe za tu sredinu, jer su svakako drugačiji problemi sa kojima se susreću roditelјi u nekoj beogradskoj opštini u odnosu na neku opštinu na jugu Srbije“ naglasila je ministarka.

Predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić upozorio je da je potrebna istrajnost u rešavanju ovog problema jer, kako je dodao, uz najbolјe demografske mere, prve efekte Srbija će osetiti tek za deceniju ili dve.

 Konferencija u SANU – za bolјu demografsku budućnost Srbije

Prosečna starost stanovništva u Srbiji je 42,7 godina, što našu zemlјu svrstava na šesto mesto u Evropi, po starosti stanovništva. Zbog negativnog prirodnog priraštaja, ali i migracija, Srbija godišnje izgubi prosečno oko 35.000 stanovnika.

Direktorka Centra za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka Mirjana Rašević ocenila je da je izuzetno važno da raditi na merama koje doprinose usklađivanju rada i roditelјstva i da su „uspešne samo one politike koje istovremeno ostvaruju pozitivne ishode u svim sferama - zaposlenost, siromaštvo, rađanje“.

Gordana Matković iz Centra za socijalnu politiku govorila je o načinima smanjenja ekonomske cene roditelјstva u Srbiji, dok je Dragan Stanojević naveo da je važno uskladiti promene u društvu koje su se desile u obrazovnoj i poslovnoj sferi sa onima koje se dešavaju u samoj porodici.

Profesor Prirodno-matematičkog fakultet iz Novog Sada Branislav Đurđev naglasio je da društvo mora da se prilagodi nezaobilaznim demografskim promenama, što će neminovno uticati na reformu penzionog sistema i nužno povećanje starosne granice za odlazak u penziju.

U kontekstu neminovnog starenja stanovništva Mirjana Devedžić sa Geografskog fakulteta je ukazala na važnost razvoja koncepta aktivnog starenja i većeg uklјučivanja starijih stanovnika u sve aktivnosti društva, dok je Katarina Sedlecki iz Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta upozorila da je neophodno raditi na podizanju nivoa znanja mladih o reproduktivnom zdravlјu.

Govoreći o migracijama, Mirjana Bobić sa Filozofskog fakulteta navela je da iz zemlјe najviše odlaze najaktivniji delovi stanovništva, dok je dopisni član SANU Vladica Cvetković dodao da su za ostanak najobrazovanijih u Srbiji potrebne promene u akademskoj sferi društva.

Vladimir Nikitović iz Instituta društvenih nauka je zaklјučio da je zbog kompleksnosti problema neophodan sinhronizovan politički odgovor države u više različitih društvenih oblasti.

23. februar 2017.

KONFERENCIJA „KA BOLjOJ DEMOGRAFSKOJ BUDUĆNOSTI SRBIJE“

Naučna konferencija „Ka bolјoj demografskoj budućnosti Srbije“ biće održana u ponedelјak, 27.02.2017. godine u organizaciji Kabineta ministra bez portfelјa zaduženog za demografiju i populacionu politiku, Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) i Centra za demografiju Instituta društvenih nauka.

Skup, koji počinje u 10 časova u svečanoj sali SANU, biće prilika da se okupe najznačajniji stručnjaci u ovoj oblasti i pokušaju da odgovore na neke od klјučnih problema kada su u pitanju negativne posledice demografskih kretanja.

Konferencija bi takođe trebalo da pokaže koliko su svi segmenti društva spremni da se uklјuče u rešavanje ovih problema, pa su pozvani predstavnici Vlade Srbije, državnih institucija, obrazovnog i zdravstvenog sistema, univerziteta, naučne zajednice, nevladinih organizacija, kao i načelnici svih okruga i predstavnici svih jedinica lokalne samouprave.

Učesnicima će se obratiti ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku prof. dr Slavica Đukić Dejanović, predsednik SANU akademik Vladimir Kostić, direktorka Centra za demografiju Instituta društvenih nauka Mirjana Rašević. Na skupu će govoriti i Branislav Đurđev sa Prirodno-matematičkog fakultet iz Novog Sada, Mirjana Bobić i Dragan Stanojević sa Filozofskog fakulteta iz Beograda, Mirjana Devedžić sa Geografskog fakulteta iz Beograda, Predrag Marković iz Instituta za savremenu istoriju, Gordana Matković iz Centra za socijalnu politiku, Katarina Sedlecki iz Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, Vladica Cvetković i Dragana Radojičić iz SANU, kao i Vladimir Nikitović iz Instituta društvenih nauka.

22. februar 2017.

Primena mera populacione politike na lokalu

 Primena mera populacione politike na lokalu

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku, razgovarala je sa članovima Predsedništva Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) o trenutnoj demografskoj situaciji i planovima za buduću saradnju.

