МЕНИ

Насловна » Активности

Активности

21. септембар 2017.

Министарска конференција о старењу: Одрживо друштво за све узрасте - реализовање могућности дужег живота

2017 – година међугенерацијске солидарности

Проф. др Славица Ђукић Дејановић, министарка без портфеља, задужена за демографију и популациону политику, учествује на дводневној министарској конференцији о старењу, у организацији Економске комисије Уједињених нација за Европу (УНЕЦЕ), која се одржава у Лисабону, Португал 21. и 22. септембра.

 Министарска конференција о старењу: Одрживо друштво за све узрасте - реализовање могућности дужег живота

У склопу посете, министарка ће данас имати билатерални састанак са г-ђом Олгом Алгејеревом, извршном секретарком Економске комисије УН, док ће сутра учествовати на министарском панелу и говорити на тему достојанственог старења.

Влада Републике Србије на питањима везаним за старење сарађује са представницима научне и стручне јавности и практичарима из јавног, цивилног и приватног сектора из области социјалне заштите, здравства, образовања, запошљавања и правосуђа, на локалном и националном нивоу, а делегацију Србије на овој конференцији чине и Наташа Тодоровић и Милутин Врачевић из Црвеног крста Србије који учествују у експертском делу конференције.

О старењу и старима у Србији:

Република Србија спада у изразито старе популације. Просечна старост становништва је 42,9 година а број особа старијих од 65 година је 33 одсто већи од броја млађих од 15 година. Индекс активног старења у Србији је за 2014. годину процењен на 29,5 што је податак који показује да постоји значајан простор за напредак који се тиче како коришћења потенцијала старијих у функцији социо-економског развоја земље, тако и изградње окружења које ће омогућити старијима да буду активни и здраво старе.

 Министарска конференција о старењу: Одрживо друштво за све узрасте - реализовање могућности дужег живота

Србија, у складу са Мадридским акционим планом за старење (MИПAA, 2012), и његове Регионалне имплементационе стратегије (РИС), активно ради на унапређењу међугенерацијске солидарности и подстицању учешћа, недискриминације и социјалне инклузије старијих особа.

На Лисабонској конференцији, биће представљен и Национални извештај о примени Мадридског акционог плана за старење и резултати евалуације Националне стратегије о старењу која је била на снази од 2006. до 2016. године. Резултати евалуације показали су да не треба радити нову, већ треба наставити са имплементацијом већ постављених стратешких циљева у претходној стратегији, будући да су они у складу са циљевима које је Европска унија дефинисала до 2022. године.

Влада Републике Србије основала је Савет за унапређење међугенрацијске сарадње и солидарности чији су, неки од задатака, да повезује две значајне, а осетљиве друштвене групе у Републици Србији, младих и старијих; утиче на подизање свести о значају међугенерацијске сарадње као облика потпоре међу тим групама; подстиче и укључује све релевантне чиниоце да на свим нивоима делују у циљу стварања бољих могућности за активно старење и јачање солидарности између генерација; подстиче остваривање ефикасне међусобне подршке и сарадње између различитих старосних група, како би заједнички осмислили иновативна решења за подизање квалитета живота особа у старијој доби, али и деце и младих, ради јачања социјалне кохезије и солидарности између њих.

18. септембар 2017.

ПРИМЕНА МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ У ЦЕНТРАЛНОЈ И ЗАПАДНОЈ СРБИЈИ
СЛАВИЦА ЂУКИЋ ДЕЈАНОВИЋ У ПОСЕТИ КРАГУЈЕВЦУ И КНИЋУ

Крагујевац, 18. септембар 2017. године – Проф. др Славица Ђукић Дејановић, министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику састаће се у понедељак, 18. септембра у Крагујевцу са представницима општина из централне и западне Србије у којима се спроводи пројекат тестирања мера популационе политике.

 ПРИМЕНА МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ У ЦЕНТРАЛНОЈ И ЗАПАДНОЈ СРБИЈИ - СЛАВИЦА ЂУКИЋ ДЕЈАНОВИЋ У ПОСЕТИ КРАГУЈЕВЦУ И КНИЋУ

Поред представника три општине – Кнић, Трстеник и Нова Варош, у којима се пројекат спроводи, састанку ће присуствовати и начелници округа и представнци државних институција које могу да буду подршка у овом пројекту. Министарка ће обићи и Кнић, у коме ће се поред руководства из локалне самоуправе, сусрести и са директним корсиницима средстава.

 ПРИМЕНА МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ У ЦЕНТРАЛНОЈ И ЗАПАДНОЈ СРБИЈИ - СЛАВИЦА ЂУКИЋ ДЕЈАНОВИЋ У ПОСЕТИ КРАГУЈЕВЦУ И КНИЋУ

Пре састанка са општинама министарка Ђукић Дејановић ће обићи нови Центар за биомедицински подпомогнуту оплодњу у КБЦ Крагујевац.

01. септембар 2017.

Припремни састанак Међуресорне радне групе за спровођење Агенде УН о одрживом развоју до 2030. године

Проф. др Славица Ђукић Дејановић, министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику и председница Међуресорне радне групе за спровођење циљева одрживог развоја, одржала је припремни састанак пре конституисања, коме су присуствовали представници ресорних министарстава, канцеларија и агенција задужених за праћење и координацију Агенде УН у Републици Србији. Припремном састанку присуствовали су и представници Тима Уједињених нација у Србији.

 Припремни састанак Међуресорне радне групе за спровођење Агенде УН о одрживом развоју до 2030. године

Кључни задаци Радне групе су да прати спровођење Агенде 2030 у Србији, да обједињује у координира ставове надлежних ресора усмерене на остваривање цињева и подциљева Агенде о одрживом развоју, као и да припрема периодичне извештаје о њеном спровођењу у Србији. Поред проф. др Славице Ђукић Дејановић, председнице Радне групе, присутнима су се обратиле и Катарина Лалић Смајевић, в.д помоћника министра спољних послова и Карла Робин Херши, стална координаторка УН у Србији.

Циљеви одрживог развоја УН

Србија је имaла активну улогу у формулисању циљева Агенде и, као члан Отворене радне групе о Циљевима одрживог развоја, била једина држава у региону ЈИЕ која је активно учествовала у процесу утврђивања модела њеног финансирања.

 Припремни састанак Међуресорне радне групе за спровођење Агенде УН о одрживом развоју до 2030. године

Агенда о одрживом развоју садржи 17 циљева и 169 подциљева, који су исти за све земље, чланице Уједињених нација, које су се, усвајањем Агенде, обавезале да ће радити на њиховој имплементацији.

 Припремни састанак Међуресорне радне групе за спровођење Агенде УН о одрживом развоју до 2030. године

Влада Републике Србије је у мају ове године закључила петогодишњи Оквир развојног партнерства за период од 2016. до 2020. године са Тимом УН у Републици Србији, који је у потпуности усклађен са националним развојним приоритетима, процесом достизања циљева одрживог развоја и процесом предприступних преговора са Европском унијом. Оквир развојног партнерства садржи пет стубова и девет исхода и представља мапу пута за даље унапређење добре управе и владавине права, развој социјалних и људских ресурса, економски развој, раст и запошљавање, заштиту животне средине, борбу против климатских промена и изграђивање отпорних заједница, као и интегрисање културе у укупни процес одрживог развоја.

