МЕНИ

Насловна » Активности

Активности

12. фебруар 2020.

Локализација Циљева одрживог развоја у Ужицу“

 Локализација Циљева одрживог развоја у Ужицу

Пети по реду регионални скуп под називом „Локализација Циљева одрживог развоја – спровођење Агенде 2030“, одржан је у Ужицу у организацији Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, Немачке организације за међународну сарадњу - ГИЗ и Сталне конференције градова и општина – Савеза градова и општина Србије. Циљ скупа је приближавање Циљева одрживог развоја доносиоцима одлука на локалном нивоу, кроз повезивање са локалним стратегијама и другим планским документима.

Министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику и председавајућа Међуресорном радном групом за спровођење Агенде Уједињених нација о одрживом развоју до 2030. године проф. др Славица Ђукић Дејановић, у уводном обраћању, подсетила је на континуитет у примени светских политика одрживог развоја, посебно нове развојне агенде Уједињених нација, на чијој изради је Република Србија активно учествовала.

,,Агенда Уједињених нација о одрживом развоју до 2030. године садржи 17 Циљева одрживог развоја који се фокусирају на искорењивање сиромаштва, заштиту животне средине и обезбеђивање мира и просперитета, односно поправљање животних услова за све, посебно појединаца и група који су најугроженији,” истакла је министарка и додала да нико у земљама које су се обавезале на спровођење Агенде 2030 не може да остане иза колоне која иде напред ка одрживом развоју.

Министарка је овом приликом истакла значај ,,Декаде акције за Агенду 2030“ која позива  на убрзање у достизању Циљева одрживог развоја, јер тренутни напори за решавањем глобалних проблема попут сиромаштва, климатских промена, али и неједнакости нису довољни. У септембру 2019. године Генерални секретар УН позвао је све секторе друштва да се мобилишу за деценију акције на три нивоа: глобалну, локалну и акцију људи.

Проф. др Ђукић Дејановић је подсетила да је битно да јединице локалне самоуправе партнерски успоставе и дефинишу политике и програме који су у вези са Циљевима одрживог развоја, као и да прате напредак и извештавају о њиховом достизању. Неопходна је сарадња са свим заинтересованим странама попут цивилног друштва, академске заједнице, пословног сектора, деце, омладине, медија и осталих учесника.

 Локализација Циљева одрживог развоја у Ужицу

,,Радом на приоритетним циљевима својих средина и координацијом политика, градови и општине доприносе развоју који води кохезивности, односно вишем степену  структурне хармонизације ширих средина, а врло је значајно да о свом напретку и изазовима извештавају Међуресорну радну групу“, закључила је министарка.

На скупу су говорили и градоначелник Ужица Тихомир Петковић, генерални секретар СКГО-а Ђорђе Станичић, као и представници ГИЗ-а, Републичког завода за статистику и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом. Присутни су имали прилику и да се информишу о значају и начинима сарадње и умрежавања у достизању домета Агенде 2030 у Републици Србији. Регионални скуп окупио је више од 50 учесника укључујући и начелнике и представнике златиборског, моравичког, колубарског и поморавског управног округа, као и градоначелнике и председнике општина са тих подручја.

10. фебруар 2020.

Национална конференција "Унапређење компетенција стручних радника у центрима за социјални рад у примени мера популационе политике“

Проф. др Славица Ђукић Дејановић министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику говорила је данас на националној конференцији, под називом "Унапређење компетенција стручних радника у центрима за социјални рад у примени мера популационе политике“ на Факултету политичких наука у Београду, у организацији Коморе социјалних радника.

Министарка Ђукић Дејановић је у уводном делу истакала да је Влада Републике Србије показала одговорност и бригу за будућност становништва формирањем Кабинета за демографију и популациону политику 2016. године, осврнувши се на статистички податак да је у 2019. години рођена 341 беба више у односу на претходну годину, додавши да кораци јесу мали, али да су веома значајни.

Министарка је навела да је према последњим подацима Републичког завода за статистику у Србији број људи пао испод 7 милиона, а изазови са којима се суочавамо су одложено рађање, миграције и старење становништва. Тренутно, просечна старост становништва у Србији износи око 43 године, а очекивано трајање живота је 73 године за мушкарце и 78 година за жене, док су особе изнад 65 година живота најбрже растућа категорија становништва.

 Национална конференција Унапређење компетенција стручних радника у центрима за социјални рад у примени мера популационе политике

Проф. др Ђукић Дејановић је истакла да је Стратегијом подстицања рађања предвиђено да се у року од 10 – 15 година достигне оптимални ниво рађања од 1.85, а успешним остваривањем овог општег циља, значило би да примењене мере поседују капацитет који може водити и ка пожељном нивоу фертилитета од 2.1 којим би се обнављало становништво.

Министарка је рекла да Кабинет на чијем је челу већ трећу годину за редом спроводи Јавни позив за доделу бесповратних средстава за суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији. Она је нагласила значај учешћа стручних радника, у центрима за социјални рад, код сачињавања предлога пројеката, јер њихова еспертиза доприноси поправљању квалитета пројектне документације.  Министарка је рекла да је највећа количина средстава била усмерена на реконструкцију и адаптацију постојећих и изградњу нових вртића, као и на формирање јаслених група које нису постојале у сеоским срединама.

Говорећи о старењу и међугенерацијској сарадњи, министарка је навела да се данас неретко суочавамо са негативним стереотипима о старењу, укључујући и слику о нашим старијим суграђанима као болесним, зависним и скупим за друштво. Са друге стране, постоје и негативни стереотипи о младима који се приказују као неискусни, непоуздани и себични. Влада Републике Србије je, 11. јануара 2018. године, формирала Савет за унапређење међугенерацијске сарадње и солидарности, као стручно и саветодавно тело које се бави унапређењем ове области у нашем друштву. На крају, министарка Ђукић Дејановић је говорила о институционалној подршци старијим особама, истакавши да је велики број актуелних истраживања усмерен ка неговатељима и корисницима услуга геронтолошких центара.

Поред министарке, на конференцији су говорили декан Факултета политичких наука Драган Симић, Сандра Перић испред Коморе специјалне заштите као и проф. др Мирослав Бркић испред факултета домаћина конференције.

31. јануар 2020.

Представљен пројекат „Једнаки - ка родној равноправности усклађивањем радног и породичног живота запослених"

Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, у сарадњи са Фондацијом Ана и Владе Дивац започео је са реализацијом новог пројекта „Једнаки - ка родној равноправности усклађивањем радног и породичног живота запослених“ који се бави побољшањем усклађивања радног и породичног живота." Пројекат ће се у наредних 18 месеци спроводити, уз финансијску подршку Европске уније, кроз програм „Права, једнакост и држављанство (2014-2020).“

Проф. др Славица Ђукић Дејановић министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику истакла је да пројекат ,,Једнаки - ка родној равноправности усклађивањем радног и породичног живота запослених” представља још једну у низу активности на путу стварања здраве радне атмосфере, успешније и конкурентније привреде, али и повећања броја задовољних родитеља, што све треба да доведе и до значајнијих резултата и поправљања параметара популационе динамике.

 Представљен пројекат Једнаки - ка родној равноправности усклађивањем радног и породичног живота запослених

,,У 2019. години рођено око 340 беба више у односу на 2018. годину, што говори да мере популационе политике полако почињу да дају почетне резултате. Желела бих да се захвалим Делегацији Европске уније у Србији која је препознала значај и пружила финансијску подршку пројекту ,,Једнаки”, и да изразим уверење да ћемо у сарадњи са нашим партнерима Фондацијом Ана и Владе Дивац направити корак ближе ка стварању таквог амбијента у Србији који ће бити наклоњен запосленим паровима да се лакше одлуче на родитељство, а родитељима да се одлуче на проширење породице. Желимо просперитетну Србију професионално остварених мајки и очева, способних, задовољних и здравих људи који ће поред пословних обавеза имати довољно времена да се активно посвете одрастању своје деце,” навела је министарка.

Циљ пројекта "Једнаки - Ка родној равноправности усклађивањем радног и породичног живота запослених“ је јачање партнерског односа између запослених и послодаваца, као и информисање о правима из области рада и запошљавања, са посебним акцентом на жене. Покренули смо пројекат имајући у виду да у Србији и даље постоји неравноправност између полова, као и стереотипи када је у питању улога жене у породичном животу.