Na sastanku je najavlјeno da će tokom ove godine biti pokrenuti pilot projekti sa cilјem da se testiraju različite mere populacione politike, koje uzimaju u obzir specifičnosti lokalne sredine. Zato će se pilot projekti sprovoditi u jednoj opštini na jugoistoku zemlјe, gde su izraziti depopulacioni trendovi; u tipičnoj opštini u Šumadiji i zapadnoj Srbiji; u rubnoj opštini koja pripada Gradu Beogradu i jednoj ili dve opštine u Vojvodini.

 Primena mera populacione politike na lokalu

Ministarka je podsetila da Strategija za podsticanje rađanja predviđa da lokalne samouprave treba da imaju Demografske savete, ali da, ukoliko nisu u mogućnosti da ih formiraju, mogu da delegiraju nekog od članova Zdravstvenog saveta koji će se baviti pitanjima demografije.

Neke lokalne samouprave, iz soptvenih budžeta, već primenjuju niz različitih mera za podršku porodici, pa je ministarka pozvala sve zainteresovane da predlažu svoja rešenja.

Kabinet ministra bez portfelјa zaduženog za demografiju i populacionu politiku ranije je potpisao Sporazum o saradnji sa SKGO, u cilјu sprovođenja zajedničkih aktivnosti na aktiviranju lokalnih samouprava po pitanjima koja su u vezi sa demografijom i populacionom politikom.

20. februar 2017.

Edukacija na temu ključnih demografskih izazova

 Edukacija na temu ključnih demografskih izazova

Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku završio je prvu, od četiri jednodnevne edukacije na temu ključnih demografskih izazova i njihovih budućih tendencija. Edukaciju su održali eksperti iz Centra za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka, dr Mirjana Rašević, dr Goran Penev i dr Vladimir Nikitović. Ove događaje podržava projekat PERFORM Švajcarske agencije za razvoj i saradnju u cilju poboljšanja saradnje između istraživača u društvenim naukama i kreatora javnih politika.

Edukacije se organizuju u cilju produbljivanja do sada stečenih znanja i pripreme za reviziju postojeće Strategije za podsticanje rađanja, kao i potrebe da se u saradnji sa stručnjacima odrede najbolje mere iz domena populacione politike, koje će se u pilot opštinama primenjivati tokom 2017. godine.

 Edukacija na temu ključnih demografskih izazova

Od formiranja Kabineta, a u skladu sa Strategijom za podsticanje rađanja, do sada je analizirana situacija po resorima kojima su u nadležnost stavljani i zadaci iz oblasti demografije i populacione politike. Potpisani su sporazumi o saradnji sa Institutom društvenih nauka, Privrednom komorom Srbije i Stalnom konferencijom gradova i opština. Formiran je i Savet za populacionu politiku, na čijem je čelu predsednik Vlade, a članovi su resorni ministri i istaknuti stručnjaci iz ove oblasti.

Pored zaposlenih u Kabinetu, edukaciji su prisustvovali i predstavnici ministarstava rada, zapošljavanja, socijalnih i boračkih pitanja; prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; kulture i informisanja; omladine i sporta; privrede, kao i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu; Republičkog zavoda za statistiku; Stalne koferencije gradova i opština, kao i Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

O projektu PERFORM

Projekat PERFORM se fokusira na jačanje uloge društvenih nauka u procesu društveno-ekonomskih reformi, podržava unapređenje kvaliteta istraživanja u društvenim naukama i povezivanje istraživačke zajednice sa kreatorima javnih politika. PERFORM (Performing and Responsive Social Sciences) je projekat Švajcarske agencije za razvoj i saradnju koji sprovodi organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation u partnerstvu sa Univerzitetom u Friburgu. Više o projektu možete saznati na www.perform.network.

09. februar 2017.

Ministarka Đukić Dejanović u poseti Italiji

 Ministarka Đukić Dejanović u poseti Italiji

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku, sastala se sa Lučijanom Malferom, direktorom Agencije za porodicu, natalitet i politiku mladih provincije Trento, koji joj je preneo iskustva i najbolјu praksu koju ta italijanska oblast primenjuje od 2011. godine.

Za samo šest godina, primenom širokog spektra populacionih mera Trentino je uspeo da postane područje sa najvećim prirodnim priraštajem u Italiji i jedno od najpoželјnijih mesta za život u Evropi.

Tokom dvodnevne posete Italiji, prof. dr Slavica Đukić Dejanović razgovarala je sa ministarkom provincije Trento zaduženom za visoko obrazovanje i mlade Sarom Ferari, kao i sa rektorom tamošnjeg univerziteta Paolom Kolinijem i prorektorkom za jednakost i politiku različitosti Barbarom Pođi.


 Ministarka Đukić Dejanović u poseti Italiji Ministarka Đukić Dejanović u poseti Italiji

07. februar 2017.

Usklađivanje rada i roditelјstva

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku i Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije potpisali su danas Sporazum o saradnji na sprovođenju zajedničkih aktivnosti na usklađivanju rada i roditelјstva.

Prvi zajednički korak biće istraživanje o stavovima poslodavaca i zaposlenih roditelјa u 500 preduzeća u svim opštinama u Srbiji. Analizom tih podataka stekla bi se osnova za dalјi rad na donošenju populacionih mera.