30. август 2017.

ПРИМЕНА МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ У ЈУЖНОЈ И ИСТОЧНОЈ СРБИЈИ

Проф. др Славица Ђукић Дејановић, министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику састала се у Нишу са председницима општина из јужне и источне Србије у којима се спроводи пројекат тестирања мера популационе политике.

Поред председника седам општина – Гаџин Хан, Власотинце, Црна Трава, Прокупље, Блаце, Димитровград и Голубац, састанку су присуствовали и начелници округа којима ове општине припадују и представници свих државних институција које могу да буду подршка овом пројекту.

 ПРИМЕНА МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ У ЈУЖНОЈ И ИСТОЧНОЈ СРБИЈИ

Министарка је честитала свима који су се пријавили за пројекат, рекавши да је било 90 апликација из 88 општина из целе Србије. Локалне самоуправе су се при пријави за пројекте водиле материјалним статусом просечног становника и у зависности од квалитета пројекта добиле одређене поене. “Једни су тражили да им се помогне финансијски у почетку посла, други су сматрали да треба повећати капацитете вртића, трећи су сматрали да је ниво здравствених услуга лош и да им у том сегменту треба помоћ”, навела је она.

Влада Републике Србије издвојила 130 милиона динара бесповратних средстава за тестирања мера популационе политике у 15 општина, од чега је за седам општина у јужној и источној Србији издвојено 55 милиона динара.

 ПРИМЕНА МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ У ЈУЖНОЈ И ИСТОЧНОЈ СРБИЈИ

Начелник нишавског управног округа, Александар Цветковић навео је да је велика ствар што је држава препознала проблем и што се у свом мандату бави демографском политиком: “Ово је време у коме је на овој генерацији да одговори на питање да ли ћемо опстати или нестати. Србија има око 77.000 квадратних километара са нешто више од седам милиона становника. Просечна стопа рађања је девет становника на 1.000 где једна жена роди 1,4 детета и поред такве неактивне демографске политике имамо и одлазак становника са одређених територија. Добро је што је држава кренула да решава тај проблем”, рекао је он.

Усклађивање рада и родитељства у општину Гаџин Хан

После састанка у Нишу, министарка је обишла и општину Гаџин Хан, где се састала са председником општине и представницима локалне самоуправе и институција који учествују у спровођењу пројекта, као и са директним корисницима средстава о плановима за даљи рад.

Пројекат општине Гаџин Хан између осталог обухвата и средства за подстицање запошљавања младих пољопривредника. На заједничком састанку они су у директној комуникацији са министарком говорили о својим очекивањима, али и проблемима са којима се сусрећу.

Општина Гаџин Хан је једна од најсиромашнијих у Србији и годинама се суочава са процесом депопулације. Уз подршку државе, општина спроводи сет различитих мера, како би ублажила негативна демографска кретања. Једна од њих је и померање радног времена вртића на 06:00 ујутро.

29. август 2017.

НАЈАВА ДОГАЂАЈА

ПРИМЕНА МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ У ЈУЖНОЈ И ИСТОЧНОЈ СРБИЈИ

СЛАВИЦА ЂУКИЋ ДЕЈАНОВИЋ У ПОСЕТИ НИШУ И ГАЏИНОМ ХАНУ

Проф. др Славица Ђукић Дејановић, министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику састаће се у среду, 30. августа у Нишу са председницима општина из јужне и источне Србије у којима се спроводи пројекат тестирања мера популационе политике.

Поред председника седам општина – Гаџин Хан, Власотинце, Црна Трава, Прокупље, Блаце, Димитровград и Голубац, састанку ће присуствовати и начелници округа којима ове општине припадују и представници свих државних институција које могу да буду подршка овим пројектима.

Састанак је заказан за среду, 30. август 2017. године у 11:00 сати у Сали Нишавског управног округа, Страхињића бана бб, ПЦ Амбасадор, Ниш.

Непосредно пре почетка састанка заказаног за 11:00 часова биће организоване изјаве за медије. Сниматељима и фоторепортерима ће бити омогућено снимање почетка састанка.

Министарка ће обићи и општину Гаџин Хан, где ће се у Народној библиотеци у 13:30 часова састати са председником општине и представницима локалне самоуправе и институција који учествују у спровођењу мера популационе политике. После тога, министарка ће разговарати са директним корисницима средстава о плановима за даљи рад. Обилазак  је отворен за медије.

23. август 2017.

СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ - ПОДИЗАЊЕ НИВОА ЗНАЊА О ЗДРАВЉУ И РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДРАВЉУ

Проф. др Славица Ђукић Дејановић, министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику одржала је састанак са др Софијом Пустаи, шефом канцеларије Светске здравствене организације у Србији, на коме су разговарале о могућностима за подршку СЗО и других, сродних УН Агенција  у процесу популационе едукације и подизања нивоа знања о здрављу и репродуктивном здрављу у 15 општина у Србији у којима се спроводи пројекат тестирања мера популационе политике.

Кабинет министра задуженог за демографију и популациону политику започео је са тестирањем мера популационе политике како би се у пракси утврдило које мере имају тренд успешности, да би се у наредној години, најбоље од њих уврстиле у нормативни оквир.

Мере које општине спроводе су различите и обухватају широк спектар, од оних усмерених на подстицања рађања, преко подизања здравствене културе до подстицајних мера за младе парове за останак у месту боравка. Кабинет,  истовремено,  у сарадњи са другим државним институцијама и међународним организацијама иницира спровођење сета мера, које не захтевају додатна финансијска улагања.

21. август 2017.

Конститутивна седница Савета за популациону политику

ПОПУЛАЦИОНА ПОЛИТИКА – ПРИОРИТЕТ ВЛАДЕ СРБИЈЕ


Савет за популациону политику Владе Републике Србије одржао је прву, конститутивну седницу и донео одлуку о ревизији Стратегије за подстицање рађања како би се обезбедио стратешки оквир за спровођење мера популационе политике у циљу превенције негативних демографских кретања. Савет је формирао експертски тим, који ће у наредних 90 дана радити на  изменама и допунама овог документа.

Саветом за популациону политику председавала је Ана Брнабић, председница Владе, која је том приликом истакла да је успех овог тела кључан за будућност наше земље, а да је популациона политика један од приоритета Владе Србије.

Проф. др Славица Ђукић Дејановић, заменица председнице Савета за популациону политику  информисала је чланове о активностима које је Кабинет који води, а задужен је за демографију и популациону политику, спровео у последњих десет месеци, од како је основан.

 Конститутивна седница Савета за популациону политику

Том приликом нарочито је истакла пројекат тестирања мера популационе политике у 15 општина у Србији, за које је Влада из буџета издвојила 130 милиона динара бесповратних средстава, као и истраживање о усклађивању рада и родитељства, прво такве врсте у Србији, који је показао кључне тачке на којима треба радити како би се на најбољи начин подржали запослени родитељи и будући родитељи.

Премијерка је истакла да је Стратегија дугорочна мера, али да су предвиђене и краткорочне мере на основу истраживања усклађености рада и родитељства, које брже треба да дају прве резултате. Она је указала на важност пуне имплементације постојећих закона, додавши да се мора радити на популаризацији законских решења којима се може ускладити посао и родитељство.