,,Имамо задовољство да реализујемо активности у више од 20 општина у Србији и разговарамо са више од 5.000 грађана, представника компанија, цивилног друштва, локалне самоуправе, медија и тако заједно мењамо стереотипе који су једна од највећих препрека у остваривању равнотеже између радног и породичног живота. Наша Фондација већ 12 година у Србији је реализујући више од 100 пројеката помогла 700.000 људи. Сусрећемо се са примерима добре праксе и једнакости али морамо да истакнемо да је више примера неравноправности међу половима и наш задатак ће и овога пута бити да укажемо на положај жена, да радимо на решењима и током јавне кампање коју ћемо реализовати јавност информишемо о могућностима које имају како би остварили своја права“, изјавила је овим поводом Ана Кошел директорка Фондације Ана и Владе Дивац.

Република Србија је прва земља Западног Балкана која учествује у програму Европске уније „Права, једнакост и држављанство.“ Овај програм је важан у приступању Србије ЕУ, с обзиром да обухвата обавезе из Поглавља 23 и 24. Односи се на области борбе против дискриминације, расизма, ксенофобије и хомофобије, других видова нетолеранције, промоцију права људи са инвалидитетом, једнакост полова, превенцију насиља над децом, женама и другим ризичним групама.

 Представљен пројекат Једнаки - ка родној равноправности усклађивањем радног и породичног живота запослених

Усклађивање рада и родитељства је свакодневни изазов жена и мушкараца у читавој Европи. Нова директива ЕУ, између осталог има за циљ флексибилније радне сате и узимање родитељског одсуства за очеве након рођења детета као подршка запосленим родитељима.

„Европска унија је највећи донатор у Србији и наставиће да буде ваш главни партнер у свим квалитетним иницијативама за унапређење родне равноправности и усклађивања рада и родитељства“, изјавила је Матеја Норчич Штамцар заменик шефа Делегације ЕУ у Републици Србији.

Према подацима Националне стратегије за родну равноправност Републике Србије (2016 - 2020), 95% свих жена у Србији дневно троши пет сати на кућне послове, док мушкарци троше готово 40% мање - три сата и имају сат времена више слободног времена него жене. Један од циљева пројекта је и повећање нивоа здравствене писмености и међу запосленима и међу послодавцима.

Медији имају важну улогу када је у питању информисање грађана о балансу између породичног и радног живота жене и мушкарца, али и у погледу промоције здравља и здравих стилова живота.

29. јануар 2020.

Влада Републике Србије и УНИЦЕФ, уз подршку ЛЕГО Фондације, удружени за подстицајно родитељство кроз игру

Управни одбор за управљање пројектом „Подршка подстицајном родитељству кроз игру“ формиран је данас са циљем унапређења развоја система подршке родитељима у првим годинама одрастања детета. Пројекат спроводе УНИЦЕФ и Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику у сарадњи са министарствима здравља, образовања, социјалне заштите и државне управе и локалне самоуправе, уз финансијску подршку ЛЕГО Фондације.

Влада Републике Србије је јасно поставила рани развој детета као свој приоритет када су 2018. године ресорна министарства, заједно са Саветом за права детета, потписала Позив на акцију за подршку развоју деце у раном детињству. 

 Влада Републике Србије и УНИЦЕФ, уз подршку ЛЕГО Фондације, удружени за подстицајно родитељство кроз игру

Родитељи и старатељи играју важну улогу у развоју деце. Подржавајуће и одговорно родитељство је кључно за укупан развој детета, а рана искуства директно обликују развој мозга у прве 3 године. Позитивна искуства су чврст темељ за целоживотно здравље, као и за изградњу позитивних односа према себи и окружењу. Када се тата и мама у најранијем узрасту укључе у квалитетну игру са својом децом то утиче на то да деца имају боље оцене у школи, да развијају креативност, позитивну слику о себи и другима, квалитетније вршњачке односе, већи ниво одговорности и самосталности,  као и склоност ка тимском раду и сарадњи. 

Зато ће током наредних 5 година кроз овај пројекат 33 општине у Србији добити помоћ да развију услуге за подршку родитељству. Београдска општина Палилула, Нови Сад, Крагујевац, Врање, Нови Пазар и Бор ће у прве две године развити моделе подршке за јачање респонзивних и подстицајних родитељских пракси, након чега ће подржати осталих 27 локалних заједница да усвоје сличне приступе и моделе. Запослени у секторима здравства, образовања и социјалне заштите добиће нова знања и вештине како би подржали родитеље у изградњи подстицајних породичних односа и  стимулативних пракси  за развој детета. Унапређеним услугама биће обухваћено 60.000 породица у Србији.

Пројекат „Подршка подстицајном родитељству кроз игру“ је један од пројеката које УНИЦЕФ подржава са циљем да се ојачају интегрисане услуге за рани развој деце. Заједно са партнерима, УНИЦЕФ ће наставити да приоритизује развој у раном детињству јер је улагање у ране године живота исправно – засновано на правима деце, економским и доказима из области неуронауке, и остаје кључни допринос популационој политици Владе Републике Србије.

21. јануар 2020.

Бесповратна средства за мере популационе политике локалним самоуправама у 2020. години

На данашњој седници Владе Републике Србије усвојена је Уредба о утврђивању Програма подршке спровођењу мера популационе политике у Републици Србији за 2020. годину. На основу ове Уредбе, Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику расписаће у току следеће недеље Јавни позив за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама за суфинансирање мера популационе политике за 2020. годину. Право учешћа имаће општине и градови, а услов је да јединице локалне самоуправе у сопственим буџетима имају предвиђена средства за спровођење предложених мера, да имају тело или особу задужену за питања демографије и популационе политике, као и да су предложене мере у складу са циљевима и наменама овог позива.

Бесповратна средства намењена су за суфинансирање оних мера које се односе на ублажавање економске цене подизања детета, усклађивање рада и родитељства, снижавање психолошке цене родитељства, промоцију здравља и репродуктивног здравља, борбу против неплодности, као и популациону едукацију. За ову намену из буџета је обезбеђено 650 милиона динара. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављиваља позива у Службеном гласнику Републике Србије.

Више детаља о Jавном позиву, неопходној документацији и начину пријављивања биће доступно на интернет страници Кабинетa министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику (www.mdpp.gov.rs), као и у Службеном гласнику Републике Србије.  

24. децембар 2019.

Представљени резултати рада Кабинета МДПП

 Представљени резултати рада Кабинета МДПП

Поводом представљања резултата рада Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику и најаве активности у 2020. години, министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политку проф. др Славица Ђукић Дејановић истакла је да је у претходне три године издвојено 1,2 милијарде динара за суфинансирање мера популационе политике за 161 град и општину широм Србије.

За пронаталитетне мере је у 2017. години издвојено 130 милиона динара, у 2018. пола милиона динара, а у овој години 650 милиона динара. Према министаркиним речима, највише средстава, у износу од 740 милиона динара уложено је у више од 70 градова и општина за реконструкцију, адаптацију и изградњу нових вртића на преко 13.000 м2.

Министарка је навела пример да су реконструкцијом централне кухиње у предшколској установи ,,Наша радост” у Суботици, која није реновирана у последњих 30 година, повећани капацитети припреме оброка са 5.000 на 14.000 оброка дневно. Око 50 малишана у Богатићу имаће прилику да се правилно развија у вртићу чији су капацитети проширени за око 250 м2, а малишани предшколског узраста у Великом Градишту и Алексинцу по први пут су добили фискултурну салу за физичке и ваннаставне активности.

За започињање сопственог бизниса за младе брачне парове у руралним  срединама у 28 градова и општина издвојено је око 161 милион динара. Набавком машина и опреме за пољопривреду, куповином засада воћа, опреме за пчеларство, финансирањем едукације и подстицаја за отпочињање сопственог посла у пољопривреди, младим брачним паровима омогућава се да остану да живе на селу од свог рада.

За опремање здравствених установа неопходном медицинском опремом на одељењима гинекологије и педијатрије издвојено је 136 милиона динара, док су саветовалишта за труднице, репродуктивно здравље, школе родитељства и саветовалишта за младе формирана у више од 80 градова и општина у износу од око 108 милиона динара.

Кабинет МДПП спровео је преко 20 истраживања, како би поједине области из домена популационе политике биле унапређене, кроз измену правне регулативе. Истраживања су спроведена у следећим областима:  управљања миграцијама, унапређења међугенерацијске сарадње и солидарности, Циљевима одрживог развоја, развоју система подршке деци школског узраста,  унапређења положаја неформалних неговатеља, побољшања квалитета заштите репродуктивног здравља, унапређења компетенција стручних радника у центрима за социјални рад у примени мера популационе политике, као и усклађивања рада и родитељства.