 Podizanje nivoa zdravstvene kulture

Ministarka Đukić Dejanović je istakla da je ovim sporazumom napravlјen „prvi formalan korak u ispunjavanju jednog od klјučnih cilјeva, a to je popravlјanje radne efikasnosti i roditelјske funkcije“.

"Da zakonsku regulativu, koja je dosta pristojno uređena kod nas, počnemo da primenjujemo intenzivnije u različitim privrednim subjektima kako bi roditelј bio zadovolјniji i efikasniji u procesu rada", zaklјučila je ministarka Đukić Dejanović.

Predsednik Privredne komore podsetio je da to što je u Srbiji sve manje stanovništva nije samo demografski, sociološki i socijalni problem, već ekonomsko pitanje.

"Cilј poslodavca je da ima zadovolјnog radnika, koji dobro obavlјa svoj posao i zna da nema konflikt u ulozi zaposlenog i roditelјa ", zaklјučio je Čadež.

03. februar 2017.

Potpisivanje Sporazuma o saradnji sa Privrednom komorom Srbije

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku i Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije potpisaće Sporazum o saradnji na polјu sprovođenja zajedničkih aktivnosti radi pronalaženja mera za postizanje cilјa usklađivanje rada i roditelјstva, predviđenog Strategijom za podsticanje rađanja.

Sporazum će biti potpisan u utorak, 07. februara 2017. godine u PKS u 09:30 časova.

Kabinet ministra bez portfelјa zaduženog za demografiju i populacionu politiku već je razgovarao sa nekim od privrednih subjekata koji primenjuju koncept društveno odgovornog poslovanja kroz podršku porodici i druge mere podrške široj društvenoj zajednici. Potpisivanjem Sporazuma, ovaj vid saradnje će se još više produbiti.

19. januar 2017.

Podizanje nivoa zdravstvene kulture

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku sastala se danas sa dr Milanom Dinićem, direktorom Lekarske komore Srbije koji je predložio zajedničku saradnju u cilju unapređenja zdravlja građana Srbije.

 Podizanje nivoa zdravstvene kulture

Lekarska komora Srbije ima predstavnike u regionima u kojima će se tokom 2017. godine sprovoditi pilot-projekti koji obuhvataju set mera iz različitih segmenata populacione politike, te je dogovoreno da svojim kapacitetima učestvuje u merama koje su obrazovnog karaktera, a tiču se povećanja znanja o zdravstvenoj kulturi i reproduktivnom zdravlju.

Ministarka je istakla da je naročito važno da lekari koji svakodnveno dolaze u kontakt s građanima imaju dovoljno informacija o preduzetim merama, i to onima koje su karakteristične za deo zemlje u kojem se sprovode.

5. januar 2017.

U Kragujevcu u 2016. godini rođeno najviše beba u poslednje dve decenije

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku, čestitala je gradonačelniku Kragujevca, gospodinu Radomiru Nikoliću, najviše rođenih beba u tom gradu u poslednjih 20 godina. Tekst čestitke objavlјujemo u celosti.

Poštovani Radomire,

Veoma me je obradovala vest kojom je naš Kragujevac započeo 2017-tu godinu – najviše rođenih beba u poslednjih dvadeset godina je najlepši postignuti rekord.

Nema sumnje da je podsticaj nataliteta jedna od aktivnosti sa najznačajnijim ishodom i od srca vam čestitam. Molim vas da iskrene čestitke prenesete i dr Predragu Sazdanoviću, direktoru Kliničko-bolničkog centra Kragujevac i kolektivu Klinike za ginekologiju i akušerstvo. Iskoristiću priliku da čestitam i svim roditelјima i želim im da uživaju u svojoj deci.

Sigurna sam da su ove vesti motivacija za Grad, zdravstvo, ali i buduće roditelјe. Verujem u zajedničku saradnju i očekujem da ćemo uraditi mnogo toga na polјu podsticanja rađanja i podrške porodici. Za Vladu Republike Srbije i Kabinet koji vodim to je jedan od najvažnijih cilјeva.

Želim vam srećnu Novu godinu, predstojeće božićne praznike i još mnogo ovakvih rekorda.

S poštovanjem,

Ministar
Prof. dr Slavica Đukić Dejanović

1. januar 2017.

Čestitka porodicama beba rođenih u novogodišnjoj noći

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelјa zadužena za demografiju i populacionu politiku, čestitala je svim porodicama beba koje su rođene u novogodišnjoj noći.

„Čestitam svima koji su u novogodišnjoj noći obogatili svoju porodicu novim članom, a bebama želim srećan dolazak na svet. Svaka nova beba je posebna radost i nadam se i verujem da će nam 2017. godina doneti još mnogo radosti.“

Kabinet ministra bez portfelјa zaduženog za demografiju i populacionu politiku radiće u 2017. godini na redefinisanju Strategije za podsticanje rađanja iz 2008. godine i primeni novih mera za podsticanje rađanja, ali i drugih mera koja se odnose na različite segmente populacione politike.

 Vrh strane