МЕНИ

Насловна » Активности

Активности

23. август 2019.

Mинистaркa Ђукић Дejaнoвић у рaзгoвoру сa aмбaсaдoрoм Рeпубликe Кoрeje Чoe Хjoнг - чaнoм

 Mинистaркa Ђукић Дejaнoвић у рaзгoвoру сa aмбaсaдoрoм Рeпубликe Кoрeje Чoe Хjoнг - чaнoм

Прoф. др Слaвицa Ђукић Дejaнoвић, министaркa бeз пoртфeљa зaдужeнa зa дeмoгрaфиjу и пoпулaциoну пoлитику, сaстaлa сe дaнaс сa Aмбaсaдoрoм Рeпубликe Кoрeje у Србиjи Њeгoвoм eксeлeнциjoм гoспoдинoм Чoe Хjoнг-чaнoм.

Mинистaркa и aмбaсaдoр су oцeнили дa су oднoси Србиje и Jужнe Кoрeje вeoмa дoбри, a дa je тo штo двe зeмљe oбeлeжaвajу 30. гoдишњицу oд успoстaвљaњa диплoмaтских oднoсa oдрaз вишeдeцeниjскoг рaдa нa oдржaвaњу приjaтeљских рeлaциja.

Toкoм сaстaнaкa министaркa и aмбaсaдoр су гoвoрили и o вaжнoсти имплeмeнтaциje Aгeндe Уjeдињeних нaциja зa oдрживи рaзвoj дo 2030, кao и њeних Циљeвa oдрживoг рaзвoja. Aмбaсaдoр Хjoнг-чaн je истaкao дa Рeпубликa Кoрeja придaje вeлику вaжнoст имплeмeнтaциjи Aгeндe и рeкao дa учeшћe у OДA дoнaтoрскoм прoгрaму OEЦД je дирeктнo пoвeзaн сa имплeмeнтaциjoм Циљeвa oдрживoг рaзвoja, дoдaвши дa je Рeпубликa Кoрeja 16. нa глoбaлнoм нивoу пo висини дoнaциja зeмљaмa у рaзвojу.

Mинистaркa je укaзaлa и нa сличнe дeмoгрaфскe прoблeмe сa кojимa сe сусрeћу двe зeмљe, кao штo су пoмeрaњe стaрoснe структурe и пojaву дeпoпулaциje у мaњим мeстимa. Сaгoвoрници су сe слoжили дa сe зajeдничким зaлaгaњeм Србиja и Рeпубликe Кoрeja мoгу прoнaћи квaлитeтaн мoдeл нa oснoву кoг ћe мoћи дa сe упрaвљa унутрaшњим мигрaциjaмa, кaкo би сe ублaжилe oвe нeгaтивнe дeмoгрaфскe прoмeнe у структури двejу зeмaљa.

20. август 2019.

Министарка Ђукић Дејановић у посети Кикинди

Министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политку проф. др Славица Ђукић Дејановић посетила  је данас Кикинду где се састала са градоначелником овог града и обишла Институт за Јавно Здравље Кикинда, као и фабрику „Тоза Марковић“.

 Министарка Ђукић Дејановић у посети Кикинди

Током састанка са градоначелником Павлом Марковим, министарка је истакла да је држава спремна да помогне, како би се додатно оснажиле постојеће мере популационе политике које реализује Град Кикинда. Током састанка је констатовано да се, поред пронаталитетне политике и стимулисања рађања, мора решити и проблем активног старења:

„Просечна старост у Кикинди је 44 године. На 1.000 становника роди се 8 беба а, нажалост, умре 16 особа. Код таквог пронаталитетног параметра, али и чињенице да неупоредиво много више људи напусти овај град него што дође да живи, говори да су миграције, посебно унутрашње, велики проблем. Млади људи одлазе у Београд и Нови Сад, или хоће да напусте Србију. Разговарали смо и о заједничком пројекту са УН и Комесаријатом за избеглице. Дакле, желимо да видимо која би то инвестиција или пилот пројекат задржали младе људе у овој средини“- рекла је  министарка Ђукић Дејановић.

Министарка је похвалила мере популационе политике које се реализују у Кикинди, а као пример навела да се из градског буџета издваја више од 50 милиона динара за транспорт студената и ученика:

„То значи да су носиоци власти свесни реалности да млади треба да буду ти који ће креирати политику и будућност у Кикинди. Размишља се и конкретно ради на томе да се створе услови да се млади школују и образују, да остану у овом граду и формирају породицу“ додала је министарка, док је градоначелник оценио да су направљени конкретни планови и договори:

„Веома је добра вест што ће одређени пројекти, финансирани од стране Европске уније и других фондова, сада бити усмерени ка Кикинди. У претходном периоду, ми смо предузели низ мера у циљу побољшања квалитета живота грађана како би остали овде, али је чињеница да су неки изабрали да свој живот настави на неком другом месту. Сматрам да наших десетак мера популационе политике и годишњи износ од преко 90 милиона динара, потврђују да смо посвећени тој области и да су нам најважнији деца и млади“ закључио је Марков.

13. август 2019.

Обележен Међународни дан младих

Министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику проф. др Славица Ђукић Дејановић присуствовала је синоћ обележавању 12. августа - Међународног дана младих, у организацији Канцеларије за младе Града Београда.

 Обележен Међународни дан младих

Министарка Ђукић Дејановић је том приликом објаснила да се широм света у част овог дана, у сарадњи са државним органима, одржавају културне манифестације, радионице, концерти и трибине са темом коју сваке године изаберу Уједињене нације.

Према њеним речима, у свету тренутно има око 1,8 милијарди младих људи, што је највећи број икада забележен, док је у Србији број младих преко једног милиона. Министарка је истакла да сваког дана можемо да чујемо како наши млади  нижу успехе на међународним такмичењима знања у различитим областима попут математике, информатике, спорта и других.

,,На данашњи дан треба да се подсетимо задатака који стоје пред друштвом у вези са младима и чињенице да ће млади у наредној деценији бити носиоци друштвеног развоја”,  рекла је министарка и додала да је из тог разлога потребно разговарати са младима о свим битним задацима који су пред нама.

Проф. др Ђукић Дејановић је навела да је Влада Републике Србије уврстила образовање за 21. век као један од шест приоритета на којима активно ради и додала да је модернизација образовања усмерена на стварање генерације наших суграђана који ће бити спремни да равноправно учествују на међународном тржишту рада и прихвате концепт целоживотног учења, као начина константног усавршавања и рада на себи.

,,Образовање треба да одговори на стварне потребе данашњих младих и да их припреми да буду равноправни актери у данашњем свету који се убрзано мења, али и да их припреми да мисле и да се не боје да искажу свој став,” истакла је министарка.

Помоћник градоначелника Београда Андреја Младеновић рекао је да главни град нуди шансу младима и да је различитим мерама допринео да што више њих остане у Србији. Према његовим речима, град ће заједно са Београдским универзитетом и Владом Републике Србије наставити да различитим реформама у образовању ради на томе да млади остану у нашој земљи да се образују, али и да се привуку млади из других крајева света.

