МЕНИ

Насловна » Демографија » Актуелни демографски показатељи

Актуелни демографски показатељи

Табела 1. Природно кретање становништва у Републици Србији* у 2017. години


Број становника 01.01.2018.године

7.001.444

Број живорођених

64.894

Број умрлих

103.722

Природни прираштај

-38.828

Број умрле одојчади

305

Број живорођених на 1000 становника

9,2

Број умрлих на 1000 становника

14,8

Природни прираштај на 1000 становника

-5,5

Број умрле одојчади на 1000 живорођених

4,7

Просечна старост мајке при рођењу детета

29,8

Просечна старост мајке при рођењу првог детета

28,4

 

Табела 2. Природно кретање становништва у Републици Србији* у периоду 2007-2017. година

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Просечно годишње (2007-2017)
Живорођени 68.102 69.083 70.299 68.304 65.598 67.257 65.554 66.461 65.657 64.734 64.894 66.904
Умрли 102.805 102.711 104.000 103.211 102.935 102.400 100.300 101.247 103.678 100.834 103.722 102.531
Природни прираштај -34.703 -33.628 -33.701 -34.907 -37.337 -35.143 -34.746 -34.786 -38.021 -36.100 -38.828 -35.627

 

Табела 3. Закључени и разведени бракови у Републици Србији* у 2017. години


Број закључених бракова - укупно

36.047

Број закључених бракова на 1000 становника

5,1

Просечна старост младожење при закључењу брака

34,1

Просечна старост невесте при закључењу брака

30,8

Број закључених првих бракова

28.919

Просечна старост младожење при закључењу првог брака

31,2

Просечна старост невесте при закључењу првог брака

28,3

Број разведених бракова - укупно

9262

Број разведених бракова на 1000 становника

1,3

Број разведених бракова на 1000 закључених

256,9

Просечна старост мужа при разводу брака

43,7

Просечна старост жене при разводу брака

40,2

 

Табела 4. Просечна старост становништва и очекивана дужина живота живорођених у Републици Србији*


Просечна старост становништва –  укупно

43,0

Просечна старост становништва – мушко

41,6

Просечна старост становништва – женско

44,4

Очекивана дужина живота – мушке деце

73,0

Очекивана дужина живота –  женске деце

77,9

                                                                               
* Од 1999. без података за АП Косово и Метохија
Извор података: Републички завод за статистику


демографски показатељи 2016
 Врх стране