Према министаркиним речима, планиране активности за наредну годину подразумевају повећање финснсијских давања за новорођењу децу, решавање стамбеног питања за младе брачне парове, издвајање средстава за богатију мрежу предшколских установа, кроз партнерство са послодавцима, рад на родитељском партнерству, али и образовно-саветовалишни рад посебно у области заштите и унапређења секусалног и репродуктивног здравља.

Резултате рада Кабинета можете видети овде.

20. децембар 2019.

Девета седница Савета за права детета

У Влади Републике Србије данас је одржана девета седница Савета за права детета. Отварајући седницу, министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику и председница Савета за права детета проф. др Славица Ђукић Дејановић информисала је чланове Савета да је поводом доношења Стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља 2020-2023. године, у организацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања отворена јавна расправа. Осим у Београду, јавне расправе су одржане и у Новом Саду, Ужицу, Новом Пазару и Врању.

Министарка је говорила о раду деце у уличној ситуацији, најгорим облицима и забрани дечјег рада, са посебним освртом на децу која припадају појединим друштвеним групама чешће и више изложеним дискриминацији, а која могу бити приморана да сама привређују (деца из сиромашних породица или ромских насеља).

 Девета седница Савета за права детета

,,Циљеви одрживог развоја Агенде 2030 УН, обавезују на предузимање хитних и ефикасних мера у циљу искорењивања присилног рада, отклањања најгорих облика дечијег рада, укључујући дечји ради у свим његовим облицима, као и окончање злоупотребе и експолоатације деце, трговине децом и свих облика насиља и тортуре над децом. У Годишњем извештају о најгорим облицима дечјег рада за 2018. годину који је објавило Министарство за рад САД, а којим је обухваћена 131 земља, Република Србија је једна од 12 земаља која је добила оцену значајан напредак,“ навела је министарка.

Директорка Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић навела је да се, од укупно 392 препоруке које је Србија добила од различитих тела УН у области људских права, 27 одсто односи на унапређење положаја деце. Те препоруке се углавном односе на превенцију и заштиту од насиља, превенцију дечјег рада, као и на регулативу која се тиче успостављања институције заштитника за права детета. У фокусу је и положај ромске деце и повећање њиховог учешћа у, пре свега предшколском образовању. 

Државна секретарка Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Стана Божовић истакла је да је јуче завршена јавна расправа о Стратегији за превенцију и заштиту деце од насиља 2020-2023. године, У јавној расправи учествовала су и деца која су апеловала на сузбијање негативних примера и сензација у извештавању.

 Девета седница Савета за права детета

На седници су изнете активности на пројекту ,,МАП 16” (наставак пројекта за елиминацију најгорих облика дечјег рада) од стране Међународне организације рада. Такође, представљен је извештај о раду Међуминистарског оперативног тима за заштиту деце од насиља Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као и извештај Посебне радне групе за рани развој деце и координације у области подршке деце у раном узрасту формиране одлуком Савета.

У наставку седнице дат је осврт на одржане конференције на тему развоја система раних интервенција, унапређења људских ресурса у систему социјалне и дечје заштите и права детета у Србији. Гости девете седнице Савета за права детета били су Јелена Пауновић из Центра за права детета, Јован Протић из Међународне организације рада, Јелена Зајегановић из УНИЦЕФ-а и Маја Зарић из Министарства културе и информисања.

18. децембар 2019.

Седма седница Међуресорне радне групе за спровођење Агенде УН о одрживом развоју до 2030. године

 Седма седница Међуресорне радне групе за спровођење Агенде УН о одрживом развоју до 2030. године

Седма седница Међуресорне радне групе за спровођење Агенде Уједињених нација о одрживом развоју до 2030. године одржана је данас у Палати Србија.

Министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику и председница Међуресорне радне групе проф. др Славица Ђукић Дејановић информисала је чланове о истраживању,,Перцепција и свест грађана о одрживом развоју” које је спровео истраживачко-издавачки центар Демостат. Истраживање је спроведено на узорку од 1.000  пунолетних испитаника, телефонским путем, а резултати су показали да свега 9% испитаника препознаје целину појма одрживог развоја. Ниво образовања је један од фактора који утичу на ниво информисаности, јер је највећи ниво познавања одрживог развоја забележен у популацији високо образованих, а најнижи у популацији са основно школским образовањем. Резултати су показали и да већина испитаника појам одрживог развоја повезује са еколошким и питањима енергије. На питање да ли су климатске промене природни процес или зависе од људског фактора, 44% испитаника је навело да зависе од људи, док је 49% рекло да су оба фактора у питању. Такође, више од половине испитаника сматра да би трошкове загађења требало да сноси онај ко то загађење и ствара, а не друштво у целини. Такође, охрабрујући је податак да 99 од 100 испитаника верује да свако може да помогне одрживом развоју, што дефинитивно представља позитиван однос грађана према садржају Агенде 2030 и постизању Циљева одрживог равоја.

“У наредним годинама, Тим УН у Србији ће наставити да буде посвећен заједничком раду са свим релевантим актерима и на свим нивоима у даљем унапређењу Агенде 2030 и побољшању услова живота за све људе у Србији. Наставићемо да радимо са Владом на стварању свеобухватне слике о финансирању Агенде 2030 и укључити све релевантне стране, као и приватни сектор, како би остварили већи утицај на терену.

Радићемо са ресорним министарствима како би унапредили остварење Циљева одрживог развоја у различитим тематским областима – као што су образовање, пољопривреда, здравство, загађење, животна средина, итд. Такође ћемо подстаћи наше акције на локалном нивоу кроз рад са општинама и заједницама. Сви имамо одговорност да Циљеве одрживог развоја претворимо у реалност за сваког у Србији, а да на том путу никога не изоставимо“, Франсоаз Жакоб, стална координаторка УН у Србији.

 Седма седница Међуресорне радне групе за спровођење Агенде УН о одрживом развоју до 2030. године

Урс Бурки представник Немачке организације за међународну сарадњу – ГИЗ осврнуо се на подршку ГИЗ-а и Сталне конференције градова и општина који су у сарадњи са Кабинетом министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику организовали четири регионална скупа под називом „Локализација Циљева одрживог развоја – спровођење Агенде 2030“. Циљ је био да се доносиоцима одлука јединица локалне самоуправе приближе Циљеви одрживог развоја и сачини њихова локална приоритизација, кроз повезивање са локалним стратегијама и другим планским документима. Планирано је да се почетком 2020. године организују још четири оваква скупа и тиме покрије читава територија наше земље, како би се пружила прилика доносиоцима одлука на локалу и грађанима да се боље упознају са Агендом 2030 и одрживим развојем.

Драгана Ђоковић Папић начелница одељења за Циљеве одрживог развоја Републичог завода за статистику представила је резултате Треће по реду радионице посвећене Циљевима одрживог развоја која је одржана од 26. до 28. новембра у Републичком заводу за статистику.

Ненад Стојковић менаџер за одрживи развој у компанији НИС приказао је активности ове компаније које су усмерене на остваривање Циљева одрживог развоја. Компанија НИС представила је 12. јуна девети по реду Извештај о одрживом развоју за 2018. годину. У свом Извештају НИС препознаје чак 12 од 17 циљева у којима компанија доприноси остварењу ЦОР у заједницама у којима послује.

5. децембар 2019.

13. Симпозијум новости у хуманој репродукцији

Министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику проф. др Славица Ђукић Дејановић говорила је данас на 13. Симпозијуму новости у хуманој репродукцији, са међународним учешћем, под називом „Од донације јајних ћелија до донације митохондрија. Има ли ту ризика?“ у организацији Српске академије наука и уметности.

Министарка Ђукић Дејановић је истакла да је препознатљива карактеристика нашег демографског развоја, већ деценијама, број новорођене деце који је значајно испод нивоа потребног за природно обнављање становништва. ,,Ипак, радује нас чињеница да је у првих девет месеци ове године рођено 612 беба више у односу на исти период прошле године,” истакла је министарка и додала да у поређењу са државама у окружењу - бившим југословенским републикама, Бугарској, Румунији, Мађарској и Албанији, само наша земља бележи благи пораст новорођене деце.

Министарка се осврнула и на ризично сексуално понашање младих. Иако све већи број младих у Србији следи савремене тенденције у сексуалном понашању, мали број користи ефикасну контрацепцију. ,,Бојазан да ће околина сазнати да су сексуално активни, стид да се набави контрацепција су, поред недовољног знања и предрасуда о контрацепцији, главни разлози таквог стања, док су најчешћи извори њиховог информисања: вршњаци, интернет, као и средства јавног информисања,” рекла је министарка.