 Обележен Међународни дан младих

Догађају су присуствовали и заменик директора Канцеларије за младе Града Београда Немања Марковић, вршилац дужности помоћника министра омладине и спорта Урош Прибићевић, као и вршилац дужности подсекретара за спорт и омладину Града Београда Никола Рајичић.

Тема овогодишњег Дана младих је „Tрaнсфoрмaциja oбрaзoвaњa“ и стaвљa у фoкус нaпoрe кojи сe улaжу кaкo би oбрaзoвaњe пoстaлo штo инклузивниje и приступaчниje свим млaдимa, укључуjући и нaпoрe сaмих млaдих.

24. јул 2019.

Годину дана рада Комисије за борбу против наркоманије у школама

Поводом годину дана рада Комисије за борбу против наркоманије у школама, у Влади Републике Србије данас је одржана конференција за новинаре на којој су представљени досадашњи резултати рада ове Комисије.

 Годину дана рада Комисије за борбу против наркоманије у школама

Министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику проф. др Славица Ђукић Дејановић навела је да је за годину дана доста тога урађено, пре свега, на едукацији тимова за рад са младима, а затим и на едукацији, како ученика, тако и наставника и родитеља о штетним последицама употребе дрога. Министарка је истакла да су тимови спровели едукацију деце у школи, како би им приближили на који начин се употребом психоактивних супстанци разбољевају они, али и цела породица.

,,Млади у Србији, као и свугде у свету, у тежњи да одшкрину врата раја улазе у пакао”, рекла је министарка и нагласила да без укључивања породице тај озбиљан проблем не може бити решен, те да је важно што су у програм едукације били укључени и родитељи.

Министар здравља др Златибор Лончар истакао је да је Комисија формирана пре годину дана због серије немилих догађаја, где су деца користећи психоактивне супстанце изгубила живот.

,,Држава није остала глува на све што се дешава. Формирана је комисија која је за годину дана остварила добре резултате. Деци треба помоћи да схвате колика је опасност од дроге, да је не пробају и да се баве спортом”, рекао је др Лончар.

Министар је нагласио да постоје ствари на којима се мора више радити, а као посебно забрињавајућу чињеницу истакао то што више од 50 одсто деце нема никава сазнања о штетности дроге и што о томе нису добили никакве информације ни код куће ни у школи. Говорећи о строжим казнама за наркодилере, истакао је да ће Комисија и даље инсистирати да казне буду максималне, а дилери процесуирани у најкраћем року.

Министар је најавио да је у припреми Национални програм за превенцију употребе психоактивних супстанци који ће усвојити Влада Републике Србије.

Сваки други адолесцент у Србији никада није добио информацију код куће или у школи које су то штетне последице употреба дроге, показало је истраживање које је спровела Комисија за борбу против наркоманије у школама. Истраживање је рађено на узорку од 11.850 ученика, а обухваћени су млади узраста од 13 до 17 година. Резултати истраживања су показали да 75 одсто младих никада није имало прилику да разговара са стручњацима о својим емоционалним стањима која прати адолесценцију. Из тог разлога, Комисија је свој рад усмерила на формирање тимова који су одржали бројне трибине у школама широм Србије.

Начелница Одељења за болести зависности Клинике за психијатрију КЦ Војводине др Александра Дицков рекла је да су трибине одржане за 39.133 ученика, 7.644 наставника и 3.243 родитеља и додала да је израђено упутство за поступање у основним и средњим школама, у случају појаве дроге у школи које је послато свим образовним установама.

Др Дицков је нагласила да је Комисија за годину дана радила и на спровођењу превентивног програма кроз спорт и континуирану едукацију у шест основних школа у Београду, Крагујевцу, Нишу, Новом Саду, Лесковцу и Новом Пазару. Према њеним речима, усвојена је и иницијатива за измену Кривичног законика за увођење строжијих казни, за наркодилере који нуде дрогу малолетним лицима и користе малолетнике при продаји дроге. Допуне Кривичног законика одређују казне од пет до 15 година затвора за ово кривично дело.

23. јул 2019.

Одржана десета седница Одбора за права детета

Одржана десета седница Одбора за права детета

Према подацима Републичког завода за статистику, деца и млади у Србији изложени су већем ризику од сиромаштва, него одрасло становништво, навела је данас министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику и председница Савета за права детета проф. др Славица Ђукић Дејановић, на десетој седници Одбора за права детета Народне скупштине Републике Србије, на којој је размотрен Извештај о раду Савета за права детета Владе Републике Србије.

Чланови Одбора упознати су са активностима Савета за права детета од последњег извештаја из 2018. године. Према министаркиним речима, стопа ризика сиромаштва у 2017. години за децу износила је 30,5 одсто, а за младе 29,7 одсто, што је премашило стопу за општу популацију, која је била 25,7 одсто. Министарка је истакла да су деца у Србији суочена са све мањим ризиком смртности у најранијем периоду живота и да је стопа смртности деце до пет година смањена са 18 смртних исхода на 1.000 деце у 1990. години на 5,8 у 2017. години. Међутим, деца ромске популације имају мање шансе да преживе у раном узрасту, на шта указује стопа смртности од 14,4 на 1.000 деце у 2014. години, упозорила је министарка.

”Здравствени проблеми, који налажу јачи стратешки одговор, обухватају тренд смањења вакцинације деце и последични раст преваленције малих богиња,” истакла је проф. др Ђукић Дејановић и подсетила на то да су у протеклој деценији остварена значајна побољшања у припреми деце за школу кроз припремни предшколски програм, при чему је тај проценат са 87,2 у 2009. години повећан на 98,2 одсто у 2017. години.

Министарка је напоменуле да је у фебруару ове године оформљена и Национална коалиција за сузбијање дечјих бракова, чији је циљ окончање дечји бракова, нарочито међу ромском популацијом и то кроз заговарање за отклањање институционалних и друштвених препрека за спровођење законодавних и стратешких докумената, као и промоцију примера добре праксе који се реализују у партнерству владиног, невладиног, приватног сектора и медија.

На шестој седници Савета за права детета, одржаној 12. фебруара, присуствовала је и директорка УНИЦЕФ у Србији г-ђа Ређина де Доминићис, као и гошћа из Марока г-ђа Нађат Мђид Мала, која има богато искуство у заштити права деце, ауторка је многих радова у овој области, а била је и Специјални известилац Генералног секретара УН за трговину децом, дечју проституцију и дечју порнографију. Она је са члановима Савета поделила своја сазнања и искуства о раду сличних тела као што је Савет за права детета у другим земљама (Канада, Ирска, Маурицијус, Кенија).

На наредној седници Савета која је одржана 15. маја, чланови су информисани о Годишњем извештају о спровођењу Акционог плана за поглавље 23 у области права детета, о изменама и допунама Породичног закона у области заштите права детета, о препорукама са седнице представника ученичких парламената Републике Србије и деце активиста у области права детета донетих у току Дечје недеље од 1. до 7. октобра 2018. године. Такође, чланови су упознати и са активностима различитих ресора на остваривању мера предвиђених оперативним закључцима са семинара о социјалном укључивању Рома и Ромкиња у области заштите деце ромске националности.