Савет за популациону политику чине: Ана Брнабић, председник Владе Републике Србије, председник Савета; проф. др Славица Ђукић Дејановић, министар без портфеља задужен за демографију и популациону политику, заменик председника и чланови: проф. др Зорана Михајловић потпредседница Владе, пред­седница Координационог тела за родну равноправност; Зоран Ђорђевић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Асс др Златибор Лончар, министар здравља; Младен Шарчевић, министар просвете, науке и техноло­шког развоја; Душан Вујовић, министар финансија; Горан Кнежевић, министар привреде; Вања Удовичић, министар омладине и спорта; Владан Вукосављевић, министар културе и информисања; Бранко Ружић, министар државне управе и локалне самоу­праве; Миладин Ковачевић, директор Републичког завода за стати­стику; академик Владимир Костић, председник Српске академије наука и уметности; Владимир  Цуцић, комесар Комесаријата за избеглице и миграције и проф. др Мирјана Рашевић, директор Центра за демографију Института друштвених наука.

21. август 2017.

ПРВА СЕДНИЦА САВЕТА ЗА ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ

Ана Брнабић, председница Владе Републике Србије заказала је за понедељак, 21. август 2017. године прву, конститутивну седницу Савета за популациону политику.  

Влада Републике Србије, у намери да превенира негативне демографске трендове,  формирала је 2016. године Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику који води проф. др Славица Ђукић Дејановић и Савет за популациону политику, којим председава председник Владе.

Чланови Савета су и министри за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, здравља, просвете, науке и техноло­шког развоја, финансија, привреде, омладине и спорта, културе и информисања, државне управе и локалне самоу­праве; пред­седница Координационог тела за родну равноправност, директор Републичког завода за стати­стику, председник Српске академије наука и уметности, комесар Комесаријата за избеглице и миграције и директор Центра за демографију Института друштвених наука.

На седници заказаној за понедељак министарка задужена за демографију и популациону политику  поднеће извештај о досадашњем раду, а Савет ће предложити експертски тим за измене и допуне Стратегије подстицање рађања.

18. август 2017.

О улози ДРИ у праћењу реализације циљева одрживог развоја

Проф. др Славица Ђукић Дејановић, министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику и председница  Међуресорне радне групе за спровођење Агенде УН о одрживом развоју до 2030. године учествовала је на презентацији о Оквиру за мерење учинка Државне ревизорске институције и улози ДРИ у праћењу спровођења циљева одрживог развоја.

Министарка је истакла да ће, у сарадњи са тимом УН у Србији, Међуресорна радна група радити на приоритизацији постављених 17 циљева и изради Националног програма за спровођење Агенде 2030.

 О улози ДРИ у праћењу реализације циљева одрживог развоја

''Да би смо искористили развојну шансу која нам се пружа, непходна нам је и подршка Државне ревизорске институције и Народне скупштине Републике Србије, које у овом процесу имају надзорну улогу'' – изјавила је она.

Скуп је отворио Радослав Сретеновић, генерални државни ревизор, који је  изразио задовољство што представници ДРИ имају прилике да се упознају са темама актуелним на глобалном нивоу.

Презентације је одржао Еинар Горисен, директор Развојне иницијативе ИНТОСАИ (ИДИ) који је појаснио да је ИНТОСАИ утврдила четири приступа помоћу којих ИНТОСАИ и ВРИ могу допринети спровођењу циљева одрживог развоја - ревизијом националних система за праћење спровођења циљева одрживог развоја, односно припремљености за спровођење циљева одрживог развоја на националном нивоу, ревизијом сврсисходности програма који доприносе остваривању циљева одрживог развоја, проценом и подршком спровођењу циља 16 (Мир, правда и јаке институције) и тиме што ће ВРИ настојати да буду модели транспарентности и поузданости. 

15. август 2017.

Циљеви одрживог развоја – историјски развојна шанса Србије

Пише: Проф. др Славица Ђукић Дејановић, министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику и председница Међуресорне радне групе за спровођење Агенде УН о одрживом развоју до 2030. године


Половином прошлог месеца боравила сам у Њујорку где сам представљала Владу Републике Србије на петом Високом политичком форуму о одрживом развоју, одржаном под покровитељством Економског и социјалног савета Уједињених нација. Била је част у Уједињеним нацијама говорити у име наше земље, која је имала активну улогу у формулисању циљева одрживог развоја и која је, једина у региону југоисточне Европе, учествовала у процесу утврђивања модела њиховог финансирања.

Тема овогодишњег форума „Искорењивање сиромаштва и промовисање просперитета у свету који се мења“ је, нажалост, и даље врло актуелна и у нашој земљи. Србија је, од 188 земаља и територија, рангирана као 66. земља на свету према Индексу хуманог развоја. Истовремено, и даље бележимо велики број лица у апсолутном сиромаштву и највишу стопу релативног сиромаштва у Европи.

Влада Републике Србије посматра решавање изазова борбе против сиромаштва у оквиру ширег циља унапређења друштвеног развоја и социјалне укључености, а посебну пажњу усмерава на смањење сиромаштва код деце.

 Циљеви одрживог развоја – историјски развојна шанса Србије

Као министар чије је задужење демографија и популациона политика, морам да кажем да један од приоритета ове Владе јесте и превенција негативних демографских трендова. Истовремено, препознали смо да су мере популационе политике које треба да доведу до постављеног циља у корелацији са имплементацијом циљева одрживог развоја. Наиме, велики број од 169 индикатора за 17 циљева одрживог развоја значајно се подудара са циљевима и мерама предвиђеним постојећом Стратегијом за подстицање рађања.

Пред нама је свакако и ревизија овог, и даље веома доброг документа, који треба да обезбеди стратешки оквир неопходан за постизање успеха у овој области.

Ревидирана Стратегија задржаће најбоље од постојећих, али ће бити и обогаћена савременим решењима, која су у складу са изазовима које носи друштво у развоју.

У току је и пројекат тестирања мера популационе политике у 15 општина у Србији који је Влада подржала са 130 милиона динара бесповратних средстава. Истраживањем о усклађивању рада и родитељства на репрезентативном узорку који је обухватио 126.000 запослених и 330 послодаваца, добили смо ставове који су нам смерница за унапређење стања на овом пољу.

Планирамо да током наредне године кроз праксу и друга истраживања утврдимо која законска решења треба мењати како би у нормативни оквир уврстили најбоље мере које у будућности треба да дају резултате.

Верујем да је успех могуће постићи, преданим радом на примени мера популационе политике, али и кроз имплементацију циљева из Агенде 2030. Напомињем да је важно да се у ове процесе укључе сви – државне институције, експерти, цивилни сектор, Српска академија наука и уметности, медији и локалне самоуправе.

Имплементацију циљева одрживог развоја и примену мера популационе политике видим као два повезана процеса. Зато ћемо паралелно радити на ревизији Стратегије за подстицање рађања, али и на приоритизацији постављених циљева и изради националног програма за спровођење Агенде 2030.

Агенду УН 2030 видим као историјску развојну шансу да искоренимо екстремно сиромаштво, дамо пресудан допринос за друштвени развој наше земље и остваримо вишегенерацијски сан о преласку Србије у ранг развијених земаља света.

19. јул 2017.