 13. Симпозијум новости у хуманој репродукцији

Према министаркиним речима, препоруке водећих демографа данашњице су да примарне циљеве популационе политике треба усмерити на подизање образовног и здравственог нивоа знања, посебно код младих, како би се постигао национални и глобални одрживи развој.

Проф. др Ђукић Дејановић је навела да је на недавно одржаном самиту у Најробију, посвећеном обележавању 25 година од одржавања Међународне конференције о становништву и развоју (ИЦПД 25) који је окупио преко 10 хиљада учесника из 170 земаља света и 900 говорника, потврђена спремност интензивирања рада у домену заштите и унапређења сексуалног и репродуктивног здравља, јачања улоге породице и достојанственог старења, уз изградњу инклузивног друштва, у којем би сви људи уживали једнака права, доприносећи бољитку својих заједница, не остављајући на том путу никога иза колоне.

На симпозијуму су говорили и председник Српске академије наука и уметности академик Владимир Костић, академик Небојша Радуновић, проф. др Мирјана Рашевић из Института друштвених наука, Гордана Бјелобрк из Републичког завода за статистику, као и стручњаци у области хумане репродукције др Даница Маринац Дабић, др Јелена Мартиновић и проф. др Зоран Крстић.

Симпозијум ће трајати два дана, а главне теме ће обухватити најактуелнија достигнућа у области очувања и унапређења сексуалног и репродуктивног здравља, али и демографске изазове у нашој земљи.

25. новембар 2019.

Представљени резултати истраживања о перцепцији и свести грађана о Циљевима одрживог развоја

У реализацији истраживачко-издавачког центра Демостат и Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику данас су представљени резултати истраживања о перцепцији и свести грађана о Циљевима одрживог развоја у Медија центру. Истраживање путем телефонске анкете је урађено на узорку од 1.000 испитаника у јулу 2019. године.

Министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику проф. др Славица Ђукић Дејановић истакла је да је истраживање било усмерено на испитивање ставова становника Србије и процену њиховог разумевања и свести о одрживом развоју.

,,За полазну основу, истраживачи су узели ниво знања о обавештености наших грађана о Циљевима одрживог развоја, као и да је управо обавештеност један од кључних предуслова за њихово остваривање. Почетне премисе укључиле су и оцену важности Циљева и њиховог остваривања за грађане појединачно и друштво у целини, као и на постојање друштвене и политичке потребе за већим и квалитетнијим практичним знањем о концепту одрживог развоја,” рекла је министарка.

 Представљени резултати истраживања о перцепцији и свести грађана о Циљевима одрживог развоја

Резултати су показали да скоро сваки други испитаник није знао шта је одрживи развој, док је 43% навело бар неки одговор којим су покушали да дефинишу ову тему.

Дошло се и до податка да је ниво образовања један од фактора који утиче на ниво информисаности, јер је највећи ниво познавања области одрживог развоја забележен у популацији високо образованих, а најнижи у популацији са основно школским образовањем. Резултати говоре да јавно мњење повезује појам одрживог развоја са еколошким и питањима енергије, док ово не важи за неке аспекте концепта одрживог развоја попут борбе против дискриминација.

Проф. др Ђукић Дејановић је навела и да 92% испитаника сматра да се о овој теми пуно прича а мало ради, а да више од половине испитаника сматра да трошкове заштите или чишћења околине треба да сноси онај ко је загађује а не цело друштво, док се 80% испитаника не слаже са отварањем фабрика које загађују околину, без обзира на то што те фабрике отварају нова радна места.

О резултатима истраживања су говорили и истраживачи проф. др Петар Ђукић и Срећко Михаиловић.

25. новембар 2019.

Београд домаћин међународне конференције о демографским пројекцијама

Београд ће од од 25. до 27. новембра 2019. године бити домаћин међународне конференције о демографским пројекцијама коју организује Економска комисија Уједињених нација за Европу (УНЕЦЕ) и Еуростат – завод за статистику Европске уније. Домаћини овог скупа су Републички завод за статистику Србије, Кабинет за демографију и популациону политику и Центар за демографска истраживања, при Институту друштвених наука.

 Београд домаћин међународне конференције о демографским пројекцијама

Отварајући конференцију, министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику проф. др Славица Ђукић Дејановић је навела да је посебна част што је Републици Србији указано поверење да буде домаћини конференције, с обзиром да се по први пут овакав скуп одржава у земљи која није чланица Европске уније.

,,Ова конференција отвара могућности за дискусију и дељење идеја, као и најбољих пракси у вези са темом демографије која укључује и фертилитет, морталитет, али и миграције и изазове са којима се сусрећемо, како на националном, тако и на међународном нивоу. Рад на новим изазовима захтева ефективно управљање економским и социјалним и ресурсима животне средине. Креирање политика базираних на доказима које су усмерене на побољшање живота грађана и које воде ка балансираном, одрживом и кохезивном путу националног развоја требало би да буде засновано на ажурним и високо- квалитетним подацима,”рекла је министарка Ђукић Дејановић.

 Београд домаћин међународне конференције о демографским пројекцијама

Министарка се осврнула се и на улогу Републичког завода за статистику Србије за који је рекла да има врло значајну улогу у праћењу и процени демографских и популационих политика. ,,Статистика представља и незаобилазни део праћења примене Агенде Уједињених нација о одрживом развоју до 2030. године, јер подаци добијени кроз статистичке прегледе омогућавају праћење напретка у достизању домета Агенде 2030, као и препознавање изазова на којима је потребно радити како би се убрзала примена овог документа,”истакла је министарка.

Конференција ће окупити експерте националних статистичких завода, универзитета, као и других међународних организација, демографске истраживаче и кориснике демографских пројекција из преко 30 земаља. Циљ је да се представе тренутне праксе, на националном и међународном нивоу, да се прикажу истраживачки приступи и иновативне методологије, како би се омогућила што боља комуникација између произвођача и корисника демографских пројекција.

22. новембар 2019.

Пословање по мери породице

Mинистарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику проф. др Славица Ђукић Дејановић учествовала је данас на уводном панелу ,,Брига о деци: заједничка одговорност породице, Владе и послодавца” у оквиру конференције „Пословање по мери породица“ која је одржана у хотелу Хајат у Београду.

Министарка је том приликом истакла да је држава популациону политику препознала као свој приоритет и да су ове године демографски подаци мало бољи, будући да се у првих девет месеци родило 612 беба више у односу на исти период прошле године.

 Пословање по мери породице

,,Много тога морамо још да урадимо, али мере су почеле да дају добре резултате,” оценила је министарка и додала да је све већи број мајки које раде, што значи да се не стимулише само рађање, већ и припрема родитеља за XXI век.

Министарка је, међутим, упозорила на то да се жене и даље на разговорима за посао суочавају са питањима ,,да ли ће да рађају“ и ,,да ли имају децу”. Према њеним речима, држава чини доста тога, па су тако и израђени прописи према којима ће оваква пракса бити кажњива.

Директорка Канцеларије УНИЦЕФ-а у Србији Ређина Де Доминићис истакла је да је важно да се родитељи на одсуству због деце не дискриминишу, да им се обезбеди континуирана обука, како не би страховали за своје радно место када се врате на посао.

 Пословање по мери породице

Гђа Де Доминићис је објаснила да је улагање у политике по мери породице добро како за децу и жене, тако и за пословање и целу привреду, јер добро осмишљене политике подршке повећавају учешће жена у радној снази и економски оснажују породице.

На конференцији су говорили и повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић, директорка Института за ментално здравље др Милица Пејовић Милованчевић, директорка Центра за маме Јована Ружичић, представници друштвено одговорних компанија Вип Мобајл, Мирабанк, Ђенерали осигурање, Биосенс институт, Икеа, као и представници организација које се баве заштитом права родитеља и деце. Конференцију “Пословање по мери породица” организовала је Бизнис Инфо група, уз подршку Министарства културе и информисања, у сарадњи са УНИЦЕФ-ом.

22. новембар 2019.

Западни Балкан и немачка привреда

Министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику проф. др Славица Ђукић Дејановић отворила је данас конференцију ,,Западни Балкан и немачка привреда“, истичући да је потребно да заједнички стварамо амбијент који ће подстаћи младе да остану или да дођу у Србију.

Проф. др Ђукић Дејановић је том приликом навела да је, према резултатима последњег пописа становништва из 2011. године, у иностранство отишло приближно 150.000 наших грађана просечне старости 28,7 година, а међу њима је сваки пети имао диплому високе или више школе.

Министарка је указала да је Кабинет на чијем је челу, у сарадњи са партнерима, спровео неколико истраживања у вези са миграцијама становништва из којих је изведен закључак да је неопходно да се ради на стварању што повољнијег амбијента, посебно за младе људе да остану овде, односно да се након школовања врате у Србију.