Министарка је обавестила чланове Одбора за права детета да је, као председница Међуресорне радне групе за спровођење Агенде Уједињених нација о одрживом развоју до 2030. године, предводила делегацију Србије на четвородневном министарском састанку Политичког форума на високом нивоу о одрживом развоју, који је одржан од 15. до 18. јула, у седишту УН у Њујорку.

Народни посланици су у дискусији која је уследила закључили да су главни изазови са којима се сусреће Савет укључивање ромске деце у основне и средње школе и смањење сиромаштва деце у узрасту до 18 година. Чланови Одбора истакли су и пуну подршку и помоћ из њиховог делокруга деловања.

17. јул 2019.

ПРЕДСТАВЉЕН ПРВИ ДОБРОВОЉНИ НАЦИОНАЛНИ ИЗВЕШТАЈ СРБИЈЕ О СПРОВОЂЕЊУ АГЕНДЕ 2030 ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Представљен Први добровољни национални извештај Србије о спровођењу агенде 2030 за одрживи развој

Проф. др Славица Ђукић Дејановић, министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику и председница Међуресорне радне групе за спровођење Агенде УН о одрживом развоју до 2030. године предводи делегацију Републике Србије на четвородневном министарском састанку Политичког форума на високом нивоу о одрживом развоју који се одржава од 15. до 18. јула у седишту Уједињених нација у Њујорку. Тема овогодишњег састанка је ,,оснаживање људи и осигурање инклузивности и једнакости”, а 47 држава чланица Уједињених нација представиће своје Добровољне извештаје о спровођењу Агенде 2030 за одрживи развој, а међу њима по први пут и Србија.

Представљајући извештај, министарка Ђукић Дејановић је истакла да је Србија овај процес схватила више од писања једног документа. Према њеним речима, то је било сагледавање међусобне сарадње и дељење искустава, изазова и примера добре праксе између: државних органа власти, јединица локалне самоуправе, организација цивилног друштва, привредних актера, међународних организација и осталих партнера. Централни део првог Добровољног националног извештаја Србије чине ставови младих и oцена Сталне конференције градова и општина, као својеврсни јединствен глас јединица локалне самоуправе. ,,Визија одрживе будућности коју делимо са нашом децом и младима заузима главну улогу у овом извештају, јер ће данашња деца и млади бити носиоци друштва и друштвених промена 2030. године,” истакла је министарка и указала на значај јединица локалне самоуправе, као актера који спровођењем Агенде 2030 директно утичу на донешење бољитка свим грађанима.

Проф. др Милорад Мијатовић, председник Фокус групе Народне скупштине Републике Србије за развој контролних механизама за процес имплементације и надзора над спровођењем Циљева одрживог развоја осврнуо се на активности које је Народна скупштина спровела у праћењу спровођења циљева у последње две године и најавио будуће активности. ,,У наредном периоду, предстоје нам две врсте активности. Са једне стране, то је анимирање јавности путем средстава јавног информисања на националном и локалном нивоу, како бисмо указали на значај ваљане имплементације Циљева одрживог разоја (ЦОР). Друго, планирамо да отпочнемо кампању по градовима у Србији у којој ће посланици разговарати, пре свега, са младима – од обданишта, основних, средњих школа и факултета о значају имплементације ЦОР за њихову будућност, али и са локалним органима власти, удружењима грађана и медијима. Жеља нам је да чујемо и њихове потребе и идеје, како да направимо од Србије боље место за живот,“ рекао је проф. Мијатовић.

Представљен Први добровољни национални извештај Србије о спровођењу агенде 2030 за одрживи развој

Тијана Чупић, омладински делегат Републике Србије у Уједињеним нацијама најавила је филм о ставовима младих о ЦОР, вредновању напретка у њиховом достизању и очекивањима које будуће активности желе да виде у њиховој примени који је направљен и приказан у УН у сарадњи са Канцеларијом УНИЦЕФ-а у Србији.

Истог дана, министарка Ђукић Дејановић учествовала je и у генералној дебати у оквиру Политичког форума на високом нивоу. Званичници су у дебати указали на бројне изазове са којима се државе суочавају, у различитим деловима света у примени Агенде 2030, посебно оне најмање развијене и нагласили потребу неопходне политичке посвећености и јачања партнерства са јавним и приватним сектором, цивилним друштвом и академијом. Министарка је истакла да је састанак био прилика да се у седишту Уједињених нација, уз присуство великог броја представника држава чланица и цивилног друштва, укаже на значај имплементације ЦОР и процеса евроинтеграција у Србији. Проф. др Ђукић Дејановић је још једном нагласила посвећеност Србије спровођењу Агенде 2030 и испуњавању њених циљева, као и промовисању значаја регионалне сарадње у овој области. Министарка је подсетила да је Србија, у септембру 2018. године, била домаћин Субрегионалне конференције о промоцији напретка земаља у региону у спровођењу Агенде 2030 која је оцењена као изузетно успешна, постављајући добру основу за наставак регионалне сарадње на путу достизања ЦОР.

Представљен Први добровољни национални извештај Србије о спровођењу агенде 2030 за одрживи развој

На крају дана, министарка Ђукић Дејановић је учествовала, као један од главних панелиста, на пратећем догађају на маргинама Политичког форума на високом нивоу, у организацији Агенције УН за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women), на тему родно одговорног буџетирања. ,,Ако би требало да издвојим нешто по чему је Србија у региону специфична и представља пример добре праксе то je родно одговорно буџетирање које смо увели у јавне финансије 2015. године,” навела је министарка, посебно се осврћући на индекс родне равноправности који је Србија увела 2016. године као једина земља ван Европске уније. Између два извештајна периода направљен је већи помак у поређењу са европским просеком, тако да је овај индекс у 2018. години износио 55,8 поена. ,,Циљ нам је да се родна равноправност у нашој земљи и даље унапређује, посебно када је у питању сегмент рада, односно неједнаких зарада за исти рад и времена, јер брига о породици, деци и болесном члану породице најчешће углавном пада на жене,” закључила је министарка.

Овогодишњи Политички форум оцењен је врло успешним, посебно имајући у виду да је скуп окупио велики број високих званичника. Учешће делегације Републике Србије, као и представљање првог Добровољног националног извештаја допринело је препознатљивости наше земље као одговорног партнера, снажно посвећеног имплементацији Агенде 2030 о одрживом развоју.

16. јул 2019.

МИНИСТАРКА ЂУКИЋ ДЕЈАНОВИЋ СА РЕГИОНАЛННОМ ДИРЕКТОРКОМ УНФПА ЗА ИСТОЧНУ ЕВРОПУ И ЦЕНТРАЛНУ АЗИЈУ

Министарка Ђукић Дејановић са регионалнном директорком УНФПА за источну Европу и Централну Азију

Проф. др Славица Ђукић Дејановић, министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику и председница Међуресорне радне групе за спровођење Агенде УН о одрживом развоју до 2030. године предводи делегацију Републике Србије, на четвородневном министарском састанку Политичког форума на високом нивоу о одрживом развоју који се одржава од 15. до 18. јула 2019. године, у седишту Уједињених нација у Њујорку. У саставу делегације су и проф. др Милорад Мијатовић, председник Фокус групе Народне скупштине Републике Србије за развој контролних механизама за процес имплементације и надзора над спровођењем Циљева одрживог развоја и Тијана Чупић, омладински делегат Републике Србије у Уједињеним нацијама. Тема овогодишњег састанка је оснаживање људи и осигурање инклузивности и једнакости, а 47 држава чланица Уједињених нација представиће своје Добровољне националне извештаје о спровођењу Агенде 2030 за одрживи развој, а међу њима по први пут и Србија.