Србија посвећена спровођењу циљева одрживог развоја и испуњавању Агенде УН 2030

Проф. др Славица Ђукић Дејановић, министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику коју је Влада Републике Србије именовала за шефа Међуресорне радне групе за спровођење Агенде УН о  одрживом развоју до 2030. године, присуствује тродневном министарском сегменту  Политичког форума на високом нивоу о одрживом развоју, који се одржава у Њујорку од 17. до 20. јула 2017. године.

Међународна заједница је у септембру 2015. године донела одлуку на највишем нивоу да ради на остварењу једног од најважнијих циљева данашњице - одрживој будућности наше планете и будућих генерација и то кроз циљеве одрживог развоја који треба да буду испуњени до 2030. године и који су исти за све земље, чланице Уједињених нација. Србија је имaла активну улогу у формулисању циљева као члан Отворене радне групе о Циљевима одрживог развоја, а била је једина држава у региону југоисточне Европе која је активно учествовала у процесу утврђивања модела њеног финансирања.

 Србија посвећена спровођењу циљева одрживог развоја и испуњавању Агенде УН 2030

Политички форум, на коме је јуче говорила министарка Славица Ђукић Дејановић значајан је за надгледање процеса праћења и прегледа имплементације Агенде УН за одрживи развој до 2030. године на глобалном нивоу и представља кључни механизам за праћење резултата у испуњавању договорених обавеза.

У свом обраћању она је нагласила да је Србија у потпуности посвећена имплементацији Агенде УН до 2030. године, да је у процедури приоритизација 17 циљева и 169 подциљева и њиховог прилагођавања ситуацији у нашој земљи. Међуресорна радна група Владе Србије ће почети са интензивним активностима на припреми добровољног националног  извештаја о примени Агенде.

Влада Републике Србије је у мају ове године закључила петогодишњи Оквир развојног партнерства за период од 2016. до 2020. године са тимом УН у Републици Србији, који је у потпуности усклађен са националним развојним приоритетима, процесом достизања циљева одрживог развоја и процесом предприступних преговора са Европском унијом.

Политичком форуму на високом нивоу присуствују представници 12 група земаља, министри из 124 земаље и посматрачи из међународних организација. Скуп у Уједињеним нацијама завршава се данас, а обраћање министарке Славице Ђукић Дејановић, представице Србије, можете погледати ОВДЕ.

11. јул 2017.

11. јул, светски дан становништва

Проф. др Славица Ђукић Дејановић, министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику, др Златибор Лончар, министар здравља, Младен Шарчевић, министар просвете и науке и Зоран Ђорђевић, министар за рад, запошљавање, социјална и борачка питања, поводом  11. јула, Светског дана становништва, доносе заједничку изјаву:

Влада Републике Србије одлучна је у намери да   доноси и спроводи одлуке које ће утицати на превенцију негативних демографских кретања, и то кроз побољшање економске ситуације, мере подстицања рађања, јачање бриге о здрављу, репродуктивном здрављу и здравим стиловима живота, побољшање квалитета образовања, подршке жени, родитељству, породици, као и бриге о старима.

У години у којој су Уједињене нације за тему којом ће се обележити овај дан одабрале „Планирање породице - оснаживање људи и развијање нација“ са циљем  да се укаже на значај сигурног и добровољног планирања породице, Влада Србије ће посебну пажњу усмерити на повећање нивоа знања о здрављу и репродуктивном здрављу, кроз системе образовања и здравља.  

Министарство просвете и науке донело је одлуку да од наредне школске године ученици петог разреда основне школе ова знања стичу кроз нови предмет, физичко и здравствено васпитање.

Министарство здравља уложиће додатне напоре да кроз Институте за јавно здравље подиже ниво свести становништва о бризи о здрављу.

Кабинет министра задуженог за демографију и популациону политику ће кроз пилот пројекте који се спроводе у 15 општина, тестирати низ мера популационе политике од којих ће се, оне које покажу тренд да буду успешне уградити у законска решења.

Министри подсећају да се питање демографске будућности тиче сваког грађанина и да је покретање на боље могуће само ангажовањем свих  снага у друштву, од  Српске академије наука и уметности, експертске подршке, невладиног сектора, локалне самоуправе,  културе и медија.


О Светском дану становништва:

Уједињене нације одредиле су 11. јул за Светски дан становништва зато што је на тај дан 1987. године рођен петмилијардити становник Земље.

УН упозорава да је приступ сигурном и добровољном планирању породице људско право сваког појединца, које је изузетно важно за родну равноправност и оснаживање жена, посебно у сиромашним срединама.

20. јун 2017.

Додела бесповратних средстава за суфинансирање мера популационе политике

Министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику проф. др Славица Ђукић Дејановић потписала је уговоре о додели бесповратних средстава за суфинансирање мера популационе политике, са представницима 15 локалних самоуправа, чији су пројекти прихваћени на Јавном позиву.

 Додела бесповратних средстава за суфинансирање мера популационе политике

Средстава су добиле општине: Гаџин Хан, Димитровград, Блаце, Црна Трава, Житиште, Голубац, Кнић, Трстеник, Шид, Власотинце, Бачка Топола, Сечањ, Прокупље,Нова Варош и Ириг.

За ту намену опредељених 130 милиона динара, добило је 15 општина - седам у региону Јужне и Источне Србије, пет у Војводини и три у Шумадији и Западној Србији.

На јавни позив стигло је 88 пријава, које је поднело 90 општина од 169 колико их има у Србији. Највише пријава стигло је из Јужне и Источне Србије – 36, затим из Шумадије и Западне Србије 32 и из Војводине 19, као и самостална пријава једне београдске општине. Након одабира прворангираних пројеката из региона, а с обзиром да целокупан износ планираних средстава није у потпуности утрошен и узимајући у обзир да Град Београд, на жалост, није аплицирао, остатак средстава je распоређен у складу са Уредбом о утврђивању Програма распореда и коришћења средстава подршке спровођењу мера популационе политике у Републици Србији за 2017. годину.

 Додела бесповратних средстава за суфинансирање мера популационе политике

Чињеница да је конкурисало више од половине општина показује да су анализирали популациону ситуацију и демографске параметре у својој средини, направили предлог пројеката и издвојили средства за ову област, иако то раније није била пракса. Све то представља значајан искорак у третирању питања демографије и популационе политике у локалним срединама.

Од свог формирања Кабинет интензивно сарађује са представницима локалних самоуправа на промоцији мера попоулационе политике. Одржан је низ састанака на којима су представници општина информисани о циљевима и начинима спровођења пројекта, а у Српској академији наука и уметности у фебруару је организован скуп под називом „Ка бољој демографској будућности Србије”, коме су, између осталих, присуствовали представници локалних самоуправа. Министарка и чланови Кабинета обишли су већину округа у Србији и локалним самоуправама директно представили значај учешћа у пилот пројектима.

Практична примена мера популационе политике на локалном нивоу биће праћена током годину дана, да би оне мере које покажу тенденцију позитивних исхода биле уграђене у будућа законска решења.

12. јун 2017.

РЕЗУЛТАТИ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ

БЕОГРАД, 12. јуна 2017 - Кабинет за демографију и популациону политику, расписао је 12. маја 2017. године Јавни позив за суфинансирање јединица локалних самоуправа, ради реализације пројеката из обрасти демографије и популационе политике у складу са Уредбом о утврђивању Програма распореда и коришћења средстава подршке спровођењу мера популационе политике у Републици Србији за 2017. годину. Јавни позив је био отворен до 29. маја 2017. године, и на основу њега је пристигло 88 предлога мера – пријава.