 Западни Балкан и немачка привреда

,,Креирање услова за угодан, породичан живот, школовање, професионално напредовање и лично задовољство грађана, прилагођавање уписне политике на факултетима потребама тржишта рада, као и читав низ реформских активности, пре свега, у високом образовању, основни су мотивациони фактор за останак младих у Србији,” оценила је министарка и додала да је још један од закључака који се наметнуо тај да дијаспору треба да посматрамо као велики потенцијал чија знања, искуства, пословне контакате и финансијска средстава ваља осмишљено улагати у Србију у обостраном интересу.

Према њеним речима, повезаност миграција и развоја препозната је и у великом броју међународних докумената, као што је Агенда Уједињених нација о одрживом развоју до 2030. ,,Ми сада постављамо камен темељац друштва у којем ће будуће генерације живети у свету смањених разлика и већих могућности за све и у којем млади неће само одлазити из Србије, него и долазити у њу“, закључила је министарка Ђукић Дејановић.

Конференције ,,Западни Балкан и немачка привреда“ одржана је у организацији Немачко-српске привредне коморе, под покровитељством Министарства за привреду и енергетику Савезне Републике Немачке, у сарадњи са Одбором немачке привреде за источну Европу и немачким Удружењем за југоисточну Европу.

21. новембар 2019.

Округли сто ,,Емиграција радне снаге“

У оквиру председавања Републике Србије Јадранско-јонском инцијативом (ЈЈИ) и Стратегијом ЕУ за Јадранско-јонски регион (ЕУСАИР) од 1. јуна 2019. године, данас је у Министарству спољних послова одржан округли сто на тему ,,Емиграција радне снаге“.
Министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику проф. др Славица Ђукић Дејановић овом приликом је истакла да миграције становништва спадају у демографски феномен који је најтеже предвидети и измерити.

,,Овај део свакодневне реалности савременог друштва не може да спречи ниједна држава, због чега је потребно да сви заједно радимо на стварању амбијента који ће подстаћи младе да остану или дођу у нашу земљу, како би остварили своје личне и професионалне снове и циљеве. Истовремено, требало би размишљати и оним младим људима који не планирају да се врате у Србију, а чија знања, вештине, искуства, пословне контакте и финансијска средства могу бити развојни потенцијал Србије,” навела је министарка.

Подсећајући на чињеницу да је у периоду од 2002. до 2011. године у иностранство отишло око 150 хиљада наших грађана, просечне старости 28,7 година, министарка је рекла да је потребно променити околности које терају младе људе да одлазе из наше земље, односно повећати њихову мотивацију да остану у Србији.

 Округли сто ,,Емиграција радне снаге“

,,Ово се може постићи једино стварањем повољног амбијента за живот, како на нивоу јединица локалне самоуправе, тако и на нивоу државе, амбијента у којем млади људи користе стечена знања, остварују успешну професионалну каријеру, имају адекватне услове за научно-истраживачки рад, а, пре свега, могу да живе од свог рада,“ истакла је министарка.

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић подсетио је да је одлуком Владе, а на предлог ресора којим руководи, у јануару ове године основано Координационо тело за праћење токова економских миграција чији је циљ превенција даљег одласка грађана Републике Србије у иностранство, подстицање повратка стручњака из дијаспоре, као и стварање пословног и привредног амбијента за долазак страних стручњака. 

„Друштвено одговорним мерама као што су дигитализација, стварање околности у којима грађани могу лакше да остваре своја права, израдом социјалних карата, држава подиже квалитет живота свих грађана и тиме директно утиче на смањење економских миграција. Један од примера је и увођење флексибилног радног времена, како би омогућили запосленима да избалансирају своје пословне и приватне обавезе и да могу да проводе више времена са својим породицама“, навео је министар и додао да се креирањем нових радних места и уређењем тржишта рада побољшава материјални положај грађана што је један од услова превенције економских миграција.

На округлом столу говорили су и генерални секретар Јадранско-јонске иницијативе Њ.Е Фабио Пиљапоко, генерални инспектор Инспектората за рад Републике Словеније Јадранко Грлич, представник Европске комисије Ђузепе ди Паола и проф. др Владимир Гречић. Скуп је организован од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у сарадњи са Секретаријатом Јадранско-јонске иницијативе, уз подршку Министарства спољних послова.

20. новембар 2019.

Обележен Светски дан детета

Поводом обележавања Светског дана детета, министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику и председница Савета за права детета проф. др Славица Ђукић Дејановић говорила је данас на конференцији „Права детета у Србији – где смо сада и шта нам предстоји“, у организацији Савета за права детета Владе Републике Србије и Центра за права детета.

Министарка је подсетила да се Светски дан детета обележава од 20. новембра 1954. године, а да је ова година посебно значајна због јубилеја - 30 година од усвајања Конвенције о правима детета. Министарка се укратко осврнула на текст Конвенције која гарантује да дете мора имати средства потребна за нормалан развој, да дете које је гладно мора бити нахрањено, да дете које је болесно мора бити неговано, али и да се детету које је у проблему мора помоћи.

,,Данас смо ту да поставимо питање шта можемо да урадимо, колективно, као родитељи, браћа, сестре, лекари, наставници, креатори политика? Како можемо најбоље да одговоримо на препознавање појединаца који су изузетно осетљиви на најгоре друштвене услове? Можемо ли још озбиљније да схватимо нашу обавезу да свако дете буде заштићено и да безбедно одраста?” истакла је министарка и додала да су политике које су увођене у предходном периоду имале позитивне ефекте на благостање деце.

 Обележен Светски дан детета

,,Република Србија је једна од 12 земаља која је препозната као земља која је остварила значајан напредак у области заштите права деце у уличној ситуацији, од 131 земље у којима се прати спровођењe националних одредаба за спречавање злоупотреба дечјег рада,” рекла је министарка и додала да је у поступку доношење Стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља, израда Националног плана акције за децу, али и доношење Закона о правима детета и Заштитнику права детета, као и измене Породичног закона.

Директорка Канцеларије за људска и мањинска права др Сузана Пауновић подсетила је на то да је велики део Конвенције о правима детета у Србији преточен у праксу, између осталог и то да деца знају која су њихова права и шта могу да очекују од одраслих. Др Пауновић је указала на то да су, у сарадњи са Канцеларијом УНИЦЕФ-а у Србији оснажене и организације цивилног друштва које се баве правима детета.

Директорка Канцеларије УНИЦЕФ-а у Србији Ређина де Доминићис истакла је да је поменута Конвенција документ УН који је до сада ратификовало највише држава у свету, што је утицало и на повећање броја деце која похађају основну школу за 40 одсто.

Представник Делегације Европске уније у Србији Ингве Енстром рекао је да сва деца треба да имају право да одрастају у пристојном окружењу, као и да је Европска унија посебно посвећена поштовању Конвенције о правима детета УН.

,,Било да се ради о земљама Европске уније или онима које нису чланице, све активности у вези са остваривањем Конвенције о правима детета су оно што води политику ЕУ. Заштита права детета је приоритет када је у питању проширење Уније,” поручио је Енстром.

19. новембар 2019.

Транспарентније финансирање организација цивилног друштва из локалних буџета

Представници Бача, Рашке, Ваљева, Ниша, Врњачке Бање и стална представница Програма Уједињених нација за развој (УНДП), потписали су данас у Шапцу Меморандум о сарадњи, који ће служити као оквир за повећање транспарентности у финансирању пројеката цивилног сектора из локалних буџета у тим градовима и општинама. Потписивање овог Меморандума део је пројекта који је подржала Влада Шведске, чији је циљ да допринесе одговорном управљању јавним финансијама.

Ових пет локаних самоуправа у Србији су се потписивањем Меморандума обавезале да ће унапредити сарадњу са организацијама цивилног друштва у својим градовима и општинама. Заједнички циљ свих потписника је да се унапреди квалитет живота грађана, посебно у областима у којима локалне власти не успевају да обезбеде адекватан одговор на специфичне потребе одређених група становништва.

 Транспарентније финансирање организација цивилног друштва из локалних буџета

Министарска без портфеља задужена за демографију и популациону политику присуствовала је потписивању Меморандума и нагласила да су градови и општине управо онај друштвени чинилац који најбоље може да препозна потребе локалног становништва и да пронађе начине како да се ове потребе на најбољи могући начин задовоље.

,,Из тог разлога, јединице локалне самоуправе би требало да употпуне Агенду УН о циљевима одрживог развоја до 2030. године са специфичним мерама, а са циљем јачања сопствених капацитета за њено испуњење, јер је учешће  јединица локалне самоуправе неопходно за достизање око 65% од 169 подциљева Агенде 2030,” навела је министарка.