Другогог дана форума, министарка Ђукућ Дејановић састала се са регионалном директорком Фонда Уједињених нација за становништво (УНФПА) за Источну Европу и Централну Азију, Аланом Армитаж са којом је разговарала о положају младих и старијих суграђана, заштити сексуалног и репродуктивног здравља и мерама популационе политике Републике Србије. Министарка се захвалила регионалној директорки на помоћи коју УНФПА пружа Републици Србији и изразила посвећеност будућој сарадњи. Регионална директорка похвалила је активности наше земље и најавила даљу подршку у будућим активностима.

Министарка Ђукић Дејановић представиће сутра, 17. јула 2019. године први Добровољни национални извештај Републике Србије, учествоваће у генералној дебати у оквиру Политичког форума на високом нивоу, а биће и један од главних панелиста на пратећем догађају који ће се одржати на маргинама форума, у организацији Агенције УН за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women), на тему родно одговорног буџетирања.

10. јул 2019.

Обележен Светски дан становништва

Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, Популациони фонд Уједињених нација у Србији (УНФПА) и Повереник за заштиту равноправности обележили су данас Светски дан становништва, на платоу испред Филозофског факултета Универзитета у Београду.

Министарка без портфеља задужена за демографију и  популациону политику проф. др Славица Ђукић Дејановић навела је да је број људи у свету достигао 7,6 милијарди, а према пројекцијама, до краја века на Земљи ће живети чак 11 милијарди људи.

Министарка Ђукић Дејановић је рекла да је према последњим подацима Републичког завода за статистику у Србији број људи пао испод 7 милиона, а изазови са којима се суочавамо су одложено рађање, миграције и старење становништва. Према њеним речима, не постоји влада или организацијa којa самa можe да реши ова питања, уз оцену да је веома важно да сви дају допринос томе да нам будућност буде боља.

Обележен Светски дан становништва

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић истакла је да ове године после дужег периода имамо више рођених беба, што је разлог за радост и додала да није довољно радити само на повећању броја деце, већ на бољем управљању миграцијама.

,,Само кроз добар систем образовања, социјалне и здравствене заштите, бољу економију и стабилност, уз јаке институције и једнаке шансе, могу се створити предуслови како би пре свега млади желили да остану у Србији,” навела је повереница.

Заменица директора УНФПА у Србији Марија Раковић истакла је да је у Србији стопа природног прираштаја 1,5 и додала да се Популациони фонд Уједињених нација залаже за улагање у људски капитал, што значи да се људима омогући, првенствено, добро образовање и адекватна социјална и здравствена заштита.

Обележен Светски дан становништва

Централна активност данашњег обележавања Светског дана становништва била је ,,Жива библиотека”. Реч је о специфичном пројекту Савета Европе који у Србији спроводи Повереник за заштиту равноправности у коме су књиге живи људи, пажљиво одабрани из друштвених група према којима често судимо на основу дубоко уврежених предрасуда и негативних “стереотипа”. Циљ је да што више људи, из “прве руке” чује аутентичне животне приче оних који су другачији. Разбијање негативних стереотипа и предрасуда је основни услов за смањење дискриминације, што у коначном води стварању услова за квалитетнији живот, боље разумевање и међусобно поштовање.

Пратећа активност догађаја била је осликавање платна порукама које ће бити ,,послате у свет” путем друштвених мрежа, као симболично повезивање грађана Србије са другим деловима планете.

Овим поводом обележено је и 50 година УНФПА, као и 25 година Међународне конференције о становништву и развоју, која је 1994. године у Каиру окупила 10.000 делегата из 179 земаља, укључујући и Србију.

10. јул 2019.

О значају науке у борби против климатских промена

Представници Владе Републике Србије, Народне скупштине Републике Србије и Делегације Европске уније у Србији, указали су данас, на конференцији ,,Наука у парламенту”, на значај и место науке у доношењу политичких одлука и законских регулатива, посебно у области климатских промена са којима се суочава свет.

Министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику проф. др Славица Ђукић Дејановић указала је да је од посебног значаја што је организација овог догађаја додељена Србији, као првој земљи ван Европске уније којој је припала ова част.

Указујући на централну тему догађаја у вези са утицајем климатских промена на друштво, министарка је рекла да се сам напредак на пољу науке не може учинити на уштрб наше околине и планете и да једино уз један обазрив и еколошко прихватљив приступ можемо начинити корак ближе ка бољој будућности.

Министарка Ђукић Дејановић је најавила да ће 17. јула, у  седишту Уједињених нација у Њујорку, бити представљен први Добровољни национални извештај Републике Србије о примени Агенде УН о одрживом развоју до 2030. године. Наводећи шест приоритета Владе Републике Србије на путу остварења сопствених и Циљева одрживог развоја министарка је посебно истакла постизање бржег, инклузивног и одрживог привредног раста базираног на економском, научном и иновационом потенцијалу, образовање за 21 век, и дигитализацију, као области које су тесно скопчане са науком и образовањем и у које држава планира даље да улаже, како бисмо ишли у корак са светом.

 О значају науке у борби против климатских промена

Према министаркиним речима, образовна база Републике Србије је више него добра и управо улагање у ту базу, младе талентоване људе значи улагање у бољу будућност наше земље. Министарка је истакла да је посебна пажња у Добровољном националном извештају усмерена на младе људе и њихово квалитетно образовање.

,,Као што наводимо у самом извештају, обрзовање омогућава деци да у потпуности остваре свој потенцијал, да избегну сиромаштво или изађу из њега, да повећају шансе за социјалну укљученост и квалитетан живот,” истакла је министарка и додала да је за државу, образовање деце предуслов сваког растса и развоја.

На отварању конференције обратили су се и председница Народне скупштине Републике Србије Маја Гојковић, министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић, министарка науке Црне Горе др Сања Дамјановић и амбасадор Европске уније у Србији Сем Фабрици. 

Конференција ,,Наука у парламенту” одржана је у Народној скупштини Републике Србије у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Центра за промоцију науке, поводом 10. јула националног Дана науке, а централне теме панела укључиле су обновљиве изворе енергије, климатске промене и воду, као и квалитет ваздуха и гасове стаклене баште.

25. јун 2019.

Отворен кутак за читање у Дому здравља Нови Сад у оквиру кампање „Сваки тренутак је важан“

У оквиру првог УНИЦЕФ-овог глобалног месеца родитељства, УНИЦЕФ у Србији, у сарадњи са Министарством здравља, Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Kабинетом министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, спроводи кампању „Сваки тренутак је важан“, са фокусом на позитивно родитељство.

 Отворен кутак за читање у Дому здравља Нови Сад у оквиру кампање „Сваки тренутак је важан“

Министарка без порфеља задужена за демографију и популациону политику проф. др Славица Ђукић Дејановић и директорка УНИЦЕФ-а у Србији Ређина Де Доминићис обишле су данас Дом здравља Нови Сад где је отворен кутак за читање у оквиру кампање „Сваки тренутак је важан“.