Комисија је проверавала правовременост и комплетираност свих пристиглих предлога мера – пријава, увидом у приспелу документацију у року од 6 радних дана.

Након извршеног детаљног прегледа свих валидних пријава Комисија је 09. јуна 2017. године утврдила предлог Предлог одлуке о одобравању средстава за суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе.

На листу вредновања и рангирања предлога мера – пројеката пристиглих на Јавни позив од 12. јуна 2017. године, подносиоци предлога имају право приговора у року од 5 радних дана од дана објављивања Одлуке и листе вредновања и рангирања предлога мера на сајту Кабинета, www.mdpp.gov.rs.

На основу Предлога одлуке о одобравању средстава за суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе, министар је донео Одлуку о одобравању средстава за суфинансирање мере популационе политике јединица локалне самоуправе. Детаље одлуке и резултате јавног позива можете видети овде.

2. јун 2017.

НА ЈАВНИ ПОЗИВ СТИГЛО 88 ПРИЈАВА

На јавни позив Кабинета министра за демографију и популациону политику за доделу бесповратних средстава пријавило се 88 јединица локалне самоуправе, од укупно 169 општина у Србији, са предлозима пилот пројеката кроз које би се спроводиле мере популационе политике.

„Свака друга општина у Србији јавила се на наш позив. То нас радује јер показује да су те општине морале најпре да анализирају популациону ситуацију и демографске параметре у својој средини, да направе предлог пројеката и издвоје средства за ову област за коју се никада раније није издвајало. Сам тај чин је врло значајан корак“ оценила је проф. др Славица Ђукић Дејановић, министарка задужена за демографију и популациону политику.

Комисија за оцену и одабир предложених мера почела је са радом у петак, 2.јуна. Очекује се да ће процес селекције трајати пет дана, након чега ће бити објављен списак општина чији пројекти ће добити финансијска средства. 

За ову намену из буџета је обезбеђено 130 милиона динара за суфинансирање до 85 одсто укупних трошкова за предложене мере популационе политике. Максимални износ који може бити додељен једној локалној самоуправи је до 32,5 милиона динара по свим предложеним мерама.

Планирано је да пројекти буду покренути у одабраним општинама у региону Војводине, Београдском региону, региону Шумадије и западне Србије и региону јужне и источне Србије. Средства се морају утрошити у току буџетске године, а започете активности ће се наставити и у наредној години.

Одабране мере ће бити праћене и оцењиване у наредних годину дана, да би најуспешније, након тога биле уврштене у законска решења.

17. мај 2017.

КА БОЉОЈ ДЕМОГРАФСКОЈ БУДУЋНОСТИ СРБИЈЕ

После примедби које су на рад Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику изнела руководства неких политичких партија, сматрали смо да је  важно да грађани и заинтересована јавност буде још једном обавештени шта, како и зашто радимо. Оно што је чињеница коју још једном подвлачимо, у демографији нема брзих решења, мерна једница за резултате је деценија и зато ово није политичко питање. Зато ни политиканство у овој области никоме неће донети политичке поене.


Узимајући у обзир чињеницу да демографски индикатори нису исти у различитим крајевима наше земље, Кабинет министра задуженог за демографију и популациону политику је, у сарадњи са стручњацима, одлучио да у току годину дана примени, односно тестира мере популационе политике, у зависности од потреба које поједини делови Србије имају.

Практична примена мера популационе политике на локалном нивоу биће праћена и анализирана током годину дана, после чега треба видети које од примењених мера имају тенденцију повољних исхода. Баш те мере ће бити уграђене у будућа законска решења.

Влада Републике Србије издвојила је из буџета 130 милиона динара бесповратних средстава за суфинансирање мера популационе политике у најмање по једној општини у југоисточној Србији, Шумадији и централној Србији, Граду Београду и Војводини, од којих свака може да добије до највише 32,5 милиона динара.

Пре расписивања Јавног позива, одржан је низ састанака на којима су представници општина информисани о циљевима и начинима за спровођење пројекта - у Српској акакдемији наука и уметности одржан је скуп под називом „Ка бољој демографској будућности Србије“, на који су били позвани представници свих општина у Србији и на коме је представљен план активности Кабинета министра.

Министарка и чланови Кабинета обишли су већину округа у Србији и  представницима општина директно представљали пројекат. Одмах по расписивању позива, сви окрузи су још једном обавештени о њему, а иста информација пласирана је и кроз медије.

15. мај 2017.

БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА МЕРЕ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Кабинет министра задуженог за демографију и популациону политику расписао је Јавни позив за пилот пројекте којима ће се тестирати мере популационе политике у локалним самоуправама. Право учешћа имају све општине које испуне два основна услова – да већ у сопственим буџетима имају предвиђена средства за мере подршке породици или подстицање рађања и да имају тело или особу задужену за питања демографије и популационе политике, односно за спровођење предложених мера. Рок за пријављивање почео је да тече од објављивања у Службеном гласнику, 12.05.2017. године, а пријаве се могу слати у року од 15 дана од дана објављивања – завршно са 29. 05. 2017. године.

Планирано је да пројекти буду покренути у по најмање једној општини у региону Војводине, Београдском региону, региону Шумадије и западне Србије и региону јужне и источне Србије. Средства се морају утрошити у току буџетске године, а започете активности ће се наставити и у наредној години. Након евалуације, мере које имају тренд да буду учинковите, биће уврштене у законска решења.    

За ову намену из буџета је обезбеђено 130 милиона динара за суфинансирање до 85 одсто укупних трошкова за предложене мере популационе политике. Максимални износ који може бити додељен локалној самоуправи која подноси пријаву  је до 32,5 милиона динара по свим предложеним мерама.

Бесповратна средства  намењена су  за суфинансирање  оних мера, које се односе на подстицање рађања, ублажавање економске цене подизања детета, усклађивање рада и родитељства, снижавање психолошке цене родитељства, промоцију здравља и репродуктивног здравља,  борбу против неплодности, популациону едукацију.

Више детаља о јавном позиву, неопходној документацији и начину пријављивања на следећој адреси http://www.mdpp.gov.rs/javni-poziv.php

26. април 2017.

Eдукација o питањима миграција

Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику наставио је процес едукације о кључним демографским темама кроз предавања о питањима миграције. Едукацију су одржали стручњаци из Центра за демографска истраживања Института друштвених наука; др Мирјана Рашевић, др Горан Пенев и др Владимир Никитовић. Ове догађаје подржава пројекат ПЕРФОРМ у циљу побољшања сарадње између истраживача у друштвеним наукама и креатора јавних политика.   

 Eдукација o питањима миграција

Поред запослених у Кабинету, едукацији су присуствовали и представници министарстава рада, запошљавања и социјалних питања; здравља; културе и информисања; омладине и спорта; и привреде; Комесаријата за избеглице и миграције, Републичког секретаријата за јавне политике, као и Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Ово је друга од четири предвиђене једнодневне едукације, које се организују у циљу продубљивања знања и припреме за ревизију постојеће Стратегије за подстицање рађања, као и потребе да се у сарадњи са стручњацима одреде најбоље мере из домена популационе политике.