Стална представница УНДП-а у Србији Франсин Пикап истакла је да, у партнерству са шведском владом, УНДП подржава пет локалних самоуправа у Србији да побољшају сарадњу са организацијама цивилног друштва и повећају транспарентност у финансирању пројеката из локалних буџета.

 Транспарентније финансирање организација цивилног друштва из локалних буџета

„Наш циљ је да побољшамо квалитет живота грађана, омогућавањем нових услуга и повећањем квалитета постојећих.“ рекла је Пикап.

Потписивање Меморандума о сарадњи део је пројекта „Платформа за одговорно управљање јавним финансијама“ који је подржала Влада Шведске. Пројекат, који спроводи УНДП у Србији, почео је у јуну 2019. и трајаће до септембра 2021. године.

19. новембар 2019.

Министарка Ђукић Дејановић у општини Богатић

Министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику проф. др Славица Ђукић Дејановић посетила је данас општину Богатић у оквиру реализације програма подршке спровођењу мера популационе политике.

 Министарка Ђукић Дејановић у општини Богатић

Министарка је истакла да у Богатићу живи око 26,6 хиљада становника, просечне старости 43,8 година. Када је у питању наталитет, проф. др Ђукић Дејановић је навела да je 2018. године у Богатићу рођено 207 беба, што је за три бебе више него 2017. године и уједно највећи број беба које су рођене у последње четири године.

Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику у последње две године издвојио је преко 17 милиона динара за мере популационе политике у општини Богатић. Средства су утрошена за доградњу новог објекта, површине око  250м2, у оквиру предшколске установе „Слава Ковић“, као и за набавку намештаја и увођење нових активности у рад ове установе.

 Министарка Ђукић Дејановић у општини Богатић

„Морамо и даље инвестирати у овакве објекте, али и у знања васпитачица које се баве образовањем наше деце, тако да едукација и социјализација деце буде проширена на све могуће нивое,” рекла је проф. Ђукић Дејановић.

Министарка је обишла и Дома здравља Богатић за чију службу патронаже су купљена три возила, као и ултразвучни апарат, у вредности од преко 10 милиона динара.

 Министарка Ђукић Дејановић у општини Богатић

Председник општине Богатић Ненад Бесеровац захвалио се министарки Ђукић Дејановић и Кабинету који води и најавио је да ће и наредне године у буџету општине бити опредељена финансијска средства у циљу побољшања мера популационе политике.

Министарка Ђукић Дејановић своју посету Богатићу завршила је обраћањем у Културно-образовном центру, где су родитељима најмлађих мештана Мачве додељена 140 ауто-седишта, за децу узраста од једне до седам година.

18. новембар 2019.

Састанак са председником општине Опово

Министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику проф. др Славица Ђукић Дејановић састала се данас са председником општине Опово др Зораном Тасићем. Тема разговора била је демографска ситуација у Опову, као једној од најмањих општина у Војводини и Јужнобанатском округу. На површини од 230 км2 у Опову је настањено 11.016 становника, просечне старости 43 године, а очекивано трајање живота износи 73 године.

 Састанак са председником општине Опово

На састанку се дискутовало о изналажењу најбољих решења за побољшање демографске ситуације и планираним активностима на нивоу општине у наредном периоду. Поред упознавања са предстојећим пројектима и конкурсима говорило се и о изградњи вртића у насељу Сефкерин.

Министарка Ђукић Дејановић и др Тасић разговарали су и о међугенерацијској сарадњи и солидарност, односно укључивању старије популације у васпитање и образовање деце. Један од примера је изградња дечијег игралишта у чијој околини би био и простор за разоноду родитеља, бака и дека.

18. новембар 2019.

Врховне ревизорске институције и Циљеви одрживог развоја

Радни састанак под називом ,,Врховне ревизорске институције и Циљеви одрживог развоја” одржан је данас у хотелу ,,Метропол” у Београду, у организацији Немачке организације за међународну сарадњу - ГИЗ и Државне ревизорске институције.

Обраћајући се у уводном делу састанка, проф. др Славица Ђукић Дејановић министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политку навела је да је од 1. јануара 2016. године када је ступила на снагу, Агенда 2030 једна од најзначајнијих тема која нас окупља због тога што је управо овај план акције за људе, планету и просперитет документ који се тиче свих садашњих, али и будућих генерација којима остављамо нашу планету. ,,Оно што је посебно уочљиво јесте да се из дана у дан, све више подиже видљивост значаја овог документа, како на глобалном, тако и на националном нивоу, што даје наду да опочнемо ново поглавље одрживог развоја,” истакла је министарка.

 Врховне ревизорске институције и Циљеви одрживог развоја

Према њеним речима, за достизање визије одрживе будућности Србије до 2030. године кључно је укључивање свих заинтересованих страна које заступају интересе грађана, државе, цивилног друштва, пословног сектора, академске јавности, медија и осталих заинтересованих актера.

Говорећи о Добровољном националном извештају који је представљен 17. јула 2019. године на Политичком форуму на високом нивоу у седишту Уједињених нација у Њујорку, проф. др Ђукић Дејановић је образложила да је сам процес Добровољног националног извештавања за нас био много више од писања значајног документа. ,,Овај процес је обухватио међусобну сарадњу, дељење искустава, изазова и  примера добре праксе између државних органа власти, јединица локалне самоуправе, организација цивилног друштва, привредних актера, међународних организација и осталих партнера,” рекла је министарка и додала да је Добровољни национални извештај сачињен у потпуности према смерницама Генералног секретара Уједињених нација,  а поред главних порука, документу су придодати и анекси Републичког завода за статистику, УНИЦЕФ-а и организација цивилног друштва.

,,У садржају Добровољног националног извештаја, прати се напредак у достизању свих 17 Циљева одрживог развоја и то наводећи шта смо, као држава, у последње четири године предузели на путу остварења Агенде 2030,” истакла је министарка наводећи да је у извештају посебна пажња посвећена ставовима младих и оцени Сталне конференције градова и општина.

 Врховне ревизорске институције и Циљеви одрживог развоја

Проф. др Ђукић Дејановић је указала да су значајан допринос у овом извештавању имали писани прилози министарстава, владиних канцеларија, независних државних органа, агенција, партнера из привреде, организација Уједињених нација у Србији и других међународних партнера, посебно Немачке организације за међународну сарадњу.

Учећше у радном састанку узели су и др Душко Пејовић председник Државне ревизорске институције, Давид Лал вођа пројекта Немачке развојне сарадње ,,Реформа јавних финансија – финансирање Агенде 2030” - ГИЗ, проф. др Милорад Мијатовић председник Фокус групе Народне скупштине Републике Србије за развој контролних механизама за процес имплементације и надзора над спровођењем Циљева одрживог развоја, као и гост из Индонезије Јуди Будиман из INTOSAI-а (International Organization of Supreme Audit Institutions) међународне организације врховних ревизорских институција који је дао осврт на смернице за ревизију припремљености за имплементацију Агенде 2030, принципе ревизије сврсисходности, као и на примере ревизорских извештаја.

12. новембар 2019.

Министарка Ђукић Дејановић на Самиту у Најробију

 Министарка Ђукић Дејановић на Самиту у Најробију

Проф. др Славица Ђукић Дејановић, министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику и председница Међуресорне радне групе за спровођење Агенде УН о одрживом развоју до 2030. године предводи делегацију Републике Србије на Самиту посвећеном обележавању 25 година од одржавања Међународне конференције о становништву и развоју (ИЦПД 25) у Најробију, Кенија. Тема овогодишњег заседања које се одржава од 12 - 14. новембра је “Како убрзати обећање“ са нагласком на оцену напретка примене.

Међународне конференције о становништву и развоју(ИЦПД) на којој је 1994. године у Каиру, 179 земаља потписало Програм акције, документ који је означио сустинску промену у начину разумевања питања у вези са становништвом и развојем. Програм акције је био први документ у области популационог развоја, у коме као циљ није постављено достизање одређених демографских циљева већ је образложено да истински фокус развојне политике мора бити побољшање живота појединаца,мушкараца и жена, а да мерило напретка треба да буде смањење неједнакости међу људима. Делегати из читавог света сложили су се у Каиру да су људска права, укључујући репродуктивна права, од суштинског значаја за развој и да је оснаживање жена и девојака предуслов и пут ка благостању и одрживом развоју. Програм акције ИЦПД-а послужио је као темељ Миленијумским развојним циљевима, а касније и Циљевима одрживог развоја и значајно допринео смањењу сиромаштва, унапређењу здравља и образовања, а нарочито промоцији репродуктивног здравља и права, оснаживању жена и родне равноправности.