„Кутак је отворен у оквиру кампање о позитивном родитељству који промовише значај читања за децу”, истакла је министарка и додала да је Дом здравља Нови Сад један од 30 чланова мреже здравствених и предшколских установа и организација цивилног друштва који реализују програме раног развоја детета уз подршку УНИЦЕФ-а.

Према министаркиним речима, кутак за децу и читање треба да послуже као модел и за друге објекте. Проф. др Ђукић Дејановић је захвалила руководству и запосленима Дома здравља Нови Сад и свима који су дали допринос и позвала родитеље и старатеље да деци читају бар 15 минута дневно, чак и када су деца мала и када мисле да она можда не разумеју, јер је читање важно за развој мозга и развој језичких и комуникацијских вештина детета.

Директорка УНИЦЕФ-а у Србији Ређина Де Доминићис истакла је да позитивно родитељство игра веома важну улогу када је у питању рани развој детета и додала да је читање са и за малу децу кључна активност коју многи педијатри препоручују.

 Отворен кутак за читање у Дому здравља Нови Сад у оквиру кампање „Сваки тренутак је важан“

,,Доказано је да читање малој деци, најмање 15 минута дневно, подржава њихов когнитивни и емоционални развој, и подстиче успостављање везе са родитељима и старатељима. Важно је да се јавне институције што више укључују у активности које подржавају читање са децом од најранијег узраста.  Овај кутак за читање у Дому здравља у Новом Саду је мали пример који ће, надам се, инспирисати и друге”, изјавила је директорка УНИЦЕФ-а у Србији.  Она је захвалила министарки Ђукић Дејановић и директору Дома здравља Нови Сад др Веселину Бојату за шире партнерство и заједнички рад са УНИЦЕФ-ом у области раног развоја деце.

Током Месеца родитељства у Новом Саду биће организоване активности са децом и родитељима како би се промовисало позитивно родитељство. Ова врста сарадње различитих организација је подстакло и друге градове у Србији да промовишу подстицајну негу и позитивно родитељство кроз читање и причање прича, између осталог и у ромским насељима. Програми који подстичу рани развој детета су успешни, јер пружају подршку деци у раном периоду, од зачећа до поласка у школу. То представља шансу кроз коју квалитетни програми за рани развој могу значајно да унапреде исходе код деце, нарочито угрожене деце. Деца, чији родитељи имају добре родитељске вештине и који добијају подршку кроз добро конципиране програме за рани развој, су социјално и емоционално компетентнији, развијају боље језичке и когнитивне способности, те постижу бољи успех у школи.

25. јун 2019.

Омладински дијалог „Енергија младих“ у Новом Саду

Министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику проф. др Славица Ђукић Дејановић учествовала је данас у Новом Саду на омладинском дијалогу „Енергија младих“, који се одржава у оквиру регионалног програма ,,Дијалог за будућност”.

 Омладински дијалог „Енергија младих“ у Новом Саду

Циљ програма је јачање поверења у региону, кроз остваривање дијалога и препоруке у погледу политика и деловања на пољу заједничких приоритета, при чему се промовише друштвена кохезија и међукултурално разумевање.

Министарка Ђукић Дејановић је том приликом разговарала са младима о Циљевима одрживог развоја, истакавши да младе највише интересују циљеви из области образовања, равноправности, као и јачања градова и општина.

Министарка је младима представила и Добровољни национални извештај Републике Србије о спровођењу Циљева одрживог развоја из Агенде 2030, чији је централни део посвећен младима. Поменути документ, како је прецизирала, садржи ставове младих и јединица локалне самоуправе, затим извештај о сарадњи сa невладиним сектором, ставове и мерне инструменте Републичког завода за статистику, а један посебан анекс начинио је УНИЦЕФ.

 Омладински дијалог „Енергија младих“ у Новом Саду

Директорка УНИЦЕФ-а у Србији Ређина де Доминићис оценила је да je данашњи Омладински дијалог један у низу који је организован у оквиру субрегионалног програма Уједињених нација под називом ,,Дијалог за будућност” у којем поред Србије учествују Црна Гора и Босна и Херцеговина, са циљем да млади дефинишу своје препоруке и активности које ће допринети достизању одређених Циљева одрживог развоја.

,,Млади су данас проценили степен свог укључивања и дали конкретне предлоге за повећање учествовања младих, посебно оних из најугроженијих група, у процесима доношење политика и планова који се односе на њих на националном и на локалном нивоу”, истакла је директорка УНИЦЕФ-а у Србији и додала да само на овај начин, када се чује и уважи глас младих, могу да се створе услови за превазилажење баријера на путу ка остварењу веће друштвене кохезије и одрживог друштва.

24. јун 2019.

Представљени резултати истраживања Географског факултета Универзитета у Београду о миграцијама становништва

У Палати ,,Србија” данас су представљени резултати истраживања о ставовима и намерама становништва о пресељавању и утврђивање утицаја миграција на демографско старење у четири јединице локалне самоуправе у циљу формулисања препорука за креирање мера популационе политике. Истраживање је спровео Географски факултет Универзитета у Београду, у четири јединице локалне самоуправе Лесковцу, Ужицу, Зрењанину и Зајечару, на узорку од 3.424 испитаника.

 Представљени резултати истраживања Географског факултета Универзитета у Београду о миграцијама становништва

У истраживању су испитивани како ставови, тако и намере испитаника о пресељавању. На питање о ставовима о пресељавању 41,4% подржава овај став, док 21,8% лица не подржава. Када је у питању исељавање међународног карактера о томе размишља 46% испитаника.

Најзначајнији разлози за пресељавање налазе се у економској сфери: лоша економска ситуација, боље плаћен посао и немогућност проналажења посла. Са друге стране, најдоминантнији разлог за ненапуштање места сталног боравка је емоционалне природе тј. везаност за породицу и пријатеље. Решено стамбено питање је друго по рангу фактора за останак у месту становања, а  на трећем месту испитаници су указали да нису мигрирали због осећаја патриотизма и припадности друштвеној заједници.

Министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику проф. др Славица Ђукић Дејановић истакла је да је посебно значајно то што је истраживање обухватило и старије грађане и навела да миграција младих чланова породице утиче на квалитет живота родитеља који остају. Министарка је подсетила да је Стратегијом подстицања рађања која је усвојена прошле године, као две нове области, уведено управљање миграцијама и брига о старијима.

Према њеним речима, испитаници су истакли да би приоритетне области у наредном периоду требало да буду рад на повећању животног стандарда и отварању нових радних места, борба против криминала и корупције и унапређење здравствене заштите, посебно у удаљеним местима.

,,Све наведено неспорно и спада у приоритете Владе Републике Србије која препознаје сву озбиљност миграционог феномена и последица које он за собом носи, почевши од демографских, до економских, социјалних, културних,” рекла је министарка и додала да одговор на овај феномен мора почивати на безусловном и општем консензусу свих, заснован на резултатима научних и стручних истраживања.