 Eдукација o питањима миграција

 

O пројекту ПЕРФОРМ

Пројекат ПЕРФОРМ се фокусира на јачање улоге друштвених наука у процесу друштвено-економских реформи, подржава унапређење квалитета истраживања у друштвеним наукама и повезивање истраживачке заједнице са креаторима јавних политика. ПЕРФОРМ (Performing and Responsive Social Sciences) је пројекат Швајцарске агенције за развој и сарадњу који спроводи организација HELVETAS Swiss Intercooperation у партнерству са Универзитетом у Фрибургу. Више о пројекту можете сазнати на www.perform.network

 Eдукација o питањима миграција

19. април 2017.

ПРОМОЦИЈА У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Проф.др Славица Ђукић Дејановић, министарка у Влади Републике Србије, проф. др Предраг Марковић, научни саветник у Институту за савремену историју и др Биљана Вучетић, научни сарадник у Историјском институту САНУ, говориће на промоцији књиге др Александра Растовића „Енглези и Балкан: 1837-1914. и Велика Британија и Косовски вилајет: 1877-1912“  у среду 19. априла 2017. године у 19 часова, у  Народној библиотеци Града Крагујевца, улица др Зорана Ђинђића 10. 

Др Александар Растовић је редовни професор на одсеку за историју Филозофског факултета у Нишу и виши научни сарадник Историјског института у Београду, а догађај се организује поводом  180 година од успостављања дипломатских односа Велике Британије и Србије.

30. март 2017.

СПОРАЗУМ О САРАДЊИ

 Конференција у САНУ – за бољу демографску будућност Србије

Проф. др Славица Ђукић Дејановић, министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику и Жељко Сертић, в.д. директора Развојне агенције Србије (РАС), потписали су данас Споразум о сарадњи чији је примарни циљ подизање свести послодаваца о потреби за усклађивањем рада и родитељства.

Споразум ће омогућити да РАС у својим активностима усмереним ка предузетницима, укаже на важност потреба запослених родитеља и будућих родитеља, како би на најбољи начин и за послодавца и за породицу, ускладили своје породичне и пословне обавезе.

„Овај споразум је значајан за унапређење сарадње две институције у циљу ефикаснијег спровођења мера популационе политике у Србији. Заједничким, али и кроз активности РАС, радићемо на подизању свести о значају родитељства, као и усклађивању рада и родитељства“, изјавио је Жељко Сертић, в.д. директора РАС.

Кабинет министра већ има потписан споразум са Привредном комором Србије, који подразумева да заједничким наступом  постојеће привредне субјекте информише и упозна са моделима усклађивања рада и родитељства које наши закони већ омогућавају и утиче да се добра решења примењују.

У току је истраживање које се спроводи у сарадњи са ПКС и Републичким заводом за статистику, којим је обухваћено  550 привредних субјеката  са више од 5000 запослених у 169 општина у Србији,   које треба да покаже постојеће стање, али и правце у којима се треба кретати у испуњењу овог циља који проистиче из Стратегије за подстицање рађања.

23. март 2017.

Суфинансирање мера популационе политике на локалном нивоу

Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику започео је серију састанака са начелницима управних округа како би их у директним разговорима позвао на сарадњу у циљу успешне реализације пилот пројеката којим ће се тестирати мере популационе политике на локалном нивоу.

Кабинет ће у наредних месец дана расписати јавни позив за суфинансирање пројеката, на који ће моћи да се јаве све општине које испуњавају постављене критеријуме, од којих су најважнији да у сопственим буџетима већ имају средства издвојена за подршку породици или подстицању рађања, као и да имају формиран Демографски савет. Уколико локална самоуправа нема ово тело, неопходно је да има особу делегирану за питања популационе политике испред Здравственог савета.

 Суфинансирање мера популационе политике на локалном нивоу

Пилот пројекти подразумевају примену пронаталитетних мера које ће бити праћене и оцењиване у наредних годину дана, да би најуспешније, након тога биле уврштене у законска решења.

До сада су одржани састанци са представницима Нишког, Браничевског и Подунавског, а у плану је да се у наредних десет дана обиђу сви окрузи у Србији.

Министарка Славица Ђукић Дејановић већ је обишла и више општина чије је представнике информисала о важности укључивања локалих самоуправа у програме које ће спроводити Кабинет.

Планиране активности су представљене и на конференцији „Ка бољој демографској будућности Србије“, која је одржана 27. фебруара у Српској академији наука и уметности, на коју су били позвани представници свих 169 локалних самоуправа.

 Суфинансирање мера популационе политике на локалном нивоу

Примена мера које ће Кабинет суфинансирати у оквиру пилог пројеката може да буде усмерена у више праваца:

 • Подстицање привредне активности у односу на специфичности пилот општине у којој се спроводи пројекат (пољопривреда, производна или услужна делатност) ако већ постоји инфраструктура и људи са искуством
 • Подстицање рађања
 • Подршка родитељству кроз јачање система услуга
 • Популациона едукација
 • Јачање бриге о здрављу – спорадично ангажовање медицинског особља (по потреби, лекаре који недостају општини у којој ће се спроводити пројекат, набавка медицинске опреме и едукација постојећег медицинског кадра)
 • Програм активног старења
 • Подстицај за смањење/заустављање унутрашњих миграција и повратак становништва у место порекла

Мере које се буду примењивале треба да буду у складу са циљевима који проистичу из Стратегије за подстицање рађања, а то су:

 • Ублажавање економске цене подизања детета
 • Усклађивање рада и родитељства
 • Снижавање психолошке цене родитељства
 • Промоција репродуктивног здравља адолесцената
 • Борба против неплодности
 • Ка здравом материнству
 • Популациона едукација
 • Активирање локалне самоуправе

8. март 2017.

Истраживање о усклађивању рада и родитељства почиње 13. марта

Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику у сарадњи са Привредном комором Србије и Републичким заводом за статистику у понедељак, 13. марта 2017. године почиње свеобухватно истраживање о усклађивању рада и родитељства.

Усклађивање рада и родитељства је један од важних сегмената популационе политике, а резултати које ће ово истраживање дати, неопходни су за даље одређивање мера које ће помоћи у поправљању ситуације на овом плану. Истраживање ће бити спроведено у свих 169 општина, обухватиће 550 привредних субјеката са око 5000 запослених који ће бити замољени да у року од три недеље одговоре на постављена питања.

Питања из упитника односе се и на запослене и на послодавце. Тако се, на пример, запосленима, између осталих постављају следећа питања: да ли би неки од видова флексибилног радног времена допринео лакшем усклађивању њихових професионалних и приватних обавеза, као и да ли би при избору новог посла дали предност послодавцу који би им омогућио флексибилно радно време. За оне који имају децу предшколског узраста упућена су и питања о проблемима које имају родитељи у вези са смештајем детета у обданиште.

С друге стране, послодавци се анкетирају о томе да ли би били спремни да самостално, или заједно  са државом или локалном самоуправом, финансирају оснивање и рад предшколских установа, као и којим мерама би држава најбоље стимулисала компаније да активно спроводе мере у вези са усклађивањем рада и родитељства. Једно од питања за послодавце је и да ли би подржали предлог да се родитељу обезбеди дан  плаћеног одсуства за дететов рођендан до навршене седме године.

Анализу добијених одговора извршиће Републички завод за сататистику.

27. фебруар 2017.