Тако је, на посредан начин, други важан аспект Самита и оцена напретка имплементације Агенде УН о одрживом развоју до 2030. године.

Министарка Ђукић Дејановић је у обраћању истакла да је од усвајања ИЦПД у Каиру, пре 25 година, Република Србија учинила значајан напредак у домену очувања и унапређења сексуалног и репродуктивног здравља. Наглашено је да се Србија, као и целокупни регион, суочава са изазовима у вези са негативним демографским трендовима и депопулацијом, старењем становништва и управљањем миграцијама. Као одговор на ова питања, речено је да Влада Републике Србије спроводи низ мера усаглашених са Програмом акције ИЦПД. Министарка је посебно издвојила Стратегију подстицања рађања, нагласивши да је овај свеобухватни документ донет са примарним циљем да се у наредном периоду повећа стопа рађања кроз низ мера и активности.

„У складу са Националним програмом за очување и унапређење сексуалног и репродуктивног здравља, Стратегијом подстицања рађања и Националном стратегијом за младе, Влада Републике Србије ће наставити рад на побољшању услова за планирање породице,“ рекла је министарка и додала да едукација о репродуктивном здрављу мора бити доступна свима без изузетка.

 Министарка Ђукић Дејановић на Самиту у Најробију

„Посвећени смо унапређењу образовања и приступу услугама прилагођеним старосној доби, посебно оним услугама намењеним адолесцентима и омладини, унапређењу саветовалишног рада у градовима и општинама, програмима вршњачког образовања, са посебним усмерењем на доступност свих ових услуга маргинализованим групама,“ навела је министарка.

Према министаркиним речима, Влада Републике Србије ће наставити са спровођењем активности усмереним ка окончању родно заснованог насиља, унапређењем координације и мултисекторског приступа применом Закона о спречавању породичног насиља, уз посвећеност развијањасвих врста подршке жртвама сексуалног насиља.

„Влада Републике Србије је посвећена испуњењу ових циљева, као и сарадњи са свим партнерима и заинтересованим странама. Посебно се истиче партнерство са Популационим фондом УН (УНФПА) у домену заштите и унапређења сексуалног и репродуктивног здравља, јачања улоге породице и достојанственог старења,“ закључила је министарка, уз напомену да је дугорочан циљ изградња инклузивног друштва, у којем би сви људи уживали једнака права, доприносећи бољитку својих заједница, не остављајући на том путу никога иза колоне.

Самит у Најробију окупио је преко 6,000 учесника из читавог света, укључујући председнике држава и влада, државних службеника високог нивоа, посланика, истраживача, представника цивилног друштва и представника приватног сектора који ће се у наредна три дана обавезати на доношење и спровођење политика и других иницијатива како би се достигли циљеви истакнути и у Програму акције који је усвојен 1994. у Каиру.

Популациони фонд Уједињених нација (УНФПА) заједно са владама Кеније и Данске коорганизује Самит, уз подршку других влада и партнерских организација.

07. новембар 2019.

Седми међународни форум ,,Светост материнства“

 Седми међународни форум ,,Светост материнства“

Министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику проф. др Славица Ђукић Дејановић говорила је на отварању седмог међународног форума ,,Светост материнства“, у организацији Карић фондације и руског Фонда ,,Свети Андреј Првозвани“.

Министарка Ђукић Дејановић рекла је да овакви скупови представљају важна места сусрета са којих се шаљу поруке о значају рађања и породичног живота, као и улоге коју породицa има на све сегменте друштва, а посебно на здравље и социјални живот њених чланова, економију и свеобухватни друштвени развој.

Говорећи о актуелним демографским трендовима, министарка је навела да се структура породице у Србији мења, да се бракови склапају касније, да је присутан тренд одложеног рађања, као и смањен број деце у породици. ,,Брачни парови неретко живе у кохабитацији, а појединци се одлучују и за самохрано родитељство. Неусклађеност обавеза на послу и родитељских обавеза код куће један је од изазова са којима се савремене породице суочавају,“ навела је проф. Ђукић Дејановић.

Министарка је указала да Кабинет за демографију и популациону политику који води већ трећу годину за редом додељује бесповратна средства јединицама локалне самоуправе у циљу суфинансирања мера популационе политике. ,,Желела бих да укажем да смо у протекле три године финансирали активности 161 општине и града са преко 1,2 милијарде динара. Иако је мерна јединица у демографији једна деценија, радује нас и охрабрује вест да се у првих 10 месеци ове године у Србији родило 612 беба више у односу на исти период прошле године,” објаснила је проф. Ђукић Дејановић.

Министарка је на крају истакла да Влада Републике Србије и Кабинет на чијем је челу остају посвећени креирању погодне садашњости и одрживе будућности за људе свих генерација. ,,Истовремено, очување како примарне тако и секундарне породице, као незамењивог дела друштва, остаје наш приоритет, уз уважавање свих слобода за сваког појединца,” рекла је министарка и закључила да ће сви ресурси Владе бити ангажовани у пуном капацитету, како би се деца рађала и развијала у нашем друштву.

07. новембар 2019.

Представљени резултати истраживања о међугенерацијској солидарности

У просторијама Црвеног крста Србије данас је одржана конференција, под називом  „Међугенерацијска солидарност између породице и државе“, на којој су представљени резултати три истраживања спроведена у току 2019. године. Истраживања је спровео Црвени крст Србије, у партнерству са организацијама Help Net и Центром за одговорну акцију, а уз подршку Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику.

Циљ истраживања био је да се испитају односи и везе међу генерацијама у различитим окружењима и контекстима, али и потребе неформалних неговатеља. Резултати ових истраживања требало би да послуже као смернице за формулисање препорука за унапређење јавних политика, дизајнирање услуга које су прилагођене потребама породица и свих генерација, али и за промовисање једнаких могућности за све генерације и њихово учествовање у друштву.

Министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику проф. др Славица Ђукић Дејановић говорила је о тренду демографског старења и преображају структуре породице који заједно чине међугенерацијску солидарност у свим друштвима, заједницама и породицама још важнијом. Министарка је напоменула да структура породице јесте промењена, али се њена функција не смањује и не мења, те да је неопходно тражити правилан баланс улога породице, државе, неформалних неговатеља и формалних услуга неге, услуга у заједници и у институцијама, како би се кроз реформу јавних политика припремио одговор на демографско старење.

Проф. др Ђукић Дејановић се осврнула на резултате сва три истраживања. ,,Да бисмо боље разумели потребе савремене породице у Србији, одличили смо се да партнерски реализујемо истраживање ,,Међугенерацијска солидарност између породице и државе”. Истраживање је спроведено у петнаест општина у Републици Србији и у њему су учествовале 1.423 особе различитих генерација. У фокус су стављене потребе породице и значај међугенерацијске солидарности, као и ставови о приступу услугама система и потребама које треба задовољити,” навела је министарка.

 Представљени резултати истраживања о међугенерацијској солидарности

Представљајући резултате, проф. др Ђукућ Дејановић је истакла да подаци указују да постоји блискост међу чланова породица и то пре свега емоционална у 82% испитиваног узорка. ,,Подршка породици и блиским породичним односима, као и укључивање међугенерацијске солидарности кроз јавне политике у социјалне и здравствене политике, образовне системе и свеопшти развој друштва, остају наши приоритети,” рекла је министарка.

Истраживање “Старење и међугенерацијска солидарност у институционалном смештају” укључило је 373 испитаника, од којих 309 из државних домова и 64 испитаника из приватних домова. Резултати су показали да велика већина корисника домова за старије као разлог преласка у дом наводи немогућност да живе сами (49,7%), изненадну болест (17,3%) и жељу да се не буде на терету својој деци (21,2%). Део истраживања који је евалуирао квалитет живота корисника усмерава на повезаност између квалитета живота и социјалних односа са породицом и пријатељима.

,,Посебно смо се осврнули на оне породице које брину и негују свог функционално зависног члана. Велики број људи у нашој земљи, али и широм света посвећује пуно времена неговању старијег члана породице. Често је овим члановима породице неопходна помоћ у обављању свакодневних активности, а њихов квалитет живота зависи управо од указане помоћи. Пружање помоћи и неге може да буде добро искуство, али се често ради о усамљеничком, тешком и ретко признатом послу. Ова група људи коју зовемо неформални неговатељи најчешће су чланови породице, пријатељи или суседи, а њихово пружање неге је проширење већ постојећег социјалног односа,” објаснила је министарка.