Министарка се осврнула на недавно формирано Координационo тело за праћење токова економских миграција у Републици Србији, чији је циљ сагледавање стања у области економских миграција и проналажењa решења за унапређење ове области, превенцијом даљег одласка грађана Србије у иностранство и подстицања повратка стручњака из дијаспоре, као и стварања пословног и привредног амбијента за долазак страних стручњака.

Проф. др Ђукић Дејановић је навела да управљање миграцијама остаје један од приоритета у наредном периоду, с обзиром да су миграције феномен који ниједна држава не може спречити. Према њеним речима циљ је да се у постојећим условима дефинишу одговарајућа решења, стварањем услова који ће мотивисати људе, посебно младе да остану у земљи, односно да се након стицања искуства у иностранству врате у Србију.

21. јун 2019.

Министарки Ђукић Дејановић признање за допринос у развоју Географског факултета Универзитета у Београду

 Министарки Ђукић Дејановић признање за допринос у развоју Географског факултета Универзитета у Београду

Поводом обележавања 126 година рада Географског факултета Универзитета у Београду, министарки без портфеља задуженој за демографију и популациону политику проф. др Славици Ђукић Дејановић уручена је данас плакета за нарочите заслуге и изузетан допринос у развоју Географског факултета Универзитета у Београду.

Министарка Ђукић Дејановић је истакла да је признање резулат успешне сарадње између Кабинета који води и Географског факултета који је више од једног века главни носилац организованих научних истраживања у области географије, демографије, просторног планирања, туризмологије.

,,Кабинет ће и даље наставити да вам пружа подршку, као кључној високо-школској установи, чији резултати истраживања представљају полазиште у нашем раду, навела је министарка и додала да је уверена да ће и убудуће Географски факултет наставити да негујете традицију нашег великог географа и научника светског гласа Јована Цвијића који је поставио темеље развоја научне географије у Србији.

Министарки Ђукић Дејановић признање је уручио декан Географског факултета Универзитета у Београду проф. др Дејан Филиповић.

21. јун 2019.

Додељене награде ,,Пријатељ породице” компанијама које подстичу породично-пријатељско окружење

Министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику проф. др Славица Ђукић Дејановић и директор Привредне коморе Србије Марко Чадеж уручили су данас награде компанијама учесницама акције „Пријатељ породице“ које подстичу породично-пријатељско окружење.

 Додељене награде ,,Пријатељ породице” компанијама које подстичу породично-пријатељско окружење

Добитници награде, коју први пут додељује Привредна комора Србије, у сарадњи сa Кабинетом министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, су компаније ,,Металац“, ,,МК Група“, ,,ВИП мобајл“ и ,,Босис“.

Реч је o компанијама које су успешно ускладиле рад и родитељство и својим активностима дале одличан пример стварању породично-пријатељског окружења и квалитетног усаглашавања пословних активности и породичних обавеза. Награду ,,Пријатељ породице“ Привредна комора Србије ће додељивати једном годишње, као јавно признање одговорним компанијама у којима је изграђено чврсто поверење између послодавца и запосленог.

Министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику проф. др Славица Ђукић Дејановић истакла је да је пронаталитетна политика један од приоритета Владе Републике Србије и додала да је поменута награда резултат успешне сарадње са Привредном комором Србије, која ће дати допринос у стварању породично-пријатељског окружења у предузећима.

,,Осим што радимо на подстицању рађања и побољшању мера популационе политике, мислимо и на породице, парове коју су се већ остварили у улози родитеље и настојимо да им ту улогу олакшамо,” поручила је министарка.

Према њеној оцени, чињеница је да ће само запослени родитељ коме послодавац пружи подршку како у пословном, тако и у породичном животу, бити квалитетан у послу.

Министарка је прецизирала да је од јануара до маја ове године рођено 835 беба више у односу на исти период прошле године, што су охрабрујуће вести, с обзиром на то да Србију годишње напусти око 16.000 људи, просечне старости 28,7 година, а међу којима је свака пета особа високо-образована.

У акцији „Пријатељ породице“ учествовале су 24 компаније, а у жирију су били представници Привредне коморе Србије, Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства привреде, Јавног медијског сервиса Србије и Фондације Новак Ђоковић.

19. јун 2019.

„ Моје тело моја права”
Презентовање пројекта оснаживања репродуктивног и сексуалног здравља младих Ромкиња

Асоцијација за сексуално и репродуктивно здравље – СРХ Србија, уз подршку Министарства здравља, Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, Института за јавно здравље Србије, као и здравствених и социјалних установа и локалних самоуправа, започиње пројекат „Моје тело моја права”, који се тиче репродуктивног здравља младих Ромкиња, са циљем да се едукују, оснаже и науче да правилно планирају породицу. Пројекат је део глобалног пројекта „МСД за мајке“, који финансира компанија „Merck Sharp & Dohme“ “ (МСД), траје три године и  спроводи се у Србији, Бугарској и Румунији.

Реализација пројекта у Србији, који се спроводи у Београду, Обреновцу, Зајечару и Пироту обухвата сарадњу са партнерским организацијама, здравственим установама и локалним самоуправама. Пројекат је подржан од стране Међународне федерације за планирано родитељство - МФПР, а поред едукације, бавиће се правима Ромске популације, повећањем доступности и квалитетом здравствених услуга у области сексуалног и репродуктивног здравља, као и превенцијом нежељених, нарочито малолетничких трудноћа.

Поред подизања нивоа информисаности, приступа здравственој заштити, едукативним материјалима, контрацептивним средствима, пројекат подразумева и континуирану активност 20 обучених “вршњачких едукатора”, који ће бити подршка младима у ромским заједницама и пружати им сву неопходну помоћ и информације од значаја за сексуално, репродуктивно здравље и правима која им припадају.

Такође, биће направљена и бесплатна апликација за мобилне телефоне на српском и ромском језику, која ће на савремен начин пружити информације о сексуалном, репродуктивном здрављу и правима, контрацепцији, планирању породице, превасходно намењену младима од 16 до 25 година.

 Моје тело моја права

Представљајући активности Александра Сремчев – Менаџер пројекта је истакла: “Циљ пројекта је да се повећа приступ и побољша квалитет услуга планирања породице са фокусом на младе Ромкиње. Имајући у виду значај мултисекторске сарадње и укључивање свих релевантних актера, пројекат се реализује у сарадњи са локалним Ромским организацијама, установама примарне здравствене заштите, представницима локалних институција, као и представницима Ромске заједнице који су од самог почетка кроз партиципативан процес укључени у креирања самих пројектних активности. До сада, СРХ Србија је у сарадњи са локалним партнерима и представницима Ромске популације реализовала све припремне активности, а од почетка овог месеца смо почели са реализацијом пројектних активности које се тичу сензитивисања лекара из установа примарне здравствене заштите за рад са ромском популацијом на информисању и подизању свести о добробити коришћења савремених метода планирања породице, с једне стране, и мобилисању Ромске заједнице, кроз вршњачку едукацију и креирање група за подршку, које ће пружати информације везано за значај очувања сексуалног и репродуктивног здравља младих Ромкиња кроз директан рад са заједницом, с друге стране.“

Министарка у Влади Републике Србије задужена за демографију и популациону политику Проф. др Славица Ђукић Дејановић, навела је да Влада Републике Србије као посебне приоритете препознаје права мањинских група, повећање доступности и унапређење здравствених услуга у области сексуалног и репродуктивног здравља и планирање породице и кроз свој рад активно настоји да ове области унапреди. “Пројекат о коме данас говоримо пример је успешне сарадње између представника домаћих и међународних партнера, представника државе, јединица локалне самоуправе, приватних партнера, невладиног сектора и стручне заједнице и посвећених појединаца и представника мањина, која је и модел за остваривање 17 Циљева одрживог развоја садржаних у Агенди 2030. У заједничким настојањима да побољшамо животне услове за све, наши ромски суграђани значајан су чинилац друштвеног напретка, који неће и не сме бити остављен иза колоне, у складу са главним мотом Агенде 2030.”