Конференција у САНУ – за бољу демографску будућност Србије

Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, Српска академија наука и уметности и Институт друштвених наука организовали су скуп "Ка бољој демографској будућности Србије", који је окупио представнике надлежних министарстава, државних институција, локалне самоуправе, образовног и здравственог система, научне заједнице и невладиних организација. Учесници конференције у САНУ су кроз садржајну расправу показали спремност свих сегмената друштва да се укључе у решавање проблема изазваних негативним демографским кретањима.

 Конференција у САНУ – за бољу демографску будућност Србије

Проф. др Славица Ђукић Дејановић, министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику, изјавила је да ће Влада Републике Србије ове године иновирати постојећу Стратегију подстицање рађања, која ће осим проблема наталитета, обухватити и миграције и активно старење.

Она је најавила пилот пројекте који ће се спроводити током 2017. године, у циљу тестирања различитих мера популационе политике. Пројекти ће бити покренути у различитим деловима Србије; у једној општини на југоистоку земље, где су изразити депопулациони трендови; у типичној општини у Шумадији и западној Србији; у рубној општини која припада Граду Београду и једној или две општине у Војводини. После евалуације која ће се радити након годину дана, најбоље од примењених мера уврстиће се у нормативни оквир.

„Акценат ће бити на јединицама локалне самоуправе, јер свака општина треба сама да изнедри које су мере најбоље за ту средину, јер су свакако другачији проблеми са којима се сусрећу родитељи у некој београдској општини у односу на неку општину на југу Србије“ нагласила је министарка.

Председник Српске академије наука и уметности Владимир Костић упозорио је да је потребна истрајност у решавању овог проблема јер, како је додао, уз најбоље демографске мере, прве ефекте Србија ће осетити тек за деценију или две.

 Конференција у САНУ – за бољу демографску будућност Србије

Просечна старост становништва у Србији је 42,7 година, што нашу земљу сврстава на шесто место у Европи, по старости становништва. Због негативног природног прираштаја, али и миграција, Србија годишње изгуби просечно око 35.000 становника.

Директорка Центра за демографска истраживања Института друштвених наука Мирјана Рашевић оценила је да је изузетно важно да радити на мерама које доприносе усклађивању рада и родитељства и да су „успешне само оне политике које истовремено остварују позитивне исходе у свим сферама - запосленост, сиромаштво, рађање“.

Гордана Матковић из Центра за социјалну политику говорила је о начинима смањења економске цене родитељства у Србији, док је Драган Станојевић навео да је важно ускладити промене у друштву које су се десиле у образовној и пословној сфери са онима које се дешавају у самој породици. 

Професор Природно-математичког факултет из Новог Сада Бранислав Ђурђев нагласио је да  друштво мора да се прилагоди незаобилазним демографским променама,  што ће неминовно утицати на реформу пензионог система и нужно повећање старосне границе за одлазак у пензију.

У контексту неминовног старења становништва Мирјана Девеџић са Географског факултета  је указала на важност развоја концепта активног старења и већег укључивања старијих становника у све активности друштва, док је Катарина Седлецки из Институтa за здравствену заштиту мајке и детета упозорила да је неопходно радити на подизању нивоа знања младих о репродуктивном здрављу.

Говорећи о миграцијама, Мирјана Бобић са Филозофског факултета навела је да из земље највише одлазе најактивнији делови становништва, док је дописни члан САНУ Владица Цветковић додао да су за останак најобразованијих у Србији потребне промене у академској сфери друштва.    

Владимир Никитовић из Институтa друштвених наука је закључио да  је због комплексности  проблема неопходан синхронизован политички одговор државе у више различитих  друштвених области.  

23. фебруар 2017.

КОНФЕРЕНЦИЈА „КА БОЉОЈ ДЕМОГРАФСКОЈ БУДУЋНОСТИ СРБИЈЕ“

Научна конференција „Ка бољој демографској будућности Србије“ биће одржана у понедељак, 27.02.2017. године у организацији  Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, Српске академије наука и уметности (САНУ) и Центра за демографију Института друштвених наука. 

Скуп, који почиње у 10 часова у свечаној сали САНУ, биће прилика да се окупе најзначајнији стручњаци у овој области и покушају да одговоре на неке од кључних проблема када су у питању негативне последице демографских кретања.

Конференција би такође требало да покаже колико су сви сегменти друштва спремни да се укључе у решавање ових проблема, па су позвани представници Владе Србије, државних институција, образовног и здравственог система, универзитета, научне заједнице, невладиних организација, као и начелници свих округа и представници свих јединица локалне самоуправе.   

Учесницима ће се обратити министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику проф. др Славица Ђукић Дејановић, председник САНУ академик Владимир Костић,  директорка Центра за демографију Института друштвених наука Мирјана Рашевић. На скупу ће говорити и Бранислав Ђурђев са Природно-математичког факултет из Новог Сада, Мирјана Бобић и Драган Станојевић са Филозофског факултета из Београда, Мирјана Девеџић са Географског факултета из Београда, Предраг Марковић из Институтa за савремену историју, Гордана Матковић из Центра за социјалну политику, Катарина Седлецки из Институтa за здравствену заштиту мајке и детета, Владица Цветковић и  Драгана Радојичић из САНУ, као и Владимир Никитовић из Институтa друштвених наука.

22. фебруар 2017.

Примена мера популационе политике на локалу

 Примена мера популационе политике на локалу

Проф. др Славица Ђукић Дејановић, министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику,  разговарала је са члановима Председништва Сталне конференције градова и општина (СКГО) о тренутној демографској ситуацији и плановима за будућу сарадњу.

На састанку је најављено да ће током ове године бити покренути пилот пројекти са циљем да се тестирају различите мере популационе политике, које узимају у обзир специфичности локалне средине. Зато ће се пилот пројекти спроводити у једној општини на југоистоку земље, где су изразити депопулациони трендови; у типичној општини у Шумадији и западној Србији; у рубној општини која припада Граду Београду и једној или две општине у Војводини.

 Примена мера популационе политике на локалу

Министарка је подсетила да Стратегија за подстицање рађања предвиђа да локалне самоуправе треба да имају Демографске савете, али да, уколико нису у могућности да их формирају, могу да делегирају неког од чланова Здравственог савета који ће се бавити питањима демографије.

Неке локалне самоуправе, из соптвених буџета, већ примењују низ различитих мера за подршку породици, па је министарка позвала све заинтересоване да предлажу своја решења.

Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику раније је потписао Споразум о сарадњи са СКГО, у циљу спровођења заједничких активности на активирању локалних самоуправа по питањима која су у вези са демографијом и популационом политиком.

20. фебруар 2017.

Eдукација на тему кључних демографских изазова

 Eдукација на тему кључних демографских изазова

Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику завршио је прву, од четири једнодневне едукације на тему кључних демографских изазова и њихових будућих тенденција. Едукацију су одржали експерти из Центра за демографска истраживања Института друштвених наука, др Мирјана Рашевић, др Горан Пенев и др Владимир Никитовић. Ове догађаје подржава пројекат ПЕРФОРМ Швајцарске агенције за развој и сарадњу у циљу побољшања сарадње између истраживача у друштвеним наукама и креатора јавних политика.