Како би се боље препознале потребе и изазови са којима се неформални неговатељи суочавају, спроведено је истраживање “Унапређење положаја неформалних неговатеља у Републици Србији” које је укључило 352 особе које су се идентификовале као неформални неговатељи. Неформални неговатељи/це су најчешће неговали своје најближе крвне сроднике и то своје родитеље (38.6%) или децу (13.4%), као и своје супружнике (15.6%).

На конференцији је представљен и водич за неформалне неговатеље под називом “Ја, неформални неговатељ”, који садржи кратке савете за неформалне неговатеље како да што квалитетније брину о особи коју негују, али и како да се брину о себи и о сопственом здрављу.

06. новембар 2019.

Министарка Ђукић Дејановић у Љубовији и Бајиној Башти

Министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику проф. др Славица Ђукић Дејановић посетила је данас општине Љубовију и Бајину Башту у оквиру реализације програма подршке спровођењу мера популационе политике.

 Министарка Ђукић Дејановић у Љубовији и Бајиној Башти

Министарка је истакла да у Љубовији живи око 12,8 хиљада становника, просечне старости 45 година. Када је у питању наталитет, проф. др Ђукић Дејановић је навела да се тренд рођених беба у последњих неколико година у Љубовији стабилизовао и износи око 8 беба на 1.000 становника, док је рецимо 2012. године рођено свега 6 беба на 1.000 становника.

Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику у 2019. години издвојио је око 6,6 милиона динара за мере популационе политике у Љубовији, а средства су утрошена за изградњу дечијег изгралишта у оквиру спортског комплекса у овој оштини.

 Министарка Ђукић Дејановић у Љубовији и Бајиној Башти

,,Укупна врендост радова износила је 7,4 милиона динара, а општина Љубовија такође је уложила један део средстава како бисмо створили адекватне услове за развој моторичких способности деце предшколског и школског узраста, кроз дружење и игру,” навела је министарка и додала да су у оквриру игралишта постављене и клупе за дојење и столови за шах.

У општини Бајина Башта, министарка је уручила кључеве од аутомобила директорки Дома здравља Бајина Башта др Стојанки Ђурић и директорки предшколске установе “Невен” Весни Лештаревић.

Министарка је рекла да у Бајиној Башти живи око 24,3 хиљаде становника, просечне старости 45 година и указала на позитивне демографске индикаторе који говоре да дужина живота у овој општини за мушкарце износи 75 година, а за жене 80 година, што је више од просека на нивоу Србије.

Проф. Ђукић Дејановић је истакла да је у 2018. години у Бајиној Башти рођено 216 беба, што је највећи број рођених беба још од 2010. године. ,,Поређења ради, у 2018. години је рођено за 26 беба више него 2017. години, а 2015. године је на пример рођено само 177 беба у овој општини,” објаснила је министарка.

Према њеним речима, у последње две године, у Бајину Башту је уложено око 10 милиона динара од стране Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, а чине се максимални напори како би се подстакли млади брачни парови да остану да живе и раде у мањим срединама.

 Министарка Ђукић Дејановић у Љубовији и Бајиној Башти

Министарка Ђукић Дејановић је обишла и основну школу „Свети Сава“, где су у потпуности опремљене две учионице за извођење целодневне наставе, као и Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју, где је реконструисана хидрантска мрежа, купљен Берингеров апарат, а финансирана је и услуга лични пратилац за децу ометену у развоју.

05. новембар 2019.

Друга Национална конференција о филантропији

Другa по реду Националнa конференцијa о филантропији, под називом ,,Заједно за снажније заједнице“, одржана је данас у хотелу ,,Зира”, у организацији Траг фондације, Америчке агенције за међународни развој, Коалиције за доброчинство коју предводи Фондација Ана и Владе Дивац, уз подршку Савета за филантропију, при Кабинету председнице Владе Републике Србије.

Отварајући конференцију министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику проф. др Славица Ђукић Дејановић истакла је да данашњи скуп представља један од најзначајнијих филантропских догађаја године и додала да је традиција филантропије дуга у Србији и да игра врло значајну улогу у развоју друштва.

Влада Републике Србије je у току 2018. године формирала Савет за филантропију, а министарка Ђукић Дејановић се осврнула на приоритете рада Савета у току првих годину дана рада.

,,Једна од значајних активности Савета за филантропију је формирање радне групе за унапређење законског оквира за донирање вишкова хране. Поред тога, израђен је и приручник за пореска умањења за давање за опште добро који је на располагању пореским управама и правним лицима, а радило се и на ослобађању од ПДВ-а на донације у роби правних лица, као и на подизању неопорезивог износа стипендија за ученике и студенте”, изјавила је министарка Ђукић Дејановић и нагласила да заједничким радом можемо да створимо моделе за даљи развој филантропске заједнице. Када је реч о стипендирању, министарка је навела да је предложено да се неопорезиви део стипендија подигне са 11.741,00 динара, на 30.000,00 динара, на месечном нивоу.

 Друга Национална конференција о филантропији

Директорка Канцеларије за демократски и економски развој УСАИД-а у Србији Шенли Пинчоти изјавила је да је Национална конференција добра прилика за дијалог цивилног, приватног и јавног сектора.

,,Србија je предводник у дискусијама о филантропији. Дух доброчинства је у основи ваше културе. Ви сте својим примером предводник у региону и драго ми је што су данас присутне колеге из региона, које су дошле да уче о томе колико сте и како напредовали. Политике морају да прате ову културу и то је читава идеја која стоји иза пројекта за унапређење оквира за давање”, изјавила је директорка Пинчоти.

Извршна директорка Траг Фондације Биљана Дакић Ђорђевић изјавила је да се са нестрпљењем очекују даље активности Савета за филантропију и Коалиције за доброчинство, уз подршку Америчке агенције за међународни развој, имајући у виду и друге активности на којима се континуирано ради, као што су олакшице за донирање вишкова хране, стварање стимулативног окружења за давање појединаца, као и дефинисање критеријума за ослобађање донација од ПДВ-а.

Анализа Фондације ,,Каталист Балканс” показала је да грађани Србије издвајају у добротворне сврхе највише за здравство, образовање и за сиромашне. Поводом Националног дана давања, у кампањи ,,Школа добрих људи”, за 60 основних школа у Србији прикупљено је преко 9 милиона динара, а у току 2018. године грађани и компаније донирали су установама и појединцима око 27,3 милиона евра, упркос наплати ПДВ-а на донације.

Овогодишња Национална конференција о филантропији окупила је преко сто представника из цивилног, јавног и корпоративног сектора, укључујући и представнике медија. Током девет сесија, вођен је дијалог о изградњи подржавајућег правног и фискалног оквира за давање за опште добро, представљени су подаци о филантропским трендовима, као и актуелне филантропске праксе у развоју.

04. новембар 2019.

Отворен реконструисан кухињски блок у Рековцу

Министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику проф. др Славица Ђукић Дејановић отворила je данас реконструисан кухињски блок у Основној школи „Светозар Марковић“ који ће бити на располагању и Предшколској установи „Милоје Милојевић“ у Рековцу.

Министарка Ђукић Дејановић је навела да су општини Рековац у последње две године, поред адаптације кухињског блока, додељена средства и за едукацију младих на тему заштите репродуктивног здравља, обезбеђено је десет пластеника за младе брачне парове у левачком крају, а купљен је и преносни ултразвучни апарат.

 Отворен реконструисан кухињски блок у Рековцу

,,Ово је један од начина да створимо боље услове за малишане који су овде, а ту су и друге мере у које смо заједнички уложили, како би млади остали у Рековцу и на тај начин побољшали демографску слику ове општине и учинили је пожељнијим местом за живот,” рекла је министарка Ђукић Дејановић.

,,Што се самог објекта тиче, видели смо како је изгледао и како изгледа сада. Малишани ће у оваквим условима моћи на правилан начин да се хране. То ће уједно бити и један облик социјализације, где ће њихови васпитачи и наставници заједно са њима подићи култ заједничке исхране на онај ниво који подразумева и образовање, а не само исхрану,” истакла је министарка.

 Отворен реконструисан кухињски блок у Рековцу

Председник општине Рековац др Александар Ђорђевић захвалио се министарки и Кабинету за демографију и популациону политику на овој подршци, додавши да објекат задовољава најсавеременије стандарде, како би се обезбедили најбољи услови за децу која ће га са радошћу корисити.

Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику издвојио је за општину Рековац, у последње две године, око 10 милиона динара, у оквиру Јавног позива за доделу бесповратних средстава за суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији.

Погледајте старија саопштења

 Врх стране