Директор компаније МСД Србија Небојша Шкуљец рекао је да пројекат “МСД за мајке” глобални пројекат компаније који је у складу са циљевима одрживог развоја Уједињених нација, а намера  је створити нови свет у коме ниједна мајка неће изгубити живот приликом доношења новог живота на свет. “У том смислу компанија МСД је пре седам година издвојила $500 милиона у циљу побољшања услова живота мајке и детета. Поносни смо што је овај програм стигао и у нашу земљу, а посебно нам је драго што ће кроз трогодишњи период трајања пројекта бити унапређено знање, али и промењене навике у планирању породица Ромске популације у Србији. Веома нам је драго што је пројекат подржан и од стране Министарства здравља и Министарства за демографију и популациону политику, као и Института за јавно здравље Републике Србије, а надамо се да ће и после завршетка пројекта он наставити са радом и кроз поменуте институције.”

12. јун 2019.

Jавно слушање на тему првог Добровољног националног извештаја о спровођењу Циљева одрживог развоја у скупштини АП Војводина

Јавно слушање на којем је представљен први Добровољни национални извештај о спровођењу Циљева одрживог развоја, одржано је данас у Скупштини АП Војводина.

Министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику и председница Међуресорне радне групе за спровођење Агенде УН о одрживом развоју до 2030. године проф. др Славица Ђукић Дејановић представљајући извештај истакла је да овај документ показује колико смо у социјалном, економском и еколошком развоју учинили за оне који су најугроженији.

 Jавно слушање на тему првог Добровољног националног извештаја о спровођењу Циљева одрживог развоја у скупштини АП Војводина

,,Циљеви одрживог развоја намењени су свакоме, а обавеза носилаца власти јесте да у тај процес укључи све партнере, како бисмо 2030. годину дочекали у новом окружењу, одрживом за наредни период,” навела је министарка.

,,Првим извештајем добровољног националног извештавања Републике Србије подстакнут је процес сарадње целе Владе и целог друштва у циљу стварања одрживих могућности доступних свакоме и свуда у Србији,” рекла је министарка додајући да су у овом процесу препознати фактори који су допринели успесима, али и такозвана уска грла - слабости и недостаtци, мапирани изазови и области у којима нам је потребна подршка и помоћ.

Проф. др Ђукић Дејановић се осврнула и на значајне доприносе које су у овом извештавању пружили, пре свега, министарства, владине канцеларије, независни државни органи, агенције, партнери из привреде, организација Уједињених нација у Србији и други међународни партнери, посебно Немачка организација за међународну сарадњу – ГИЗ.

Проф. др Ђукић Дејановић је подсећајући да се данас обележава Међународни дан борбе против дечијег рада, напоменула да у Добровољном националном извештају постоји посебан сегмент који се односи на забрану дечјег рада, нарочито најгорих облика дечјег рада.

Председник Скупштине Војводине Иштван Пастор говорио је о могућности формирања радног тела о одрживом развоју у Скупштини АП Војводина, истичући да појам одрживог развоја представља бољи свет, односно перманентни задатак сваког појединца да ствара бољи свет, било да је учесник јавног живота или не.

Делегација Републике Србије представиће први Добровољни национални извештај 17. јула у седишту УН у Њујорку.

12. јун 2019.

Представљен Извештај о одрживом развоју за 2018. годину компаније НИС

Извештај о одрживом развоју за 2018. годину компаније НИС представљен је данас, у згради Ректората Универзитета у Београду, у складу са опредељењем ове компаније да су у фокусу друштвене одговорности млади људи и жеља да се подстакне развој њихових потенцијала.

 Представљен Извештај о одрживом развоју за 2018. годину компаније НИС

Учествујући на панел дискусији под називом „Улагање у младе за одрживу будућност Србије“, министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику и председница Међуресорне радне групе за спровођење Агенде УН о одрживом развоју до 2030. године проф. др Славица Ђукић Дејановић истакла је да Влада Републике Србије велику пажњу посвећује младим људима и напорима да они остану у својој земљи.

„Да бисмо стимулисали младе, компаније као што је НИС дају шансу и буде наду да има могућности да се у Србији млад човек професионално оствари,” навела је министарка и додала да je циљ да се у Србији створе услови у привредним и приватним субјектима и државним институцијама за младе људе који ће користећи своје креативне потенцијале остати у Србији.

На панел дискусији говорили су и министар рударства и енергетике Александар Антић, министар здравља Златибор Лончар министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић и генерални директор НИС-а Кирил Тјурдењев.

11. јун 2019.

Jавно слушање на тему првог Добровољног националног извештаја о спровођењу Циљева одрживог развоја у Народној скупштини Републике Србије

Јавно слушање на којем је представљен први Добровољни национални извештај о спровођењу Циљева одрживог развоја, одржано је данас у Народној скупштини Републике Србије, у организацији Одбора за спољне послове.

У уводном излагању, потпредседник Народне скупштине Републике Србије Ђорђе Милићевић истакао је да је остваривање Циљева одрживог развоја из Агенде 2030 веома битно за грађане Србије и нагласио сарадњу Народне скупштине, Владе и организација цивилног друштва на том пољу. Милићевић је навео да је улога Народне скупштине у доношењу закона, омогућавању буџетирања активности које су у вези са спровођењем Циљева одрживог развоја, као и надзор над имплементацијом Циљева. Фокус група за развој механизама контроле процеса имплементације Циљева одрживог развоја Народне скупштине Републике Србије формирана је као средство за усаглашавање активности Народне скупштине на том плану, а 10 одбора Народне скупштине прати ефикасност рада министарстава у испуњавању Циљева, указао је потпредседник Милићевић. Он је истакао да је остварена пуна сарадња са Међуресорном радном групом за спровођење Агенде УН о одрживом развоју до 2030. године и изразио уверење да ће то допринети успешној имплементацији Циљева одрживог развоја у Србији.

Министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику и председница Међуресорне радне групе за спровођење Агенде УН о одрживом развоју до 2030. године проф. др Славица Ђукић Дејановић, истакла је да је први Добровољни национални извештај сачињен према смерницама Генералног секретара УН-а и да ће бити представљен 17. јула у седишту УН у Њујорку.

,,Првим извештајем добровољног националног извештавања Републике Србије подстакнут је процес сарадње целе Владе и целог друштва у циљу стварања одрживих могућности доступних свакоме и свуда у Србији,” истакла је министарка додајући да су у овом процесу препознати фактори који су допринели успесима, али и такозвана уска грла - слабости и недостатци, мапирани изазови и области у којима нам је потребна подршка и помоћ.