Едукације се организују у циљу продубљивања до сада стечених знања и припреме за ревизију постојеће Стратегије за подстицање рађања, као и потребе да се у сарадњи са стручњацима одреде најбоље мере из домена популационе политике, које ће се у пилот општинама примењивати током 2017. године.

 Eдукација на тему кључних демографских изазова

Од формирања Кабинета, а у складу са Стратегијом за подстицање рађања, до сада је анализирана ситуација по ресорима којима су у надлежност стављани и задаци из области демографије и популационе политике. Потписани су споразуми о сарадњи са Институтом друштвених наука, Привредном комором Србије и Сталном конференцијом градова и општина. Формиран је и Савет за популациону политику, на чијем је челу председник Владе, а чланови су ресорни министри и истакнути стручњаци из ове области.

Поред запослених у Кабинету, едукацији су присуствовали и представници министарстава рада, запошљавања, социјалних и борачких питања; просвете, науке и технолошког развоја; културе и информисања; омладине и спорта; привреде, као и Министарства за државну управу и локалну самоуправу; Републичког завода за статистику; Сталне коференције градова и општина, као и Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

O пројекту ПЕРФОРМ

Пројекат ПЕРФОРМ се фокусира на јачање улоге друштвених наука у процесу друштвено-економских реформи, подржава унапређење квалитета истраживања у друштвеним наукама и повезивање истраживачке заједнице са креаторима јавних политика. ПЕРФОРМ (Performing and Responsive Social Sciences) је пројекат Швајцарске агенције за развој и сарадњу који спроводи организација HELVETAS Swiss Intercooperation у партнерству са Универзитетом у Фрибургу. Више о пројекту можете сазнати на www.perform.network.

09. фебруар 2017.

Министарка Ђукић Дејановић у посети Италији

 Министарка Ђукић Дејановић у посети Италији

Проф. др Славица Ђукић Дејановић, министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику, састала се са Лучијаном Малфером, директором Агенције за породицу, наталитет и политику младих провинције Трентo, који јој је пренео искуства и најбољу праксу коју та италијанска област примењује од 2011. године. 

За само шест година, применом широког спектра популационих мера Трентино је успео да постане подручје са највећим природним прираштајем у Италији и једно од најпожељнијих места за живот у Европи.

Током дводневне посете Италији, проф. др Славица Ђукић Дејановић разговарала је са министарком провинције Тренто задуженом за високо образовање и младе Саром Ферари, као и са ректором тамошњег универзитета Паолом Колинијем и проректорком за једнакост и политику различитости Барбаром Пођи.


 Министарка Ђукић Дејановић у посети Италији Министарка Ђукић Дејановић у посети Италији

07. фебруар 2017.

Усклађивање рада и родитељства

Проф. др Славица Ђукић Дејановић, министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику и Марко Чадеж, председник Привредне коморе Србије потписали су данас Споразум о сарадњи на спровођењу заједничких активности на усклађивању рада и родитељства.

Први заједнички корак биће истраживање о ставовима послодаваца и запослених родитеља у 500 предузећа у свим општинама у Србији. Анализом тих података стекла би се основа за даљи рад на доношењу популационих мера.

 Подизање нивоа здравствене културе

Министарка Ђукић Дејановић је истакла да је овим споразумом направљен „први формалан корак у испуњавању једног од кључних циљева, а то је поправљање радне ефикасности и родитељске функције“.

"Да законску регулативу, која је доста пристојно уређена код нас, почнемо да примењујемо интензивније у различитим привредним субјектима како би родитељ био задовољнији и ефикаснији у процесу рада", закључила је министарка Ђукић Дејановић.

Председник Привредне коморе подсетио је да то што је у Србији све мање становништва није само демографски, социолошки и социјални проблем, већ економско питање.

"Циљ послодавца је да има задовољног радника, који добро обавља свој посао и зна да нема конфликт у улози запосленог и родитеља ", закључио је Чадеж.

03. фебруар 2017.

Потписивање Споразума о сарадњи са Привредном комором Србије

Проф. др Славица Ђукић Дејановић, министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику и Марко Чадеж, председник Привредне коморе Србије потписаће Споразум о сарадњи на пољу спровођења заједничких активности ради проналажења мера за постизање циља усклађивање рада и родитељства, предвиђеног Стратегијом за подстицање рађања.

Споразум ће бити потписан у  уторак, 07. фебруара 2017. године у ПКС у 09:30 часова.

Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику већ је разговарао са неким од привредних субјеката који примењују концепт друштвено одговорног пословања кроз подршку породици и друге мере подршке широј друштвеној заједници. Потписивањем Споразума, овај вид сарадње ће се још више продубити.

19. јануар 2017.

Подизање нивоа здравствене културе

Проф. др Славица Ђукић Дејановић, министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику састала се данас са др Миланом Динићем, директором Лекарске коморе Србије који је предложио заједничку сарадњу у циљу унапређења здравља грађана Србије.

 Подизање нивоа здравствене културе

Лекарска комора Србије има представнике у регионима у којима ће се током 2017. године спроводити пилот-пројекти који обухватају сет мера из различитих сегмената популационе политике, те је договорено да својим капацитетима учествује у мерама које су образовног карактера, а тичу се повећања знања о здравственој култури и репродуктивном здрављу.

Министарка је истакла да је нарочито важно да лекари који свакоднвено долазе у контакт с грађанима имају довољно информација о предузетим мерама, и то онима које су карактеристичне за део земље у којем се спроводе.

5. јануар 2017.

У Крагујевцу у 2016. години рођено највише беба у последње две деценије

Проф. др Славица Ђукић Дејановић, министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику, честитала је градоначелнику Крагујевца, господину Радомиру Николићу, највише рођених беба у том граду у последњих 20 година. Текст честитке објављујемо у целости.

Поштовани Радомире,

Веома ме је обрадовала вест којом је наш Крагујевац започео 2017-ту годину – највише рођених беба у последњих двадесет година је најлепши постигнути рекорд.

Нема сумње да је подстицај наталитета једна од активности са најзначајнијим исходом и од срца вам честитам. Молим вас да искрене честитке пренесете и др Предрагу Саздановићу, директору Клиничко-болничког центра Крагујевац и колективу Клинике за гинекологију и акушерство. Искористићу прилику да честитам и свим родитељима и желим им да уживају у својој деци.

Сигурна сам да су ове вести мотивација за Град, здравство, али и будуће родитеље. Верујем у заједничку сарадњу и очекујем да ћемо урадити много тога на пољу подстицања рађања и подршке породици. За Владу Републике Србије и Кабинет који водим то је један од најважнијих циљева.

Желим вам срећну Нову годину, предстојеће божићне празнике и још много оваквих рекорда.

С поштовањем,

Министар
Проф. др Славица Ђукић Дејановић

1. јануар 2017.

Честитка породицама беба рођених у новогодишњој ноћи

Проф. др Славица Ђукић Дејановић, министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику, честитала је свим породицама беба које су рођене у новогодишњој ноћи.

„Честитам свима који су у новогодишњој ноћи обогатили своју породицу новим чланом, а бебама желим срећан долазак на свет. Свака нова беба је посебна радост и надам се и верујем да ће нам 2017. година донети још много радости.“

Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику радиће у 2017. години на редефинисању Стратегије за подстицање рађања из 2008. године и примени нових мера за подстицање рађања, али и других мера која се односе на различите сегменте популационе политике.

 Врх стране