Према министаркиним речима констатовано је да су гарант достизања одрживости што већи број људи креативних потенцијала; грађење капацитета знања и вештина; одговорна примена доступних модерних технологија; свеобухватни приступ очувању живота на земљи; као и стабилна и одржива економија.

,,У садржају Добровољног националног извештаја, прати се напредак у достизању свих 17 Циљева одрживог развоја и то наводећи шта смо, као држава, у последње четири године предузели на путу остварења Агенде 2030,” рекла је министарка и додала да је посебан фокус био на ставовима младих и оценама Сталне конференције градова и општина. ,,Данашња деца и млади, као и њихове визије одрживости ће до 2030. године бити носиоци друштва и друштвених промена, а јединице локалне самоуправе својом активном подршком чине и чиниће да се испуни обећање да нико у Србији не буде остављен иза колоне, што је и мото Агенде 2030.

Министарка Ђукић Дејановић је прецизирала да се кроз извештај велики значај придаје партнерствима, као предуслову грађења  инфраструктурних, привредних и културних веза, којима се  унапређују развој и примењива решења унутар Србије, у региону Европе и читавом свету.

Проф. др Ђукић Дејановић се осврнула и на значајне доприносе које су у овом извештавању пружили, пре свега, министарства, владине канцеларије, независни државни органи, агенције, партнери из привреде, организација Уједињених нација у Србији и други међународни партнери, посебно Немачка организација за међународну сарадњу – ГИЗ.

Посебна саветница министарке за европске интеграције за Агенду 2030 проф. др Јелица Стефановић-Штамбук, навела је да је битно оснаживање појединаца и њихово укључивање у достизање Циљева одрживог развоја. Проф. Стефановић-Штамбук је нагласила да је процес имплементације Циљева интегрисан у процес европских интеграција Србије.

Председник Фокус групе за развој механизама контроле процеса имплементације Циљева одрживог развоја Народне скупштине Републике Србије др Милорад Мијатовић подсетио је да је Фокус група формирана 2017. године и да је од самог почетка озбиљно схваћен посао примене Агенде 2030, те да је зато Србија препозната као земља добре праксе у извештају УН претходне године. Др Мијатовић је навео да Фокус група ради у координацији са Међуресорном радном групом за спровођење Агенде УН о одрживом развоју до 2030. године и да је циљ да Србија буде боље место за живот.

4. јун 2019.

Већи наталитет приоритет Србије

Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић, министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику проф. др Славица Ђукић Дејановић и министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић разговарали су данас, са представницима удружења за родитељство, о кључним темама у вези са изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом.

 Већи наталитет приоритет Србије

Представници удружења изнели су сугестије и примедбе на актуелни закон, а договорено је да се ови предлози детаљно анализирају. Циљ је да се израде измене и допуне закона који ће задовољити критеријуме свих страна, у најбољем интересу мајки и породиља.

Председница Владе је подвукла да је обавеза државе да домаћински располаже финансијским средствима која нису занемарљива, да је већи наталитет приоритет Србије, као и брига за образовање деце, нарочито у предшколском периоду. Према њеним речима, то питање не би требало гледати са политичких позиција и подвукла да је од изузетне важности да труднице примају накнаду директно од државе, а не од послодаваца.

Министарка Ђукић Дејановић нагласила је да је важно ускладити оптимум потреба са финансијским могућностима државе и додала да је анализа показала да постоје три категорије жена које могу бити у неповољној позицији применом актуелног закона. Реч је, како је прецизирала, о оним женама које су радиле мање од шест месеци, женама са великим примањима и оним које су се запослиле и остале трудне у истом месецу и одмах отишле на боловање због патологије трудноће. Према њеним речима, и то је, између осталог, разлог за доношење измена и допуна Закона о финансијској подршци породици са децом.

Министар Ђорђевић је, између осталог, указао на значај инспекција, истичући да је потребно охрабрити све који уоче неправилности да их и пријаве. Председница Владе је за месец дана заказала нови састанак на којем ће бити изнет нацрт измењених законских решења.

3. јун 2019.

Циљеви одрживог развоја - положај Рома и Ромкиња у Србији

Министарка без портфеља у Влади Републике Србије задужена за демографију и популациону политику Славица Ђукић Дејановић оценила је данас да је допринос Рома и Ромкиња културној и уметничкој разноврсности Европе немерљив, упркос томе што се и даље налазе на маргинама друштва.

Ђукић Дејановић је на радионици "Циљеви одрживог развоја - положај Рома и Ромкиња у Србији" подсетила на то да су Роми највећа мањинска етничка група у Европи, а да и даље имају ограничен приступ личном и професионалном развоју.

 Циљеви одрживог развоја - положај Рома и Ромкиња у Србији

Она је истакла да статистика показује да је више од половине припадника ромске националности незапослено, да се Ромкиње суочавају са великим препрекама како би оствариле своја права, као и да се више од половине девојчица ромске популације удаје пре 18. године.

Роми и Ромкиње се суочавају са дискриминацијом, насиљем, говором мржње, нетолеранцијом, злостављањем, које је засновано на незнању и предрасудама, а чињеница је да је нетолеранција према људима који су различити често укорењена и у нашем друштву, истакла је министарка.

Према њеним речима, смртност ромске деце у Србији износи 13 на 1.000 рођене деце, док је у општој популацији тај број три пута мањи.

Такође, обухват вакцинације је мањи од опште популације јер Роми живе у условима екстремног сиромаштва, нагласила је Ђукић Дејановић и додала да већина ромске деце није део предшколског програма, док се већи део њих и даље налази ван основног образовања.

Трећина деце ромске популације уписане у први разред креће са закашњењем, а свега 65 одсто уписаних заврши основну школу, навела је она.

Министарка је као охрабрујуће резултате навела то што расте број уписане деце која похађају први разред, али подаци о високошколском образовању показују да је свега два одсто Рома и Ромкиња део универзитетске заједнице.

Ђукић Дејановић је истакла да је, према попису становништва из 2011. године, у Србији чак 60 одсто Рома било незапослено, а посебно се Ромкиње суочавају са препрекама како би оствариле своја права.

Проблем дечјих бракова, како је нагласила, препознат је у Стратегији за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Србији од 2006. до 2020. године, Националној стратегији за родну равноправност од 2016. до 2020. године и Стратегији превенције и заштите од дискриминације.
Она је напоменула и да је све штетне праксе дечјих, раних, насилних бракова потребно елеминисати према Агенди УН о одрживом развоју до 2030. године.

Ђукић Дејановић, која је и председница Међуресорне радне групе за спровођење Агенде УН о одрживом развоју до 2030. године, подсетила је на то да Агенда 2030 предвиђа и достојанствен рад за све жене и мушкарце, што обухвата и младе и особе са инвалидитетом, као и исте плате за рад једнаке вредности.

Стални координатор УН у Србији Ханс Фридрих Шодер нагласио је да ће УН породица наставити у Србији да се посвећује овој теми како би положај Рома и Ромкиња био бољи и да би им била омогућена једнака људска права.

Погледајте старија саопштења

 Врх стране